מבחן לרישיון חשמלאי הנדסאי וחשמלאי מהנדס

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Amir
A
Amir
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 143
Questions: 5 | Attempts: 144

SettingsSettingsSettings
מבחן לרישיון חשמלאי הנדסאי וחשמלאי מהנדס - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  כאשר משנה זרם לא מזין את מכשיר המדידה/הגנה, את ההדקים המשניים שלו יש:

  • A.

   לקצר

  • B.

   להשאיר פתוחים

  • C.

   לא משנה אפשר לקצר ואפשר להשאיר פתוחים

  • D.

   נחבר אותם במשולש פתוח

  Correct Answer
  A. לקצר
  Explanation
  When changing the current, if the measuring/protection device is not connected, its secondary windings should be shorted. This is done to prevent any induced voltage or current from affecting the device or causing any damage. Shorting the secondary windings ensures that the current flows through a low resistance path and avoids any unwanted effects.

  Rate this question:

 • 2. 

  מהנדס נדרש לתכנן מתקן רפואי מקבוצת שימוש-2.  בהתאם להנחיה של יועץ בטיחות, נדרש להתקין אמצעי מיתוג ידני (כמתואר בתמונה) אשר מפסיק את ההזנה בשלמותה למתקן הרפואי.  איזו תשובה מתארת את הנדרש בתקנות החשמל בעניין זה?

  • A.

   אמצעי המיתוג המתואר בשאלה אסור להתקנה באתר רפואי מקבוצת שימוש-2

  • B.

   מותר להתקין את אמצעי המיתוג המתואר בשאלה ובתנאי שיותקן שילוט "זהירות-סכנה לחיי אדם – הפסקת הזינה מותרת רק לאחר קבלת אישור מגורם רפואי מוסמך." 

  • C.

   מותר להתקין אמצעי מיתוג אוטומטי ולא אמצעי מיתוג ידני כמתואר בשאלה

  • D.

   אמצעי המיתוג המתואר בשאלה או כל אמצעי מיתוג המהווה חלק מבקרת מבנה, הכוללת תוכנית הפסקות חשמל (שבה מופיעות גם המלצות על אופן הפעולה בזמן שריפה), הן באחריות כיבוי אש בלבד. 

  Correct Answer
  B. מותר להתקין את אמצעי המיתוג המתואר בשאלה ובתנאי שיותקן שילוט "זהירות-סכנה לחיי אדם – הפסקת הזינה מותרת רק לאחר קבלת אישור מגורם רפואי מוסמך." 
  Explanation
  The correct answer states that it is allowed to install the described manual isolation device, as long as it is accompanied by a sign that states "Caution - Danger to human life - Cutting off the supply is only allowed after receiving approval from a qualified medical authority." This means that the device can be installed in a medical facility of usage group-2, but it requires proper authorization before use.

  Rate this question:

 • 3. 

  חשמלאי נדרש להתקין פסי צבירה בתוך תעלה.  איזו תשובה מבין האפשרויות הבאות אינה נדרשת עבור התעלה, בהתאם לתקנות החשמל? 

  • A.

   התעלה תותקן באופן המאפשר גישה לצורך טיפול.

  • B.

   על התעלה יותקנו שלטי אזהרה. 

  • C.

   חיבורים של התעלה ייעשו באמצעות אבזרים ייעודיים שהותאמו לציוד זה.

  • D.

   תעלה הכוללת פסי צבירה תכלול אך ורק פסי צבירה מבודדים. 

  Correct Answer
  D. תעלה הכוללת פסי צבירה תכלול אך ורק פסי צבירה מבודדים. 
  Explanation
  The correct answer is that the riser including the accumulation strips will include only isolated accumulation strips. This means that the accumulation strips will be separate and not connected to any other electrical components or circuits. This is required by electrical regulations to ensure safety and prevent any potential hazards or malfunctions.

  Rate this question:

 • 4. 

  מה גורם לתהודה במערכת קבלים?

  • A.

   מצב בו התדר הפנימי המשולב של מערכת הקבלים והעומסים במתקן קרוב לתדר של הרמוניה מסוימת. 

  • B.

   מצב בו התדר הפנימי המשולב של מערכת הקבלים ורשת האספקה קרוב לתדר של הרמוניה מסוימת. 

  • C.

   מצב בו התדר הפנימי משולב של מערכת הקבלים והמשנקים קרוב לתדר של הרמוניה מסוימת.

  • D.

   מצב בו התדר הפנימי המשולב של רשת האספקה, העומס והקבלים קרוב לתדר של הרמוניה מסוימת.

  Correct Answer
  B. מצב בו התדר הפנימי המשולב של מערכת הקבלים ורשת האספקה קרוב לתדר של הרמוניה מסוימת. 
  Explanation
  The answer states that the cause of resonance in a receiving system is when the combined internal frequency of the receiving system and the load is close to a specific harmonic frequency. This means that when the internal frequency of the receiving system and the power supply network are close to a specific harmonic frequency, it can cause resonance in the system.

  Rate this question:

 • 5. 

  במתקן חשמל דירתי מתוכננת התקנה של לוח ראשי ולוח משנה כמתואר בסכמה חד-קווית שלהלן:     האם מפסק המגן המותקן בלוח המשנה יכול לשמש כמפסק ראשי )של לוח המשנה( או שנדרשת התקנה של מנתק בעומס ללא הגנות? 

  • A.

   מפסק מגן איננו יכול לשמש כמפסק ראשי מפני שהוא לא בנוי להגן בפני זרם יתר. יש להתקין בנוסף מא"ז להגנה בפני זרם קצר וזרם העמסת יתר.

  • B.

   יש להתקין בנוסף למפסק מגן מנתק עומס או מפסק זרם כמסומן בסכמה.

  • C.

   מפסק מגן יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח המשנה בתנאי שבמעלה ההזנה מותקן מבטח להגנה בפני זרם יתר.

  • D.

   תשובות 2,1 נכונות.

  Correct Answer
  C. מפסק מגן יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח המשנה בתנאי שבמעלה ההזנה מותקן מבטח להגנה בפני זרם יתר.
  Explanation
  The main circuit breaker and sub-circuit breaker are planned to be installed in a single-phase agreement. The question asks whether the installed sub-circuit breaker can serve as a main circuit breaker for the sub-panel, or if the installation of a load disconnect without protections is required. The correct answer states that a sub-circuit breaker cannot serve as a main circuit breaker because it is not designed to protect against excess current. Additionally, a load disconnect or current switch should be installed in addition to the sub-circuit breaker. However, a sub-circuit breaker can serve as a main circuit breaker for the sub-panel if there is an overcurrent protection installed at the top of the feed.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 14, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 16, 2020
  Quiz Created by
  Amir
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.