Pyetje Nga Lenda E Historis

10 Questions | Total Attempts: 13796

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pyetje Nga Lenda E Historis

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Në histori  llogaritja e kohës bëhët  me  vite, dekada,shekuj, dhe mileniume. Sa kohë përfshihet brenda një mileniumi?
  • A. 

   Një milenium ka 100 vite

  • B. 

   Një milenium ka 100 shekuj

  • C. 

   Një milenium ka 1000 vite

  • D. 

   Një milenium ka 1000 shekuj

 • 2. 
  Shqiptarët e hershëm(Arbërit) kishin një kultur të zhvilluar materjale. Si quhet kultura  e hershme materjale e shqiptarve?
  • A. 

   Kultura e Komanit

  • B. 

   Kultura e Krujës

  • C. 

   Kultura e Shkodrës

  • D. 

   Kultura e Shkupit

 • 3. 
   Krahas  ilirve cilët janë popujt më të vjetër të Ballkanit ?  
  • A. 

   Romakët dhe grekët

  • B. 

   Grekët dhe thrakët

  • C. 

   Thrakët dhe romakët

  • D. 

   Turqit dhe grekët

 • 4. 
  Çka kuptojmë me termin “Popull nomadë”?
  • A. 

   Popull që ka vendbanim të përhershëm qëndrimi

  • B. 

   Popull që ka pasuri të shumta dhe merret me bujqësi

  • C. 

   Popull që ka pasuri të pakta dhe merret me blektori

  • D. 

   Popull që nuk ka vendbanim të përhershëm qëndrimi

 • 5. 
  Cilat janë dy partitë politike kryesore kryesore që zotrojnë skenen politike të SHBA-ve
  • A. 

   Partia konzervatore dhe Partia liberale

  • B. 

   Partia demokratike dhe Partia republikane

  • C. 

   Partia demokratike dhe Partia konzervatore

  • D. 

   Partia republikane dhe partia liberale

 • 6. 
  Gjatë Luftës së Dytë Botërore Kosova përkunder bashkimit me Shqiperinë  mbeti e ndarë   në tri zona okupuese.Cilat ishin ato zona?
  • A. 

   Zona okupuese italiane,gjermane dhe bullgare

  • B. 

   Zona okupuese,franqeze,turke dhe amerikane

  • C. 

   Zona okupuese,serbe,kroate dhe maqedone

  • D. 

   Zona okupuese,italiane,franqeze dhe angleze

 • 7. 
  Organizata e Kombeve të Bashkuara –UNESKO u formu në vitin 1945 dhe në të marrin pjesë shumica e shteteve të botës.Cili është misioni i UNESKO-së në botë?
  • A. 

   Mbrojtja e trashigimisë kulturore amerikane në tërë botën

  • B. 

   Ruajtja e vlerave të sistemit kapitalist në tërë botën

  • C. 

   Ruajtja e vlerave të sistemit kapitalist në tërë botën

  • D. 

   Mbrojtja e të drejtjave të zezakëve dhe emigrantëve në tërë botën

 • 8. 
  Me 18 janar 1919 në Versajë u mbajtë :
  • A. 

   Kongresi i Paqes

  • B. 

   Konferenca e Paqes

  • C. 

   Konferenca e Pajtimit

  • D. 

   Kongresi i Pajtimit

 • 9. 
  Kush ishte autori i abetares së parë në gjuhën shqipe „Evetari“ të botuar më 1844?
  • A. 

   Naim Frashëri

  • B. 

   Hasan Tahsini

  • C. 

   Jeronim De Rada

  • D. 

   Naum Veqilharxhi

 • 10. 
  Papa i Romës i dha Skenderbeut titullin „Kapiten i përgjithshëm i Selisë së Shenjtë“.Çfarë plane kishte Papati për Skenderbeun ?
  • A. 

   Synohej krijimi i një koalicioni antiosman në krye me Skenderbeun

  • B. 

   Synohej krijimi i një koalicioni antivenedikas në krye me Skenderbeun

  • C. 

   Dëshirohej zgjerimi i ndikimit Papal në zonat me arbënorë

  • D. 

   Dëshirohej konvertimi i ortodoksëve arbënorë në katolikë