Kripto 2, Ispit

159 Questions

Settings
Please wait...
Kripto 2, Ispit

.


Questions and Answers
 • 1. 
  U protokolu za autentifikaciju sa javnim kljucem:
  • A. 

   Uvek se koriste dva para kljuceva za sifrovanje

  • B. 

   Koristi se jedan par kljuceva za digitalno potpisivanje

  • C. 

   Koristi se dva para kljuceva za siforvanje i potpisivanje

 • 2. 
  U Wynerovom wiretap kanalu, performanse pouzdanosti prenosa se mere:
  • A. 

   Prosecnom verovatnocom greske dekodovanja

  • B. 

   Stepenom kompresije

  • C. 

   Nista od ponudjenog

  • D. 

   Curenjem

  • E. 

   Ekvivokacijom

 • 3. 
  Ukoliko se u autentifikaciji koristi simetricni kljuc za autentifikaciju, tada je moguc;
  • A. 

   DOS napad

  • B. 

   Nijedno od ponudjenog

  • C. 

   MiM napad

  • D. 

   IP spoofing napad

 • 4. 
  Izabrati fizicke fenomene koje mogu da monitorisu uredjaj u sezonskim mrezama:
  • A. 

   Pristisak

  • B. 

   Temperatura

  • C. 

   Duzina kljuca

  • D. 

   Radijus

 • 5. 
  Model kanala za dogovor o tajnom kljucu podrazumeva :
  • A. 

   Da Alisa i Eva observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Alise

  • B. 

   Da Alisa i Bob observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Eve

  • C. 

   Da Bob i Eva observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Alise

  • D. 

   Da Bob i Eva observiraju izlaze diskretnog kanala bez memorije ciji je ulaz pod kontrolom Eve

 • 6. 
  Procena impulsnog odziva kanala vrsi se:
  • A. 

   Ponovnom uspostavom veze

  • B. 

   Slanjem trening sekvenci

  • C. 

   Lokalnim izvorom slucajnosti

 • 7. 
  Autentifikacija preko mreze je daleko kompleksnija, razlog tome je: 
  • A. 

   Napadac moze posedovati isti privatni kljuc

  • B. 

   Napadac moze da ponovo reprodukuje poruku

  • C. 

   Napdac moze pasivno da izmeni poruku

  • D. 

   Napadac moze pasivno da observira poruku

  • E. 

   Moguci su i pasivni napadi (umetanje, brisanje, promena poruke)

  • F. 

   Moguci su i aktivni napadi (umetanje, brisanje, promena poruke)

 • 8. 
  Veliki problem u WEP protokolu predstavlja: 
  • A. 

   Maksimalan broj konekcija

  • B. 

   Kratak kljuc

  • C. 

   Implementacija RC4 algoritma

 • 9. 
  Wajnerov Wire-Tap kanal je protokol za razmenu: 
  • A. 

   Sifrovanih podataka

  • B. 

   Javnih kljuceva

  • C. 

   Asimetricnih kljuceva

  • D. 

   Simetricnih kljuceva

  • E. 

   Parametara DH protokola

  • F. 

   Poruka

 • 10. 
  Izaberite tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Eva poznaje postupak kodovanja, a Bob i Alisa ne poznaju. Ne postoje nikakvi unapred uspostavljeni tajni kljucevi

  • B. 

   Eva poznaje postupak kodovanja, kao i Bob i Alisa. Ne postoje nikakvi unapred uspostavljeni tajni kljucevi

  • C. 

   Eva ne poznaje postupak kodovanja, kao i Bob i Alisa. Ne postoje nikakvi unapred uspostavljeni tajni kljucevi

  • D. 

   Eva poznaje postupak kodovanja, kao i Bob i Alisa. Postoje unapred uspostavljeni tajni kljucevi

 • 11. 
  Emitovanje sa drugih uredjaja i sa drugih pozicija uvek
  • A. 

   Ne daje razlicite impulsne odzive kanala

  • B. 

   Nista od ponudjenog

  • C. 

   Daje razlicite implusne odzive kanala

 • 12. 
  U fazi kodovanja biometrije irisa koristi se transformacija: 
  • A. 

   2D Gabor vejvlet

  • B. 

   1D Gabor vejvlet

  • C. 

   Hafmanov algoritam

  • D. 

   Hafova transformacija

 • 13. 
  Jednostavan metod za razbijanje WEP protokola je: 
  • A. 

   Statisticka analiza sifrata

  • B. 

   Diferencijalnom analizom

  • C. 

   Nije moguce razbiti

  • D. 

   Potpunom pretragom kljuca

 • 14. 
  Autentifikacija moze biti zasnovana na necemu sto:
  • A. 

   Damo

  • B. 

   Jesmo

  • C. 

   Predamo

  • D. 

   Imamo 

  • E. 

   Znate

 • 15. 
  PFS podrazumeva:
  • A. 

   Privatni kljuc koji se koristi jednokratno, a zatim trajno unistava

  • B. 

   Simetricni kljuc koji se koristi jednokratno ali se cuva u arhivu na bezbedan nacin

  • C. 

   Sesijski kljuc koji se koristi jednokratno, a zatim trajno unistava

  • D. 

   Sesijski kljuc, i moze da se koristi vise puta

 • 16. 
  Ukoliko server opciono zahteva od klijenta sertifikat, to znaci da je zahtevana: 
  • A. 

   Jednostrana autentifikacija

  • B. 

   Obostrana autentifikacija 

  • C. 

   Dodatna razmena sesijskog kljuca

  • D. 

   Ponovna autentifikacija

 • 17. 
  Wiretap kanal Cn: 
  • A. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja zajednickog tajnog kljuca

  • B. 

   Ne moze se smatrati procedurom izdvajanja zajednickog tajnog kljuca

  • C. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja privatnog kljuca

  • D. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja KDC-Wiretap kljuca

  • E. 

   Moze se smatrati procedurom izdvajanja zajednickog javnog kljuca

 • 18. 
  Promena kljuca u WEP protokolu je: 
  • A. 

   Zavisi od administratora mreze

  • B. 

   Zavisi od cene WiFi rutera

  • C. 

   Neautomatizovan proces

  • D. 

   Automatizovan proces

 • 19. 
  Kod protokola za generisanja i distribuciju kljuceva na fizickom nivou: 
  • A. 

   Eva nema mogucnost da posalje laznu sliku SNR-a u njenom kanalu

  • B. 

   Eva ima mogucnost da salje laznu sliku SNR-a u njenom kanalu

  • C. 

   Eva ima mogucnost da salje laznu sliku SSL-a u njenom kanalu

  • D. 

   Eva ima mogucnost da salje laznu sliku IPSEC-a u njenom kanalu

 • 20. 
  Kapacitet tajnosti u Wiretap kanalu predstavlja: 
  • A. 

   Maksimalnu brzinu prenosa pri kojoj su ispunjena oba kriterijuma, pouzdanost i bezbednost

  • B. 

   Minimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum bezbednosti

  • C. 

   Minimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum pouzdanosti

  • D. 

   Maksimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum bezbednosti

  • E. 

   Maksimalnu brzinu prenosa pri kojoj je ispunjen kriterijum pouzdanosti

  • F. 

   Minimalnu brzinu prenosa pri kojoj su ispunjena oba kriterijuma, pouzdanost i bezbednost

 • 21. 
  Sumovi koji postoje u iris kodu, nastali su usled:
  • A. 

   Rotacije oka u ocnoj duplji

  • B. 

   Rotacije kamere

  • C. 

   Loseg kvaliteta senzora

  • D. 

   Velicine irisa

  • E. 

   Razlicitosti irisa

  • F. 

   Distrozije zenice usled promene osvetljenja

  • G. 

   Velicine kvaliteta senzora

 • 22. 
  Verifikacijom potpisa na sertifikatu istovremeno se: 
  • A. 

   Identifikuje vlasnik javnog kljuca preko koga se verifikuje potpis

  • B. 

   Identifikuje vlasnik privatnog kljuca preko koga je nastao potpis

  • C. 

   Verifikuje identitet potpisnika TTP odgovarajuceg javnog i priatnog kljuca

 • 23. 
  Napad zasnovan na ponavljanju poruke u autentifikacionim protkolima, moguce je spreciti sa: 
  • A. 

   Izazovom

  • B. 

   Rukovanjem

  • C. 

   HMAC

  • D. 

   Hesom

 • 24. 
  Izaberi sve faze Satelitskog scenarija:
  • A. 

   Sinhronizacija greske

  • B. 

   Usaglasavanje informacije

  • C. 

   Zastita integriteta poruke

  • D. 

   Destilacija prednosti

  • E. 

   Pojacavanje privatnosti

  • F. 

   Uoblicavanje redudanse

 • 25. 
  U bezicnim senzorskim mrezama, uredjaji mogu da monitrisu:
  • A. 

   Fizicke fenomene

  • B. 

   Sve uredjaje u okruzenju

  • C. 

   Jedinstvene karakteristike

  • D. 

   Diskretnost sistema

 • 26. 
  Ocekivano rastojanje za dva slucajno generisana binarna niza je:
  • A. 

   1,5

  • B. 

   0,08

  • C. 

   1

  • D. 

   0,5

 • 27. 
  Sesijski kljuc je:
  • A. 

   Simetricni kljuc za sve ucesnike u komunikaciji

  • B. 

   Javni kljuc za jednu komunikaciju

  • C. 

   Simetricni tajni kljuc za jednu komunikaciju

  • D. 

   Zajednicki privatni kljuc za nadsiforvanje

  • E. 

   Privatni kljuc za jednu komunikaciju

 • 28. 
  Pouzdanost u Wiretap kanalu oznacava:
  • A. 

   Da Evina informacija o poruci m, mora da tezi nuli, kada duzina bloka pada

  • B. 

   Da Evina informacija o poruci m, mora da tezi nuli, kada duzina bloka raste

  • C. 

   Da Bob treba da dekoduje Alisinu poruku poslatu po kanalu C1

  • D. 

   Da Bob treba da koduje Alisinu poruku poslatu po kanalu C1

 • 29. 
  Jedini uslov za bezbedan rad Wajnerovog Wire-Tap kanala je: 
  • A. 

   Da napadac prociscenu verziju signala legitimnog prijemnika

  • B. 

   Da napadac snima signale od oba korisnika

  • C. 

   Da napadac prima zasumljenu verziju signala legitimnog prijemnika

 • 30. 
  U protokolu za autentifikaciju sa javnim kljucem:
  • A. 

   Trudi ne moze da natera Alisu da desifruje bilo sta!

  • B. 

   Trudi moze da natera Alisu da desifruje bilo sta!

 • 31. 
  Svaki tiket u Kerberos protokolu je sifrovan sa:
  • A. 

   Javnim kljucem klijenta

  • B. 

   Privatnim kljucem klijenta

  • C. 

   Simetricnim kljucem klijenta

  • D. 

   Simetricnim kljucem KDC-a

 • 32. 
  Bezbednost u Wiretap kanalu oznacava:
  • A. 

   Da Bob treba da koduje Alisinu poruku poslatu po kanalu C1

  • B. 

   Da Evina informacija o poruci M, mora da tezi nuli, kada duzna bloka raste

  • C. 

   Da Bob treba  da dekoduje Alisinu poruku poslatu po kanalu C1

  • D. 

   Da Evina infomracija o poruci m, mora da tezi nuli, kada duzina bloka pada

 • 33. 
  Autentifikacija preko Kerberos protokola zasnovana je na:
  • A. 

   Asimetricnom kljucu

  • B. 

   Javnom kljucu

  • C. 

   Privatnom kljucu

  • D. 

   Simetricnom kljucu

 • 34. 
  Protokoli za uzajamnu autentifikaciju su simetricnim kljucevima:
  • A. 

   Potpuno su bezbedni ako koristimo javne kljuceve

  • B. 

   Nisu nikad bezbedni

  • C. 

   Potpuno su bezbedni ako koristimo privatne kljuceve

  • D. 

   Nisu uvek bezbedni, ponekad je moguc napad

 • 35. 
  Izabrati faze za izdvjanje tajnog kljuca:
  • A. 

   Izjednacavanje informacija

  • B. 

   Raspodela slucajnosti

  • C. 

   Provera integriteta

  • D. 

   Raspodela verovatnoca

  • E. 

   Sifrovanje

  • F. 

   Pojacavanje privatnosti

  • G. 

   Izdvjanje prednosti

  • H. 

   Stohastika filtra

 • 36. 
  Uloga wiretap kodova je: 
  • A. 

   Zamena postojecih konvencionalnih kanalskih kodova i modulacionih sema, koje obebedjuju sigurnost

  • B. 

   Zamena postojecih konvencionalnih kanalskih kodova i modulacionih sema, koje obebedjuju pouzdanost

  • C. 

   Zamena postojecih konvencionalnih kanalskih kodova i modulacionih sema, koje obebedjuju kriptografsku tacnost

 • 37. 
  Postupak kreiranja digitalnog potpisa se sastoji iz dve faze. U drugoj fazi: 
  • A. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (RSA) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • B. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (MD5) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao tajnim kljucem

  • C. 

   Primenjuje se odgovarajuci algoritam (SHA-1) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao privatnim kljucem

  • D. 

   U drugoj fazi dobijeni otisak (iz prve faze) se ne sifruje, vec sam po sebi predstavlja digitalni potpis

 • 38. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, u slucaju da je Eva pasivni prisluskivac:
  • A. 

   Alisa i Bob mogu da se oslone samo na konzervativne procene, zasnovane na pretpostavljenoj udaljenosti Evinih antetna i njihovog kvaliteta

  • B. 

