Erdemler Kampı Deneme Test

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kutsalyolculuk
K
Kutsalyolculuk
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 343
Questions: 21 | Attempts: 343

SettingsSettingsSettings
Erdemler Kampı Deneme Test - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Adınız Soyadınız 

 • 2. 

  Ameller neye göredir? 

  • A.

   Ahlâka

  • B.

   Niyet

  • C.

   Doğruluk 

  • D.

   Saygı 

  Correct Answer
  B. Niyet
  Explanation
  The question is asking what "ameller" (actions) are based on. The correct answer is "niyet" (intention). This means that the actions a person takes are determined by their intentions or motives.

  Rate this question:

 • 3. 

  Erdemler Kampı kitabındaki aile babasının ismi hangisidir?

  • A.

   Talip

  • B.

   Hızır 

  • C.

   Şerif 

  • D.

   Ahmet

  Correct Answer
  D. Ahmet
  Explanation
  The correct answer is Ahmet because in the book "Erdemler Kampı", the name of the father of the family is Ahmet.

  Rate this question:

 • 4. 

  Imam Gazali ismindeki bilge adam adaletin hangisi ile başladığını buyurmustur?

  • A.

   Eşya 

  • B.

   Sağlık 

  • C.

   Yardım 

  • D.

   Kalp

  Correct Answer
  A. Eşya 
  Explanation
  Imam Gazali, adaletin eşya ile başladığını belirtmiştir. Bu ifadeyle, adaletin eşitlik ve denge üzerine kurulu olduğu ve insanların eşit bir şekilde muamele görmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Adaletin, insanların haklarını korumak, haksızlıkları önlemek ve toplumda düzeni sağlamak için önemli bir değer olduğu anlaşılmaktadır.

  Rate this question:

 • 5. 

  Insanın derisi ne ise ..........sınırı da odur" bu söz ile hangisi için misal verilmiştir? 

  • A.

   Saygı 

  • B.

   Mahremiyet

  • C.

   Sabır 

  • D.

   Güven 

  Correct Answer
  B. Mahremiyet
  Explanation
  The phrase "Insanın derisi ne ise sınırı da odur" means "As is the skin of a person, so is their boundary." This phrase is used as an example to illustrate the concept of privacy or personal boundaries. It suggests that just as a person's skin defines their physical boundaries, their privacy or personal boundaries should also be respected and not violated.

  Rate this question:

 • 6. 

  Bir kötülük gördüğünüzde onu nasıl düzeltmemiz gerektigini hadisi şerif te peygamberimiz bildirmistir.Aşağıdakilerden hangi şekilde onu düzeltmek  bu hadisde geçmemektedir? 

  • A.

   Elinizle

  • B.

   Gözünüzle 

  • C.

   Dilinizle 

  • D.

   Kalbinizle

  Correct Answer
  B. Gözünüzle 
  Explanation
  The correct answer is "Gözünüzle". The explanation for this answer is not available.

  Rate this question:

 • 7. 

  Allah Resulu belli olan ve şüpheli şeyler hakkında insanların bilemeyeceği ve şüpheli şeylerden sakınılırsa ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olacağını bildirmiştir? Syf 102

  • A.

   Yalan ve Doğruluk 

  • B.

   Adalet ve Haksızlık 

  • C.

   Haram ve Helal

  • D.

   Temiz ve Pis

  Correct Answer
  C. Haram ve Helal
  Explanation
  The correct answer is "Haram ve Helal" (Forbidden and Permissible). The statement in the question suggests that the Prophet Muhammad informed people that by staying away from doubtful and suspicious things, they would be able to protect their honor and dignity. This concept is closely related to the concept of distinguishing between what is forbidden (haram) and what is permissible (helal) in Islamic teachings. By avoiding doubtful and suspicious matters, individuals can ensure that they only engage in actions that are permissible and avoid any potential harm or sin.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sınırlar karpuzu bölümünde, kardeşleri Hasan'yi hangi  oyunu oynamak için çağırdıklarında Hasan için en nadir vakit olan ders çalışma vakti olduğunu düşündüler? 

  • A.

   Futbol

  • B.

   Voleybol

  • C.

   Saklambaç 

  • D.

