Islam Quiz (Nederlands)

50 Vragen | Total Attempts: 63730

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Islam Quiz (Nederlands)


Questions and Answers
 • 1. 
  Wat is tayammum?
  • A. 

   De droge wassing met aarde

  • B. 

   De kleine wassing met water

  • C. 

   Het wassen van het ganse lichaam met water

 • 2. 
  In welke maand heeft Djibriel de Profeet Mohammed saw de Qoran onderwezen?
  • A. 

   Moeharram

  • B. 

   Ramadan

  • C. 

   Dhoel Hidja

 • 3. 
  De zuilen van de Islam bestaan uit......islamitische verplichtingen.
  • A. 

   9

  • B. 

   5

  • C. 

   7

 • 4. 
  De offering van een dier tijdens Eid al Adha is om de grote offering van de Profeet ......saw te herdenken.
  • A. 

   Noeh

  • B. 

   Ibrahiem

  • C. 

   Mohammed

 • 5. 
  In de vroege jaren van de Islam, was de qibla richting
  • A. 

   De Kaaba

  • B. 

   Masjid Al Aqsa

  • C. 

   Masjid Qiblatain

 • 6. 
  Wat zijn al-Asma al-Hoesna?
  • A. 

   De schone naam van de profeet saw

  • B. 

   De 99 Schone Namen van Allah swt

  • C. 

   De schone naam van Aboe Bakr (ra)

 • 7. 
  Tijdens welk gedeelte van de dag mogen de moslims niet eten tijdens de Ramadan?
  • A. 

   De hele dag door

  • B. 

   Van zonsondergang tot zonsopgang 

  • C. 

   Van zonsopgang tot zonsondergang

 • 8. 
  Wie gaf de profeet de naam "Mohammed"?
  • A. 

   Aboe Talib

  • B. 

   Aboe Lahab

  • C. 

   Abd Al moettalib

 • 9. 
  Wie was de vader van de Profeet Mohammed saw?
  • A. 

   Aboe Talib

  • B. 

   Abdoellah

  • C. 

   Aboe lahab

 • 10. 
  Wie adviseerde de Profeet Mohammed saw om Allah te vragen het aantal gebeden naar 5 te verminderen?
  • A. 

   Moessa (as)

  • B. 

   Iessa (as)

  • C. 

   Ibrahiem (as)

 • 11. 
  Hoe oud was de Profeet Mohammed saw toen zijn vader was overleden?
  • A. 

   Twee maanden

  • B. 

   Twee jaar

  • C. 

   Hij was nog niet geboren toen zijn vader stierf

 • 12. 
  Welke sahabi wordt bij naam in de Qoran genoemd?
  • A. 

   Zaid Ibn Harith (ra)

  • B. 

   Bilal (ra)

  • C. 

   Aboe bakr (ra)

 • 13. 
  Welke vrouw heeft meer dan 2000 ahadieth overgeleverd?
  • A. 

   Fatima (ra)

  • B. 

   Hafssa (ra)

  • C. 

   Aïcha (ra)

 • 14. 
  Wat is de naam van het jaar waarin de Profeet Mohammed saw werd geboren?
  • A. 

   Het Jaar van de Olifant

  • B. 

   Het Jaar van Blijdschap

  • C. 

   Het Jaar van de Zegeningen

 • 15. 
  Wie heeft de Profeet Mohammed saw als zoon geadopteerd?
  • A. 

   Bilal (ra)

  • B. 

   Ali (ra)

  • C. 

   Zayd Ibn Harith

 • 16. 
  Uit welke soera reciteerde Jafar bij Negus waardoor hij moest huilen?
  • A. 

   Soera Ta Ha

  • B. 

   Soera Al Fatiha

  • C. 

   Soera Maryam

 • 17. 
  Hoe oud was de Profeet Mohammed toen hij de eerste openbaring ontving?
  • A. 

   30 jaar

  • B. 

   40 jaar

  • C. 

   45 jaar

 • 18. 
  Met wie trouwde Fatima (ra), de dochter van de Profeet Mohammed saw?
  • A. 

   Jafar Ibn Aboe talib

  • B. 

   Ali Ibn Aboe Talib

  • C. 

   Zayd Ibn Harith

 • 19. 
  Wie zei over de Profeet Mohammed saw " Zijn karakter was de Qoran"?
  • A. 

   Chadija (ra)

  • B. 

   Fatima (ra)

  • C. 

   Aïcha (ra)

 • 20. 
  Waar is de Profeet Mohammed saw geboren?
  • A. 

   Medina

  • B. 

   Mekka

  • C. 

   Taïf

 • 21. 
  Waar verstopten de Profeet Mohammed saw en Aboe Bakr (ra) zich na het verlaten van Mekka?
  • A. 

   De grot van Thawr

  • B. 

   De grot Hira

  • C. 

   In het huis van Aboe Bakr (ra)

 • 22. 
  Wie was de eerste persoon die geloofde dat Mohammed saw een profeet was?
  • A. 

   Chadija ra)

  • B. 

   Aboe Bakr (ra)

  • C. 

   Ali (ra)

 • 23. 
  Wie informeerde de Profeet Mohammed saw over hoe je de wassingen en de salaat kunt verrichten?
  • A. 

   Israafiel (as)

  • B. 

   Moenkar (as)

  • C. 

   Djibriel (as)

 • 24. 
  In wiens huis werd de Islam in het geheim onderwezen in Mekka?
  • A. 

   Aboe Bakr (ra)

  • B. 

   Arqam (ra)

  • C. 

   Ali (ra)

 • 25. 
  Welke moskee werd als eerste gebouwd in de islamitische geschiedenis?
  • A. 

   Masjid Qiblatayn

  • B. 

   Masjid Qoeba

  • C. 

   Masjid An Nabawi