Kuiz Matematik Tingkatan 4

10 Questions | Total Attempts: 4363

SettingsSettingsSettings
Kuiz Matematik Tingkatan 4 - Quiz

Jawab semua soalan. anda diberi masa 15 minit.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nyatakan pintasan y bagi persamaan y=4x+1
  • A. 

   -4

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   -1

 • 2. 
  Tukarkan 4000 kepada 1 angka bererti.
  • A. 

   4

  • B. 

   40

  • C. 

   400

  • D. 

   4000

 • 3. 
  Nyatakan kecerunan bagi garisan y=3x-2
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   -2

 • 4. 
  Tukarkan 5193 kepada 3 angka bererti
  • A. 

   5100

  • B. 

   5190

  • C. 

   5200

  • D. 

   51960

 • 5. 
  Nyatakan kecerunan bagi garis y=3
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 6. 
  Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu.Jika x=2, maka x+14=15
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Palsu

 • 7. 
  Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu.24 ialah faktor bagi 2 atau 6+12=24
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Palsu

 • 8. 
  Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu.20 ialah faktor bagi 2 dan 6+12=20
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Palsu

 • 9. 
  Nyatakan pernyataan dan akas berikut sama ada benar atau palsu.Pernyataan: Jika x=2, maka x-1=1Akas: Jika x-1=1, maka x=2
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Palsu

 • 10. 
  Set kosong ialah set yang tidak mempunyai sebarang unsur.
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Palsu

Back to Top Back to top