Kuiz Për Klasën E 7

35 Questions

Settings
Please wait...
Kuiz Pr Klasn E 7

Punoi: Genta Bajrami nxënëse e klasës 7 Ky kuiz përfshin pyetje nga lëndët: Gjuhë Shqipe Matematikë Biologji Fizikë Kimi Histori Muzikë Art Figurativ Gjuhë Angleze Gjuhë Gjermane Edukatë Fizike


Questions and Answers
 • 1. 
  Cili është dokumenti i parë në gjuhën shqipe?
  • A. 

   Meshari i Gjon Buzukut

  • B. 

   Formula e Pagëzimit 

 • 2. 
  Kush e shkroi formulën e pagëzimit?
 • 3. 
  Gjuha Shqipe ka dy dialekte: geg dhe tosk
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Kongresi i Manastirit u mbajt në vitin ____
 • 5. 
  Gjuha Shipe mund të jetë e 
  • A. 

   Shkruar

  • B. 

   Dialektit tosk

  • C. 

    folur

  • D. 

   Dialektit geg

 • 6. 
  Trego hapat se si zgjidhet ekuacioni: 23-x=7
 • 7. 
  Gjatë zgjidhjes së një ekuacioni, të panjohurat dalin në anën e 
  • A. 

   Majtë

  • B. 

   Djathtë

  • C. 

   Asnjëra

 • 8. 
  Kur të panjohurat dalin në anën e majtë, shenjat ndryshojnë. P.sh: x-20=10, x= 10 + 20
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Çdo numër në eksponentin 1 është i barabart me [Blank]
 • 10. 
  Grupet e qelizave me funksion dhe ndërtim të ngjajshëm formojnë [Blank]
 • 11. 
  Zgjeba nuk është sëmundje ngjitëse
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  90% të sëmurëve nga [Blank] janë duhanxhinjtë
 • 13. 
  Përse në pleqëri flokët thinjën?
 • 14. 
  Çfarë ndryshimi kemi kur uji ose qumështi vlon?
  • A. 

   Ndryshim dimenzioni

  • B. 

   Ndryshim dendësie

  • C. 

   Ndryshim vëllimor

  • D. 

   Ndryshim molekular

 • 15. 
  Cila dukuri shfaqet në figurë?
 • 16. 
  Shisheja AB është e mbushur me ujë, kurse shisheja CD është e mbushur me ajër.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Shpjego përse në kubin e kuq temperatura është më e lartë e përse në kubin e kaltër është më e ulët
 • 18. 
  Materie quajmë çdo gjë që ka [Blank] dhe [Blank]
 • 19. 
  Figura e mëposhtme është substancë e pastër
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Me formulën NaHCO3 paraqitet[Blank]
 • 21. 
  Përzierjet ndahen në përzierje
  • A. 

   Jonike

  • B. 

   Homogjene

  • C. 

   Valente

  • D. 

   Hetorogjene

 • 22. 
  Në figurën e mëposhtme cila mënyrë e ndarjes së përzierjeve paraqitet?
  • A. 

   Dekantimi

  • B. 

   Filtrimi

  • C. 

   Kondenzimi

  • D. 

   Sublimimi

 • 23. 
  Themelues i principatës së [Blank] ishte Gjon Kastrioti
 • 24. 
  Në figurë shihet lufta e [Blank]
 • 25. 
  Në figurë shihet [Blank]
 • 26. 
  Në figurë shihet [Blank] që u mbajt më [Blank] në Lezhë
 • 27. 
  Në figurë shihet [Blank] i cili kompozoi [Blank] e parë shqipe
 • 28. 
  Në figurë shihet 
  • A. 

   Natyrë e qetë

  • B. 

   Natyrë e vdekur

 • 29. 
  Në figurë shihet 
  • A. 

   Polistireni

  • B. 

   Politieleni

  • C. 

   PVC

  • D. 

   Tefloni AF

 • 30. 
  Present continuous tense formula is:
  • A. 

   Verb to be

  • B. 

   Verb + ing

 • 31. 
  Në figurë paraqitet kërcim për së larti
  • A. 

   True

  • B. 

   False