   Alisa i Bob mogu da se oslone samo na konzervativne procene, zasnovane na impulsnom odzivu kanala Evinih antena i njihovog kvaliteta

  • C. 

   Nista od ponudjenog

  • D. 

   Alisa i Bob mogu da se oslone samo na intuitivnu procenu Evinih antena i njihovog kvaliteta

 • 39. 
  Izaberite biometrijske izvore?
  • A. 

   Iris

  • B. 

   Glas

  • C. 

   Atmosferski sum

  • D. 

   Zub

  • E. 

   Lice

  • F. 

   Lozinka

  • G. 

   Procesi radioaktivnih hemikalija

  • H. 

   Otisak prsta

 • 40. 
  Izaberite tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Kodovi u wiretap kanalu ne zahtevaju prethodno razmenjen tajni kljuc

  • B. 

   Kodovi u wiretap kanalu zahtevaju prethodno razmenjen tajni kljuc

  • C. 

   Kodovi u wiretap kanalu zahtevaju prethodno razmenjen privatni kljuc

  • D. 

   Kodovi u wiretap kanalu ne zahtevaju prethodno razmenjen javni kljuc

 • 41. 
  Sa aspekta implementacije WEP protokol predstavlja: 
  • A. 

   Pogresnu implementaciju One-time pad algoritma

  • B. 

   Odlicnu implementaciju pseudo One-time pad algoritma

  • C. 

   Odlicnu implementaciju One-time pad algoritma

  • D. 

   Pogresnu implementaciju pseudo One-time pad algoritma

 • 42. 
  Sta je podrazumevano pod fazom za normalizaciju irisa?
  • A. 

   Transformaciju iris regiona u fiksne dimenzije koje su unapred poznate

  • B. 

   Transformaciju iris regiona u cesto razlicite dimenzije koje nisu unapred poznate zbog distance

 • 43. 
  U fazi pojacavanja privatnosti:
  • A. 

   Alisa i Bob generisu zajednicku kracu sekvencu bita o kojoj Eva nema nikakvu informaciju

  • B. 

   Alisa i Bob generisu zajednicku kracu sekvencu bita o kojoj Eva i Bob imaju informacije

  • C. 

   Alisa i Bob generisu zajednicku sekvencu bita iste duzine kao u inicijalnoj fazi o kojoj Eva nema nikakvu informaciju

  • D. 

   Alisa i Bob generisu zajednicku kracu sekvencu bita o kojoj Eva ima informaciju

 • 44. 
  Kerberos protokol za N broj korisnika generise:
  • A. 

   N x N kljuceva

  • B. 

   N x N / 2 kljuceva

  • C. 

   N kljuceva

 • 45. 
  Autentifikacija moze biti zasnovana na:
  • A. 

   Biometriji

  • B. 

   Maskiranju

  • C. 

   Siframa

  • D. 

   Pametnim karticama

  • E. 

   Lozinkama

  • F. 

   Nista od ponudjenog

  • G. 

   Skrivanju

 • 46. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, problem autentifikacije je moguce resiti:
  • A. 

   Javnim kljucem (PKI)

  • B. 

   Generisanjem random impulsnog odziva kanala, pod uslovom da se u pocetnoj fazi kada se estimira impulsni odziv, ima poverenja u njihovu autenticnost

  • C. 

   Nista od ponudjenog

  • D. 

   Merenjem ili pamcenjem impulsnog odziva kanala, pod uslovom da se u pocetnoj fazi kada se estimira impulsni odziv, ima poverenja u njihovu autenticnost

 • 47. 
  Na slici je prikazan princip: 
  • A. 

   Izjednacavanja informacija

  • B. 

   Nista od ponudjenog

  • C. 

   Pojacavanja privatnosti

  • D. 

   Izdvajanja prednosti

 • 48. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Protokol za sifrovanje

  • B. 

   Senonov perfektni kanal za siforvanje

  • C. 

   Vajnerov Wire-Tap kanal

  • D. 

   Sema za generisanje slucajnih kljuceva

 • 49. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Senzorska mreza izmedju Alise i Boba

  • B. 

   Wire-tap kanal

  • C. 

   Dogovor o tajnom kljucu na osnovu modela kanala

  • D. 

   Dogovor o tajnom kljucu na osnovu modela izvora i kanala

  • E. 

   Satelitski scenario

 • 50. 
  U protokolu na slici: 
  • A. 

   Bob ne mora da zna lozinku

  • B. 

   Alisa ne mora da zna lozinku

  • C. 

   Alisa mora da zna lozinku

  • D. 

   Bob mora da zna otisak lozinke

  • E. 

   Bob mora da zna lozinku

 • 51. 
  Koji napadi su moguci na protkol sa slike: 
  • A. 

   Mogucnost ponovnog slanja

  • B. 

   Mogucnost za kompromitovanje baze podataka sa lozinkama

  • C. 

   Mogucnost za otkrivanje lozinke

 • 52. 
  Formulom na slici predstavljena je: 
  • A. 

   Nista od ponudjenog

  • B. 

   Jaka tajnost u wiretap kanalu

  • C. 

   Slaba tajnost u wiretap kanalu

 • 53. 
  Koja faza je prikazana na slici u procesu generisanja biometrijskog templejta irisa?
  • A. 

   Proces normalizacije

  • B. 

   Proces segmentacije

  • C. 

   Proces kodovanja

 • 54. 
  Broj radijalnih vektora u procesu normalizacije predstavlja: 
  • A. 

   Radijalnu rezoluciju

  • B. 

   Ugaonu rezoluciju

  • C. 

   Dubinu piksela

  • D. 

   Pravougaonu rezoluciju

 • 55. 
  Fizicki fenomeni koje mogu da monitorisu uredjaji u senzorskim mrezama:
  • A. 

   Ne mogu biti kontrolisani od strane jednog od ucenika u protokolu

  • B. 

   Mogu biti kontrolisani od strane jednog od ucenika u protokolu

 • 56. 
  Na slici je prikazana: 
  • A. 

   Biometrija koze

  • B. 

   Otisak prsta

  • C. 

   Biometrija lica

  • D. 

   Iris

  • E. 

   Nista od ponudjenog

 • 57. 
  Satelitski scenario je protokol koji se sastoji iz:
  • A. 

   5 faza

  • B. 

   4 faze

  • C. 

   3 faze

  • D. 

   Zavisi od broja ucesnika u scenariju

  • E. 

   6 faza

 • 58. 
  Izabrati sloj kom pripada WPA (Kontrola pristupa):
  • A. 

   Fizicki

  • B. 

   Transportni

  • C. 

   Mrezni

  • D. 

   Aplikativni

  • E. 

   Link podataka

 • 59. 
  Dizajn kog protokola je prikazan na slici?
  • A. 

   Za uzajamnu autentifikaciju sa simetricnim kljucem

  • B. 

   Za uzajamnu autentifikaciju sa javnim kljucem

  • C. 

