Kuiz Nga Gjuha Shqipe Klasa 7 ProProfs

14 Questions | Attempts: 3794
Share

SettingsSettingsSettings
Kuiz Nga Gjuha Shqipe Klasa 7 ProProfs - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Si quhet libri i gjuhes shqipe me gjuhe latine por me nje pasthenie shqipe e cila fliste per shqiptaret
  • A. 

   Formula e Pagezimit

  • B. 

   E mbesuame e kreshtere

  • C. 

   Meshari

 • 2. 
  Veprat letrare:
  • A. 

   Ushqejne imagjinaten

  • B. 

   Krijohen nga vete imagjinata

  • C. 

   Jane te bazuara gjithmone plotesisht ne fakte

 • 3. 
  Tekstet kreative jane pjese e :
  • A. 

   Teksteve letrare

  • B. 

   Teksteve joletrare

  • C. 

   Asnjera nga keto

  • D. 

   Eshte lloj teksti ne vete(as letrar,as joletrar)

 • 4. 
  Lajmi eshte kryesori tek:kemi me shume se nje opsion
  • A. 

   Tekstet letrare

  • B. 

   Tekstet joletrare 

  • C. 

   Gazetari

  • D. 

   Ne shkrimin kreativ

 • 5. 
  Teksti  informativ ka 7 pyetje:cka,kush,ku,kur-pytje kryesore dhe pse,perse,si-opsionale:
  • A. 

   E sakte

  • B. 

   E pasakte

 • 6. 
  Kush dhe cfare jane pyetjet keyesore tek:
  • A. 

   Lajmet 

  • B. 

   Ideja krysesore

  • C. 

   Intervista

  • D. 

   Argumentet

 • 7. 
  Sa faza nevojiten per te krijuar nje tekst argumentues
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   5

  • E. 

   7

 • 8. 
  Logosi,patosi dhe etosi perfshin:
  • A. 

   Trekendeshin redorik

  • B. 

   Trekendeshin retorik

  • C. 

   Trekendeshin publik

  • D. 

   Trekendeshin komunikues

 • 9. 
  Mimika shpreh:
  • A. 

   Levizjet dhe shprehjet e trupit

  • B. 

   Levizjet e shprehjet e duarve

  • C. 

   Levizjet dhe shprehjet e kokes

 • 10. 
  Sa lloje te gjestikulacionet (kemi me shume se nje opsion)
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   Shume lloje

  • D. 

   Asnje lloj

 • 11. 
  Sa forma kemi te komunikimit?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   1

  • D. 

   Asnje

 • 12. 
  Teknikat e shkrimit kreativ jane:(kemi me shume se 1 opsion)
  • A. 

   6 teknika

  • B. 

   4 teknika

  • C. 

   Ekspozeu,pershkrimi,analiza,kreativiteti,gramatika

  • D. 

   Reflektimi,ekspozeu,shpjegimi,argumentimi,narracioni,pershkrimi

  • E. 

   7 teknika

 • 13. 
  Cka jane tekstet praktike
  • A. 

   Tekste qe praktikohen vetem ne menyre joformale

  • B. 

   Tekste qe praktikohen ne menyre joformale dhe formale

  • C. 

   Asnjera nga keto

  • D. 

   Tekste qe praktikohen vetem ne menyra formale 

 • 14. 
  Nje perralle(me shume se nje opsion
  • A. 

   Figurat mitologjike

  • B. 

   Figurat stilistike

  • C. 

   Personazhet

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.