Test Finanțele Întreprinderii (1)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Stancatalinstanc
S
Stancatalinstanc
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 133
Questions: 40 | Attempts: 133

SettingsSettingsSettings
Test Finanele �ntreprinderii (1) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Care dintre următoarele afirmații privind capitalul sunt adevărate

  • A.

   În sens economic larg, capitalul exprimă mijloacele bănești, precum și expresia bănească a mijloacelor materiale folosite de întreprindere pentru producerea unor bunuri și servicii destinate vânzării și care astfel permit obținerea profitului

  • B.

   Capitalul fictiv este reprezentat de sumele de bani din conturile bancare la termien aparținând firmei

  • C.

   Capitalul real cuprinde instrumentele prin care se constituie capitalul fictiv sau care facilitează folosirea lui

  • D.

   Capitalul permanent cuprinde sursele împrumutate aflate la dispoziția firmei o perioadă îndelungată la care se adaugă și sursele proprii

  Correct Answer(s)
  A. În sens economic larg, capitalul exprimă mijloacele bănești, precum și expresia bănească a mijloacelor materiale folosite de întreprindere pentru producerea unor bunuri și servicii destinate vânzării și care astfel permit obținerea profitului
  D. Capitalul permanent cuprinde sursele împrumutate aflate la dispoziția firmei o perioadă îndelungată la care se adaugă și sursele proprii
  Explanation
  The statement is true because it accurately defines capital in a broad economic sense. It states that capital includes both monetary resources and material assets used by a business to produce goods and services for sale, which ultimately leads to profit. Additionally, the statement about capital permanent is also true as it describes the sources of borrowed funds that are available to the company for an extended period, along with its own sources.

  Rate this question:

 • 2. 

  Dreptul de subscripție

  • A.

   Reprezintă pierderea de valoare a cursului acțiunilor, ca urmare a emisiunii de noi acțiuni

  • B.

   Reprezintă diferența dintre prețul de emisiune și valoarea nominală a acțiunii și este supus raportului cerere - ofertă

  • C.

   Arată diferența dintre prețul de emisiune a noilor acțiuni și prețul bursier al acțiunilor vechi

  • D.

   Este sinonim cu dreptul de atribuire

  Correct Answer(s)
  A. Reprezintă pierderea de valoare a cursului acțiunilor, ca urmare a emisiunii de noi acțiuni
  D. Este sinonim cu dreptul de atribuire
  Explanation
  Dreptul de subscripție reprezintă pierderea de valoare a cursului acțiunilor ca rezultat al emisiunii de noi acțiuni. Acesta se referă la diferența dintre prețul de emisiune a noilor acțiuni și prețul bursier al acțiunilor vechi. De asemenea, dreptul de subscripție este sinonim cu dreptul de atribuire.

  Rate this question:

 • 3. 

  Creșterea de capital prin încorporarea de rezerve are ca efect

  • A.

   Creșterea capitalizării bursiere a întreprinderii și reducerea cu aceeași sumă a rezervelor

  • B.

   Diluarea cursului bursier al acțiunilor, ca urmare a distribuirii de acțiuni gratuite

  • C.

   Reducerea cursului bursier al acțiunilor, ca urmare a repartizării aceleiași bogății pe mai multe acțiuni

  • D.

   Sporirea fondului de rulment

  Correct Answer(s)
  A. Creșterea capitalizării bursiere a întreprinderii și reducerea cu aceeași sumă a rezervelor
  C. Reducerea cursului bursier al acțiunilor, ca urmare a repartizării aceleiași bogății pe mai multe acțiuni
  Explanation
  The correct answer states that the effect of capital increase through the incorporation of reserves is the increase in the market capitalization of the company and the reduction of reserves by the same amount. Additionally, it mentions that the stock price may decrease due to the distribution of the same wealth among more shares. This implies that the company's value is increasing, but the value per share may decrease.

  Rate this question:

 • 4. 

  Care din următoarele afirmații referitoare la consolidarea datoriilor întreprinderii sunt adevărate

  • A.

   Are ca efect creșterea capitalului permanent

  • B.

   Presupune creșterea datoriilor totale ale întreprinderii prin emisiunea de obligațiuni

  • C.

   Presupune atragerea de fonduri prin metoda finanțării directe

  • D.

