Drustveno Racunarstvo 1 Kolokvijum

61 Questions | Attempts: 500

SettingsSettingsSettings
Drustveno Racunarstvo 1 Kolokvijum - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osnovna prednost glasanja kao podtipa mobilne interakcije je:
  • A. 

   Direktno vrednovanje drugih korisnika

  • B. 

   -uredjivanje sadrzaja na osnovu stavova korisnika

  • C. 

   Informisanost o aktivnostima drugih korisnika

 • 2. 
  Osnovna upotreba bloga predstavlja:
  • A. 

   -deljenje informacija I misljenja sa poznatim I nepoznatim osobama

  • B. 

   -pracenje aktivnosti prijatelja I poznanika

  • C. 

   -pracenje trendova iz specificnih oblasti

 • 3. 
  Prosirena stvarnost kao kolaborativni system:
  • A. 

   -dodaje virtuelne objekte na korisnikov pogled na realan svet

  • B. 

   Predstavlja racunarski generisanu simulaciju fizickog okruzenja

  • C. 

   -kombinuje digitalin I realni svet tako da korisnik ne vidi razliku

 • 4. 
  Osnovna prednost Tumblr-a kao vrsta bloga je:
  • A. 

   -jednostavno kreiranje I odrzavanje bloga

  • B. 

   -veca kolicina sadrzaja koja se moze pregledati u trenutku

  • C. 

   -cesta promena ili dodavanje sadrzaja

 • 5. 
  Glavna mana projekcije iznad kod Tabletop Sistema je:
  • A. 

   -niza cena Sistema

  • B. 

   -kvalitet koriscenja Sistema od strane korisnika

  • C. 

   -cinjenica da se moze projektovati na bilo kojoj povrsini

 • 6. 
  Istovremenost kao element zajednickog znanja kolaborativnih Sistema podrazumeva:
  • A. 

   Da se korisnici nalaze u datom okruzenju u isto vreme

  • B. 

   -da su poruke izmedju korisnika primljenje odmah po slanju

  • C. 

   -da oba korisnika mogu u isto vreme slati I primati poruke

 • 7. 
  Proaktivno resenje konflikta kod Tabletop Sistema je :
  • A. 

   -resenje koje je uslovnjeno ponasanjem drugih korisnika, ili izvrsavanjem programa Sistema

  • B. 

   -resenje koje predlazu iskusniji korisnici Sistema

  • C. 

   -resenje koje je predefinisano od strane korisnika ili Sistema

 • 8. 
  Sistemi za upravljanje zadacima kao kolaborativni sistemi predstavljaju:
  • A. 

   Tehnologiju tipa isto vreme-ista lokacija

  • B. 

   Tehnologija tipa isto vreme-razlicite lokacije

  • C. 

   Tehnologija tipa razlicito vreme-razlicita lokacija

  • D. 

   -tehnologija tipa razlicito vreme- ista lokacija

 • 9. 
  Prednost lokalnih (native) mobilnih aplikacija u odnosu na druge tipove je:
  • A. 

   -kompatabilnost sa uredjajima I softverom

  • B. 

   Cena kao troskovi razvoja aplikacije

  • C. 

   -funkcionalnost aplikacije

 • 10. 
  Kod kolaborativnih tehnologija tipa razlicito vreme-ista lokacija:
  • A. 

   -lokacija je fizicka

  • B. 

   -lokacija je digitalna

  • C. 

   -lokacija je digitalna ili fizicka

 • 11. 
  Wiki je:
  • A. 

   Veb sajt na kojem korisnici dele informacije I misljenja sa poznatim I nepoznatim osobama

  • B. 

   -veb sajt koji omogucava korisnicima online povezivanje sa prijateljima I poznanicima iz realnog sveta

  • C. 

   -kolaborativno okruzenje za azuriranje tematskog sadrzaja

 • 12. 
  Sistemi teleprisustva kao video tehnologja se zasnivaju:
  • A. 

   -na postizanju osecaja fizickog prisustva pomocu digitalnih medija

  • B. 

   -na koprisustvu korisnika u istom digitalnom okruzenju

  • C. 

