Araling Asyano | Pagsasanay

30 Questions | Attempts: 1374
Share

SettingsSettingsSettings
Araling Asyano | Pagsasanay - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng Asya?
  • A. 

   Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig.

  • B. 

   Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan.

  • C. 

   Ang iba’t ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano.

  • D. 

   Ang Asya ay tahanan ng iba’t ibang uri ng anyong lupa tulad ng tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto, at kabundukan.

 • 2. 
  Ano ang pagkakatulad ng mga bansang bumubuo sa Hilaga o Gitnang Asya na kinabibilangan ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, at Uzbekistan?
  • A. 

   May bahid ng kulturang Tsino ang mga bansang bumubuo rito.

  • B. 

   Nakararanas ang mga bansa rito ng klimang tropikal sa buong taon.

  • C. 

   Dating bahagi ito ng teritoryo ng USSR o mas kilalang bilang Soviet Union.

  • D. 

   Mayoryang pangkat sa buong rehiyon ang mga Arabo na binubuo ng mga Muslim.

 • 3. 
  Ang Japan ay binubuo ng apat na malalaking isla. Bakit nasa maliit na bahagi lamang ng Japan nakatira ang mga tao rito?
  • A. 

   Sagana sa likas na yaman.

  • B. 

   Nandito ang kanilang panirahan at kabuhayan.

  • C. 

   Mataba ang lupa rito na mainam sa pagsasaka.

  • D. 

   Dahil ang malaking bahagi ng Japan ay kabundukan at mahirap tirahan.

 • 4. 
  Anong rehiyon ng Asya ang minsang binansagang “Farther India” at “Little China” dahil sa impluwensiya ng mga nasabing kabihasnan sa kultura nito?
  • A. 

   Hilagang Asya

  • B. 

   Kanlurang Asya

  • C. 

   Silangang Asya

  • D. 

   Timog-Silangang Asya

 • 5. 
  Alin sa mga pahayag ang HINDI nagbibigay ng wastong paglalarawan sa kontinente ng Asya?
  • A. 

   Ito ang pinakamalaking kontinente.

  • B. 

   Ito ang may pinakamalaking populasyon.

  • C. 

   Ito ay katatagpuan ng iba’t ibang uri ng vegetation.

  • D. 

   Ito ay nakararanas ng magkakatulad na uri ng klima.

 • 6. 
  Bakit itinuturing na pangunahin at napakahalagang butil pananim ang palay sa maraming bansa sa Timog-Silangang Asya?
  • A. 

   Maaaring ipalit ang palay sa mga butil ng trigo, mais at barley.

  • B. 

   Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa Timog-Silangang Asya.

  • C. 

   Galing sa palay ang karamihan sa mga panluwas na produkto ng rehiyong ito.

  • D. 

   Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang rehiyong ito na angkop sa pagtatanim.

 • 7. 
  Isa sa mga mahalagang ambag ng mga likas na yaman ng bansa ay pagpunan sa aspetong panahanan ng mga tao. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang nagpapakita ng paggamit sa likas na yaman para magsilbing panahanan?
  • A. 

   Pinagkukunan ng materyales para sa mga pagawaan

  • B. 

   Pagsasagawa ng land conversion at pagtatambak ng lupa

  • C. 

   Paggamit ng teknolohiya para tumaas ang pambansang kita

  • D. 

   Pagpaparami sa produksiyon ng bansa para sapat ang pagkain

 • 8. 
  Sa kasalukuyang panahon, ang ating kapaligiran ay tuluyan nang nasisira. Sa iyong palagay, alin sa mga sumusunod na bagay ang nagiging dahilan ng pagkasira ng kalikasan?
  • A. 

   Pagkatuyo ng mga halaman

  • B. 

   Matinding init sa araw at maging sa gabi

  • C. 

   Pagtatapon ng mga basura sa mga anyong tubig

  • D. 

   Pagbaha sa mga mababang lugar tuwing tag-ulan

 • 9. 
  Ano ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng lebel ng mga greenhouse gas sa atmospera na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng climate change?
  • A. 