   Creșterea fondului de rulment

  Correct Answer
  D. Creșterea fondului de rulment
  Explanation
  Consolidarea datoriilor întreprinderii are ca efect creșterea capitalului permanent. Aceasta înseamnă că prin consolidarea datoriilor, întreprinderea obține resurse financiare suplimentare pe termen lung, care pot fi utilizate pentru investiții sau pentru finanțarea activităților curente. Prin consolidarea datoriilor, întreprinderea poate crește fondul de rulment, adică diferența dintre activele circulante și datoriile pe termen scurt, ceea ce îi permite să facă față mai bine nevoilor de finanțare pe termen scurt. Consolidarea datoriilor poate presupune și emiterea de obligațiuni, ceea ce duce la o creștere a datoriilor totale ale întreprinderii. Metoda finanțării directe poate fi utilizată pentru atragerea de fonduri în cadrul consolidării datoriilor.

  Rate this question:

 • 5. 

  Autofinanțarea netă

  • A.

   Formează, alături de autofinanțarea de menținere, marja brută de autofinanțare

  • B.

   Presupune utilizarea unei părți din amorizarea mijloacelor fixe

  • C.

   Cuprinde partea din profit nedistribuită sub forma dividendelor

  • D.

   Este sinonimă cu noțiunea de capacitate de autofinanțare

  Correct Answer
  C. Cuprinde partea din profit nedistribuită sub forma dividendelor
  Explanation
  Autofinancing net refers to the portion of profit that is not distributed in the form of dividends. It is one of the components of autofinancing, along with maintenance autofinancing and gross autofinancing margin. It is also synonymous with the concept of self-financing capacity.

  Rate this question:

 • 6. 

  Autofinanțarea de menținere

  • A.

   Presupune utilizarea unei părți din profit pentru menținerea funcționării mijloacelor fixe la parametrii inițiali

  • B.

   Exprimă capacitatea întreprinderii de a mobiliza, alături de amortizare, întregul profit net pentru dezvoltare

  • C.

   Implică participarea, la procesul de finanțare, numai a amortizării mijloacelor fixe

  • D.

   Exprimă alături de profitul net înainte de repartizarea sa capacitatea de autofinanțare

  Correct Answer
  C. Implică participarea, la procesul de finanțare, numai a amortizării mijloacelor fixe
  Explanation
  The correct answer states that autofinanțarea de menținere implică participarea, la procesul de finanțare, numai a amortizării mijloacelor fixe. This means that only the depreciation of fixed assets is involved in the financing process. The other options mentioned in the question, such as using a portion of profit for maintaining fixed assets or mobilizing the entire net profit for development, are not applicable to autofinanțarea de menținere.

  Rate this question:

 • 7. 

  Capitalurile permanente includ

  • A.

   Depozitele bancare efectuate de companie pe termen îndelungat

  • B.

   Datoriile contractate de companie pe termen îndelungat

  • C.

   Mijloacele fixe utilizate de întreprindere un timp îndelungat

  • D.

   Creditele de trezorerie și disponibilitățile bănești

  Correct Answer(s)
  A. Depozitele bancare efectuate de companie pe termen îndelungat
  B. Datoriile contractate de companie pe termen îndelungat
  C. Mijloacele fixe utilizate de întreprindere un timp îndelungat
  Explanation
  The correct answer includes the long-term bank deposits made by the company, the long-term liabilities contracted by the company, and the fixed assets used by the enterprise for a long period of time. These items are considered permanent capital because they represent long-term investments and obligations of the company that are expected to remain in the business for an extended period. Additionally, the fixed assets are essential for the company's operations and are not intended for immediate sale or conversion into cash.

  Rate this question:

 • 8. 

  Capitalul social al întreprinderii

  • A.

   Include capitalurile proprii, rezervele și provizioanele

  • B.

   Include capitalurile permanente, rezervele si provizioanele

  • C.

   Este inclus în capitalul permanent

  • D.

   Este inclus în capitalul propriu

  Correct Answer(s)
  A. Include capitalurile proprii, rezervele și provizioanele
  C. Este inclus în capitalul permanent
  Explanation
  The correct answer is "Include capitalurile proprii, rezervele și provizioanele". This answer states that the social capital of the enterprise includes its own capital, reserves, and provisions. It implies that these elements contribute to the overall capital of the enterprise and are considered part of its permanent capital.

  Rate this question:

 • 9. 

  Efectul de levier poate scădea atunci când

  • A.

   Costul capitalului împrumutat scade

  • B.

   Sporește mărimea capitalului propriu cu o rată mare a dividendului

  • C.

   Rentabilitatea economică a întreprinderii crește

  • D.