   Santranç 

  Correct Answer
  B. Voleybol
  Explanation
  The question asks which game Hasan's siblings called him to play when he had the least amount of free time for studying. The correct answer is "Voleybol" (Volleyball). This implies that playing volleyball would take up more time and be a bigger distraction for Hasan compared to the other options of football, hide and seek, and tag.

  Rate this question:

 • 9. 

  Sınırlar karpuzu bölümündeki testi kardeşlerden hangisi geçmiştir? 

  • A.

   Hasan

  • B.

   Sema

  • C.

   Hilmi

  • D.

   Fatma

  Correct Answer
  D. Fatma
  Explanation
  Fatma has passed the testi because it is stated that "Sınırlar karpuzu bölümündeki testi kardeşlerden hangisi geçmiştir?" which translates to "Which one of the siblings has passed the test on the division of boundary melon?". The name Fatma is given as one of the options, indicating that she is the correct answer.

  Rate this question:

 • 10. 

  Erdemler kampının hikaye de anlatılan  aile hangisidir? 

  • A.

   Galip ailesi

  • B.

   Talip ailesi 

  • C.

   Şerif ailesi

  • D.

   Hızır ailesi

  Correct Answer
  B. Talip ailesi 
  Explanation
  The correct answer is Talip ailesi.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ali imran 139 ncu ayette bahsedilen "Gevşemez ve üzülmez birde gerçekten mümin iseniz" kimlerden çok  üstünüz  diye bildirilmiştir?

  • A.

   Dostlarımızdan 

  • B.

   Düşmanlarımızdan 

  • C.

   Şeytanlardan 

  • D.

   Insanlardan

  Correct Answer
  B. Düşmanlarımızdan 
  Explanation
  The correct answer is "Düşmanlarımızdan". The explanation is that in the given verse, it is mentioned that true believers should not be weakened or saddened by their enemies if they are truly believers. Therefore, the verse implies that believers should be superior to their enemies and not be affected by their actions or words.

  Rate this question:

 • 12. 

  Birbirinden farklı insanları bir arada tutacak güç nedir? Syf/22

  • A.

   Güven 

  • B.

   Adalet

  • C.

   Yardım 

  • D.

   Sevgi

  Correct Answer
  A. Güven 
  Explanation
  Güven, birbirinden farklı insanları bir arada tutacak güçtür. İnsanlar arasında güven duygusu olmadığında, ilişkiler zayıflar ve kopmalar yaşanır. Güven, insanların birbirlerine olan inancını ve sadakatini temsil eder. Birbirlerine güvenen insanlar, birlikte çalışabilir, iletişim kurabilir ve sorunları çözebilirler. Güven, insanların birbirlerine destek olmalarını sağlar ve birlikte hareket etmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, güven bir arada durmayı sağlayan önemli bir faktördür.

  Rate this question:

 • 13. 

  Huylarda kas gibidir.Hangisini çok kullanırsak o gelişir. Doğru sözlü olmayı geliştirirsek hangisi gelişecek yer bulamaz?

  • A.

   Yalancılık 

  • B.

   Kirlilik

  • C.

   Kötülük 

  • D.

   Tembellik 

  Correct Answer
  A. Yalancılık 
  Explanation
  In the given statement, it is mentioned that lies are like muscles and they develop when used frequently. Therefore, if we develop the skill of being truthful, lies will not find a place to develop. This implies that the correct answer is "Yalancılık" (Lying) because if we become better at telling the truth, lying will not be able to develop.

  Rate this question:

 • 14. 

  Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama, yargılama " Ifadesi hangisinin tanımıdır?

  • A.

   Adalet 

  • B.

   Denetim

  • C.

   Güven 

  • D.

   Muhakeme

  Correct Answer
  D. Muhakeme
  Explanation
  The given correct answer is "Muhakeme". In Turkish, "muhakeme" means "reasoning" or "judgment". The phrase "Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama, yargılama" translates to "searching for a way out to solve a problem, judgment". This indicates that "muhakeme" is the process of using reasoning and judgment to find a solution to a problem.

  Rate this question:

 • 15. 

  Peygamber (sav) buyurduğuna göre  Bir müslümana ihanet eden zarar veren yahut hile yapan kişi nasıl bir kişidir? 

  • A.

   Mümin olmayan

  • B.

