Set 7 : Sem I

80 Questions | Total Attempts: 2277

SettingsSettingsSettings
Set 7 : Sem I - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Organel yang memusnahkah mikroorganisma yang memasuki sel ialah  
  • A. 

   Lysosome

  • B. 

   Mitochondria

  • C. 

   Golgi apparatus

  • D. 

   Plasma membrane

 • 2. 
  Jenis epithelium yang membenarkan proses simple filtration berlaku di glomerulus  kidney iala
  • A. 

   Ciliated epithelium.

  • B. 

   Cuboidal epithelium.

  • C. 

   Columnar epithelium.

  • D. 

   Squamous epithelium.

 • 3. 
  Organel yang didapati dengan banyaknya disel-sel aktif dalam catabolisme di hepar dan otot ialah
  • A. 

   Nucleus.

  • B. 

   Ribosome.

  • C. 

   Lysosome.

  • D. 

   Mitochondria.

 • 4. 
  Kitaran krebs adalah reaksi biokomia yang berlaku di
  • A. 

   Nucleus.

  • B. 

   Cytoplasm.

  • C. 

   Mitochondria.

  • D. 

   Golgi apparatus

 • 5. 
  Connective tissue yang membantu pergerakan pada sendi adalah  
  • A. 

   Elastic cartilage.

  • B. 

   Hyaline cartilage.

  • C. 

   Elastic connective tissue.

  • D. 

   Reticular connective tissue.

 • 6. 
  Ligament yang terdapat di sendi synovial berfungsi untuk
  • A. 

   Stabilkan sendi.

  • B. 

   Serap hentakan.

  • C. 

   Kurangkan geseran.

  • D. 

   Bantu dalam pergerakan.

 • 7. 
  Pemecahan sel darah merah berlaku di
  • A. 

   Liver.

  • B. 

   Spleen.

  • C. 

   Tisu lymphoid.

  • D. 

   Red bone marrow.

 • 8. 
  Struktur yang membawa darah beroksigen masuk ke atrium kiri adalah
  • A. 

   Aorta.

  • B. 

   Pulmonary vein.

  • C. 

   Pulmonary artery.

  • D. 

   Superior vena cava.

 • 9. 
  Internal respiration merupakan pertukaran gas yang berlaku di antara
  • A. 

   Capillary dan tissue.

  • B. 

   Capillary dan alveoli.

  • C. 

   Alveoli dan lung tissue.

  • D. 

   Alveoli dan atmosphere air.

 • 10. 
  Bahan yang terdapat dalam darah dan merangsang pusat pernafasan adalah
  • A. 

   Asid karbonik.

  • B. 

   Ion bikarbonat.

  • C. 

   Karbon dioksida.

  • D. 

   Karbon monoksida.

 • 11. 
  Struktur  pada soft palate yang membantu mencegah makanan daripada memasuki rongga hidung semasa menelan adalah
  • A. 

   Uvula.

  • B. 

   Epiglotis.

  • C. 

   Palatine tonsil.

  • D. 

   Lingual frenulum.

 • 12. 
  Turutan yang betul bagi lapisan tisu di sepanjang trek gastrointestinal daipada lapisan luar ke dalam adalah
  • A. 

   Serosa, muscularis, submucosa, mucosa.

  • B. 

   Mucosa, submucosa, muscularis, serosa.

  • C. 

   Muscularis, mucosa, submucosa, serosa.

  • D. 

   Submucosa, mucosa, muscularis, serosa.

 • 13. 
  Bahagian otak yang mengawal koordinasi pergerakan otot skeletal
  • A. 

   Cerebrum.

  • B. 

   Cerebellum.

  • C. 

   Pons varolii.

  • D. 

   Medulla oblongata.

 • 14. 
  Antara berikut yang manakah akibat berlebihan hormon pertumbuhan sewaktu dewasa?
  • A. 

   Obesity.

  • B. 

   Dwarfism.

  • C. 

   Gigantism.

  • D. 