   Scade mărimea capitalului împrumutat pe termen lung cu un cost scăzut

  Correct Answer(s)
  A. Costul capitalului împrumutat scade
  D. Scade mărimea capitalului împrumutat pe termen lung cu un cost scăzut
  Explanation
  When the cost of borrowed capital decreases, it can lead to a decrease in leverage. Additionally, when the size of long-term borrowed capital decreases with a low cost, it can also contribute to a decrease in leverage.

  Rate this question:

 • 10. 

  Finanțarea internă presupune apelul la următoarele resurse

  • A.

   Profitul net sau profitul rămas după plata dividendelor

  • B.

   Emisiunea și vânzarea de noi acțiuni

  • C.

   Amortizarea activelor imobilizate, sume din valorificarea activelor imobilizate scoase din funcțiune sau din vânzarea celor de prisos

  • D.

   Contribuții ale statului, ale unor colectivități publice și organisme specializate

  Correct Answer(s)
  A. Profitul net sau profitul rămas după plata dividendelor
  B. Emisiunea și vânzarea de noi acțiuni
  Explanation
  The correct answer is a combination of two options: profitul net sau profitul rămas după plata dividendelor (net profit or profit remaining after dividend payment) and emisiunea și vânzarea de noi acțiuni (issuing and selling new shares). These options represent internal sources of funding for a company. Profitul net refers to the amount of money left after deducting all expenses and taxes from the company's revenue. Emisiunea și vânzarea de noi acțiuni refers to the process of issuing and selling new shares to raise capital. Both options indicate ways in which a company can generate funds internally without relying on external sources.

  Rate this question:

 • 11. 

  Finanțarea externă presupune constituirea, iar ulterior sporirea capitalului firmei prin

  • A.

   Aporturile în natură sau în bani ale viitorilor proprietari

  • B.

   Profitul net sau profitul rămas după plata dividendelor

  • C.

   Emisiunea și vânzarea de noi acțiuni

  • D.

   Contractarea de împrumuturi bancare

  Correct Answer(s)
  A. Aporturile în natură sau în bani ale viitorilor proprietari
  D. Contractarea de împrumuturi bancare
  Explanation
  External financing refers to the process of establishing and subsequently increasing the company's capital through contributions in cash or in kind from future owners and by contracting bank loans. This means that external financing can be obtained by either receiving contributions from future owners in the form of cash or assets, or by borrowing money from banks. These two methods allow the company to secure additional funds to support its operations and growth.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sporirea capitalului permanent prin contractarea de împrumuturi pe termen lung poate fi realizată prin

  • A.

   Obținerea unui credit bancar

  • B.

   Emisiunea de acțiuni

  • C.

   Emisiunea de obligațiuni

  • D.

   Leasin

  Correct Answer(s)
  A. Obținerea unui credit bancar
  B. Emisiunea de acțiuni
  Explanation
  Increasing permanent capital through long-term loans can be achieved through obtaining a bank loan or issuing shares. Both options provide a source of funds that can contribute to the increase in permanent capital. Issuing bonds and leasing are not mentioned as methods to increase permanent capital in the given question.

  Rate this question:

 • 13. 

  Principalele avantaje ale leasingului constau în

  • A.

   De cele mai multe ori, chiria este progresivă, dând posibilitatea utilizatorului să realizeze o rentabilitate acoperitoare

  • B.

   Este o resursă de finanțare care sporește pasivul firmei, respectiv nivelul îndatorării

  • C.

   Chiria este deductibilă prin profitul impozabil, întreprinderea suportând doar diferența față de cota de impozit

  • D.

   Utilajul primit nu aparține întreprinderii utilizatoare până la achiziționarea lui

  Correct Answer(s)
  C. Chiria este deductibilă prin profitul impozabil, întreprinderea suportând doar diferența față de cota de impozit
  D. Utilajul primit nu aparține întreprinderii utilizatoare până la achiziționarea lui
  Explanation
  The main advantages of leasing are that the rent is deductible through taxable profit, with the enterprise only bearing the difference from the tax rate, and the equipment received does not belong to the user enterprise until it is purchased. Leasing allows the user to achieve comprehensive profitability, as the rent is usually progressive. Additionally, leasing is a financing resource that increases the company's liabilities and indebtedness level.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ratele ca intrumente de analiză financiară se împart în

  • A.

   Rate de rentabilitate

  • B.

   Rate de gestiune

  • C.

   Rate de structură

  • D.

