Test Grila Microsoft Access: Quiz!

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Luminitamagiru
L
Luminitamagiru
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,813
Questions: 10 | Attempts: 1,823

SettingsSettingsSettings
Test Grila Microsoft Access: Quiz! - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Printre factorii care au contribuit la adoptarea în masa a sistemelor de baze de date se numără:

  • A.

   Necesitatea unei administrări mai eficiente a unei cantităţi mai mari de informaţii;

  • B.

   Creşterea semnificativă a preţurilor aferente componentelor hardware şi software;

  • C.

   Apariţia tehnicilor bazate pe gandirea orientată-obiect;

  • D.

   Dezvoltarea prelucrărilor bazate pe tehnologia client-server.

  Correct Answer(s)
  A. Necesitatea unei administrări mai eficiente a unei cantităţi mai mari de informaţii;
  C. Apariţia tehnicilor bazate pe gandirea orientată-obiect;
  D. Dezvoltarea prelucrărilor bazate pe tehnologia client-server.
  Explanation
  The factors that contributed to the mass adoption of database systems include the need for more efficient management of larger amounts of information, the emergence of object-oriented thinking techniques, and the development of processing based on client-server technology.

  Rate this question:

 • 2. 

  Referitor la o bază de date relaţională, putem afirma că va conţine:

  • A.

   Colecţii organizate de date între care pot exista diferite legături;

  • B.

   Colecţii organizate de date între care pot exista legături, iar dacă există, ele sunt legături logice;

  • C.

   Colecţii organizate de date fărălegături logice;

  • D.

   Colecţii organizate de date între care există legături logice.

  Correct Answer
  B. Colecţii organizate de date între care pot exista legături, iar dacă există, ele sunt legături logice;
  Explanation
  A relational database contains organized collections of data that can have different relationships between them. If there are any relationships, they are logical connections between the collections of data.

  Rate this question:

 • 3. 

  Câte chei poate avea o relaţie?

  • A.

   Una primară, una străină si una alternantă;

  • B.

   Mai multe candidat, una primară şi cel puţin una străină;

  • C.

   Una sau mai multe candidat, una primară şi nici una, una, sau mai multe alternante;

  • D.

   Una sau mai multe candidat, una primară, nici una, una, sau mai multe alternante şi cel puţin una străină.

  Correct Answer
  D. Una sau mai multe candidat, una primară, nici una, una, sau mai multe alternante şi cel puţin una străină.
  Explanation
  The correct answer is "una sau mai multe candidat, una primară, nici una, una, sau mai multe alternante şi cel puţin una străină." This answer states that a relationship can have one or more candidates, one primary key, zero or more alternate keys, and at least one foreign key.

  Rate this question:

 • 4. 

  Componenta software specifică arhitecturii pe componente a unui sistem de baze de date poate conţine:

  • A.

   Dicţionarul de date;

  • B.

   Sistemul de gestiune al bazei de date;

  • C.

   Datele;

  • D.

   Fişierele anexă

  Correct Answer
  B. Sistemul de gestiune al bazei de date;
  Explanation
  The correct answer is "sistemul de gestiune al bazei de date" because it refers to the software component responsible for managing and controlling the database. This component handles tasks such as data storage, retrieval, manipulation, and security. It provides a set of tools and functions to interact with the database, ensuring its integrity and efficiency. The other options mentioned, such as the data dictionary and attached files, are important elements of a database system but are not specifically related to the software architecture of the system.

  Rate this question:

 • 5. 

  O bază de date relaţională se referă la

  • A.

   Colecţii organizate de date;

  • B.

   Colecţii corelate din punct de vedere logic;

  • C.

   Colecţii organizate şi corelate din punct de vedere logic;

  • D.

   Colecţii organizate şi corelate fizic pe suportul de stocare.

  Correct Answer
  C. Colecţii organizate şi corelate din punct de vedere logic;
  Explanation
  A relational database refers to collections of data that are organized and related to each other logically. This means that the data within the database is structured and linked based on logical relationships, such as primary and foreign keys. This organization and correlation of data allows for efficient storage, retrieval, and manipulation of information within the database.

  Rate this question:

 • 6. 

  Cheia primară reprezintă un atribut sau un grup de atribute care:

  • A.

