แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง ภาพกราฟิก

10 Questions | Total Attempts: 3293

SettingsSettingsSettings
 1  - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว


Questions and Answers
 • 1. 
      ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้การสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   อาร์ตติส

  • B. 

   กราฟิก

  • C. 

   สถาปัตย์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
      การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   คอมพิวเตอร์กราฟิก

  • B. 

   คอมพิวเตอร์ทัศนศิลป์

  • C. 

   คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • D. 

   คอมพิวเตอร์

 • 3. 
      ภาพกราฟิกมีกี่ประเภท
  • A. 

   4 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   2 ประเภท

  • D. 

   1 ประเภท

 • 4. 
      ภาพถ่าย รูปวาด สัญลักษณ์ การ์ตูนต่าง ๆ หมายถึงภาพประเภทใด
  • A. 

   5 มิติ

  • B. 

   4 มิติ

  • C. 

   3 มิติ

  • D. 

   2 มิติ

 • 5. 
      จากภาพที่ปรากฏ เป็นภาพประเภทใด
  • A. 

   5 มิติ

  • B. 

   4 มิติ

  • C. 

   3 มิติ

  • D. 

   2 มิติ

 • 6. 
      จากภาพที่ปรากฏ เป็นภาพประเภทใด
  • A. 

   5 มิติ

  • B. 

   4 มิติ

  • C. 

   3 มิติ

  • D. 

   2 มิติ

 • 7. 
        จุดภาพบนจอแสดงผล หรือ จุดภาพในรูปภาพที่รวมกันเป็นภาพขึ้น หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Picture

  • B. 

   Pixel

  • C. 

   Pixblue

  • D. 

   Potato

 • 8. 
      Resolution  หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การกำหนดค่าพื้นฐาน

  • B. 

   การออกแบบโมเดล

  • C. 

   ความละเอียดของภาพ

  • D. 

   การตกแต่งภาพถ่าย

 • 9. 
      ภาพที่มีการแสดงรูปทรง ความกวาง ความยาว ความสูง และความลึก หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ภาพ 5 มิติ

  • B. 

   ภาพ 4 มิติ

  • C. 

   ภาพ 3 มิติ

  • D. 

   ภาพ 2 มิติ

 • 10. 
      ภาพ 3 มิติที่ใช้ในการเขียนแบบ มีกี่ชนิด
  • A. 

   2 ชนิด

  • B. 

   3 ชนิด

  • C. 

   4 ชนิด

  • D. 

   5 ชนิด