   Rate de echilibru financiar

  Correct Answer(s)
  A. Rate de rentabilitate
  B. Rate de gestiune
  C. Rate de structură
  D. Rate de echilibru financiar
  Explanation
  The correct answer is that financial analysis tools are divided into four categories: rate of profitability, rate of management, rate of structure, and rate of financial balance. These different rates help analyze various aspects of a company's financial performance. The rate of profitability measures the company's ability to generate profits. The rate of management evaluates the efficiency and effectiveness of the company's management. The rate of structure assesses the company's capital structure and financial leverage. Lastly, the rate of financial balance examines the company's ability to meet its financial obligations.

  Rate this question:

 • 15. 

  Efectul de levier reprezintă

  • A.

   Suma dintre rentabilitatea financiară și rentabilitatea economică ale unei întreprinderi

  • B.

   Diferența dintre rentabilitatea economică și rentabilitatea financiară ale unei întreprinderi

  • C.

   Diferența dintre rentabilitatea financiară și rentabilitatea economică ale unei unei întreprinderi

  • D.

   Produsul dintre diferența dintre rentabilitatea economică și rata dobânzii și raportul dintre capitalul împrumutat și capitalul propriu

  Correct Answer
  A. Suma dintre rentabilitatea financiară și rentabilitatea economică ale unei întreprinderi
  Explanation
  The correct answer is "Suma dintre rentabilitatea financiară și rentabilitatea economică ale unei întreprinderi" (The sum of financial profitability and economic profitability of a company). This answer suggests that the leverage effect represents the combination of both financial and economic profitability, indicating that the company is able to generate profits from both its financial and operational activities.

  Rate this question:

 • 16. 

  Efectul de levier poate spori atunci când

  • A.

   Costul capitalului împrumutat scade

  • B.

   Costul capitalului împrumutat crește

  • C.

   Rata rentabilității economice crește

  • D.

   Sporește mărirea capitalului propriu

  Correct Answer(s)
  B. Costul capitalului împrumutat crește
  C. Rata rentabilității economice crește
 • 17. 

  Finanțarea internă

  • A.

   Se bazează în principal pe profitul net rămas după plata dividendelor și amortizarea activelor imobilizate

  • B.

   Se realizează prin partea din profitul net distribuită pentru plata dividendelor

  • C.

   Este exprimată fie prin autofinanțarea firmei sau capacitatea de autofinanțare

  • D.

   Are în vedere și sumele din valorificarea activelor imobilizate scoase din funcțiune

  Correct Answer(s)
  A. Se bazează în principal pe profitul net rămas după plata dividendelor și amortizarea activelor imobilizate
  D. Are în vedere și sumele din valorificarea activelor imobilizate scoase din funcțiune
  Explanation
  Internal financing is primarily based on the net profit remaining after the payment of dividends and the depreciation of fixed assets. It also takes into account the amounts obtained from the disposal of retired fixed assets. This means that the company uses its own funds, generated through its operations, to finance its activities and investments, rather than relying on external sources such as loans or equity financing. By utilizing internal financing, the company can retain control over its operations and avoid incurring additional costs or obligations associated with external financing.

  Rate this question:

 • 18. 

  Capitalul unei firme este definit ca

  • A.

   Expresia bănească a activelor investite de o firmă în activitățile desfășurate de aceasta

  • B.

   Totalitatea activelor utilizate de o firmă în procesele economice aducătoare de profit

  • C.

   Totalitatea sumelor depuse în bănci și a împrumuturilor contractate de o firmă

  • D.

   Suma dintre capitalul fix și capitalul circulant al unei firme

  Correct Answer(s)
  A. Expresia bănească a activelor investite de o firmă în activitățile desfășurate de aceasta
  B. Totalitatea activelor utilizate de o firmă în procesele economice aducătoare de profit
  Explanation
  The correct answer is "Expresia bănească a activelor investite de o firmă în activitățile desfășurate de aceasta" and "Totalitatea activelor utilizate de o firmă în procesele economice aducătoare de profit". These options accurately define capital as the monetary expression or total assets invested by a firm in its activities. It includes all the assets used by a firm in profit-generating economic processes.

  Rate this question:

 • 19. 

  Încorporarea de rezerve este o metodă de sporire a capitalului social care

  • A.

   Nu aduce resurse financiare suplimentare pentru întreprindere

  • B.

   Aduce resurse financiare suplimentare pentru întreprindere

  • C.

