แบบทดสอบที่1 เรื่อง Cms

10 Questions | Total Attempts: 1038

SettingsSettingsSettings
1 Cms - Quiz

ให้นักเรียนทำข้อสอบตามเ ลาที่กำหนด โดยห้ามข้ามข้อสอบ เพราะไม่สามารถย้อนกลับม ทำข้อหลังได้


Questions and Answers
 • 1. 
      CMS  ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Content Management System

  • B. 

   Contant Management System

  • C. 

   Contunt Management System

  • D. 

   Contont Management System

 • 2. 
      ข้อใดคือข้อดีของ CMS
  • A. 

   ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์

  • B. 

   ไม่เสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่เสียเงินจำนวนมาก

  • C. 

   ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 3. 
      ข้อใดไม่ใช่ โปรแกรมที่ใช้สร้าง CMS
  • A. 

   Joomla

  • B. 

   Photoshop

  • C. 

   Wordpress

  • D. 

   Mambo

 • 4. 
      ข้อใดหมายถึง Domain Name
  • A. 

   หน้าเว็บหลายๆหน้า เชื่อมโยงกัน

  • B. 

   หน้าแรกของเว็บไซต์

  • C. 

   ชื่อเว็บไซต์

  • D. 

   ส่วนที่แสดงลิขสิทธิ์

 • 5. 
      เว็บย่อยของเว็บไซต์ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ซับโดเมน (SupDomain)

  • B. 

   โดเมน (Domain)

  • C. 

   เว็บไซต์ (Website)

  • D. 

   เว็บเพจ (Webpage)

 • 6. 
      โดเมน มีกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

 • 7. 
      www.Pheruk.ac.th  จากโดเมนที่กำหนด เป็นโดเมนประเภทใด
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 8. 
      www.Google.com จากโดเมนที่กำหนด เป็นโดเมนประเภทใด
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 9. 
      ข้อใดคือความหมายคำย่อของโดเมน .ac
  • A. 

   สถาบันการศึกษา

  • B. 

   องค์กรทางทหาร

  • C. 

   องค์กรรัฐบาล

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ก และ ค

 • 10. 
      ข้อใดคือความหมายคำย่อของโดเมน .org  
  • A. 

   องค์กรการค้า

  • B. 

   องค์กรทางทหาร

  • C. 

   องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

  • D. 

   องค์กรรัฐบาล

Back to Top Back to top