Racunarske Mreze 12. Test

65 Questions

Settings
Please wait...
Racunarske Mreze 12. Test

VISER


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji od iskaza su tacni za  podsloj LLC?
  • A. 

   Opisani su standardom IEEE 802.1

  • B. 

   Protokol je za upravljanje logickom vezom

  • C. 

   Postavljen iznad IEEE 802.3 protokola

  • D. 

   Format, interfejs i protokol zasnovani su na HDLC protokolu

  • E. 

   Opisani su standardom IEEE 802.2

  • F. 

   Skracenica je od Logical Link Control

  • G. 

   Postavljen ispod IEEE 802.4 protokola

  • H. 

   Skracenica je od Link Level Control

 • 2. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Logicka topologija jedan ka svima

  • B. 

   Sekvencijalna logicka topologija

  • C. 

   Mes logicka topologija

  • D. 

   Logicka topologija zvezde

 • 3. 
  Na slici je prikazana fizicka topologija 
  • A. 

   Zvezde

  • B. 

   Magistrale

  • C. 

   Prosirene zvezde

  • D. 

   Prstena

 • 4. 
  Prenosni medijum sa frekvencijskim multipleksom za N korisnika
  • A. 

   Se ne deli, vec se korisniku dodeljuje citav kanal

  • B. 

   Se deli na N+1 jednakih delova

  • C. 

   Se deli na N-1 jednakih delova

  • D. 

   Se deli na N jednakih delova

 • 5. 
  Metod CSMA/CD
  • A. 

   Pripada podsloju za pristup transmisionom medijumu

  • B. 

   Pripada fizickom sloju

  • C. 

   Pripada LLC podsloju

  • D. 

   Pripada mreznom sloju

 • 6. 
  Kod Eternet lokalnih racunarskih mreza na MAC podsloju je protokol
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   Token Pass

  • D. 

   CSMA/CA

 • 7. 
  Vreme ranjavanja je jednako
  • A. 

   Cetvorostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • B. 

   Minimalnom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • C. 

   Dvostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • D. 

   Maksimalnom vremenu propagacije (prostiranja) izmedju najudaljenijih stanica

 • 8. 
  Staticko dodeljivanje kanala vezano je za sledece sisteme
  • A. 

   IEEE 802.5

  • B. 

   IEEE 802.3

  • C. 

   ALOHA

  • D. 

   TDM

 • 9. 
  Na slici je prikazana fizicka topologija
  • A. 

   Magistrale

  • B. 

   Prstena

  • C. 

   Zvezde

  • D. 

   Prosirene zvezde

 • 10. 
  Kako se naziva vremenski interval u kome moze da dodje do kolizije izmedju dve stanic
  • A. 

   Vreme ranjavanja

  • B. 

   Vreme kolizije

  • C. 

   Vreme distribucije

  • D. 

   Vreme propagacije

 • 11. 
  Kod kog metoda za pristup transmisionom medijumu primenjen je sledeci princip. Kada stanica zeli da salje podatak ona prvo proverava da li je neka druga stanica vec zauzela transmisioni medijum
  • A. 

   ALOHA

  • B. 

   CSMA

  • C. 

   TDM

  • D. 

   FDM

 • 12. 
  Kod bezicnih lokalnih racunarskih mreza stanice:
  • A. 

   Mogu istovremeno i da salju i da primaju podatke

  • B. 

   Mogu ili da salju ili da primaju podatke

  • C. 

   Mogu samo da primaju podatke, nemaju mogucnost slanja

  • D. 

   Mogu samo da salju podatke, nemaju mogucnost prijema

 • 13. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Logicka topologija jedan ka svima

  • B. 

   Sekvencijalna logicka topologija

  • C. 

   Mes logicka topologija

  • D. 

   Logicka topologija zvezde

 • 14. 
  CSMA/CD je protokol koji obezbedjuje da svaka stanica
  • A. 

   Dobije pristup transmisionom medijumu preko zetona

  • B. 

   Sama se izbori za pristup transmisionom medijumu ispitujuci kada je on slobodan

  • C. 

   Dobije pravo pristupa transmisionom medijumu u okviru jedne vremenske celine (slota)

  • D. 

   Dobije pravo pristupa transmisionom medijumu u okviru jednog frekvencijskog kanala

 • 15. 
  Logicka topologija lokalne racunarske mreze je
  • A. 

   Metodologija pristupa transmisionom medijumu

  • B. 

