Pytje Nga Lenda E Kimis

20 Questions | Total Attempts: 15478

SettingsSettingsSettings
Pytje Nga Lenda E Kimis - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa lidhje Mund ti kete karboni ?
  • A. 

   1 Lidhje

  • B. 

   2 Lidhje

  • C. 

   3 Lidhje

  • D. 

   4 Lidhje

 • 2. 
  Qka është eteni?
  • A. 

   Alkan

  • B. 

   Alkin

  • C. 

   Alken

  • D. 

   Alkool

 • 3. 
  Kush është pjestari themelor i alkaneve?
  • A. 

   Metani

  • B. 

   Etani

  • C. 

   Meteni

  • D. 

   Metini

 • 4. 
  Qka do të thot "hem"?
  • A. 

   Kimi

  • B. 

   Elemente

  • C. 

   Egjipt

  • D. 

   Tokë e zezë

 • 5. 
  Kush e rregulloi sistemin periodik?
  • A. 

   Berceliusi

  • B. 

   Watti

  • C. 

   Volta

  • D. 

   Markvolta

 • 6. 
  Glukoza dhe Fruktoza jane :
  • A. 

   Polisakaride

  • B. 

   Oligosakaride

  • C. 

   Disakaride

  • D. 

   Monosakaride

 • 7. 
  Cila nga këto është formula e alkineve?
  • A. 

   CnH2n+2

  • B. 

   CnH2n

  • C. 

   CnH2n-2

  • D. 

   Asnje

 • 8. 
  Cili ëste grupi metilinik?
  • A. 

   CH4

  • B. 

   -CH2

  • C. 

   -CH3

  • D. 

   -CH

 • 9. 
  Sa atome Hidrogjen ka Okteni?
  • A. 

   18

  • B. 

   20

  • C. 

   16

  • D. 

   8

 • 10. 
  Cila prej formave strukturore te cikloheksanit eshte me stabile ?
  • A. 

   Froma e karriges

  • B. 

   Forma e bankes

  • C. 

   Forma planore

  • D. 

   Forma gjysmeplanore

 • 11. 
   Si quhen ndryshe alkanet ?
  • A. 

   Olefina

  • B. 

   Parafina

  • C. 

   Vitamina

  • D. 

   Proteina

 • 12. 
  Aroma e pakendshme si e amoniakut te komponimet organike eshte si pasoje e pranise të :
  • A. 

   Acideve

  • B. 

   Bazave

  • C. 

   Aminave

  • D. 

   Estereve

 • 13. 
  Cila nga këto komponime të shenuara eshte formula e butanit ?
  • A. 

   CH3CH2CH3

  • B. 

   CH3CH2CH=CH2

  • C. 

   CH3CH2CH2CH3

  • D. 

   CH3CH2CH2-OH

 • 14. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Cili komponim perfitohet me oksidimin e etanalit ?
  • A. 

   Acidi metanoik

  • B. 

   Metanoli

  • C. 

   Etanoli

  • D. 

   Acidi etanoik

 • 16. 
  Yndyrnat jane estere te glicerolit me :
  • A. 

   Estere

  • B. 

   Baza

  • C. 

   Kripera

  • D. 

   Acide te larta yndyrore

 • 17. 
  Sa molekula permban 1 gr uje?
  • A. 

   3.33 x 1023molekula

  • B. 

   3.34 x 1023molekula

  • C. 

   3.35 x 1023molekula

  • D. 

   3.36 x 1023molekula

 • 18. 
  Te llogaritet masa e nje molekule te oksigjenit
  • A. 

   5.32x1023

  • B. 

   5.31x1023

  • C. 

   5.21x1023

  • D. 

   5.22x1023

 • 19. 
  Sa gram klorur alumini perfitohen nga 10.8gr Al. 2Al+3Cl2-->2AlCl3
  • A. 

   52.2

  • B. 

   53.3

  • C. 

   54.4

  • D. 

   55.5

 • 20. 
  Sa gram hidrogjen nevvojiten per te nxjerr 4.32 gram Bor nga reaksioni: 2BCl3+3H2=6HCl+2B
  • A. 

   1.2

  • B. 

   1.3

  • C. 

   1.4

  • D. 

   1.5

Back to Top Back to top