   Za jednostranu autentifikaciju sa simetricnim kljucem

 • 60. 
  U dizajnu protokola na slici
  • A. 

   Nista od ponudjenog

  • B. 

   Trudi moze da se predstavi kao Bob

  • C. 

   Bob moze da se predstavi kao Trudi

  • D. 

   Trudi ne moze da se predstavi kao Alisa

 • 61. 
  WEP protokol predstavlja primer klasicnog:
  • A. 

   Protokola sa implementacijom PFS-a

  • B. 

   Protokola sa vremenskim pecatom

  • C. 

   Odgovor-izazov protokola

  • D. 

   Protkola sa kljucem

  • E. 

   Izazov-odgovor protokola

 • 62. 
  U primeru kod VEB stranice www.amazon.com:
  • A. 

   Autentifikacija klijenta je zahtevana

  • B. 

   Samo ukoliko klijent to zeli

  • C. 

   Autentifikacija klijenta nije zahtevana

 • 63. 
  Generisanje zajednickog tajnog kljuca na fizickom nivou zahteva:
  • A. 

   Redizajn drajvera za bezicnu interfejs karticu

  • B. 

   Redizajn na svim slojevima

  • C. 

   Redizajn na link sloju

  • D. 

   Modifikacije na bezbednosnim i komunikacionim komponentama operativnog sistema

 • 64. 
  Izabrati dva modela u okviru kojih su razvijeni razliciti sekvencijalni postupci dogovora o tajnom kljucu:
  • A. 

   Model kanala za dogovor o tajnom kljucu

  • B. 

   Model protokola sekvencijalnih sifara

  • C. 

   Model izvora informacija za dogovor o tajnom kljucu

  • D. 

   Model invertovanog kanala za razmenu kljuca

  • E. 

   Model sifarskog sistema za generisani tajni kljuc

 • 65. 
  Multimodalna biometrija je upotreba:
  • A. 

   Biometrije i fizickog tokena

  • B. 

   Biometrije i ozinke

  • C. 

   Tri biometrije

  • D. 

   Dve biometrije

  • E. 

   Jedne biometrije

 • 66. 
  LDPC kodovi:
  • A. 

   Su pogodni za binarni kanal sa brisanjem

  • B. 

   Su pogodni za binarni kanal bez brisanja

  • C. 

   Nisu pogodni za binarni kanal sa brisanjem

 • 67. 
  Otpornost kod zastitnih protkola podrazumeva: 
  • A. 

   Radi i u slucaju promene okruzenja

  • B. 

   Minimizacija racunarskih zahteva posebno u pogedu skupih operacija vezanih za javne kljuceve

  • C. 

   Upotrebu TLS-a

  • D. 

   Radi stabilno u momentu napada

  • E. 

   Minimizacija kasnjenja i propusnog opsega

  • F. 

   Upotrebu SSL-a

 • 68. 
  Formula na slici predstavlja kapacitet: 
  • A. 

   Kompresije

  • B. 

   Slucajnosti

  • C. 

   Prenosa

  • D. 

   Tajnosti

 • 69. 
  Koje kriterijume treba zadovoljiti u Wiretap kanalu?
  • A. 

   Pouzdanost

  • B. 

   Ekonomicnost

  • C. 

   Ergonomicnost

  • D. 

   Efikasnot

  • E. 

   Bezbednost

 • 70. 
  Sta podrazumevamo pod fazom za segmentaciju irisa?
  • A. 

   Proces normalizacije

  • B. 

   Izdvajanje irisa sa digitalne fotografije

  • C. 

   Izdvajanje irisa sa fotografije lica

  • D. 

   Proces kodovanja digitalnog templejta

  • E. 

   Proces prepoznavanja na osnovu digitalnog templejta

 • 71. 
  U Satelitskom scenariju, protkol za izdvajanje prednosti:
  • A. 

   Njegov kvalitet mozemo karakterisati sa kolicinom informacije koju poseduje Eva

  • B. 

   Njegov kvalitet mozemo karakterisati sa brzinom izdvajanja prednosti

  • C. 

   Njegov kvalitet mozemo karakterisati sa duzinom generisane sekvence

  • D. 

   Njegov kvalitet mozemo karakterisati sa brzinom prijema binarnih sekvenci

 • 72. 
  Za ulogu kriptoloskog kljuca kod kriptografskih algoritama:
  • A. 

   Lozinke su pogodne za upotrebu

  • B. 

   Ne preporucuje se upotreba lozinki

  • C. 

   Pogodnost lozinki zavisi od sposobnosti pamcenja

  • D. 

   Pogodne su samo smislene lozinke

 • 73. 
  Satelitski scenario nije moguc kada je: 
  • A. 

   Greska predajne strane veca od greske prijemne strane

  • B. 

   Greska prijemne strane manja od greske napadaca

  • C. 

   Greska prijemne strane veca od greske predajne strane

  • D. 

   Greska napadaca 0

 • 74. 
  Cemu je jednak kapacitet tajnosti vajnerovog kanala?
  • A. 

   Jednak je 0 ako je kanal napadaca bolji od kanala legitimnih strana

  • B. 

   Razlicit je od nule ako je kanal napadaca bolji od kanala predajne i prijemne strane

  • C. 

   Jednak je 0 ako je kanal predajne strane bolji od kanala prijemne strane i napadaca

 • 75. 
  Bezbedne kanalske kodove je moguce implementirati:
  • A. 

   U zavisnosti od konfiguracije arhitekture visih slojeva

  • B. 

   U zavisnosti od mrezne arhitekture

  • C. 

   U zavisnosti od aplikativne arhitekture

  • D. 

   Nezavisno od bezbednosne arhitekture visih slojeva

 • 76. 
  Bezbedne kanalske kodove je moguce implementirati u:
  • A. 

   Radnoj memoriji racunara ili brzim SSD diskovima

  • B. 

   Grafickim interfejs karticama

  • C. 

   Drajverima bezicnih interfejs kartica

  • D. 

   Korisnickim aplikacija u modulima za generisanje kljuceva

 • 77. 
  Geometrija dlana je:   ???
  • A. 

   Pogodna za autentifikaciju

  • B. 

   Pogodna za verifikaciju

  • C. 

   Nije pogodna ni za autorizaciju niti za autetifikaciju

  • D. 

   Pogodna za autorizaciju 

 • 78. 
  U protokolu za autentifikaciju sa vremenskim pecatom prvo:
  • A. 

   Desifrujemo, zatim racunamo T vremenski pecat i sifrujemo

  • B. 

   Sifrujemo, zatim racunamo T vremenski pecat i potpisujemo

  • C. 

   Potpisujemo, zatim racunamo T vremenski pecat i sfirujemo

 • 79. 
  Uz pomoc Wiretap kanala:
  • A. 

   Alisa ne moze preneti Bobu skvencu lokalno generisanog kriptografskog kljuca K

  • B. 

   Alisa moze preneti Bobu skvencu lokalno generisanog kriptografskog kljuca K

  • C. 

