Test Ne Teknologji Klasa E VII

8 Questions | Attempts: 1667
Share

SettingsSettingsSettings
Test Ne Teknologji Klasa E VII - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Lënda e parë për prodhimin e materialeve plastike është
  • A. 

   Nafta dhe derivatet e saj

  • B. 

   Betoni dhe armatura

  • C. 

   Kriprat dhe acidet 

  • D. 

   Bakeliti dhe plastika

 • 2. 
  Bakeliti është material i parë plastik, tërsisht sintetik, i përbër nga fenoli dhe formaldehidi.
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 3. 
  Materialet termoplastike gjatë përpunimit termik, derdhjes në kallëpe?
  • A. 

   Nuk e ndërrojnë strukturën e vet molekulare

  • B. 

   E ndërrojnë strukturën e vet molekulare

  • C. 

   Dy opsionet e para janë të sakta

 • 4. 
  Najlloni përfitohet me procese të ndërlikuara kimike, që bëhet me acide dhe
 • 5. 
  Në foto është paraqitur procesi?
  • A. 

   Procesi i prodhimit te polimereve

  • B. 

   Procesi i prodhimit përmes prodhimit te eksdrudimit

  • C. 

   Procesi i prodhimit te saldimit

  • D. 

   Procesi i prodhimit te rrymes elektrike

 • 6. 
  Cilat nga shprehjet ne vijimi jane te sakta?
  • A. 

   Polistereni përdoret si material për paketimin, sidomos për prodhimet ushqimore, elektronike.

  • B. 

   Bakeliti nuk veti te mira mekankike, termike dhe kimike.

  • C. 

   Zbulimet e para te materialeve gjysmësintetike janë bërë në vitin 1860.

  • D. 

   Celuloidi ka veti te dobët se është shumë flamabil, digjet shpejt.

 • 7. 
  Në foto është paraqitur?
  • A. 

   Prodhimi i gypave te qelikut 

  • B. 

   Prodhimi i fletëve me metodën e ekstrudim fryrjes

  • C. 

   Prodhimi me metoden e saldimit 

  • D. 

   Prodhimi me metoden e farketimit

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.