Kuiz Për Klasën E 7, Histori

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Gentabajraami
G
Gentabajraami
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 12,568
Questions: 32 | Attempts: 3,254

SettingsSettingsSettings
Kuiz P�r Klas�n E 7, Histori - Quiz

Punuan: Genta Bajrami dhe Erisa Xheladini


Questions and Answers
 • 1. 

  Kur lindi Gjergj Kastrioti?

 • 2. 

  Si njihet periudha e borgjezisë në Histori?

 • 3. 

  Në cilin vend u paraqitën këto pikëpamje të reja?

 • 4. 

  Cili është dokumenti më i vjetër i shkruar shqip?

 • 5. 

  Ku u gjend ai?

 • 6. 

  Cilat qenë veprat e Marin Barletit?

 • 7. 

  Në cilën datë vdiq Skënderbeu?

 • 8. 

  Tregoni tri ndryshimet që ndodhën në Evropë pas Zbulimeve të Mëdha Gjeografike

 • 9. 

  Cilat ishin arsyet e kundërshtimit të Papës për reformimin e Kishës Katolike?

 • 10. 

  Cili ishte qëllimi i Urdhërit të Jezuitëve?

 • 11. 

  Gjon Katrioti u detyrua ta dorëzojë Skënderbeun peng në oborrin e Sulltan Muratit I. 

  • A. 

   True

  • B. 

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The statement is false because Gjon Katrioti was not forced to surrender Skënderbeu in the garden of Sultan Murat I.

  Rate this question:

 • 12. 

  Sulltani për një kohë e emëroi Skënderbeun ________ të Krujës

  Correct Answer
  subash
 • 13. 

  Cilat Kalaja i mori Skënderbeu pasi u kthye në Arbëri?

  • A. 

   Kalaja  e Petrelës

  • B. 

   Kalanë e Beratit

  • C. 

   Kalaja e Stelushit

  • D. 

   Kalaja e Stefigradit

  Correct Answer(s)
  A. Kalaja  e Petrelës
  C. Kalaja e Stelushit
  D. Kalaja e Stefigradit
 • 14. 

  Cilët personalitete morrën pjesë në Kuvendin e Lezhës?

  • A. 

   Gjergj Arianiti

  • B. 

   Marin Barleti

  • C. 

   Andrea Topia

  • D. 

   Dhimitër Frëngu

  • E. 

   Hamza Kastrioti

  Correct Answer(s)
  A. Gjergj Arianiti
  C. Andrea Topia
  E. Hamza Kastrioti
 • 15. 

  Lidhja e Lezhës ishte aleancë politiko-ushtarake e princërve arbërorë

  • A. 

   True

  • B. 

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because "Lidhja e Lezhës" refers to the League of Lezhë, which was a political and military alliance formed by the Albanian nobility in the 15th century. The league was led by the Albanian princes and aimed to unite the various Albanian territories against the Ottoman Empire. It played a crucial role in the resistance against the Ottomans and is considered an important event in Albanian history.

  Rate this question:

 • 16. 

  Gjergj Kastrioti në vitin ________ u kthye në atëdhe.

  Correct Answer
  1443
  Explanation
  Gjergj Kastrioti kthehet në atdhe në vitin 1443.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kush shkroi rreth jetës së Skënderbeut?

  • A. 

   Gjon Buzuku

  • B. 

   Marin Barleti

  • C. 

   Marin Buçikemi

  • D. 

   Dhimitër Frangu

  • E. 

   Gjin Gazulli

  Correct Answer(s)
  B. Marin Barleti
  D. Dhimitër Frangu
 • 18. 

  Përveç shkencave shoqërore po rritej interesimi për shkencat e natyrës.

  • A. 

   E vërtetë

  • B. 

   Gabim

  Correct Answer
  A. E vërtetë
  Explanation
  The given statement states that there was an increasing interest in natural sciences alongside social sciences. The correct answer confirms that the statement is true.

  Rate this question:

 • 19. 

  Cilët qenë humanistët që vepruan në Shqipëri?

  • A. 

   Marin Barleti

  • B. 

   Gjin Gazulli

  • C. 

   Pjetër Bogdani

  • D. 

   Gjon Buzuku

  • E. 

   Marin Buçikemi

  • F. 

   Pjetër Budi

  • G. 

   Frang Bardhi

  • H. 

   Onufri

  • I. 