   Bob moze preneti Evi sekvencu generisanog kriptografskog kljuca K

  • D. 

   Alisa moze sifrovati slucajno izabranom modernom sifrom kljuc

  • E. 

   Eva moze preneti Bobu sekvencu generisanog kriptografskog kljuca K

 • 80. 
  Provera autenticnosti u SSL protokolu nakon uspostavljene sesije podrazumeva: ?
  • A. 

   Potpisivanje svih razmenjenih poruka zajedno sa tajnim parametrima

  • B. 

   Sifrovanje svih razmenjenih poruka javnim kljucem zajedno sa tajnim parametrima

 • 81. 
  U dizajnu protokola sa slike: 
  • A. 

   Kljuc K je sifrovan sa R pa potpisan

  • B. 

   Kljuc K je sifrovan

  • C. 

   Kljuc K je digitalno potpisan

 • 82. 
  Satelitski scenario sluzi za razmenu:
  • A. 

   Sifrata javnim kanalom

  • B. 

   Javnog kljuca preko tajnog kanala

  • C. 

   Tajnog kljuca preko javnog kanala

  • D. 

   Binarnih sekvenci

 • 83. 
  Protokol za autentifikaciju moze zahtevati uspostavu:
  • A. 

   Sesijskog kljuca

  • B. 

   Asimetricnog kljuca

  • C. 

   Javnog kljuca

 • 84. 
  Koja tehnika se cesto koristi u fazi segmentacije irisa?
  • A. 

   Gaborov vejvlet

  • B. 

   Hafov algoritam

  • C. 

   Senonov algoritam

  • D. 

   Hafmanov algoritam

 • 85. 
  Na slici je prikazan kod: 
  • A. 

   C(3, 5)

  • B. 

   C(2, 5)

  • C. 

   C(5, 3)

  • D. 

   C(5, 2)

 • 86. 
  Na slici Wynerovog wiretap kanala, R predstavlja: 
  • A. 

   Zajednicku sucajnost u cilju randomizacije

  • B. 

   Globalnu slucajnost u cilju randomizacije

  • C. 

   Lokalnu slucajnost u cilju randomizacije

 • 87. 
  Kompresija pre sifrovanja u SSL protkolu je:
  • A. 

   Standardno iskljucena opcija

  • B. 

   Standardno ukljucena opcija

  • C. 

   Kompresija nije podrzana zbog performansi

 • 88. 
  Verifikovanje digitalnog potpisa obavlja se preko:
  • A. 

   Otiska poruke

  • B. 

   Digitalnog potpisa

  • C. 

   Javnog kljuca

  • D. 

   Hes vrednosti

 • 89. 
  Kriticna tacka Kerberos protkola je:
  • A. 

   KDS

  • B. 

   KDC

  • C. 

   KDT

  • D. 

   TGT

  • E. 

   TGTS

  • F. 

   STGT

 • 90. 
  Koja faza protokola je prikazana na slici? 
  • A. 

   Generisanje kljuca

  • B. 

   Pojacavanje privatnosti

  • C. 

   Pojacavanje prisustva

  • D. 

   Destilacija prednosti

  • E. 

   Usaglasavanje informacija

 • 91. 
  Tiket u Kerberos protokolu sadrzi:  
  • A. 

   Sertifikat

  • B. 

   Sesijski kljuc

  • C. 

   Vremensku oznaku

  • D. 

   Simetricni kljuc za komunikaciju sa drugim klijentom u mrezi ?( 50%)

  • E. 

   Javni kljuc

  • F. 

   Privatni kljuc

  • G. 

   DH parametre

 • 92. 
  Izabrati sloj kom pripada bezbednost na fizickom sloju:
  • A. 

   Link podataka

  • B. 

   Transportni

  • C. 

   Mrezni

  • D. 

   Aplikativni

  • E. 

   Fizicki

 • 93. 
  Izabrati sloj kom pripada IPSec (Virtuelne privatne mreze):
  • A. 

   Mrezni

  • B. 

   Aplikativni

  • C. 

   Fizicki

  • D. 

   Transportni

  • E. 

   Link podataka

 • 94. 
  Koliko faza protkola je prikazano na slici? 
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   3

 • 95. 
  Klijenti Kerberos protokola za pristup nekom mreznom resursu koriste: 
  • A. 

   KDS simetricni kljuc

  • B. 

   Vremenski pecat

  • C. 

   Master tiket koji je generisan u inicijalnoj fazi

 • 96. 
  Alisa se autentifikovala pred Bobom preko digitalnog potpisa, ako Bob zeli takodje da se autentifikuje, koristice:
  • A. 

   Nijedan od ponudjenih

  • B. 

   Alisin sertifikat

  • C. 

   Alisin privatni kljuc i svoj javni za verifikovanje

  • D. 

   Svoj sertifikat

 • 97. 
  Razlog zbog cega server od klijenta trazi sertifikat u SSL protkolu je:
  • A. 

   Autentifikacija protokola

  • B. 

   Autorizacija servera

  • C. 

   Autentifikacija servera

  • D. 

   Autentifikacija klijenta

 • 98. 
  Satelitski scenario je:
  • A. 

   Nemoguc za realizaciju u bilo kom slucaju

  • B. 

   Moguc ako je greska napadaca manja od greske legitimnih ucesnika u protokolu

  • C. 

   Nemoguc ako je greska napadaca manja od greske legitimnih ucesnika u protokolu

 • 99. 
  Transformacioni jednosmerni domen u Wiretap-u podrazumeva: ??
  • A. 

   Raspodelu slucajnosti

  • B. 

   Pojacavanje privatnosti

  • C. 

   Izjednacavanje informacija

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 100. 
  "Daugman's Rubber Sheet Model" koristi se za:
  • A. 

   Mapiranje svih tacaka izvan iris regiona na par polarnih kordinata (r, θ), gde je r na intervalu od [0, 1] i θ je ugao [0, 2π]

  • B. 

   Mapiranje svih tacaka unutar iris regiona na par polarnih kordinata (r, θ), gde je r na intervalu od [0, 1] i θ je ugao [0, 2π]

 • 101. 
  Perfektna tajnost (PFS) podrazumeva da Trudi:
  • A. 

   Ne moze saznati kljuc ukoliko ima u posedu Alisin racunar

  • B. 

   Ne moze da sazna privatni kljuc

  • C. 

   Ne moze sa jednim kljucem K desirovati sve snimljene sifrate

  • D. 

   Ne moze kasnije da sifruje snimljeni sifrat

 • 102. 
  U Satelitskom scenariju kod faze izdvajanja prednosti:
  • A. 

   Eva moze da utice i da ima kontrolu nad fom post-selekcije

  • B. 

   Eva ne moze da utice i da ima kontrolu nad fazom post-selekcije

  • C. 

   Eva ne moze da utice na to da Alisa i Bob izaberu one bitove u kojima ona ima prednost

 • 103. 
  Uloga randomizirane kodne seme u Wiretap kanalu je:
  • A. 