   Poate fi pusă în aplicare prin emisiunea de acțiuni la un preț mai mare decât prețul de piață, pentru a spori atractivitatea acțiunilor

  • D.

   Poate fi adusă în aplicare prin emisiunea de acțiuni care se împart gratuit acționarilor vechi

  Correct Answer(s)
  A. Nu aduce resurse financiare suplimentare pentru întreprindere
  D. Poate fi adusă în aplicare prin emisiunea de acțiuni care se împart gratuit acționarilor vechi
  Explanation
  The correct answer is "Nu aduce resurse financiare suplimentare pentru întreprindere" which means "It does not bring additional financial resources for the enterprise." This is because the incorporation of reserves is a method of increasing the company's capital by using its own reserves, without bringing in any external financial resources. The other option, "Poate fi adusă în aplicare prin emisiunea de acțiuni care se împart gratuit acționarilor vechi" means "It can be implemented through the issuance of shares that are distributed free of charge to existing shareholders," which is not related to bringing in additional financial resources.

  Rate this question:

 • 20. 

  Cuponul (dobânda) plătit de întreprindere pentru obligațiunile clasice emise se calculează în funcție de

  • A.

   Rata cuponului și prețul de emisiune al obligațiunii

  • B.

   Rata cuponului și valoarea nominală a obligațiunii

  • C.

   Rata cuponului și cursul bursier al acțiunii

  • D.

   Rata dobânzii de referință a Băncii Naționale

  Correct Answer
  B. Rata cuponului și valoarea nominală a obligațiunii
  Explanation
  The correct answer is "Rata cuponului și valoarea nominală a obligațiunii" (The coupon rate and the face value of the bond). This is because the interest paid by the enterprise for the classic bonds issued is calculated based on the coupon rate (the fixed percentage of the face value of the bond) and the face value of the bond itself. The coupon rate determines the annual interest payment, while the face value represents the principal amount of the bond.

  Rate this question:

 • 21. 

  Metoda aportului în bani și emisiunea de noi acțiuni au ca efect

  • A.

   Modificarea structurii financiare

  • B.

   Majorarea creanțelor întreprinderii

  • C.

   Sporirea fondului de rulment

  • D.

   Creșterea lichidităților firmei

  Correct Answer(s)
  A. Modificarea structurii financiare
  D. Creșterea lichidităților firmei
  Explanation
  The correct answer is "Modificarea structurii financiare" and "Creșterea lichidităților firmei." This is because both the method of cash contribution and the issuance of new shares have an impact on the financial structure of the company. They can lead to changes in the composition of the company's balance sheet, such as increasing its equity or debt levels. Additionally, these actions can also increase the liquidity of the firm by providing it with additional cash or assets that can be easily converted into cash.

  Rate this question:

 • 22. 

  Capitalul este definit ca

  • A.

   Expresia bănească a bunurilor folosite de firmă pentru obținerea profitului

  • B.

   O valoare capabilă să producă surplus de valoare

  • C.

   Mijloace materiale și bănești deținute de o firmă

  • D.

   Totalitatea activelor imobilizate și a activelor circulante deținute de o firmă

  Correct Answer
  C. Mijloace materiale și bănești deținute de o firmă
  Explanation
  The correct answer is "Mijloace materiale și bănești deținute de o firmă" which translates to "Material and financial resources owned by a company." This answer accurately describes capital as the physical and financial assets that a company possesses. It encompasses both tangible assets like machinery and equipment, as well as intangible assets like cash and investments.

  Rate this question:

 • 23. 

  În urma aplicării metodei aportului în natură de genul mijloacelor fixe

  • A.

   Crește fondul de rulment pe seama sporirii valorii activelor imobilizate

  • B.

   Sporește valoarea activelor imobilizate, fapt ce determină scăderea fondului de rulment

  • C.

   Sporește atât fondul de rulment, cât și activele imobilizate, în proporții egale

  • D.

   Se modifică structura activului, dar nu și a pasivului

  Correct Answer
  C. Sporește atât fondul de rulment, cât și activele imobilizate, în proporții egale
  Explanation
  The correct answer states that both the working capital and the fixed assets increase in equal proportions as a result of applying the method of natural contribution. This means that the company's current assets and long-term assets both increase by the same amount, which leads to a balanced increase in the working capital. This option suggests that there is a direct relationship between the increase in fixed assets and the increase in working capital, indicating that the company's financial position is improving.

  Rate this question:

 • 24. 

  Consolidarea datoriilor întreprinderii are ca efect

  • A.

