Hjemmels- Eller Suksesjonskonflikt?

10 Questions | Total Attempts: 168

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hjemmels- Eller Suksesjonskonflikt?


Questions and Answers
 • 1. 
  Peder lurte Marte til å selge ham en eiendom til betydelig underpris. Det var på det rene at avtalen var ugyldig. Før Marte rakk å kreve tilbake eiendommen, herunder få grunnbokshjemmelen tilbakeført, solgte Peder eiendommen videre til Lars. Lars fikk overført grunnbokshjemmelen.  Tvisten står mellom Marte og Lars: Hva slags konflikttype er dette? 
  • A. 

   Hjemmelskonflikt

  • B. 

   Suksesjonskonflikt

  • C. 

   Ingen av delene

 • 2. 
  Peder kjøpte en eiendom av Lars. Før Peder fikk grunnbokshjemmelen overført, gikk Lars konkurs. Peder og konkursboet var uenige om hvem som hadde rett til eiendommen. Plassèr partene i HASB-modellen. Hvem er B?
  • A. 

   Konkursboet

  • B. 

   Peder

  • C. 

   Lars

  • D. 

   Ingen

 • 3. 
  Peder lånte bort bilen sin til Lars. Lars gikk konkurs. Tvisten står mellom Peder og boet. Konflikttype?
  • A. 

   Suksesjonskonflikt

  • B. 

   Hjemmelskonflikt

  • C. 

   Ingen av delene

 • 4. 
  Hvilke av disse ekstinksjonsbestemmelsene regulerer både hjemmels- og suksesjonskonflikten?
  • A. 

   Ekstl. § 1

  • B. 

   Tgl. § 27

  • C. 

   Sjøl. § 25

  • D. 

   Gbl. § 25

  • E. 

   Gbl. § 14

  • F. 

   Asl. § 4-13 (1)

  • G. 

   Tgl. § 23

  • H. 

   Avtl. § 34

 • 5. 
  Peder ønsket å kjøpe seg bil, men hadde ikke råd. Lars sa seg imidlertid villig til å selge en bil på kreditt. Vilkåret var at Peder måtte godta at bilen var Lars' eiendom frem til kjøpesummen ble betalt. Peder takket ja til dette tilbudet. Etter Peder hadde overtatt bilen, men før kjøpesummen var betalt, gikk han konkurs.  Tvisten står mellom Lars og Peders konkursbo. Konflikttype?
  • A. 

   Konflikten kan anses både som en hjemmelskonflikt eller en suksesjonskonflikt. Klassifikasjonen er imidlertid uten betydning. Lars må uansett gjennomføre en rettsvernsakt.

  • B. 

   Hjemmelskonflikt

  • C. 

   Suksesjonskonflikt

  • D. 

   Dette er en obligasjonsrettslig to-parts-konflikt

 • 6. 
  Hvorfor beskyttes A's hjemmelsperson ofte bedre enn A's suksessor i konflikten mot avtaleerverver B? 
  • A. 

   S har som regel større oppfordring enn H til å beskytte sin rett ved å frata A legitimasjonen 

  • B. 

   Det er ganske tilfeldig. Begrunnelsen er mao ikke helt enkel å forstå

  • C. 

   Hjemmelspersonen har som regel grunnbokshjemmelen til eiendommen

  • D. 

   A og S må ofte identifiseres med hverandre

 • 7. 
  Peder eide en sykkel som ble frastjålet av en tyv. Tyven solgte sykkelen til Bjarne, som igjen solgte sykkelen til Mons. En vakker dag møtte Peder og Mons hverandre mens Mons var på sykkeltur. De to ble fort uenige om hvem som eide sykkelen. Plasser partene inn i HASB-modellen.  
  • A. 

   Peder = H. Mons = B. Tyv = A

  • B. 

   Tyven = H. Bjarne = A. Mons = B

  • C. 

   Mons = S. Tyven = A. Peder = H.

  • D. 

   Tyven = A. Mons = B. Bjarne = H.

 • 8. 
  HASB-modellen er et nyttig verktøy for å strukturere og analysere reglene i den dynamiske tingsretten. Hvilke av de følgende konfliktkonstellasjonene hører hjemme i den dynamiske tingsretten?
  • A. 

   Konflikten mellom B og H

  • B. 

   Konflikten mellom S og B

  • C. 

   Konflikten mellom H og A

  • D. 

   Konflikten mellom A og B

  • E. 

   Konflikten mellom A og S

 • 9. 
  Hva er det som generelt sett skiller en S fra en H? (PS: Flere svar kan være riktige)
  • A. 

   S utleder sin rett fra A; det gjør ikke H

  • B. 

   H erverver sin rett før S i tid

  • C. 

   Det er gjennomgående vanskeligere for S å frata A legitimasjon enn det er for H

  • D. 

   H er som regel ganske wild & crazy

  • E. 

   H har som regel grunnbokshjemmelen; det har ikke S

  • F. 

   A og S kan være bekjendte

 • 10. 
  Hvilke påstander om HASB-modellen er korrekte?
  • A. 

   Forskjellen på S og B har å gjøre med hvem som stifter sin rett først i tid

  • B. 

   Forskjellen på S og B har å gjøre med hvem som skaffer seg rettsvern først i tid

  • C. 

   S prøver så godt han kan; det gjør sjelden H

  • D. 

   En forutsetning for at spørsmålet om avtaleekstinksjon skal oppstå, er at A går utover sin rett når han disponerer til fordel for B

  • E. 

   H og S har til felles at begge to utleder sin rett fra A

  • F. 

   B og S har til felles at begge to utleder sin rett fra A

  • G. 

   S kan være et konkursbo

  • H. 

   Alle bestemmelser om avtaleekstinksjon skiller mellom hjemmels- og suksesjonskonflikten