Test Klasa 7. Punuar: Avdi Tafilaj, Klinë

10 Questions | Total Attempts: 957

SettingsSettingsSettings
Test Klasa 7. Punuar: Avdi Tafilaj, Klin - Quiz

Syprina e sipërfaqes së figurave në rrafsh


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa është syprina e katrorit, nëse perimetri tijë është: P = 36cm,
  • A. 

   81

  • B. 

   18

  • C. 

   36

  • D. 

   72

 • 2. 
  Sa është perimetri i drejtkëndëshit, nëse, a=8cm dhe S = 16cm²,
  • A. 

   12

  • B. 

   16

  • C. 

   20

  • D. 

   32

 • 3. 
  Cili paralelogram e ka syprinen me të madhe:
  • A. 

   A=20, h=20

  • B. 

   A=21, h=19

  • C. 

   A=40, h=9.9

  • D. 

   A=9.9, h=40

 • 4. 
  Nëse lartësia h dhe brinja a e paralelogramit dyfishohen, atëher siperfaqja e tij:
  • A. 

   Dyfishohet

  • B. 

   Trefishohet

  • C. 

   Katerfishohet

  • D. 

   Tetëfishohet

 • 5. 
  Lartësia e trekëndëshit është h=8cm, ndersa sipërfaqja e tijë është S = 24cm², Sa është brinja a=?
  • A. 

   12cm

  • B. 

   6cm

  • C. 

   4cm

  • D. 

   3cm

 • 6. 
  Sa është syprina e trekëndëshit kendrejtë nëse kateta a=12 dhe hipotenuza c=13
  • A. 

   65

  • B. 

   156

  • C. 

   15

  • D. 

   30

 • 7. 
  Sa është syprina e sipërfaqes së trapezit barakrahësh nese a=20, b=14 dhe c=5
  • A. 

   34

  • B. 

   68

  • C. 

   100

  • D. 

   280

 • 8. 
  Sa është syprina e sipërfaqes së deltoidit nese brinja e gjatë është 39, brinja e vogël  25 dhe diagonalja e vogël 30 
  • A. 

   840

  • B. 

   1170

  • C. 

   280

  • D. 

   750

 • 9. 
  Sa është syprina e siperfaqes S në figurë
  • A. 

   96

  • B. 

   160

  • C. 

   109.76

  • D. 

   210.24

 • 10. 
  Sa është syprina e sipërfaqes së unazes rrethore në figurë:
  • A. 

   706.5

  • B. 

   549.5

  • C. 

   314

  • D. 

   863.5

Back to Top Back to top