Racunarske Mreze 12. Test

65 Questions | Total Attempts: 351

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze 12. Test - Quiz

VISER


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji od iskaza su tacni za  podsloj LLC?
  • A. 

   Opisani su standardom IEEE 802.1

  • B. 

   Protokol je za upravljanje logickom vezom

  • C. 

   Postavljen iznad IEEE 802.3 protokola

  • D. 

   Format, interfejs i protokol zasnovani su na HDLC protokolu

  • E. 

   Opisani su standardom IEEE 802.2

  • F. 

   Skracenica je od Logical Link Control

  • G. 

   Postavljen ispod IEEE 802.4 protokola

  • H. 

   Skracenica je od Link Level Control

 • 2. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Logicka topologija jedan ka svima

  • B. 

   Sekvencijalna logicka topologija

  • C. 

   Mes logicka topologija

  • D. 

   Logicka topologija zvezde

 • 3. 
  Na slici je prikazana fizicka topologija 
  • A. 

   Zvezde

  • B. 

   Magistrale

  • C. 

   Prosirene zvezde

  • D. 

   Prstena

 • 4. 
  Prenosni medijum sa frekvencijskim multipleksom za N korisnika
  • A. 

   Se ne deli, vec se korisniku dodeljuje citav kanal

  • B. 

   Se deli na N+1 jednakih delova

  • C. 

   Se deli na N-1 jednakih delova

  • D. 

   Se deli na N jednakih delova

 • 5. 
  Metod CSMA/CD
  • A. 

   Pripada podsloju za pristup transmisionom medijumu

  • B. 

   Pripada fizickom sloju

  • C. 

   Pripada LLC podsloju

  • D. 

   Pripada mreznom sloju

 • 6. 
  Kod Eternet lokalnih racunarskih mreza na MAC podsloju je protokol
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   Token Pass

  • D. 

   CSMA/CA

 • 7. 
  Vreme ranjavanja je jednako
  • A. 

   Cetvorostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • B. 

   Minimalnom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • C. 

   Dvostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • D. 

   Maksimalnom vremenu propagacije (prostiranja) izmedju najudaljenijih stanica

 • 8. 
  Staticko dodeljivanje kanala vezano je za sledece sisteme
  • A. 

   IEEE 802.5

  • B. 

   IEEE 802.3

  • C. 

   ALOHA

  • D. 

   TDM

 • 9. 
  Na slici je prikazana fizicka topologija
  • A. 

   Magistrale

  • B. 

   Prstena

  • C. 

   Zvezde

  • D. 

   Prosirene zvezde

 • 10. 
  Kako se naziva vremenski interval u kome moze da dodje do kolizije izmedju dve stanic
  • A. 

   Vreme ranjavanja

  • B. 

   Vreme kolizije

  • C. 

   Vreme distribucije

  • D. 

   Vreme propagacije

 • 11. 
  Kod kog metoda za pristup transmisionom medijumu primenjen je sledeci princip. Kada stanica zeli da salje podatak ona prvo proverava da li je neka druga stanica vec zauzela transmisioni medijum
  • A. 

   ALOHA

  • B. 

   CSMA

  • C. 

   TDM

  • D. 

   FDM

 • 12. 
  Kod bezicnih lokalnih racunarskih mreza stanice:
  • A. 

   Mogu istovremeno i da salju i da primaju podatke

  • B. 

   Mogu ili da salju ili da primaju podatke

  • C. 

   Mogu samo da primaju podatke, nemaju mogucnost slanja

  • D. 

   Mogu samo da salju podatke, nemaju mogucnost prijema

 • 13. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Logicka topologija jedan ka svima

  • B. 

   Sekvencijalna logicka topologija

  • C. 

   Mes logicka topologija

  • D. 

   Logicka topologija zvezde

 • 14. 
  CSMA/CD je protokol koji obezbedjuje da svaka stanica
  • A. 

   Dobije pristup transmisionom medijumu preko zetona

  • B. 

   Sama se izbori za pristup transmisionom medijumu ispitujuci kada je on slobodan

  • C. 