   Da zasumljena kodna rec X otkrije Evi vrlo malo ili nikakvu informaciju o poslatoj poruci M

  • B. 

   Da zasumljena kodna rec X ne otkrije Evi nikakvu informaciju o poslatoj poruci M

  • C. 

   Da zasumljena kodna rec X ne otkrije Bobu nikakvu informaciju o poslatoj poruci M

  • D. 

   Da zasumljena kodna rec X otkrije Evi vrlo malo ili nikakvu informaciju o kodnoj reci X

 • 104. 
  Najzastupljeniji format digitalnih sertifikata je:
  • A. 

   X. 507

  • B. 

   X. 508

  • C. 

   X. 509

  • D. 

   X. 590

  • E. 

   X.506

 • 105. 
  Na slici je prikazana: 
  • A. 

   Rejt-Ekvivokacija regiona

  • B. 

   Performanse tajnosti wiretap kanala

  • C. 

   Lokalna randomizacija R

  • D. 

   Performanse prenosa wiretap kanala

 • 106. 
  U semi kodovanja zasnovanoj na kosetima:
  • A. 

   Alisa generise slucajan niz U duzine K, o kome Bob ima, dok Eva nema nikakvu informaciju

  • B. 

   Alisa generise slucajan niz U duzine K, o kome Eva ima, dok Bob nema nikakvu informaciju

  • C. 

   Alisa generise slucajan niz U duzine K, o kome Bob i Eva nemaju nikakvu informaciju

  • D. 

   Alisa generise slucajan niz U duzine K, o kome Bob i Eva imaju neku informaciju

 • 107. 
  U primeru sa binarnim wiretap kanalom sa brisanjem, ako Eva observira sekvencu Zn sa k brisanja:
  • A. 

   Parnost izabranih bita je jednako verovatna ako je k=0 i ako je k>0 Eva perfektno zna koja kodna rec je poslata (takodje i njenu parnost)

  • B. 

   Parnost izabranih bita je jednako verovatna ako je k>0 i ako je k=0 Eva perfektno zna koja kodna rec je poslata (takodje i njenu parnost)

  • C. 

   Parnost izabranih bita je jednako verovatna ako je k<0 i ako je k>0 Eva perfektno zna koja kodna rec je poslata (takodje i njenu parnost)

 • 108. 
  U Kerberos protkolu pomocni tiket koji se koristi za pristup mreznim resursima sadrzi: 
  • A. 

   Privatni kljuc koji se koristi za tajnu komunikaciju izmedju osobe koja je trazila pomocni tiket i resursa sa kojim zeli da uspostavi komunikaciju

  • B. 

   Asimetricni kljuc koji se koristi za tajnu komunikaciju izmedju osobe koja je trazila pomocni tiket i resursa sa kojim zeli da uspostavi komunikaciju

  • C. 

   Sesijski kljuc koji se koristi za tajnu komunikaciju izmedju osobe koja je trazila pomocni tiket i resursa sa kojim zeli da uspostavi komunikaciju

 • 109. 
  Nakon razmenjene specifikacije, u prvoj fazi SSL protkola:
  • A. 

   Server odlucuje o algoritmima koji ce se koristiti u protokolu

  • B. 

   Klijent i server zajedno donose odluku

  • C. 

   Klijent odlucuje o algoritmima koji ce se koristiti u protokolu

 • 110. 
  Izaberi alate za kriptoanalizu WEP protkola: 
  • A. 

   SpoofSpark

  • B. 

   AirSnot

  • C. 

   Matlab

  • D. 

   Simulink

  • E. 

   WEP Crack

  • F. 

   Aircrack

 • 111. 
  Efikasnost kod zastitnih protokola podrazumeva: 
  • A. 

   Mora raditi i kada napadac pokusava da ga prekine

  • B. 

   Minimizacija propusnog opsega

  • C. 

   Razvoj po ANSI standardu

  • D. 

   Radi cak i kada se promeni okruzenje

  • E. 

   Minimizacija racunarskih zahteva posebno u pogledu skupih operacija vezanih za javne kljuceve

  • F. 

   Razvoj po NIST standardu

  • G. 

   Minimizacija kasnjenja

 • 112. 
  Klijenti u Kerberos protkolu: ??
  • A. 

   Medjusobno dele kljuceve u mrezi

  • B. 

   Imaju sifrovanu komunikaciju u mrezi

  • C. 

   Dele zajednicki kljuc (master kljuc)

  • D. 

   Dele kljuc sa KDC-om

 • 113. 
  Pojacavanje privatnosti u satelitskom scenariju je:
  • A. 

   Finalni korak u blokovskom protokolu izdvajanja tajnog kljuca izmedju Alise i Boba

  • B. 

   Finalni korak u sekvencijalnom protokolu izdvajanja tajnog kljuca izmedju Alise i Boba

  • C. 

   Predfinalni korak u sekvencijlanom protokolu izdvajanja tajnog kljuca izmedju Alise i Boba

  • D. 

   Inicijalni korak u sekvencijalnom protokolu izdvajanja tajnog kljuca izmedju Alise i Boba

 • 114. 
  Sta predstavlja prokol na slici?
  • A. 

   Razmenu sesijskog kljuca sa uzajamnom autentifikacijom

  • B. 

   Razmenu sesijskog kljuca preko javnog kljuca

  • C. 

   Razmenu sesijskog kljuca bez uzajamne autentifikacije

 • 115. 
  Koji scenario je prikazan na slici?
  • A. 

   Bob potpisuje poruku i salje Alisi

  • B. 

   Alisa autentifikuje Boba sa asimetricnim kljucem

  • C. 

   Alisa potpisuje poruku i salje Bobu

  • D. 

   Bob autentifikuje Alisu sa simetricnim kljucem

 • 116. 
  Za implementaciju PFS u zastitni protkol, koristi se:
  • A. 

   Digitalni potpis

  • B. 

   TTP

  • C. 

   Kerberos

  • D. 

   Difi-Helman

  • E. 

   Forteza

 • 117. 
  Tiketi u Kerberos protkolu su:
  • A. 

   Nema nikakvih ogranicenja

  • B. 

   Vremenski ogranicen

  • C. 

   Vremenski neogranicen

  • D. 

   Kljucem ogranicen

 • 118. 
  Izaberite tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Brisanje je jedanko verovatno za 1 i 0 u binarnom wiretap kanalu sa brisanjem

  • B. 

   Nista od ponudjenog

  • C. 

   Brisanje je jednako verovatno za 1 i 0 u OTP kanalu

  • D. 

   Brisanje nije jednako verovatno za 1 i 0 u binarnom wiretap kanalu sa brisanjem

 • 119. 
  Gde je primena WEP protkola?
  • A. 

   Kerberos

  • B. 

   TLS

  • C. 

   SSL

  • D. 

   WiFi

 • 120. 
  Na slici je prikazana: 
  • A. 