   -na koprisustvu korisnika u istom fizickom okruzenju

 • 13. 
  Grupni sistemi za podrsku odlucivanju predstavljaju:
  • A. 

   - tehnologija tipa isto vreme-razlicite lokacije

  • B. 

   - tehnologija tipa razlicito vreme-razlicite lokacije

  • C. 

   -tehnologija tipa razlicito vreme-ista lokacije

  • D. 

   - tehnologija tipa isto vreme-ista lokacije

 • 14. 
  Platforma Amazon mechanical Turk predstavlja:
  • A. 

   -poslovni servis drustvenog racunarstva

  • B. 

   -servis pretrage drustvenog racunarstva

  • C. 

   Servis recenzija drustvenog racunarstva

 • 15. 
  Vrednostojnost Sistema telepristustva oznacava:
  • A. 

   Stepen u kojem korisnici mogu uticati I promeniti oblik I sadrzaj okruzenja

  • B. 

   Nivo slicnosti Sistema sa realnim svetom

  • C. 

   Kvalitet interakcija sa drugim korisnicima koriscenjem Sistema

 • 16. 
  Trello aplikacija je primer:
  • A. 

   -sistema za upravljanje radnim tokovima

  • B. 

   -sistema za grupnu podrsku u odlucivanju

  • C. 

   -sistema za upravljanje zadacima

 • 17. 
  Koorporativni blog je namenjen:
  • A. 

   -I internoj I eksternoj upotrebi

  • B. 

   Iskljucivo eksternoj upotrebi radi promovisanja organizacije

  • C. 

   -iskljucivo internoj upotrebi u okviru organizacije

 • 18. 
  Kolaborativni blog je:
  • A. 

   -tip bloga u kojem korisnici saradjuju na zajednickom zadatku

  • B. 

   Tip bloga koji odrzava grupa autora

  • C. 

   -tip bloga koji odrzava veca zajednica anonimnih korisnika

 • 19. 
  Glavni cilj grupnih Sistema za podrsku odlucivanju kao kolaborativne tehnologije je:
  • A. 

   Donosenje zajednickih odluka u sto kracem vremenu

  • B. 

   -poboljsanje komunikacije u donosenju odluka

  • C. 

   Postizanje konsenzusa u donosenju odluka

 • 20. 
  Foursquare je mobilna aplikacija koja primarno:
  • A. 

   Utice na zivotne navike korisnika

  • B. 

   Omogucava lokalizovanu pretragu I preporucivanje

  • C. 

   -predstavlja mobilnu drustvenu mrezu

 • 21. 
  Relacije izmedju korisnika Linkedin drustvene mreze su:
  • A. 

   -jednostrane ili dvostrane

  • B. 

   Jednostrane

  • C. 

   -dvostrane

 • 22. 
  Skype kao kolaborativni system predstavlja primer:
  • A. 

   -koprisustva kao elementa zajednickog znanja

  • B. 

   -promenjivosti kao elementa zajednickog znanja

  • C. 

   -sekvencijalnosti kao elementa zajednickog znanja

  • D. 

   Istovremenost kao element zajednickog znanja

 • 23. 
  Komunikacija koriscenjem skajpa je primer:
  • A. 

   -direktne interakcije u drustvenom racunarstvu

  • B. 

   -interakcije iskljucivo koriscenjem video tehnologije

  • C. 

   -indirektne interakcije u drusvenom racunarstvu

 • 24. 
  Interaktivnost Sistema telepristustva oznacava:
  • A. 

   -kvalitet interakcije sa drugim korisnicima koriscenjem Sistema

  • B. 

   -broj interakcije koje korisnici ostvaruju u jedinici vremena

  • C. 

   -stepen u kojem korisnici mogu uticati I promeniti oblik I sadrzaj okruzenja

 • 25. 
  Reaktivno resenje konflikta kod Tabletop Sistema je:
  • A. 

   -resenje koje predlazu iskusniji korisnici Sistema

  • B. 

   -resenje koje je uslovnjeno ponasanjem drugih korisnika, ili izvrsavanjem programa Sistema

  • C. 

   -resenje koje je predefinisano od strane korisnika ili Sistema

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.