   Dobije pravo pristupa transmisionom medijumu u okviru jedne vremenske celine (slota)

  • D. 

   Dobije pravo pristupa transmisionom medijumu u okviru jednog frekvencijskog kanala

 • 15. 
  Logicka topologija lokalne racunarske mreze je
  • A. 

   Metodologija pristupa transmisionom medijumu

  • B. 

   Metedologija prosledjivanja poruke

  • C. 

   Metodologija izracunavanja kasnjenja nakon kolizije

  • D. 

   Metodologija izracunavanja najkrace putanje do odredisne stanice

 • 16. 
  CSMA je skracenica
  • A. 

   Carrier Solid Multipath Access

  • B. 

   Carrier Solid Multiple Access

  • C. 

   Carrier Sence Multipath Access

  • D. 

   Carrier Sence Multiple Access

 • 17. 
  Na slici je prikazana fizicka topologija
  • A. 

   Zvezde

  • B. 

   Magistrale

  • C. 

   Prstena

  • D. 

   Prosirene zvezde

 • 18. 
  IEEE 802.3an je standard Eternet lokalne racunarske mreze sa upredenim paricama brzine
  • A. 

   10Gb/s

  • B. 

   1Gb/s

  • C. 

   100Mb/s

  • D. 

   100Gb/s

 • 19. 
  Podsloj LLC podrzava tri tipa usluga
  • A. 

   Nepouzdanu bez uspostave veze

  • B. 

   Bez uspostave veze i bez potvrde

  • C. 

   Pouzdanu sa i bez uspostavu veze

  • D. 

   Bez uspostavu veze sa potvrdom

  • E. 

   Pouzdanu sa uspostavom veze

  • F. 

   Nepouzdanu sa uspostavom veze

 • 20. 
  Gigabitni Eternet sa UTP kablovima kategorije 5 (1000 BaseT)
  • A. 

   Koristi tehniku kodiranja 4D/PAM5

  • B. 

   Koristi tehniku kodiranja 8B/10B

  • C. 

   Koristi tehniku kodiranja WDMA

  • D. 

   Koristi tehniku kodiranja CSMA

 • 21. 
  Status rama kod IEEE 802.5 sadrzi
  • A. 

   Bit koji ukazuje da je adresu odredisna stanica prepoznala kao svoju

  • B. 

   Bit premasenja

  • C. 

   Bit parnosti

  • D. 

   Bit koji ukazuje da je ram uspesno iskopiran u memoriju odredisne stanice

 • 22. 
  PoE tehnologija se koristi
  • A. 

   Da bi se obezbedilo energetsko napajanje u Eternet mrezi, preko upredenih parica

  • B. 

   Za detekciju gresaka

  • C. 

   Za energetsko napajanje za IP telefone, pristupne tacke, WEB kamere

  • D. 

   Za sinhronizaciju

 • 23. 
  Standard IEEE 802.3an odnosi se na
  • A. 

   Bezicne lokalne racunarske mreze

  • B. 

   Eternet racunarskemreze brzine 10Gb/s preko optickih vlakana

  • C. 

   Eternet racunarskemreze brzine 10Gb/s preko koaksijalnih kablova

  • D. 

   Eternet racunarskemreze brzine 10Gb/s preko upredenh parica

 • 24. 
  Za FDDI racunarske mreze (fiber Distributed Data Interface, standard ANSI X3-T9) vazi sledece
  • A. 

   Koriste upredene parice

  • B. 

   Topologija je prosirene zvezde

  • C. 

   Koriste Opticka vlakna

  • D. 

   Protokol je IEEE 802.6

  • E. 

   Topologijaje dvostruki prsten

  • F. 

   Protokol je IEEE 802.5

 • 25. 
  U oznaci "10BaseF" slovo F ukazuje da je rec o mrezi
  • A. 

   Sa FSK modulacijom

  • B. 

   Sa frekvencijskim multipleksom

  • C. 

   Sa optickim vlaknima

  • D. 

   Sa faznim pomeranjem najveceg signala od 90 stepeni

Back to Top Back to top