Pyetje Nga Lenda E Informatikes

8 Questions | Total Attempts: 8883

SettingsSettingsSettings
Pyetje Nga Lenda E Informatikes - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Ikonat e treguara në figurë paraqesin:
  • A. 

   Ikona të dokumenteve të ndryshme

  • B. 

   Ikona të programe të ndryshme

  • C. 

   Ikona të cilat paraqesint-shortcut

  • D. 

   Ikona të përgjithshme

 • 2. 
  Si bëhet hapja e një fajlli të ri?
  • A. 

   File -New

  • B. 

   File- Open

  • C. 

   Edit- Open

  • D. 

   Edit-New

 • 3. 
  Windowsi është:
  • A. 

   Tregues i videove

  • B. 

   Paket grafike

  • C. 

   Sistem operativ

  • D. 

   Tregues i videove

 • 4. 
  Të njehsohet ndryshimi i numrave binarë 10111 + 1001=?
  • A. 

   1001

  • B. 

   1110

  • C. 

   11111

  • D. 

   11100

 • 5. 
  Opsioni Add New Hardware eshte pjese e programit ?
  • A. 

   Control Panel

  • B. 

   Accessories

  • C. 

   Default programs

  • D. 

   Main programs

 • 6. 
  Nese per cilendo aresye duhet te nderprejme dhe te rifillojme njekohesisht punen me kompjuter, ateher shfrytezojme opsionin :
  • A. 

   Stand By

  • B. 

   Turn Off

  • C. 

   Restart

  • D. 

   Shut Down

 • 7. 
  Veglat Ne Figur Te MS Word Sipas Renditjes ne Figur Jan ?
  • A. 

   Format Painter,Insert Hyperlink

  • B. 

   Undo , Redo

  • C. 

   Print , Print Preview

 • 8. 
  Per te  funksionuar, te gjithe Kompjuteret duhet te kene ?
  • A. 

   Kartelen e Zerit

  • B. 

   Modemin

  • C. 

   Programin per perpunimin e tabelave

  • D. 

   Sistemin Operativ