   Sporira nevoii de fond de rulment

  • B.

   Creșterea fondului de rulment

  • C.

   Modificarea structurii activelor imobilizate

  • D.

   Îmbunătățirea lichidităților firmei

  Correct Answer
  B. Creșterea fondului de rulment
  Explanation
  Consolidarea datoriilor întreprinderii are ca efect creșterea fondului de rulment. This means that by consolidating the debts of the enterprise, the working capital of the company increases. This can be explained by the fact that when debts are consolidated, it allows for better management and control of the company's finances, leading to an increase in available funds for day-to-day operations. As a result, the company's ability to meet its short-term obligations and maintain a healthy cash flow improves, which ultimately leads to an increase in the working capital.

  Rate this question:

 • 25. 

  Capacitatea de autofinanțare exprimă

  • A.

   Un conținut similar cu cel de cash-flow

  • B.

   Mobilizarea amortizării și a întregului profit net înainte de repartizare

  • C.

   Folosirea pe lângă amortizare a profitului rămas după plata dividendelor

  • D.

   Finanțarea internă posibil de realizat de către firmă

  Correct Answer
  D. Finanțarea internă posibil de realizat de către firmă
  Explanation
  The correct answer implies that the capacity for self-financing refers to the internal funding that a company can generate on its own. This means that the company is able to finance its operations and investments using its own resources, such as retained earnings and depreciation. It does not rely on external sources of funding, such as loans or equity financing.

  Rate this question:

 • 26. 

  Obligațiunile clasice prezintă următoarele caracteristici

  • A.

   Au o dobândă fixă

  • B.

   Au o dobândă variabilă

  • C.

   Sunt emise pe termen lung

  • D.

   Rambursarea se face la prețul de emisiune

  Correct Answer(s)
  A. Au o dobândă fixă
  C. Sunt emise pe termen lung
  Explanation
  The correct answer is "Au o dobândă fixă, Sunt emise pe termen lung." This is because the given characteristics of "Obligațiunile clasice" are that they have a fixed interest rate and are issued for a long term.

  Rate this question:

 • 27. 

  Dezavantajele leasing-ului constau în faptul că

  • A.

   Este o resursă care nu sporește pasivul firmei

  • B.

   Presupune un cost al finanțării mai mare decât cel al îndatorării 

  • C.

   Are o chirie deductibilă din profitul impozabil

  • D.

   Are o chirie progresivă

  Correct Answer
  B. Presupune un cost al finanțării mai mare decât cel al îndatorării 
  Explanation
  The disadvantages of leasing are that it involves a higher cost of financing compared to borrowing. This means that the company will have to pay more in interest or fees when leasing assets instead of taking out a loan. This can potentially increase the financial burden on the company and reduce its profitability.

  Rate this question:

 • 28. 

  Coeficientul capitalului propriu se apreciază prin raportul dintre

  • A.

   Capitalul total și capitalul propriu

  • B.

   Capitalul propriu și capitalul permanent

  • C.

   Capitalul propriu și capitalul împrumutat pe termen mediu și lung

  • D.

   Capitalul propriu și totalul datoriilor

  Correct Answer(s)
  B. Capitalul propriu și capitalul permanent
  C. Capitalul propriu și capitalul împrumutat pe termen mediu și lung
  Explanation
  The coefficient of equity is appreciated by the ratio between equity and permanent capital, as well as equity and medium and long-term borrowed capital. This means that the coefficient of equity is influenced by both the permanent capital and the borrowed capital, in addition to equity itself. The total capital and total liabilities are not directly related to the coefficient of equity.

  Rate this question:

 • 29. 

  Efectul de levier financiar exprimă relația dintre

  • A.

   Rentabilitatea economică și rata dobânzii

  • B.

   Rentabilitatea financiară și structura financiară a firmei

  • C.

   Raportul dintre capitalul propriu și cel împrumutat, precum și diferența între rentabilitatea economică și rata dobânzii

  • D.

   Rentabilitatea financiară și cea economică

  Correct Answer
  C. Raportul dintre capitalul propriu și cel împrumutat, precum și diferența între rentabilitatea economică și rata dobânzii
  Explanation
  The correct answer states that the financial leverage effect expresses the relationship between the ratio of equity capital to borrowed capital, as well as the difference between economic profitability and the interest rate. This means that the financial leverage effect is influenced by the proportion of funds that are provided by shareholders compared to borrowed funds, and how the economic profitability of the firm compares to the interest rate.

