Kripto 2, Ispit

159 Questions | Attempts: 1343
Share

SettingsSettingsSettings
Kripto 2, Ispit - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  U protokolu za autentifikaciju sa javnim kljucem:
  • A. 

   Uvek se koriste dva para kljuceva za sifrovanje

  • B. 

   Koristi se jedan par kljuceva za digitalno potpisivanje

  • C. 

   Koristi se dva para kljuceva za siforvanje i potpisivanje

 • 2. 
  U Wynerovom wiretap kanalu, performanse pouzdanosti prenosa se mere:
  • A. 

   Prosecnom verovatnocom greske dekodovanja

  • B. 

   Stepenom kompresije

  • C. 

   Nista od ponudjenog

  • D. 

   Curenjem

  • E. 

   Ekvivokacijom

 • 3. 
  Ukoliko se u autentifikaciji koristi simetricni kljuc za autentifikaciju, tada je moguc;
  • A. 

   DOS napad

  • B. 

   Nijedno od ponudjenog

  • C. 

   MiM napad

  • D. 

   IP spoofing napad

 • 4. 
  Izabrati fizicke fenomene koje mogu da monitorisu uredjaj u sezonskim mrezama:
  • A. 

   Pristisak

  • B. 

   Temperatura

  • C. 

   Duzina kljuca

  • D. 

   Radijus

 • 5. 
  Model kanala za dogovor o tajnom kljucu podrazumeva :
  • A. 

   Da Alisa i Eva observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Alise

  • B. 

   Da Alisa i Bob observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Eve

  • C. 

   Da Bob i Eva observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Alise

  • D. 

   Da Bob i Eva observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Eve

 • 6. 
  Procena impulsnog odziva kanala vrsi se:
  • A. 

   Ponovnom uspostavom veze

  • B. 

   Slanjem trening sekvenci

  • C. 

   Lokalnim izvorom slucajnosti

 • 7. 
  Autentifikacija preko mreze je daleko kompleksnija, razlog tome je: 
  • A. 

   Napadac moze posedovati isti privatni kljuc

  • B. 

   Napadac moze da ponovo reprodukuje poruku

  • C. 

   Napdac moze pasivno da izmeni poruku

  • D. 

   Napadac moze pasivno da observira poruku

  • E. 

   Moguci su i pasivni napadi (umetanje, brisanje, promena poruke)

  • F. 

   Moguci su i aktivni napadi (umetanje, brisanje, promena poruke)

 • 8. 
  Veliki problem u WEP protokolu predstavlja: 
  • A. 

   Maksimalan broj konekcija

  • B. 

   Kratak kljuc

  • C. 

   Implementacija RC4 algoritma

 • 9. 
  Wajnerov Wire-Tap kanal je protokol za razmenu: 
  • A. 

   Sifrovanih podataka

  • B. 

   Javnih kljuceva

  • C. 

   Asimetricnih kljuceva

  • D. 

   Simetricnih kljuceva

  • E. 

   Parametara DH protokola

  • F. 

   Poruka

 • 10. 
  Izaberite tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Eva poznaje postupak kodovanja, a Bob i Alisa ne poznaju. Ne postoje nikakvi unapred uspostavljeni tajni kljucevi

  • B. 

   Eva poznaje postupak kodovanja, kao i Bob i Alisa. Ne postoje nikakvi unapred uspostavljeni tajni kljucevi

  • C. 

   Eva ne poznaje postupak kodovanja, kao i Bob i Alisa. Ne postoje nikakvi unapred uspostavljeni tajni kljucevi

  • D. 

   Eva poznaje postupak kodovanja, kao i Bob i Alisa. Postoje unapred uspostavljeni tajni kljucevi

 • 11. 
  Emitovanje sa drugih uredjaja i sa drugih pozicija uvek
  • A. 

   Ne daje razlicite impulsne odzive kanala

  • B. 

   Nista od ponudjenog

  • C. 

   Daje razlicite implusne odzive kanala

 • 12. 
  U fazi kodovanja biometrije irisa koristi se transformacija: 
  • A. 

   2D Gabor vejvlet

  • B. 

   1D Gabor vejvlet

  • C. 

   Hafmanov algoritam

  • D. 

   Hafova transformacija

 • 13. 
  Jednostavan metod za razbijanje WEP protokola je: 
  • A. 

   Statisticka analiza sifrata

  • B. 

   Diferencijalnom analizom

  • C. 

   Nije moguce razbiti

  • D. 