   Evolucija informacionog sadrzaja ucesnika protokola u toku svih faza sekvencijalnog izdvajanja javnog kljuca

  • B. 

   Evolucija informacionog sadrzaja ucesnika protokola u toku svih faza sekvencijalnog izdvajanja tajnog kljuca

  • C. 

   Evolucija informacionog sadrzaja ucesnika protokola u toku trece faze sekvencijalnog izdvajanja tajnog kljuca

  • D. 

   Evolucija informacionog sadrzaja ucesnika protokola u toku prve faze sekvencijalnog izdvajanja tajnog kljuca

 • 121. 
  Izabrati sloj kom pripada SSL (Secure Socket Layer):
  • A. 

   Aplikativni

  • B. 

   Transportni

  • C. 

   Link podataka

  • D. 

   Mrezni

  • E. 

   Fizicki

 • 122. 
  Na slici je prikazan: 
  • A. 

   Dogovor o javnom kljucu preko javne diskusije

  • B. 

   Dogovor o javnom kljucu preko tajne diskusije

  • C. 

   Dogovor o tajnom kljucu preko javne diskusije

  • D. 

   Random generator slucajnih binarnih sekvenci

 • 123. 
  U SSL protkolu, server:
  • A. 

   Moze opciono da trazi od servera da posalje svoj sertifikat

  • B. 

   Moze opciono da trazi od klijenta da posalje svoj sertifikat

  • C. 

   Ne moze opciono da trazi od klijenta da posalje svoj sertifikat

  • D. 

   Uvek trazi od klijenta da poaslje svoj sertifikat

 • 124. 
  Direktna primena klasicnih kriptoanalitickih metoda na wiretap kanal:
  • A. 

   Nije moguca, ili bi njihova modifikacija zahtevala znacajno smanjenje kompleksnosti napada

  • B. 

   Je moguca i njihova modifikacija ne bi zahtevala znacajno smanjenje kompleksnosti napada

  • C. 

   Nije moguca, ili bi njihova modifikacija zahtevala znacajno povecanje kompleksnosti napada

 • 125. 
  Proces kodovanja biometrijskog izvora predstavlja:
  • A. 

   Prepoznavanje koncentricnih krugova

  • B. 

   Izdvajanje konzistentnih podataka

  • C. 

   Konvertovanje u RGB format

  • D. 

   Izdvajanja nekonzistentnih podataka

 • 126. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljceva na fizickom nivou, u slucaju da je Eva pasivni prisluskivac: 
  • A. 

   Svi prethodni scenariji nisu moguci, jer Eva moze lazno da se predstavlja

  • B. 

   Eva ne moze kompromitovati izlozene bezbednosne mehanizme

  • C. 

   Eva moze kompromitovati izlozene bezbednosne mehanizme

  • D. 

   Svi prethodni scenariji su moguci, jer Eva ne moze lazno da se predstavlja

 • 127. 
  CRC (cyclic redudancy check): ???
  • A. 

   Predstavlja tehniku preuzeti iz zastitnih kodova (ECC i FEC)

  • B. 

   Koristi se umesto salt-a kriptoloskog kljuca

  • C. 

   Koristi se za kriptografsku proveru integriteta

 • 128. 
  Izaberite kriptografske protkole:
  • A. 

   DES

  • B. 

   AES

  • C. 

   TTP

  • D. 

   IP

  • E. 

   SSL

  • F. 

   Kerberos

  • G. 

   GSM

  • H. 

   IPSek

 • 129. 
  U modelu kanala za dogovor o tajnom kljucu brodkast kanal:
  • A. 

   Koristi se ne samo za komunikaciju, vec i za generisanje slucajnosti

  • B. 

   Koristi se za poslednju fazu satelitskog scenarija

  • C. 

   Koristi se samo za komunikaciju, a ne i za generisanje slucajnosti

  • D. 

   Koristi se ne samo za komunikaciju, vec i za distribuciju kljuceva

 • 130. 
  Pojacavanje privatnosti podrazumeva:
  • A. 

   Dogovor u vezi nedeterministicke funkcije

  • B. 

   Generisanje zajednicke informacije

  • C. 

   Dogovor u vezi deterministicke funkcije

  • D. 

   Primena diskretnog izvora

 • 131. 
  Uloga Gabor vejvleta je da:
  • A. 

   Prepozna koncentricne krugove

  • B. 

   Segmentira iris region

  • C. 

   Odbaci sumove iz signala

  • D. 

   Regulise osvetljenje irisa

 • 132. 
  Glavni problem u WEP protokolu je;
  • A. 

   Ne ponavlja se IV u jednoj sesiji komunikacije za siforvanje vise hiljada paketa saobracaja

  • B. 

   Ponavlja se IV u jednoj sesiji komunikacije za siforvanje vise hiljada paketa saobracaja

  • C. 

   Ponavlja se otvoreni tekst u jednoj sesiji komunikacije za siforvanje vise hiljada paketa saobracaja

 • 133. 
  U SSL protkolu, sertifikat koji salje server klijentu sadrzi:
  • A. 

   Master kljuc ili tajnu vrednost servera

  • B. 

   RSA parametre ili DH parametre

  • C. 

   Samo potpis od CA koji je izdao serverski sertifikat

 • 134. 
  Na slici je predstavljen: 
  • A. 

   Kapacitet izjednacavanja informacija

  • B. 

   Kapacitet izdvajanja prednosti

  • C. 

   Kapacitet pojacavanja privatnosti

 • 135. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, u slucaju da je Eva aktivni prisluskivac:
  • A. 

   Eva ne moze kompromitovati izlozene bezbednosne mehanizme

  • B. 

   Eva moze kompromitovati izlozene bezbednosne mehanizme

  • C. 

   Svi prethodni scenariji nisu moguci, jer Eva moze lazno da se predstavlja

  • D. 

   Svi prethodni scenariji su moguci, jer Eva ne moze lazno da se predstavlja

 • 136. 
  Na slici je prikazan: 
  • A. 

   Binarni komunikacioni wiretap kanal sa brisanjem

  • B. 

   Binarni komunikacioni wiretap kanal bez brisanja

  • C. 

   Kanal za bezbedno komuniciranje bez suma

  • D. 

   Kanal za bezbedno komuniciranje sa sumom

  • E. 

   Satelitski scenario

 • 137. 
  Na slici je prikazana biometrija: 
  • A. 

   Dlana

  • B. 

   Lica

  • C. 

   Otiska prsta

  • D. 

   Irisa

 • 138. 
  Prikazani fragment koda predstavlja: 
  • A. 

   Pocetnu fazu kod Kerberos protkola, ili prikupljanje simetricnih kljuceva

  • B. 

   Algoritme za razmenu asimetricnog kljuca

  • C. 

   Autentifikaciju kod WEP protkola, preko protokola za razmenu kljuceva

  • D. 

   Algoritme za razmenu simetricnog kljuca

 • 139. 
  Kerberos protkol, koristi se za: 
  • A. 