  Rate this question:

 • 30. 

  Costul mediu ponderat al capitalului unei firme pentru care se cunosc următoarele date: total pasiv - 180.000 RON, capitaluri proprii - 90.000 RON, profit net - 20.000 RON, costul capitalului împrumutat Kd = 20%, este:

  • A.

   22%

  • B.

   11,11%

  • C.

   18%

  • D.

   22,22%

  Correct Answer
  D. 22,22%
  Explanation
  The weighted average cost of capital (WACC) is calculated by taking into account the proportion of debt and equity in the company's capital structure. In this case, the total liabilities are 180,000 RON and the equity is 90,000 RON. Since the debt cost is given as 20%, we can calculate the equity cost as follows:

  Equity Cost = (Profit Net / Equity) * 100
  = (20,000 / 90,000) * 100
  = 22.22%

  Therefore, the WACC is 22.22%.

  Rate this question:

 • 31. 

  Structura financiară a întreprinderii urmărește

  • A.

   O compoziție a diverselor surse de finanțe 

  • B.

   Raportul între capitalul propriu și cel împrumutat

  • C.

   Raportul între grupele care exprimă formele funcționale ale capitalului

  • D.

   Raportul între activele imobilizate și cele circulante

  Correct Answer
  A. O compoziție a diverselor surse de finanțe 
  Explanation
  The correct answer is "O compoziție a diverselor surse de finanțe." This means that the financial structure of the enterprise aims to determine the composition of various sources of finance. It suggests that the company is interested in understanding where its funding comes from and how it is allocated among different sources such as equity, debt, or other forms of financing.

  Rate this question:

 • 32. 

  Autofinanțarea presupune

  • A.

   Folosirea doar a profitului pentru dezvoltare

  • B.

   Investirea amortizării și a profitului rămas după plata dividendelor

  • C.

   Folosirea emisiunii de acțiuni și a aportului în bani

  • D.

   Angajarea de firmă a tuturor resurselor sale

  Correct Answer
  B. Investirea amortizării și a profitului rămas după plata dividendelor
  Explanation
  Autofinanțarea presupune investirea amortizării și a profitului rămas după plata dividendelor. Aceasta înseamnă că o companie utilizează banii obținuți din amortizare (reducerea valorii unui bun în timp) și profitul net rămas după plata dividendelor pentru a finanța activitățile sale de dezvoltare și creștere. Această metodă de finanțare este considerată mai sigură și mai stabilă decât emiterea de acțiuni sau atragerea de capital de la terți.

  Rate this question:

 • 33. 

  Încorporarea de rezerve semnifică

  • A.

   Transformarea datoriilor în acțiuni

  • B.

   Includerea împrumuturilor pe termen lung în capitalul permanent

  • C.

   Includerea fondului de rezervă în capitalul social

  • D.

   Majorarea capitalului prin emisiunea de noi acțiuni

  Correct Answer
  C. Includerea fondului de rezervă în capitalul social
  Explanation
  The correct answer is "Includerea fondului de rezervă în capitalul social". This means that incorporating reserves refers to including the reserve fund into the social capital. This suggests that when reserves are incorporated, they become part of the capital of the company, specifically the social capital.

  Rate this question:

 • 34. 

  Finanțarea externă presupune folosirea următoarelor resurse

  • A.

   Împrumuturi bancare

  • B.

   Încasările din emisiunea de acțiuni și obligațiuni

  • C.

   Resurse de la buget

  • D.

   Mobilizarea întregului profit net și a amortizării mijloacelor fixe 

  Correct Answer(s)
  A. Împrumuturi bancare
  B. Încasările din emisiunea de acțiuni și obligațiuni
  C. Resurse de la buget
  Explanation
  The correct answer is "Împrumuturi bancare, Încasările din emisiunea de acțiuni și obligațiuni, Resurse de la buget". This is because external financing refers to obtaining funds from sources outside the organization. In this case, the mentioned resources - bank loans, proceeds from the issuance of stocks and bonds, and resources from the budget - are all examples of external financing options. These sources provide additional capital that can be used to finance various activities and investments of the organization.

  Rate this question:

 • 35. 

  Sporirea capitalului permanent poate fi realizată prin

  • A.

   Contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung

  • B.

   Emisiunea de acțiuni

  • C.

   Emisiunea de obligațiuni

  • D.

