Kuiz Në Teknologji Për Klasën E 8

20 Questions | Total Attempts: 536

SettingsSettingsSettings
Kuiz N Teknologji Pr Klasn E 8 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ku prodhohet hekuri?
 • 2. 
  Nga çfarë varet zgjedhja e materialit që të përfitohet produkti?
  • A. 

   Nga karakteristikat fizike, kimike, mekanike dhe teknologjike

  • B. 

   Nga vetitë fizike : fortësia, ngjyra, forma, etj.

  • C. 

   Nga vetitë dhe përdorimi i tyre

 • 3. 
  Përkufizimi i mënyrës së përpunmit dhe i formësimit të materialeve makinerike paraqet njohjen e karakteristikave fizike, kimike dhe teknologjike.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Metalet ndahen sipas ngjyrës dhe peshës specifike në  [Blank] dhe  [Blank]
 • 5. 
  Metalet në bazë të vetive magnetike të tyre ndahen në:
  • A. 

   Ferrile

  • B. 

   Magnetike

  • C. 

   Joferrile

  • D. 

   Jomagnetike

 • 6. 
  Në figurë shihet [Blank]
 • 7. 
  Hekuri i farkëtuar dhe çeliku, cilave procese i nënshtrohen pastaj?
  • A. 

   Të ngurtësimit

  • B. 

   Të formësimit

  • C. 

   Të ngjyrosjes

  • D. 

   Përfitimit të gjysmëfabrikateve

 • 8. 
  Në figurë shihet prerja  [Blank] e  [Blank]   
 • 9. 
  Bakri përfitohet ndëpërmjet një procedure prej disa fazave: në fillim xehja duhet pastruar prej përbërësve të tjerë.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Xehja së bashku me shkrirës hidhet në furrë, me ç'rast fitohet [Blank] bakër, ndërsa pjesa tjetër është  [Blank] dhe hekur
 • 11. 
  Në cilin rast nuk fitohet ndonjë vlerë numerike?
  • A. 

   Matje

  • B. 

   Kontroll

  • C. 

   Ndarja

  • D. 

   Bashkimi

  • E. 

   Derdhja

 • 12. 
  Në figurë paraqitet :
  • A. 

   Matësi i gjatësisë dhe i këndit

  • B. 

   Kompasi

  • C. 

   Matësi nonius i thjeshtë

 • 13. 
   [Blank] është mënyrë e përpunimit mekanik që shërben për të arritur cilësi të lartë të sipërfaqes së përpunuar.
 • 14. 
  Para se të fillojë retifikimi nuk ka ndonjë procedurë që materiali duhet të kalojë.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Në figurë shihet [Blank]
 • 16. 
  Transmetuesi me zinxhir shërben për transmetimin e momentit në mes dy boshteve paralele, që janë në distancë.
  • A. 

   True

  • B. 

   False