   Metedologija prosledjivanja poruke

  • C. 

   Metodologija izracunavanja kasnjenja nakon kolizije

  • D. 

   Metodologija izracunavanja najkrace putanje do odredisne stanice

 • 16. 
  CSMA je skracenica
  • A. 

   Carrier Solid Multipath Access

  • B. 

   Carrier Solid Multiple Access

  • C. 

   Carrier Sence Multipath Access

  • D. 

   Carrier Sence Multiple Access

 • 17. 
  Na slici je prikazana fizicka topologija
  • A. 

   Zvezde

  • B. 

   Magistrale

  • C. 

   Prstena

  • D. 

   Prosirene zvezde

 • 18. 
  IEEE 802.3an je standard Eternet lokalne racunarske mreze sa upredenim paricama brzine
  • A. 

   10Gb/s

  • B. 

   1Gb/s

  • C. 

   100Mb/s

  • D. 

   100Gb/s

 • 19. 
  Podsloj LLC podrzava tri tipa usluga
  • A. 

   Nepouzdanu bez uspostave veze

  • B. 

   Bez uspostave veze i bez potvrde

  • C. 

   Pouzdanu sa i bez uspostavu veze

  • D. 

   Bez uspostavu veze sa potvrdom

  • E. 

   Pouzdanu sa uspostavom veze

  • F. 

   Nepouzdanu sa uspostavom veze

 • 20. 
  Gigabitni Eternet sa UTP kablovima kategorije 5 (1000 BaseT)
  • A. 

   Koristi tehniku kodiranja 4D/PAM5

  • B. 

   Koristi tehniku kodiranja 8B/10B

  • C. 

   Koristi tehniku kodiranja WDMA

  • D. 

   Koristi tehniku kodiranja CSMA

 • 21. 
  Status rama kod IEEE 802.5 sadrzi
  • A. 

   Bit koji ukazuje da je adresu odredisna stanica prepoznala kao svoju

  • B. 

   Bit premasenja

  • C. 

   Bit parnosti

  • D. 

   Bit koji ukazuje da je ram uspesno iskopiran u memoriju odredisne stanice

 • 22. 
  PoE tehnologija se koristi
  • A. 

   Da bi se obezbedilo energetsko napajanje u Eternet mrezi, preko upredenih parica

  • B. 

   Za detekciju gresaka

  • C. 

   Za energetsko napajanje za IP telefone, pristupne tacke, WEB kamere

  • D. 

   Za sinhronizaciju

 • 23. 
  Standard IEEE 802.3an odnosi se na
  • A. 

   Bezicne lokalne racunarske mreze

  • B. 

   Eternet racunarskemreze brzine 10Gb/s preko optickih vlakana

  • C. 

   Eternet racunarskemreze brzine 10Gb/s preko koaksijalnih kablova

  • D. 

   Eternet racunarskemreze brzine 10Gb/s preko upredenh parica

 • 24. 
  Za FDDI racunarske mreze (fiber Distributed Data Interface, standard ANSI X3-T9) vazi sledece
  • A. 

   Koriste upredene parice

  • B. 

   Topologija je prosirene zvezde

  • C. 

   Koriste Opticka vlakna

  • D. 

   Protokol je IEEE 802.6

  • E. 

   Topologijaje dvostruki prsten

  • F. 

   Protokol je IEEE 802.5

 • 25. 
  U oznaci "10BaseF" slovo F ukazuje da je rec o mrezi
  • A. 

   Sa FSK modulacijom

  • B. 

   Sa frekvencijskim multipleksom

  • C. 

   Sa optickim vlaknima

  • D. 

   Sa faznim pomeranjem najveceg signala od 90 stepeni

 • 26. 
  Za brzi Eternet vazi sledece
  • A. 

   Oznaka je 100BaseT

  • B. 

   Oznaka je 10BaseT

  • C. 

   Oznaka standarda je IEEE 802.3u

  • D. 

   Oznaka standarda je IEEE 802.5

 • 27. 
  Skracenica SSAP oznacava
  • A. 

   Source Service Access Point

  • B. 

   Switch Subnet Access Point

  • C. 

   System Subnet Access Point

  • D. 

   Source Subnet Access Point

 • 28. 
  Standard IEEE 802.3an odnosi se na
  • A. 

   Bezicne lokalne racunarske mreze

  • B. 

   Eternet racunarske mreze brzine 10Gb/s preko optickih vlakana

  • C. 

