Pkn Sd Kelas 6

14 Questions | Attempts: 2380

SettingsSettingsSettings
Pkn Sd Kelas 6 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Type response below
 • 2. 
  Type response below
 • 3. 
  Type response below
 • 4. 
  Apa nama persatuan-persatuan negara/bangsa sebelum PBB ?
  • A. 

   A.Liga negara-negara

  • B. 

   B.Liga bangsa-bangsa

  • C. 

   C.United Nations

  • D. 

   D.ASEAN

 • 5. 
  Betul atau salah, Soekarno adalah ketua panitia 9 (sembilan) ?
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 6. 
  Siapa nama perdana menteri Malaysia yang menandatangani deklarasi Bangkok ?
  • A. 

   A.Tun Nazib Razak

  • B. 

   B.Adam Malik

  • C. 

   C.Tun Abdul Razak

  • D. 

   D.Thanat khoman

 • 7. 
  Indonesia masuk PBB pada tanggal ___ September 1950
 • 8. 
  Sebutkan 2 lembaga-lembaga yang ada di yudikatif !
  • A. 

   MA

  • B. 

   MPR

  • C. 

   KPK

  • D. 

   KY

 • 9. 
  Siapa nama-nama tokoh yang merumuskan dasar negara ?
  • A. 

   Muhammad Yamin

  • B. 

   Mr.Soepomo

  • C. 

   Ir.Soekarno

  • D. 

   Muhammad Hatta

 • 10. 
  Berikut ini adlah hak  prerogatif yang dimiliki presiden,kecuali ?
  • A. 

   A.Grasi

  • B. 

   B.Peninjauan kembali (PK)

  • C. 

   C.Amnesti

  • D. 

   D.Abolisi

 • 11. 
  Kapan terbentuknya ASEAN (Association of South East Asia Nation) ?
  • A. 

   A.17, Agustus 1967

  • B. 

   B.8, Agustus 1976

  • C. 

   C.8, Agustus 1967

  • D. 

   D.17, Agustus 1945

 • 12. 
  Benar atau salah, Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1964
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Salah

 • 13. 
  Kapan BPUPKI di bubarkan ?
  • A. 

   A.7, Agustus 1945

  • B. 

   B.8, Agustus 1945

  • C. 

   C.9, Agustus 1945

  • D. 

   D.7,Agustus 1954

 • 14. 
  Dimana tempat kerja sama ASEAN dalam bidang ekonomi (pabrik pupuk urea amonia ) ?
  • A. 

   Malaysia dan Indonesia

  • B. 

   Singapura

  • C. 

   Thailand

  • D. 

   Singapura dan Thailand

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.