   Nikolla

  Correct Answer(s)
  C. Pjetër Bogdani
  D. Gjon Buzuku
  F. Pjetër Budi
  G. Frang Bardhi
  H. Onufri
  I. Nikolla
  Explanation
  The correct answer includes the names of several humanists who worked in Albania. These individuals are Pjetër Bogdani, Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Frang Bardhi, Onufri, and Nikolla. These humanists made significant contributions to literature, education, and culture in Albania during their respective time periods.

  Rate this question:

 • 20. 

  Në vitin 1447 Venediku mori kështjellen e Stefigradit

  • A. 

   E saktë

  • B. 

   Gabim

  Correct Answer
  B. Gabim
 • 21. 

  Nga pakujdesia e cilit komandant arbërorë Skënderbeu nuk mundi ta merrte kalanë e Beratit?

  • A. 

   Mojsi Golemi

  • B. 

   Muzakë Topisë

  • C. 

   Konti Uran

  • D. 

   Hamza Kastrioti

  Correct Answer
  B. Muzakë Topisë
  Explanation
  Muzakë Topisë is the correct answer because of his negligence, Skënderbeu was unable to capture the castle of Berat.

  Rate this question:

 • 22. 

  Skënderbeu u vorros në Katedralen e ________.

  Correct Answer
  shen kollit
 • 23. 

  Udhëtimet e para për zbulime të reja i filluan portugezët, spanjollët dhe anglezët

  • A. 

   E saktë

  • B. 

   Gabim

  Correct Answer
  B. Gabim
  Explanation
  The given sentence states that the first journeys for new discoveries began with the Portuguese, Spanish, and English. However, the answer "Gabim" in Albanian means "Wrong" or "Incorrect." Therefore, the correct answer is that the statement is incorrect or wrong.

  Rate this question:

 • 24. 

  Cilat ishin arsyet që kushtëzuan Zbulimet e Mëdha Gjeofrafike?

  • A. 

   Pushtimi i Lindjes së Afërt dhe Gadishullit Ballkanik nga osmanët

  • B. 

   Interesimi për të siguruar fitime të mëdha

  Correct Answer(s)
  A. Pushtimi i Lindjes së Afërt dhe Gadishullit Ballkanik nga osmanët
  B. Interesimi për të siguruar fitime të mëdha
  Explanation
  The reason for the Great Geographic Discoveries was the Ottoman Empire's occupation of the Near East and the Balkan Peninsula, as well as the interest in securing large profits.

  Rate this question:

 • 25. 

  Cili prej bashkëpunëtorëve të Skënderbeut veproi në Raguzë?

  • A. 

   Vëllezërit Gjin e Pal Gazulli

  • B. 

   Stefani

  • C. 

   Andrea

  • D. 

   Pal Engjëlli

  Correct Answer
  A. Vëllezërit Gjin e Pal Gazulli
 • 26. 

  Në foto shihet ________.

  Correct Answer
  Kristofor Kolombo
 • 27. 

  Kristofor Kolombi vdiq në vitin ________ duke menduar se zbuloi  ________

  Correct Answer
  1506 Indin
  Explanation
  Kristofor Kolombi vdiq në vitin 1506 duke menduar se zbuloi Indin.

  Rate this question:

 • 28. 

  Në vitin  ________ Fernando Magelani filloi udhëtimin me  ________ marinarë.

  Correct Answer
  1519 265
 • 29. 

  Lëvizjen drejt reformimit të Kishës e udhëheqi  ________ 

  Correct Answer
  Martin Luteri
  Explanation
  The correct answer is Martin Luteri because he was a key figure in the Protestant Reformation, which sought to reform the Catholic Church. His teachings and writings challenged the authority and practices of the Catholic Church and led to the establishment of Protestantism as a separate branch of Christianity. Therefore, it is likely that Martin Luteri led the movement for reform in the Church mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ata të cilët iu bashkuan Martin Luterit u quajtën  ________

  Correct Answer
  hereik
 • 31. 

  Ku nuk mundi të depërtonte protestantizmi?

  • A. 

   Spanjë

  • B. 

   Portugali

  • C. 

   Itali

  • D. 

   Angli

  Correct Answer(s)
  A. Spanjë
  C. Itali
  Explanation
  The correct answer is Spain and Italy. Protestantism did not gain much influence or was not able to spread in these two countries. This could be due to various factors such as the strong influence of Catholicism in these regions, the power and control of the Catholic Church, and the resistance to religious reform movements.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.