   Eternet racunarske mreze brzine 10Gb/s preko koaksijalnih kablva

  • D. 

   Eternet racunarske mreze brzine 10Gb/s preko upredenih parica

 • 29. 
  Status ramaIEEE 802.5 sadrzi
  • A. 

   Bit koji ukazuje da je adresu odredisna stanica prepoznala kao svoju

  • B. 

   Bit promasenja

  • C. 

   Bit parnosti

  • D. 

   Bit koji ukazuje da je ram uspesno iskopiran u memoriju odredisne stanice

 • 30. 
  Od cega potice skracenica DTR u racunarskim mrezama
  • A. 

   Dedicated Token Ring

  • B. 

   Data Terminal Ready

  • C. 

   Data Transmission Ready

  • D. 

   Data Transmission Redistribute

 • 31. 
  Kod standarda IEEE802.5
  • A. 

   Polje RIF se koristi kod mostova sa odredisnim rutiranjem

  • B. 

   Polje RIF se koristi kod mostova sa rutiranjem sa algoritmom stanja veze

  • C. 

   Polje RIF se koristi kod mostova sa izvorisnim rutiranjem

  • D. 

   Polje RIF se koristi kod mostova sa rutiranjem sa algoritmom vektora udaljenosti

 • 32. 
  Topologija - prsten sa zetonom, koristi se za
  • A. 

   Mreze sireg geografskog podrucja

  • B. 

   Personalne mreze

  • C. 

   Pozicioniranje medjustanica

  • D. 

   Lokalne racunarske i mreze gradskog podrucja

 • 33. 
  Skracenica DSAP oznacava
  • A. 

   Distributed Service Access Point

  • B. 

   Destination Subnet Access Point

  • C. 

   Distributed Subnet Access Point

  • D. 

   Destination Service Access Point

 • 34. 
  Da bi se uspostavila veza izmedju dve stanice u bezicnim mrezama pomocu MACA protokola, stanica inicijator treba da posalje signal koji se oznacava sa
  • A. 

   MTS

  • B. 

   CTS

  • C. 

   RTS

  • D. 

   ATS

 • 35. 
  IEEE 802.3 koristi na MAC podsloju protokol
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   Token Pass

  • D. 

   CSMA/CA

 • 36. 
  Na slici je prikazana 
  • A. 

   Logicka topologija jedan ka svima

  • B. 

   Sekvencijalna logicka topologija

  • C. 

   Mes logicka topologija

  • D. 

   Logicka topologija zvezde

 • 37. 
  Po standardu IEEE 802.4 na MAC podsloju je protokol
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   Token Pass

  • D. 

   CSMA/CA

 • 38. 
  U sekvencionalnoj metodi prosledjivanja poruka
  • A. 

   Medjustanice prosledjuju poruke medjumreznom prispupniku

  • B. 

   Medjustanice prosledjuju poruke svom sledecem susedu

  • C. 

   Medjustanice prosledjuju poruke na svakih 200ps

  • D. 

   Medjustanice prosledjuju poruke cntralnoj stanici

 • 39. 
  Metodologija prosledjivanja poruke naziva se
  • A. 

   Fizicka topologija lokalnih racunarskih mreza

  • B. 

   Logicka topologija lokalnih racunarskih mreza

  • C. 

   Nacin izracunavanja kasnjenja u lokalnim racunarskim mrezama

  • D. 

   Nacin izracunavanja vremena propagacije u lokalnim racunarskim mrezama

 • 40. 
  Za mrezni saobracaj visokog inteziteta i kratkog tajanja
  • A. 

   Optimalna je metoda statickog dodeljivanja kanala sa vremenskom raspodelom

  • B. 

   Optimalna je metoda dinamickog dodeljivanja kanala

  • C. 

   Optimalna je metoda statickog dodeljivanja sa frekvencijskom raspodelom kanala

  • D. 

   Optimalna je metoda statickog dodeljivanja kanala od strane centralne stanice

 • 41. 
  Koji od iskaza su tacni za podsloj LLC
  • A. 

   Opisani su standardom IEEE 802.1

  • B. 

   Protokol je za upravljanje logickom vezom

  • C. 

   Postavljen iznad IEEE 802.3 protokola

  • D. 

   Format, interfejs i protokol zasnivani su naHDLC protokolu

  • E. 

   Opisani su standardom IEEE 802.2

  • F. 