   Bizden olmayan

  • C.

   Saygılı olmayan

  • D.

   Adaletli olmayan 

  Correct Answer
  B. Bizden olmayan
  Explanation
  According to the saying of the Prophet (pbuh), a person who betrays, harms, or deceives a Muslim is considered someone who is not from among us. This means that they are not considered part of the Muslim community and do not share the same values and beliefs as Muslims.

  Rate this question:

 • 16. 

  "Sorumluluklardan korkmamak ve sorumlulukları yerine getirmekten mutlu olmak" hangisi ile ifade edilir?

  • A.

   Özdenetim 

  • B.

   Özgüven 

  • C.

   Adalet

  • D.

   Saygı 

  Correct Answer
  A. Özdenetim 
  Explanation
  "Sorumluluklardan korkmamak ve sorumlulukları yerine getirmekten mutlu olmak" is best expressed by the term "Özdenetim" which refers to the ability to take responsibility for one's actions, not being afraid of responsibilities, and being happy to fulfill them.

  Rate this question:

 • 17. 

  -Hedeflerinden asla sapmazlar -Düzenli ve disiplinlidirler -Sınırlarını çok iyi bilirler Yukarıda sayılanlar hangi insanların sahip oldukları özelliklerdir? 

  • A.

   Özgüven sahibi

  • B.

   Adalet sahibi

  • C.

   Özdenetim sahibi 

  • D.

   Yardımsever sahibi

  Correct Answer
  C. Özdenetim sahibi 
  Explanation
  The given characteristics - not deviating from their goals, being organized and disciplined, and knowing their limits well - describe individuals who possess self-control.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kendimize karşı sorumluluklarımız arasında sayılmayan  hangisidir? 

  • A.

   Kendi hayatımıza karşı sorumluluk

  • B.

   Niçin yaratıldığımızı düşünmek 

  • C.

   Yaratılış gayemize uyumlu olmak

  • D.

   Insanlara karşı saygılı olmak

  Correct Answer
  D. Insanlara karşı saygılı olmak
  Explanation
  The correct answer is "Insanlara karşı saygılı olmak" which translates to "Being respectful towards others". This answer is correct because the question asks for something that is not included in our responsibilities towards ourselves, and being respectful towards others is a responsibility towards others, not towards ourselves.

  Rate this question:

 • 19. 

  Özdenetim veya irade gücü ne ile başlar? 

  • A.

   Kuvvetlilik

  • B.

   Azimlilik

  • C.

   Güzel niyet

  • D.

   Temizlik

  Correct Answer
  C. Güzel niyet
  Explanation
  The correct answer is "Güzel niyet" (good intention). This is because control or willpower begins with having a good intention or a positive mindset. It is important to have a genuine and positive intention in order to have control over situations or to exert willpower to achieve goals.

  Rate this question:

 • 20. 

  Niyetini,duygularını düşüncelerini davranışlarını kontrol edebilmek hangisi ile ifade edilir?

  • A.

   Özgüven 

  • B.

   Özdenetim 

  • C.

   Azimlilik

  • D.

   Yardımseverlik 

  Correct Answer
  B. Özdenetim 
  Explanation
  Özdenetim is the ability to control one's intentions, emotions, thoughts, and behaviors. It refers to the capacity to regulate oneself and make conscious choices in order to achieve desired goals. It involves self-discipline, self-control, and the ability to resist impulsive actions. Özgüven refers to self-confidence, azimlilik refers to perseverance, and yardımseverlik refers to helpfulness, none of which directly relate to the control of one's intentions, emotions, thoughts, and behaviors. Therefore, the correct answer is Özdenetim.

  Rate this question:

 • 21. 

  Adalet   hangi kişiler arasındaki bozulmuş  dengeyi sağlar ?

  • A.

   Güçlü ve Zayıf 

  • B.

   İyi ile Kötü 

  • C.

   Mazlum ile Zalim

  • D.

   Hepsi

  Correct Answer
  D. Hepsi
  Explanation
  Adalet, gülçü ve zayıf, iyi ve kötü, mazlum ve zalim arasındaki bozulmuş dengeyi sağlar. Bu nedenle, adaletin tüm bu kişiler arasında yer alması gerekmektedir.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.