   Potpunom pretragom kljuca

 • 14. 
  Autentifikacija moze biti zasnovana na necemu sto:
  • A. 

   Damo

  • B. 

   Jesmo

  • C. 

   Predamo

  • D. 

   Imamo 

  • E. 

   Znate

 • 15. 
  PFS podrazumeva:
  • A. 

   Privatni kljuc koji se koristi jednokratno, a zatim trajno unistava

  • B. 

   Simetricni kljuc koji se koristi jednokratno ali se cuva u arhivu na bezbedan nacin

  • C. 

   Sesijski kljuc koji se koristi jednokratno, a zatim trajno unistava

  • D. 

   Sesijski kljuc, i moze da se koristi vise puta

 • 16. 
  Ukoliko server opciono zahteva od klijenta sertifikat, to znaci da je zahtevana: 
  • A. 

   Jednostrana autentifikacija

  • B. 

   Obostrana autentifikacija 

  • C. 

   Dodatna razmena sesijskog kljuca

  • D. 

   Ponovna autentifikacija

 • 17. 
  Wiretap kanal Cn: 
  • A. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja zajednickog tajnog kljuca

  • B. 

   Ne moze se smatrati procedurom izdvajanja zajednickog tajnog kljuca

  • C. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja privatnog kljuca

  • D. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja KDC-Wiretap kljuca

  • E. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja zajednickog javnog kljuca

 • 18. 
  Promena kljuca u WEP protokolu je: 
  • A. 

   Zavisi od administratora mreze

  • B. 

   Zavisi od cene WiFi rutera

  • C. 

   Neautomatizovan proces

  • D. 

   Automatizovan proces

 • 19. 
  Kod protokola za generisanja i distribuciju kljuceva na fizickom nivou: 
  • A. 

   Eva nema mogucnost da posalje laznu sliku SNR-a u njenom kanalu

  • B. 

   Eva ima mogucnost da salje laznu sliku SNR-a u njenom kanalu

  • C. 

   Eva ima mogucnost da salje laznu sliku SSL-a u njenom kanalu

  • D. 

   Eva ima mogucnost da salje laznu sliku IPSEC-a u njenom kanalu

 • 20. 
  Kapacitet tajnosti u Wiretap kanalu predstavlja: 
  • A. 

   Maksimalnu brzinu prenosa pri kojoj su ispunjena oba kriterijuma, pouzdanost i bezbednost

  • B. 

   Minimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum bezbednosti

  • C. 

   Minimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum pouzdanosti

  • D. 

   Maksimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum bezbednosti

  • E. 

   Maksimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum pouzdanosti

  • F. 

   Minimalnu brzinu prenosa pri kojoj su ispunjena oba kriterijuma, pouzdanost i bezbednost

 • 21. 
  Sumovi koji postoje u iris kodu, nastali su usled:
  • A. 

   Rotacije oka u ocnoj duplji

  • B. 

   Rotacije kamere

  • C. 

   Loseg kvaliteta senzora

  • D. 

   Velicine irisa

  • E. 

   Razlicitosti irisa

  • F. 

   Distrozije zenice usled promene osvetljenja

  • G. 

   Velicine kvaliteta senzora

 • 22. 
  Verifikacijom potpisa na sertifikatu istovremeno se: 
  • A. 

   Identifikuje vlasnik javnog kljuca preko koga se verifikuje potpis

  • B. 

   Identifikuje vlasnik privatnog kljuca preko koga je nastao potpis

  • C. 

   Verifikuje identitet potpisnika TTP odgovarajuceg javnog i priatnog kljuca

 • 23. 
  Napad zasnovan na ponavljanju poruke u autentifikacionim protkolima, moguce je spreciti sa: 
  • A. 

   Izazovom

  • B. 

   Rukovanjem

  • C. 

   HMAC

  • D. 

   Hesom

 • 24. 
  Izaberi sve faze Satelitskog scenarija:
  • A. 

   Sinhronizacija greske

  • B. 

   Usaglasavanje informacije

  • C. 

   Zastita integriteta poruke

  • D. 

   Destilacija prednosti

  • E. 

   Pojacavanje privatnosti

  • F. 

   Uoblicavanje redudanse

 • 25. 
  U bezicnim senzorskim mrezama, uredjaji mogu da monitrisu:
  • A. 

   Fizicke fenomene

  • B. 

   Sve uredjaje u okruzenju

  • C. 

   Jedinstvene karakteristike

  • D. 

   Diskretnost sistema

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.