   Apelul de credit-bail (leasing)

  Correct Answer(s)
  A. Contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung
  B. Emisiunea de acțiuni
  Explanation
  Increasing permanent capital can be achieved through borrowing medium and long-term bank loans and issuing shares. These two methods provide a company with additional funds that can be used for long-term investments and operations. Bank loans can be obtained from financial institutions for a specific period of time, while issuing shares allows the company to raise funds by selling ownership stakes to investors. Both methods contribute to increasing the permanent capital of a company.

  Rate this question:

 • 36. 

  Capitalurile permanente cuprind

  • A.

   Creditele de trezorerie

  • B.

   Capitalul social și rezervele firmei

  • C.

   Împrumuturile de orice fel de termen lung

  • D.

   Doar împrumuturile bancare pe termen lung

  Correct Answer
  B. Capitalul social și rezervele firmei
  Explanation
  Permanent capital includes the capital contributed by shareholders (capitalul social) and the reserves of the company (rezervele firmei). These are funds that are not expected to be repaid and represent the long-term financial stability of the company. The other options mentioned, such as treasury credits (creditele de trezorerie) and long-term loans (împrumuturile de orice fel de termen lung), may be sources of financing for the company but do not fall under the category of permanent capital. Therefore, the correct answer is capitalul social și rezervele firmei.

  Rate this question:

 • 37. 

  Efectul de levier are ca efect

  • A.

   O rată a rentabilității financiare mai mare decât rata rentabilității

  • B.

   O rată a rentabilității financiare superioară ratei dobânzii

  • C.

   O rată a rentabilității economice mai mare decât rata dobânzii

  • D.

   O rată a dobânzii superioară ratei rentabilității

  Correct Answer
  A. O rată a rentabilității financiare mai mare decât rata rentabilității
  Explanation
  The correct answer states that the leverage effect leads to a higher financial profitability rate than the profitability rate. This means that using leverage (borrowed funds) can increase the return on investment and generate higher profits compared to the profitability rate without leverage.

  Rate this question:

 • 38. 

  Coeficientul capitalului propriu se determină ca raport între

  • A.

   Capitalul propriu și cel permanent

  • B.

   Capitalul propriu și capitalul împrumutat pe termen mijlociu și lung

  • C.

   Capitalul propriu și totalul capitalului firmei

  • D.

   Capitalul propriu și capitalul împrumutat pe termen scurt

  Correct Answer(s)
  A. Capitalul propriu și cel permanent
  B. Capitalul propriu și capitalul împrumutat pe termen mijlociu și lung
  Explanation
  The coefficient of equity is determined as the ratio between the equity and the permanent capital, as well as the equity and the medium and long-term borrowed capital.

  Rate this question:

 • 39. 

  Criteriile de optimizare ale structurii financiare se referă la

  • A.

   Minimizarea costului mediu ponderat al capitalului

  • B.

   Minimizarea risculi financiar

  • C.

   Asigurarea egalității dintre mărimea resurselor financiare și investițiilor de efectuat

  • D.

   Sporirea capacității de autofinanțare

  Correct Answer(s)
  B. Minimizarea risculi financiar
  C. Asigurarea egalității dintre mărimea resurselor financiare și investițiilor de efectuat
  D. Sporirea capacității de autofinanțare
  Explanation
  The criteria for optimizing the financial structure refer to minimizing financial risk, ensuring equality between the size of financial resources and investments to be made, and increasing self-financing capacity. These criteria aim to establish a balanced and efficient financial structure that minimizes the risk of financial instability, maximizes the ability to fund investments internally, and ensures that financial resources are effectively allocated to investments.

  Rate this question:

 • 40. 

  Costul capitalului propriu se calculează cu ajutorul

  • A.

   Politicii dividendelor practicată de firmă

  • B.

   Coeficientul β (al riscului)

  • C.

   Ratei rentabilității investițiilor așa zis "fără risc"

  • D.

   Ratei medii a rentabilității titlurilor de firmele din aceeași ramură și cotate la bursă

  Correct Answer
  A. Politicii dividendelor practicată de firmă
  Explanation
  The correct answer is "Politicii dividendelor practicată de firmă" because the cost of equity is the return that shareholders require in order to invest in a company's stock. Dividend policy is one of the factors that affect the cost of equity as it determines the amount and timing of dividends paid to shareholders. A company that has a consistent and high dividend payout is generally considered less risky and therefore may have a lower cost of equity. On the other hand, a company that does not pay dividends or has an inconsistent dividend policy may be perceived as riskier and have a higher cost of equity.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.