   Digitalno potpisivanje

  • B. 

   Autentifikaciju korisnika u mrezi

  • C. 

   Siforvanje u lokalnim mrezama

  • D. 

   Razmenu kljuceva

 • 140. 
  Na slici je prikazano: 
  • A. 

   Kodovanje izvora sa redukovanom informacijom pomocu sindroma linearnih kodova

  • B. 

   Kodovanje izvora sa dodatnom informacijom pomocu sindroma linearnih kodova

  • C. 

   Kompresovanje izvora sa redukovanom informacijom pomocu sindroma linearnih kodova

  • D. 

   Kodovanje izvora sa redukovanom informacijom pomocu sindroma nelinearnih kodova

  • E. 

   Sifrovanje izvora sa redukovanom informacijom pomocu sindroma blokovskih sifara 

 • 141. 
  Uvodjenjem Wiretap kodova smanjuje se: 
  • A. 

   Brzina prenosa i implementaciona kompleksnost

  • B. 

   Kapacitet kanala

  • C. 

   Pouzdanost i bezbednost

 • 142. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, kada:
  • A. 

   Alisa poznaje potpuno SNR glavnog i Evinog kanala, tada moze da podesi sve parametre protokola

  • B. 

   Alisa poznaje potpuno SNR glavnog i Evinog kanala, tada moze da izracuna kapacitet tajnosti protokola

  • C. 

   Alisa poznaje potpuno SNR glavnog i Evinog kanala, tada ne moze da izracuna kapacitet tajnosti

 • 143. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, problem autentifikacije je moguce resiti: 
  • A. 

   Simetricnim kljucevima

  • B. 

   Javnim kljucevima

  • C. 

   RA i RB izazovima

  • D. 

   Radnim kljucevima

 • 144. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, u slucaju da je Eva pasivni prisluskivac:
  • A. 

   Alisa i Bob nemaju informaciju o stanju njenog kanala

  • B. 

   Bob ima informaciju o stanju njenog kanala

  • C. 

   Alisa i Bob imaju informaciju o stanju njenog kanala

  • D. 

   Alisa ima informaciju o stanju njenog kanala

 • 145. 
  Koja je velicina IV u RC4 algoritmu
  • A. 

   6 bajtova

  • B. 

   24 bajta

  • C. 

   24 bita

  • D. 

   40 bitova

  • E. 

   3 bajta

 • 146. 
  Sta je rezultat vejvlet funkcije?
  • A. 

   Biometrijski templejt

  • B. 

   Normalizovana slika irisa

  • C. 

   Informacija karakteristicna pojedincu

  • D. 

   Zajednicka informacija za vise templejta

 • 147. 
  Ukoliko je lozinka smislena i sastavljena na osnovu 256 ASCII karaktera:
  • A. 

   Najlakse je pretraziti sve moguce kljuceve

  • B. 

   Nije moguce razbiti lozinku

  • C. 

   Napad je moguce izvesti preko recnika

  • D. 

   Najlakse je napad izvesti preko RAM memorije

 • 148. 
  Buduci da emitovanje sa drugih uredjaja i sa drugih pozicija uvek daje razlicite impulsne odzive kanala:
  • A. 

   Ovo ne moze biti dovoljan kriterijum za odbacivanje laznog predstavljanja

  • B. 

   Ovo moze biti dovoljan kriterijum za odbacivanje laznog predstavljanja

  • C. 

   Nista od ponudjenog

  • D. 

   Ovo moze biti dovoljan kriterijum za prihvatanje laznog predstavljanja

 • 149. 
  Kompletan proces za generisanje biometrijskog templejta irisa obuhvata faze:
  • A. 

   Diskretizacije

  • B. 

   Kodovanja

  • C. 

   Segmentacije

  • D. 

   Demodulacije

  • E. 

   Normalizacije

 • 150. 
  Ukoliko su poslati datagrami vec zasticeni kriptografskim metodama:
  • A. 

   Bezbedni kanalski kodovi zapravo onemogucavaju Evino dobijanje sifrata sa greskom

  • B. 

   Bezbedni kanalski kodovi zapravo omogucavaju Evino dobijanje sifrata bez greske

  • C. 

   Bezbedni kanalski kodovi zapravo onemogucavaju Evino dobijanje otovorene poruke bez gresaka

  • D. 

   Bezbedni kanalski kodovi zapravo onemogucavaju Evino dobijanje sifrata bez greske

 • 151. 
  Vremenski pecat je najcesce koriscen u:
  • A. 

   Kerberosu

  • B. 

   IPSec

  • C. 

   SSL

 • 152. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom naviou, ako kapacitet tajnosti padne na nulu, tada:
  • A. 

   Alisa obustavlja prenos

  • B. 

   Bob obustavlja prenos

  • C. 

   Alisa podize brzinu

  • D. 

   Eva smanjuje brzinu prenosa

  • E. 

   Eva obustavlja prenos

 • 153. 
  U protkolu za autentifikaciju sa simetricnim kljucem:
  • A. 

   Alisa i Bob ne moraju da dele iste kljuceve

  • B. 

   Alisa i Bob unapred razmenjuju hes vrednosti kljuca

  • C. 

   Alisa i Bob unapred razmenjuju simetricni kljuc

 • 154. 
  Kod protokola za generisanje i distribuciju kljuceva na fizickom nivou, poznavanje stanja kanala je preduslov za:
  • A. 

   Obustavljanje prenosa

  • B. 

   Postizanje racunarske bezbednosti

  • C. 

   Observiranje poruka

  • D. 

   Postizanje perfektne bezbednosti

 • 155. 
  Izabrati sloj kom pripada End to End kriptografija:
  • A. 

   Mrezni

  • B. 

   Transportni

  • C. 

   Fizicki

  • D. 

   Link podataka

  • E. 

   Aplikativni

 • 156. 
  Na slici je prikazana integracija sistema na: 
  • A. 

   Mreznom sloju u aplikativnu arhitekturu

  • B. 

   Aplikativnom sloju u transportnu arhitekturu

  • C. 

   Fizickom sloju u mreznu arhitekturu

  • D. 

   Transportnom sloju u mreznu arhitekturu

 • 157. 
  Prikazani protokol na slici obezbedjuje: 
  • A. 

   Uzajamnu autentifikaciju 

  • B. 

   Autentifikaciju Alise

  • C. 

   Razmenu simetricnog kljuca

  • D. 

   Autentifikaciju Boba

  • E. 

   Razmenu privatnog kljuca

 • 158. 
  Tehnika koja se koristi za proces segmentacije je:
  • A. 

   Hafov algoritam

  • B. 

   Senonov algoritam

  • C. 

   Hafmanov algoritam

 • 159. 
  U procesu za kodovanje irisa koriste se:
  • A. 

   Hafovi vejvleti

  • B. 

   Gabor vejvleti

  • C. 

   Hafmanovi vejvleti