Os2 PrVI KolokVIjum VIŠer

189 Questions | Total Attempts: 453

SettingsSettingsSettings
Os2 PrVI KolokVIjum VIer - Quiz

Pitanja iz skripte sa .pdf fajla radi lakšeg učenja. NPP 2017. Datum postavljanja: 30.1.2020.god. Srećno svima, nadamo se da neće izmeniti pitanja!


Questions and Answers
 • 1. 
  U komandi $ls /etc 2>/tmp/b.b ukoliko se dogodi greška, poruke o grešci idu na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ekran

  • B. 

   Datoteku /tmp/b.b

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Datoteku /tmp/a.a

  • E. 

   Nije definisan

  • F. 

   Tastaturu

 • 2. 
  U komandi $ls /tmp/a* I wc l na ekranu se vide: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ovo je sintaksna greška

  • B. 

   Obe informacije i imena datoteka i broj datoteka iz /tmp direktorijuma koje počinju sa a

  • C. 

   Samo broj datoteka iz /tmp direktorijuma koje počinju sa a

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Samo imena datoteka iz /tmp direktorijuma koje počinju sa a

 • 3. 
  U komandi $ls /etc rezultat listanja direktorijuma ide na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Nije definisan

  • B. 

   Datoteku /tmp/b.b

  • C. 

   Datoteku /tmp/a.a

  • D. 

   Ekran

  • E. 

   Tastaturu

  • F. 

   Ne znam

 • 4. 
  U komandi $ls /etc 2>/tmp/b.b rezultat listanja direktorijuma ide na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Tastaturu

  • B. 

   Ekran

  • C. 

   Nije definisan

  • D. 

   Datoteku /tmp/b.b

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Datoteku /tmp/a.a

 • 5. 
  U komandi $ls /etc 1>/tmp/b.b ukoliko se dogodi greška, poruke o grešci idu na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Nije definisan

  • B. 

   Ekran

  • C. 

   Tastaturu

  • D. 

   Datoteku /tmp/a.a

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Datoteku /tmp/b.b

 • 6. 
  U komandi $ls /etc 1>tmp/a.a rezultat listanja direktorijuma ide na:  Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Datoteku /tmp/a.a

  • B. 

   Nije definisan

  • C. 

   Ekran

  • D. 

   Tastaturu

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Datoteku /tmp/b.b

 • 7. 
  U komandi $ls /etc I wc l na ekranu se vide: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Samo imena datoteka iz /etc direktorijuma

  • C. 

   Obe informacije i imena datoteka i broj datoteka iz /etc direktorijuma

  • D. 

   Samo broj datoteka iz /etc direktorijuma

  • E. 

   Ovo je sintaksna greška

 • 8. 
  U komandi $ls /bin/b* | wc l na ekranu se vide: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Samo imena datoteka iz /bin direktorijuma koje počinju sa b

  • B. 

   Ovo je sintaksna greška

  • C. 

   Samo broj datoteka iz /bin direktorijuma koje počinju sa b

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Obe informacije i imena datoteka i broj datoteka iz /bin direktorijuma koje počinju sa

 • 9. 
  Operator za blok primitive 1> deluje na:  Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stdout (standardni izlaz)

  • B. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • C. 

   Stdin (standardni ulaz)

  • D. 

   Ne znam

 • 10. 
  Operator za blok primitive I u konstrukciji command1 | command2, u odnosu na drugu komandu command2 utiče na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Redirekciju izlaza

  • B. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

  • C. 

   Redirekciju ulaza

  • D. 

   Ne znam

 • 11. 
  Operator za blok primitive I u konstrukciji command1 | command2, u odnosu na prvu komandu command1 utiče na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Redirekciju izlaza

  • B. 

   Redirekciju ulaza

  • C. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

  • D. 

   Ne znam

 • 12. 
  Operator za blok primitive I predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Redirekciju izlaza

  • B. 

   Komandni pipeline

  • C. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Redirekciju ulaza

 • 13. 
  Operator za blok primitive > predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Redirekciju izlaza

  • B. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Redirekciju ulaza

 • 14. 
  Operator za blok primitive 2> deluje na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stdout (standardni izlaz)

  • B. 

   Stdin (standardni ulaz)

  • C. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • D. 

   Ne znam

 • 15. 
  Operator za blok primitive < deluje na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Stdin (standardni ulaz)

  • D. 

   Stdout (standardni izlaz)

 • 16. 
  Operator za blok primitive > deluje na:  Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stdin (standardni ulaz)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • D. 

   Stdout (standardni izlaz)

 • 17. 
  Operator za blok primitive < predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Redirekciju ulaza

  • C. 

   Redirekciju izlaza

  • D. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

 • 18. 
  Operator za blok primitive 1> predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Redirekciju izlaza

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

  • D. 

   Redirekciju ulaza

 • 19. 
  Operator za blok primitive 2> predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Redirekciju izlaza

  • C. 

   Redirekciju standardnog izlaza za greške

  • D. 

   Redirekciju ulaza

 • 20. 
  UNIX je pre svega: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Single‐task, single user OS

  • B. 

   Single‐task, multi user OS

  • C. 

   Multi‐task, multi user OS

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Multi‐task, single user OS

 • 21. 
  Multi user OS UNIX je pre svega: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Multiprocesorski OS

  • B. 

   Time‐sharing OS

  • C. 

   Real‐time OS

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Embeded OS

 • 22. 
  OS UNIX se piše na: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Visokom programskom jeziku

  • C. 

   Assembleru

  • D. 

   Mašinskom jeziku

 • 23. 
  Deskriptor datoteke koji ima vrednost 1 predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • B. 

   Stdout (standardni izlaz)

  • C. 

   Stdin (standardni ulaz)

  • D. 

   Ne znam

 • 24. 
  Deskriptor datoteke koji ima vrednost 2 predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stdout (standardni izlaz)

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • D. 

   Stdin (standardni ulaz)

 • 25. 
  Deskriptor datoteke koji ima vrednost 0 predstavlja: Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Stdin (standardni ulaz)

  • B. 

   Stderr (standardni izlaz za greške)

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Stdout (standardni izlaz)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.