   Pagsunog sa mga fossil fuels

  • B. 

   Pagdami ng mga solid waste

  • C. 

   Pagsasagawa ng illegal logging

  • D. 

   Pagkakaroon ng oil spill sa dagat

 • 10. 
  Paano nakakaapekto sa isang bansa ang mataas na unemployment rate nito?
  • A. 

   Magkakaroon ng pag-unlad ang ekonomiya ng bansa.

  • B. 

   Mababawasan ang mga kailangang suportahan ng pamahalaan.

  • C. 

   Maglalaan ng malaking pondo ang pamahalaan para sa mga walang trabaho.

  • D. 

   Madami ang aasa lamang sa mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa.

 • 11. 
  Bakit kinakailangang mabatid ang gulang, kasarian, at life expectancy sa isang bansa?
  • A. 

   Upang malaman ang dami ng babae at lalaki sa isang bansa

  • B. 

   Upang malaman ang dami ng mga bata at matanda sa isang bansa

  • C. 

   Upang malaman ang mga programa o proyekto na ilalaan ng pamahalaan sa isang bansa

  • D. 

   Upang malaman ang dami ng tao sa isang bansa na kayang makapagtrabaho at makatulong sa ekonomiya

 • 12. 
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapahiwatig ng dahilan kung bakit bumababa ang population growth rate ng ilang mga bansa sa Asya?
  • A. 

   Mabisa ang impluwensiya ng mga bansang kanluranin.

  • B. 

   Ang pagbabago ay dulot ng edukasyon at mataaas na antas ng pamumuhay.

  • C. 

   Tumaas ang katayuan ng kababaihan sa lipunan kaya’t sila’y laging nakatutok sa kanilang mga trabaho.

  • D. 

   Ang mga pamilya ay abala sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan kaya ipinagpapaliban ang pagkakaroon ng anak.

 • 13. 
  Ang mga bansa sa Asya ay mayroong iba’t ibang wika. Ano ang kahalagahan nito sa bawat pangkat?
  • A. 

   Dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa pangkat

  • B. 

   Dahil nagbibigay ito ng karagdagang kulay sa buhay ng mga taong kabilang sa pangkat

  • C. 

   Dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga taong kabilang sa pangkat upang umunlad

  • D. 

   Dahil nagbibigay ito ng paraan upang makapag-usap ang mga taong kabilang sa pangkat

 • 14. 
  Alin sa mga kongklusyon ang kumakatawan sa pahayag na “Sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi”?
  • A. 

   Ang wika ay may iba-ibang layunin.

  • B. 

   Iba-iba ang wika ng iba-ibang tao.

  • C. 

   Ang wika ay susi sa pag-unlad ng kultura at kabuhayan ng tao.

  • D. 

   Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi.

 • 15. 
  Saan nakabatay ang kultura at tradisyon ng mga Arabo?
  • A. 

   Batay sa kanilang batas.

  • B. 

   Naaayon sa utos ng kanilang panginoon.

  • C. 

   Kung ano ang itinakda ng kanilang pamahalaan.

  • D. 

   Ito ay nakabatay sa aral at turo ng relihiyong Islam.

 • 16. 
  Mayaman ang Asya sa iba’t ibang anyong tubig tulad ng mga karagatan, lawa, at ilog na lubhang napakahalaga sa pamumuhay ng tao. Ang mga ilog ng Tigris at Euphrates sa Iraq, ang Indus sa India, at ang Huang Ho sa China ay ilan lamang sa mga ilog na ito. Ano ang mahalagang gampanin ng mga ito sa kasaysayan ng Asya?
  • A. 

   Maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng rehiyon sa Asya ay naganap sa mga ilog na ito.

  • B. 

   Ang mga ilog na ito sa Asya ay pinag-usbungan ng mga kauna-unahang kabihasnan sa rehiyon at sa buong daigdig.

  • C. 

   Ang mga ilog na ito ay nagsisilbing daanan ng mga barko paloob at palabas ng bansang kinabibilangan nito para sa kalakalan.