   Skracenica je od Logical Link Control

  • G. 

   Postavljen ispod IEEE 802.4 protokola

  • H. 

   Skracenica je od Link Level Control

 • 42. 
  Prolazak zetona je mehanizam pristupa sa
  • A. 

   Unapred odredjenim redosledom

  • B. 

   Slucajnim pristupom

  • C. 

   Slucajnim pristupom sa ispitivanjem zauzetosti transmisionog medijuma

  • D. 

   Unapred odredjenim redosledom sa metodom osluskivanja transmisionog medijuma

 • 43. 
  Da bi se mogucnosti kolizije umanjile, kod velikog inteziteta saobracaja u Eternet racunarskim mrezama
  • A. 

   Kod svake kolizije stanice povecavaju svoje kasnjenje

  • B. 

   Kod svake kolizije stanice umanjuju svoje kasnjenje

  • C. 

   Kod svake kolizije stanice smanjuju brzinu prenosa

  • D. 

   Kod svake kolizije stanice povecavaju brzinu prenosa

 • 44. 
  Kod sekvencijalne logicke topologije
  • A. 

   Podaci se salju centralnoj stanici, pa ona prosledjuje podatke odredisnoj stanici

  • B. 

   Podaaci se salju istovremeno svim stanicama na mrezi

  • C. 

   Podaci se salju istovremeno samo grupi unapred odredjenih stanica

  • D. 

   Podaci se salju od jedne do druge stanice

 • 45. 
  Kod logicke topologije od jednog ka svima (broadcast) svaki cvor odlucuje da li je paket podataka bas njemu upucen. Ukoliko nije
  • A. 

   Poruka se prosledjuje centralnoj stanici

  • B. 

   Poruka se prosledjuje susednom cvoru

  • C. 

   Obavestavaju se visi slojevi o gresci

  • D. 

   Poruka se jednostavno ignorise

 • 46. 
  Delimicno dodeljivanje kanala vezano je za sisteme
  • A. 

   Sisteme sa vremenskim multipleksom

  • B. 

   Sisteme sa kodnim multipleksom

  • C. 

   Sisteme sa frekventnim multipleksom

  • D. 

   ALOHA sisteme

 • 47. 
  Ako stanica koristi CSMAA mehanizam za slanje podataka, ona
  • A. 

   Odmah salje podatke i ceka potvrdu o prijemu

  • B. 

   Prvo proverava da li je transmisioni medijum zauzet

  • C. 

   Salje kontrolni paket prvoj susednoj stanici

  • D. 

   Odmah salje podatke i ne ceka potvrdu o prijemu

 • 48. 
  Kolizija na transmisionom medijumu
  • A. 

   Poboljsava karakteristike saobracaja u mrezi

  • B. 

   Je nepozeljna pojava u mreznom saobracaju

  • C. 

   Je metod dodeljivanja kanala u transmisionom medijumu

  • D. 

   Je karakteristika prenosa podataka u lokalnim racunarskim mrezama

 • 49. 
  Ako u jednoj lokalnoj racunarskoj mrezi N stanica koristi FDM sistem za dodeljivanje transmisionog medijuma a u drugoj N stanica koristi CSMA/CD sistem onda je pri istom intezitetu saobracaja odnos kasnjenja
  • A. 

   Isti u oba sistema

  • B. 

   N puta veci kod FDM sistema nego kod CSMA/CD sistema

  • C. 

   N puta mani kod FDM sistema nego kod CSMA/CD sistema

  • D. 

   N*2 puta mani kod FDM sistema nego kod CSMA/CD sistema

 • 50. 
  Kod mehanizma pristupa sa prolaskom zetona
  • A. 

   Stanica ne moze da pristupi transmisionom medijumu dok na nju ne dodje red

  • B. 

   Stanica moze da pristupi transmisionom medijumu kada ima podatak za slanje

  • C. 

   Stanica moze da pristupi transmisionom medijumu ako je predhodno proverila zauzetost transmisionog medijuma

  • D. 

   Stanica moze da pristupi transmisionom medijumu i kada je zauzet jer ima svoj frekvencijski kanal za prenos

 • 51. 
  Metod CSMA/CD (osluskivanje nosioca, visestruki pristup i otkrivanje sudara) siroko je rasprostranjen
  • A. 

   U mrezama sirokog gradskog podrucja

  • B. 

   U bezicnim lokalnim racunarskim mrezama

  • C. 

   U satelitskim mrezama

  • D. 