   Acromegaly.

 • 15. 
  Penyerapan semula kalium dan asid amino dari renal tubules adalah melalui proses
  • A. 

   Filtration.

  • B. 

   Diffusion.

  • C. 

   Osmosis.

  • D. 

   Active transportation.

 • 16. 
  Struktur otot di myometrium yang tersusun secara berselang seli adalah untuk
  • A. 

   Mempercepatkan effacement cervix.

  • B. 

   Membantu dalam pembukaan cervix.

  • C. 

   Mengawal perdarahan di peringkat ketiga labor.

  • D. 

   Menggalakkan kontraksi uterus di peringkat pertama labour

 • 17. 
  Fungsi kelenjar peluh adalah
  • A. 

   Menghasilkan peluh 

  • B. 

   Menyimpan vitamin D. 

  • C. 

   Mengawal suhu badan.

  • D. 

   Merembeskan hormon

 • 18. 
  Salur eustachian di bahagian tengah telinga memainkan peranan bagi . 
  • A. 

   Membolehkan gegendang telinga bergerak

  • B. 

   Kemasukkan udara ke bahagian tengah telinga.

  • C. 

   Mengimbangkan tekanan udara luar dengan dalam.

  • D. 

   Menghubungkan telinga tengah dengan kerongkong.

 • 19. 
  Berikut adalah pernyataan yang tepat berkait dalam terminology dalam microbiologi.
  • A. 

   Bacteriostatic  Bakteria dalam darah.

  • B. 

   Bacteriacidal  Berupaya  membunuh bakteria.

  • C. 

   Anaerobe  Organisma yang perlukan oksigen.

  • D. 

   Aerobe   Organisma yang tidak perlukan oksigen.

 • 20. 
  Kenyataan ini adalah tepat  mengenai  terminal disinfection.
  • A. 

   Pembersihan yang dilakukan semasa pesakit berada di wad.

  • B. 

   Pembersihan yang dilakukan selepas pesakit keluar dari wad.

  • C. 

   Pembersihan yang dilakukan kepada pesakit dan alatan pesakit.

  • D. 

   Pembersihan yang dilakukan semasa dan selepas pesakit berada di wad.

 • 21. 
  Tindakan ubat anticholinergics yang di beri kepada pesakit sebelum pembedahan ialah untuk mengurangkan
  • A. 

   Anxiety.

  • B. 

   Laryngospasm.

  • C. 

   Risiko amnesia.

  • D. 

   Penghasilan sekresi gaster.

 • 22. 
  Jenis anesthesia dimana ubat anesthetic disuntik ke dalam ruang subarachnoid dikenali sebagai
  • A. 

   Epidural block.

  • B. 

   Spinal anesthesia.

  • C. 

   Topical anesthesia.

  • D. 

   Local nerve infiltration.

 • 23. 
  Proses perubahan tingkahlaku bagi memadan dengan individu lain dalam kumpulan dikenali sebagai      
  • A. 

   Norming.

  • B. 

   Conformity

  • C. 

   Standardization.

  • D. 

   Social contract.

 • 24. 
  Seorang penerima  mesej telah menyalahertikan maksud orang yang menghantar mesej kerana beberapa faktor, kecuali       
  • A. 

   Prasangka penerima

  • B. 

   Perasaan penyampai yang bercelaru

  • C. 

   Intonasi penyampaian oleh  penyampai

  • D. 

   Kelemahan fizikal seperti kebisingan, lokasi, jarak

 • 25. 
  Puan M  sedang menerima infusi intravena Ringer’s lactate.  Anda dapati tempat kemasukan branula bengkak dan sejuk.  Apakah tindakan kejururawatan anda?  
  • A. 

   Hentikan infusi dan keluarkan branula

  • B. 

   Teruskan infusi tetapi pelahankan alirannya

  • C. 

   Teruskan infusi dan tinggikan tempat terlibat     

  • D. 

   Tukar ke heparin block sementara bengkak berkurangan