   Identifică unic fiecare tuplu al unei relaţii;

  • B.

   Identifică unic fiecare tuplu, în funcţie de relaţia în care migrează;

  • C.

   Identifică în mod unic toate celelalte atribute ale relaţiei din care face parte;

  • D.

   Nu poate migra niciodată din relaţia din care face parte.

  Correct Answer
  A. Identifică unic fiecare tuplu al unei relaţii;
  Explanation
  The correct answer is "identifică unic fiecare tuplu al unei relaţii". This means that the primary key uniquely identifies each tuple in a relation. The primary key is a set of attributes that ensures that each tuple in the relation is uniquely identified and can be used to uniquely identify and access each tuple in the relation.

  Rate this question:

 • 7. 

  Fiecare relaţie:

  • A.

   Are o singură cheie primară;

  • B.

   Are mai multe chei primare;

  • C.

   Are o singură cheie primară, însă atunci când este nevoie, se poate identifica cel mult încă una;

  • D.

   Nu contează câte chei primare are o relaţie

  Correct Answer
  A. Are o singură cheie primară;
  Explanation
  Each relationship in a database typically has a single primary key. This primary key is used to uniquely identify each record in the table. While it is possible for a relationship to have multiple primary keys, it is not common practice. Having multiple primary keys can make it more difficult to manage and query the data. Therefore, the most common and recommended approach is to have a single primary key for each relationship.

  Rate this question:

 • 8. 

  Legătura de tipul unu-la-mai-mulţi se realizează atunci când:

  • A.

   Unui tuplu din fiecare relaţie îi corespunde cel mult un tuplu din cealaltă relaţie;

  • B.

   Unui tuplu din prima relaţie îi corespund mai multe tupluri în cea de-a doua relaţie, în timp ce unui tuplu din a doua relaţie îi corespunde un singur tuplu din prima;

  • C.

   Unui tuplu din fiecare relaţie îi corespund mai multe tupluri din cealaltă relaţie;

  • D.

   Se asociază cel puţin trei relaţii.

  Correct Answer
  B. Unui tuplu din prima relaţie îi corespund mai multe tupluri în cea de-a doua relaţie, în timp ce unui tuplu din a doua relaţie îi corespunde un singur tuplu din prima;
  Explanation
  The correct answer states that in a one-to-many relationship, multiple tuples from the second relation correspond to a single tuple from the first relation, while a single tuple from the second relation corresponds to a single tuple from the first relation. This means that for each tuple in the first relation, there can be multiple related tuples in the second relation, but for each tuple in the second relation, there is only one related tuple in the first relation.

  Rate this question:

 • 9. 

  SGBD-ul reprezintă o interfaţă între:

  • A.

   Sistemul de operare şi alt SGBD;

  • B.

   Două sau mai multe SGBD-uri, dacăele se găsesc pe platforme diferite;

  • C.

   Utilizatori şi sistemul de operare;

  • D.

   Două sisteme de operare care rulează pe platforme diferite.

  Correct Answer
  C. Utilizatori şi sistemul de operare;
  Explanation
  The correct answer is users and the operating system. A database management system (SGBD) acts as an interface between the users and the operating system, allowing users to interact with the database through the operating system. The SGBD handles tasks such as data storage, retrieval, and management, while also providing a user-friendly interface for users to interact with the database system.

  Rate this question:

 • 10. 

  Un SGBD permite:

  • A.

   Doar actualizarea datelor din baza de date;

  • B.

   Doar extragerea datelor prin intermediul limbajului de descriere a datelor;

  • C.

   Doar extragerea datelor prinintermediul limbajului de manipulare a datelor;

  • D.

   Actualizarea datelor şi extragerea lor prin intermediul limbajului de manipulare a datelor.

  Correct Answer
  D. Actualizarea datelor şi extragerea lor prin intermediul limbajului de manipulare a datelor.
  Explanation
  The correct answer states that an SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date) allows for both updating the data and extracting it through the data manipulation language (limbajului de manipulare a datelor). This means that users can modify the data in the database and retrieve specific information using commands and queries provided by the data manipulation language.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 19, 2019
  Quiz Created by
  Luminitamagiru
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.