  • D. 

   Madalas magdulot ng pinsala sa ari-arian at pagkasawi ng mga buhay ang mga ilog na ito sa tuwing may nagaganap na mga pagbaha.

 • 17. 
  Alin sa mga uri ng grasslands ang may damuhang mataas na malalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses na matatagpuan sa ilang bahagi ng Russia at maging sa Manchuria?
  • A. 

   Prairie

  • B. 

   Savanna

  • C. 

   Steppe

  • D. 

   Tundra

 • 18. 
  Matatagpuan ang silangan at timg-silangang bahagi ng Asya sa tinatawag na Pacific Ring of Fire o Circum-Pacific Seismic Belt. Bukod sa pagsabog ng mga bulkan, ano pa ang isang kalamidad na kadalasang nagaganap sa mga bansang nabibilang dito?
  • A. 

   Pagbagyo

  • B. 

   Pagbaha

  • C. 

   Pagguho ng lupa

  • D. 

   Paglindol

 • 19. 
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa katangiang pisikal ng Hilagang Asya?
  • A. 

   May mga malalawak na damuhan na may iba’t ibang anyo rito.

  • B. 

   Nakararanas ito ng napakahabang taglamig at napakaikling tag-init.

  • C. 

   May kaunting bahagi na boreal forest na may kagubatang coniferous.

  • D. 

   Mabuhangin at mabato at karaniwang natutuyo ang mga lawa at ilog dito.

 • 20. 
  Ang Yellow River sa China ay nagkukulay-dilaw dahil sa banlik na loess na sumasama sa daloy nito. Tinatawag din ito bilang “River of Sorrow” dahil sa pinsalang idinudulot nito sa tuwing babaha ito. Ano ang isa pang pangalan ng Yellow River?
  • A. 

   Irrawaddy River

  • B. 

   Huang Ho River

  • C. 

   Mekong River

  • D. 

   Yangtze River

 • 21. 
  Lahat MALIBAN sa isa ay nagpapakita ng halimbawa ng klima. Alin ito?
  • A. 

   Dumaranas ng tagsibol at taglagas ang bansang Japan.

  • B. 

   Umiihip ang northeast monsoon pagsapit ng Disyembre.

  • C. 

   Umuulan ngayong hapon matapos ang maaraw na umaga.

  • D. 

   Tumatama ang bagyo sa Pilipinas simula sa buwan ng Hunyo.

 • 22. 
  Nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm kaya nangunguna ang rehiyong ito sa industriya ng telang sutla. Anong rehiyon ito ng Asya?
  • A. 

   Hilagang Asya

  • B. 

   Kanlurang Asya

  • C. 

   Silangang Asya

  • D. 

   Timog-Silangang Asya

 • 23. 
  Pangunahing iniluluwas na produkto ng rehiyong ito ay ang caviar o itlog ng mga sturgeon, ang malalaking isdang likas dito. Anong rehiyon ito ng Asya?
  • A. 

   Hilagang Asya

  • B. 

   Kanlurang Asya

  • C. 

   Silangang Asya

  • D. 

   Timog-Silangang Asya

 • 24. 
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa epekto ng malaking populasyon sa kalikasan?
  • A. 

   Tumataas ang produksyon ng basura

  • B. 

   Tumataas ang pangangailangan sa likas na yaman

  • C. 

   Tumataas ang pangangailangan ng tao sa espasyo

  • D. 

   Tumataas ang suplay ng yamang likas sa kapaligiran

 • 25. 
  Sa bawat paaralan ay itinuturo ang mga natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa. Ikaw bilang Pilipino at Asyano, ano ang kapakinabangan mo sa pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa katangian ng mga natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa?
  • A. 

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang makapasa sa darating na pagsusulit.

  • B. 

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang makakapaghanda ako sa oras ng kalamidad.

  • C. 

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang makapagdagdag ako sa mga dahilan ng kalamidad.

  • D. 

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang ipaalam ito sa iba pang mamamayan at makapaghanda kami sa oras ng kalamidad.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.