Pytje Nga Lenda E Biologjise

25 Questions | Total Attempts: 37704

SettingsSettingsSettings
Pytje Nga Lenda E Biologjise - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Biologjia është :
  • A. 

   Shkencë natyrore e cila studion të gjitha qeniet e gjalla

  • B. 

   Shkencë natyrore që studion dukuritë që ndodhin në natyrë.

  • C. 

   Shkencë shoqërore e cila studion të kaluarën e shoqërisë njerëzore

  • D. 

   Shkencë natyrore e cila studion natyrën ,përbërjen dhe ndryshimet që ndodhin në të

 • 2. 
   Botanika është degë e biologjisë që studion :
  • A. 

   Studion bimët

  • B. 

   Studion kafshët

  • C. 

   Studion trupin e njeriut

  • D. 

   Studion prejardhjen e njeriut

 • 3. 
  Njësia themelore,strukturale dhe funksionale e të gjitha qenieve të gjalla quhet :
  • A. 

   Ind

  • B. 

   Organ

  • C. 

   Qelizë

  • D. 

   Organizëm

 • 4. 
  Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet ?
  • A. 

   Lamarku

  • B. 

   Oparini

  • C. 

   Darvini

  • D. 

   Lineu

 • 5. 
  Kush e zbuloi qelizën ?
  • A. 

   Oparini

  • B. 

   Levent Hooke

  • C. 

   Darvini

  • D. 

   Robert Hooke

 • 6. 
  Kur u zbulua qeliza ?
  • A. 

   1665

  • B. 

   1753

  • C. 

   1874

  • D. 

   1981

 • 7. 
  Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore ?
  • A. 

   Kloroplastet

  • B. 

   Kromoplastet

  • C. 

   Muri qelizor

  • D. 

   Centriola

 • 8. 
  Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës ?
  • A. 

   Vakuolë

  • B. 

   Kloroplaste

  • C. 

   Leukoplaste

  • D. 

   Kromoplaste

 • 9. 
  Cila nga këto pjesë të qelizës konsiderohet qendra e frymëmarrjes së qelizës ?
  • A. 

   Bërthama

  • B. 

   Lizozomet

  • C. 

   Vakuola

  • D. 

   Mitokondriet

 • 10. 
  Dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave quhet :
  • A. 

   Zoologji

  • B. 

   Biosistematikë

  • C. 

   Etologji

  • D. 

   Gjenetikë

 • 11. 
  Kush eshte tersia e bimeve dhe e kafsheve qe gjinden ne Biotop ? 
  • A. 

   Ekosistemi

  • B. 

   Biocenoza

  • C. 

   Abiotik

  • D. 

   Vendjetese

 • 12. 
  Qka eshte akuariumi ?
  • A. 

   Faktore ekologjik

  • B. 

   Faktore biotik

  • C. 

   Ekosistem ne miniature

  • D. 

   Shoqeri bimore

 • 13. 
  Cili nga keto nuk ben pjese ne nivelet e medha ushqimore? 
  • A. 

   Prodhuesit

  • B. 

   Konsumuesit

  • C. 

   Zberthyesit

  • D. 

   Tregtuesit

 • 14. 
  Vjedulla eshte  ?
  • A. 

   Bimengrenese

  • B. 

   Mishngrenese

  • C. 

   Mish dhe Bimengrenese

  • D. 

   Asnjera

 • 15. 
  Sa perqind nga ushqimi sjell rritje ?
  • A. 

   3 %

  • B. 

   5 %

  • C. 

   10 %

  • D. 

   22 %

 • 16. 
  Prej sa qelizave perafersisht perbehet trupi i njeriut ?  
  • A. 

   1 miliarde

  • B. 

   10 miliarde

  • C. 

   100 miliarde

  • D. 

   150 miliarde

 • 17. 
  Qfare roli kane qelizat epiteliale ?
  • A. 

   Mbrojtes,absorbues dhe sekretues

  • B. 

   Mbrojtes,absorbues dhe ekskretues.

  • C. 

   Mbrojtes,absorbues dhe perçues

  • D. 

   Mbrojtes,sulmues dhe absorbues

 • 18. 
  Cili lloj indi ndahet ne  terthorovijor,te lemuar dhe te zemres ?
  • A. 

   Indi lidhor

  • B. 

   Indi nervor

  • C. 

   Indi muskulor

  • D. 

   Indi epitelial

 • 19. 
  Syri,mëlçia,zemra,lukthi etj. Janë :
  • A. 

   Inde

  • B. 

   Qeliza

  • C. 

   Sisteme te organeve

  • D. 

   Organe

 • 20. 
  Fjala latine locomotio do te thote :
  • A. 

   Aftesi

  • B. 

   Lakër

  • C. 

   Lëvizje

  • D. 

   Luspë

 • 21. 
  Ashti me i gjate ne trupin tone eshte ?
  • A. 

   Ashti i kafkes

  • B. 

   Femuri

  • C. 

   Kafazi i kraherorit

  • D. 

   Humerusi

 • 22. 
  Sa eshtra ka trupi i njeriut ?
  • A. 

   196

  • B. 

   201

  • C. 

   206

  • D. 

   218

 • 23. 
  Eshtrat e kafkes lidhen me :
  • A. 

   Nyje

  • B. 

   Sutura

  • C. 

   Ligamente

  • D. 

   Disqe

 • 24. 
  Sa unaza i ka shtylla rruazore ?
  • A. 

   33-34

  • B. 

   27-28

  • C. 

   23-24

  • D. 

   43-44

 • 25. 
  Qka eshte skolioza ?
  • A. 

   Ngritja e shputes

  • B. 

   Jo osifikimi i eshtrave

  • C. 

   Shtremberimi i shtylles rruazore

  • D. 

   Lendim i nyjave