   U zicnim lokalnim racunarskim mrezama

 • 52. 
  Najefikasniji mehanizam za pristup transmisionom medijumu u lokalnim mrezama sa saobracajem malog inteziteta je
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   Aloha

  • D. 

   CSMA/CA

 • 53. 
  Kod racunarskih mreza sa CSMA metodom, sta se desava ukoliko dve ili vise stanice pocnu istovremeno da salju podatke
  • A. 

   Centralna stanica upravlja redosledom slanja, tako da nece doci do kolizije

  • B. 

   Svaka stanica ima svoj eo transmisionog medijuma i moze nezavisno da salje podatke

  • C. 

   Centralna stanica ce zaustaviti stanicu sa nizim prioritetom

  • D. 

   Dolazi do sukoba

 • 54. 
  Po standardu IEEE 802.5 na MAC podsloju je protokol
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   Token Pass

  • D. 

   CSMA/CA

 • 55. 
  Mreze sa zetonom su one u kojima
  • A. 

   Svaka stanica tretira transmisioni medijum i kada je slobodan ona salje podatke

  • B. 

   Samo stanica koja dobije "slobodan" zeton ima pravo da posalje podatke

  • C. 

   Stanica ima svoj frekvencijski opseg u kome moze da salje podatke

  • D. 

   Stanica ima svoj vremenski slot u kome moze da salje podatke

 • 56. 
  Terminatori se koriste na krajevima mreza sa topologijom
  • A. 

   Magistrale

  • B. 

   Prstena

  • C. 

   Zvezde

  • D. 

   Prosirene zvezde

 • 57. 
  MACA je skracenica za
  • A. 

   Multiple Access With Collission Advoidance

  • B. 

   Multiple Access With Computer Acceptance

  • C. 

   Multipath Access With Coded Avoidance

  • D. 

   Multipath Access With Collission Acceptance

 • 58. 
  Model CSMA/CD cine periodi
  • A. 

   Slanja i ranjavanja

  • B. 

   Slanja i detekcije

  • C. 

   Slanja, sukobljavanja i neaktivni periodi

  • D. 

   Sukobljavanja i neaktivni periodi

 • 59. 
  Staticko dodeljivanja kanala je vezano za sledece sisteme
  • A. 

   CSMA/CA

  • B. 

   Token Ring

  • C. 

   FDM

  • D. 

   CSMA/CD

 • 60. 
  Kod mehanizma pristupa uz pomoc zetona
  • A. 

   Postoji mehanizam detekcije sudara

  • B. 

   Ne dolazi do sudara na transmisionom medijumu

  • C. 

   Svaka stanica istovremeno salje podatke

  • D. 

   Centralna stanica odredjuje redosled pristupa medijumu

 • 61. 
  Dinamicko dodeljivanje kanala vezano je za
  • A. 

   Sistem sa frekvencijskim multipleksom

  • B. 

   CSMA/CD

  • C. 

   Sistem sa vremenskim multipleksom

  • D. 

   Sistem sa kodnim multipleksom

 • 62. 
  Prolazak zetona obezbedjuje da svaka stanica kada salje podatke ima
  • A. 

   100% kanal na raspolaganju

  • B. 

   50% kanal na raspolaganju

  • C. 

   37% kanal na raspolaganju

  • D. 

   67% kanal na raspolaganju

 • 63. 
  Kod logicke topologije od jednog ka svima (broadcast)
  • A. 

   Podaci se salju istovremeno samo grupi unapred odredjenih cvorova

  • B. 

   Podaci se salju od jednog do drugog cvora na mrezi

  • C. 

   Podaci se salju istovremeno svim cvorovima na mrezi

  • D. 

   Podaci se salju centralnoj stanici koja salje podatke svim stanicama na mrezi

 • 64. 
  Da bi se umanjila mogucnost sukoba kod metoda sa visestrukim pristupom transmisionom medijumu koristi se sledeci nacin pristupa
  • A. 

   ALOHA

  • B. 

   CSMA

  • C. 

   PSK

  • D. 

   FSK

 • 65. 
  Da bi u Eternet Lokalnoj racunarskoj mrezi dve najudaljenije stanice d=sigurno detektovale koliziju potrebno je da protekne vreme
  • A. 

   Vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • B. 

   Cetvorostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • C. 

   Dvostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice

  • D. 

   Trostrukom vremenu propagacije izmedju dve najudaljenije stanice