Chestionar Referitor LA OPȚiunile Elevilor De CLAsa A VIII-a Pentru Liceu

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Anamariasnd
A
Anamariasnd
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,144
Questions: 5 | Attempts: 1,168

SettingsSettingsSettings
Chestionar Referitor LA OPiunile Elevilor De CLAsa A VIII-a Pentru Liceu - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  ÎN VEDEREA REALIZĂRII PLANULUI DE ȘCOLARIZARE AL LICEELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR URMĂTOR  TREBUIE SĂ TRANSMITEM LA CJRAE VÂLCEA OPȚIUNILE VOASTRE PENTRU CLASA A IX-A . DE ACEEA VĂ ROG SĂ RĂSPUNDEȚI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI.ALEGEȚI DOAR UN SINGUR RĂSPUNS.

 • 2. 

  Ce filiera a liceului dorești să urmezi în clasa a IX-a?

  • A. 

   Teoretică

  • B. 

   Tehnologică

  • C. 

   Vocatională

  • D. 

   Niciuna

  Correct Answer
  C. Vocatională
  Explanation
  The correct answer is "vocatională". In the given question, the speaker is asking which high school track the person wants to follow in the 9th grade. The options provided are "teoretică" (theoretical), "tehnologică" (technological), "vocatională" (vocational), and "niciuna" (none). Since the question is asking about the preferred track, "vocatională" is the correct answer as it indicates a desire to pursue a vocational education in high school.

  Rate this question:

 • 3. 

  La ce profil?

  • A. 

   Real

  • B. 

   Uman

  • C. 

   Tehnic

  • D. 

   Resurse naturale și protecția mediului

  • E. 

   Servicii

  • F. 

   Muzică

  • G. 

   Arte plastice și decorative

  • H. 

   Teologic

  • I. 

   Sportiv

  • J. 

   Pedagogic

  • K. 

   Niciunul

  Correct Answer
  A. Real
  Explanation
  The correct answer is "real". This suggests that the question is asking about the profile or field of study that the person is interested in or pursuing. "Real" could refer to a variety of subjects such as science, mathematics, or engineering.

  Rate this question:

 • 4. 

  La ce specializare/domeniu dorești să urmezi liceul?

  • A. 

   Matematică-informatică

  • B. 

   ştiinţe ale naturii

  • C. 

   ştiinţe ale naturii bilingv engleză

  • D. 

   Filologie

  • E. 

   ştiinţe sociale

  • F. 

   Domeniul mecanică

  • G. 

   Domeniul electronică automatizări

  • H. 

   Domeniul electric

  • I. 

   Domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice

  • J. 

   Domeniul electromecanica

  • K. 

   Domeniul protecţia mediului

  • L. 

   Domeniul industrie alimentară

  • M. 

   Domeniul silvicultură

  • N. 

   Domeniul turism şi alimentaţie

  • O. 

   Domeniul economic

  • P. 

   Domeniul comerţ

  • Q. 

   Domeniul fabricarea produselor din lemn

  • R. 

   Domeniul estetica şi igiena corpului omenesc

  • S. 

   Niciuna/niciunul

  Correct Answer
  A. Matematică-informatică
  Explanation
  The correct answer is "matematică-informatică" because it is the specific specialization/domain that the person wants to pursue in high school.

  Rate this question:

 • 5. 

  Dacă ați optat pentru filiera tehnologică a liceelor spre ce calificări optați?

  • A. 

   Tehnician mecatronist

  • B. 

   Tehnician proiectant CAD

  • C. 

   Tehnician transporturi

  • D. 

   Tehnician în automatizări

  • E. 

   Tehnician operator tehnică de calcul

  • F. 

   Tehnician de telecomunicații

  • G. 

   Tehnician în instalații electrice

  • H. 

   Tehnician electrotehnist

  • I. 

   Tehnician în activități economice

  • J. 

   Tehnician în administrație

  • K. 

   Tehnician în activități de comerț

  • L. 

   Tehnician designer mobilă și amenajări interioare

  • M. 

   Tehnician instalator pentru construcții

  • N. 

   Tehnician electromecanic

  • O. 

   Tehnician ecolog și protecția calității mediului

  • P. 

   Tehnician analize produse alimentare

  • Q. 

   Tehnician în industria alimentară

  • R. 

   Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere

  • S. 

   Tehnician în turism

  • T. 

   Tehnician în gastronomie

  • U. 

   Tehnician hidrometeorolog

  • V. 

   Coafor stilist

  Correct Answer
  A. Tehnician mecatronist
  Explanation
  The given answer, "Tehnician mecatronist," is the correct choice for those who opt for the technological pathway in high schools. This qualification prepares individuals to work as mechatronics technicians, who are skilled in the fields of mechanical, electrical, and computer engineering. They are trained to design, build, and maintain automated systems and machinery. With the increasing demand for automation in various industries, mechatronics technicians have excellent job prospects and can pursue careers in manufacturing, robotics, automotive, and other related fields.

  Rate this question:

 • 6. 

  Dacă ați ales filiera tehnologică a învățământului profesional de 3 ani spre ce calificări optați?

  • A. 

   Mecanic auto

  • B. 

   Tâmplar universal

  • C. 

   Operator industrie chimică

  • D. 

   Confecţioner produse textile

  • E. 

   Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

  • F. 

   Ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

  • G. 

   Bucătar

  • H. 

   Cofetar-patiser

  • I. 

   Electrician exploatare joasă tensiune

  • J. 

   Sudor

  Correct Answer
  A. Mecanic auto
  Explanation
  The correct answer is "mecanic auto" because it is the only option that is related to the field of technology and professional education. The other options are related to different industries such as carpentry, textile production, food service, and electrical work.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.