Društvene Mreže - II Kolokvijum

153 Questions

Settings
Please wait...
Drutvene Mree - II Kolokvijum

Drugi kolokvijum iz Društvenih Mreža. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Da bi se odredili ključni akteri u mreži:
  • A. 

   Potrebno je posmatrati sve 4 mere centralnosti

  • B. 

   Prvo je potrebno odrediti koja je mera cenralnosti najbitnija za datu mrežu

  • C. 

   Treba posmatrati samo meru sopstvene centralnosti (eigenvector)

  • D. 

   Dovoljno je da se posmataju bilo koje 3 od 4 mere centralnosti

 • 2. 
  Ukoliko grafu društvene mreže želi da se doda i podatak o broju razmenjenih poruka između 2 čvora u nekom vremenskom periodu, onda se on dodaje preko:
  • A. 

   Težine ivice

  • B. 

   Izlaznog stepena čvora

  • C. 

   Zbira ulaznog i izlaznog stepena čvora

  • D. 

   Reciprociteta

 • 3. 
  Most je (u analizi društvenih mreža grafovima):
  • A. 

   Čvor koji ima najveću sopstvenu centralnost

  • B. 

   Čvor koji povezuje 2 klastera

  • C. 

   Veza koja povezuje 2 klastera

  • D. 

   Čvor koji ima najveći betweenness centrality

 • 4. 
  U usmerenoj mreži od n čvorova broj mogućih ivica je:
  • A. 

   N*(n-1)

  • B. 

   N*(n-1)/2

  • C. 

   2 n*(n-1)/2

  • D. 

   2*n*(n-1)

 • 5. 
  Dijametar mreže je:
  • A. 

   Najduža moguća putanja između bilo koja 2 čvora u mreži a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Najduža najkraća putanja između bilo koja 2 čvora u mreži

  • C. 

   Ukupan broj veza u datoj mreži

  • D. 

   Broj klastera u datoj mreži

 • 6. 
  Broker je (u analizi društvenih mreža-grafovima):
  • A. 

   Čvor koji ima najveću sopstvenu centralnost

  • B. 

   Čvor koji ima najveći betweenness centrality

  • C. 

   Veza koja povezuje dva klastera

  • D. 

   Čvor koji povezuje dva klastera

 • 7. 
  Prosečna dužina najkraćih putanja između svaka dva čvora u mreži je metrika koja se koristi kada se:
  • A. 

   U mreži dužine najkraćih putanja znatno razlikuju

  • B. 

   U mreži dužina najkraćih putanja približno ista

  • C. 

   Određuje dijametar mreže

  • D. 

   Određuje gustina mreže

 • 8. 
  Tranzitivnost zajedno sa homofilijom dovodi do:
  • A. 

   Pucanja ključnih veza u mreži

  • B. 

   Stvaranja klikova

  • C. 

   Stvaranja gustih mreža

  • D. 

   Stvaranja strukturnih rupa

 • 9. 
  Putanja je:
  • A. 

   Sekvenca čvorova koja povezuje čvorove A i B, a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

  • B. 

   Broj drugih čvorova sa kojima je dati čvor povezan

  • C. 

   Broj ivica koje uviru u dati čvor

  • D. 

   Broj ivica koje prolaze iz datog čvora

 • 10. 
  Kako bi glasila interpretacija sopstvene centralnosti (eigenvector centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • C. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 11. 
  Klikovi su:
  • A. 

   Slabo povezane mreže

  • B. 

   Slabo povezani klasteri

  • C. 

   Potpuno povezani klasteri

  • D. 

   Trijade

 • 12. 
  Kako bi glasila interpretacija betweenness centrality (broj čvorova između kojih se čvor nalazi) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 13. 
  Blizina čvora(closeness centrality) označava:
  • A. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • B. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

  • C. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

  • D. 

   Broj čvorova između koji se posmatrani čvor nalazi

 • 14. 
  Ako postoji bar jedna putanja između bilo koja dva čvora mreže, onda je ta mreža:
  • A. 

   Gusta

  • B. 

   Zatvorena

  • C. 

   Povezana

  • D. 

   Tranzitivna

 • 15. 
  Gustina mreže se definiše kao količnik:
  • A. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • B. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • C. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj čvorova u mreži

  • D. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj stvarnih veza u mreži

 • 16. 
  Betweenness centrality označava:
  • A. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • B. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

  • C. 

   Broj čvorova između kojih se posmatrani čvor nalazi

  • D. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

 • 17. 
  Fenomen malog sveta je teza koja kaže da:
  • A. 

   Se do svake osobe može doći preko lanca društvenih poznanstava dužine 6

  • B. 

   Se do svake osobe može doći preko kratkog lanca društvenih poznanstava

  • C. 

   Da se do svake osobe može doći preko neke društvene mreže

  • D. 

   Je svaka društvena mreža gusta

 • 18. 
  Kako bi glasila interpretacija blizine čvora (closeness centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 19. 
  Simelijeve veze:
  • A. 

   Su veze koje su slabe

  • B. 

   Opisuju međusobne veze između tri čvora

  • C. 

   Su tranzitivne veze

  • D. 

   Su veze koje su jake

 • 20. 
  Izlazni stepen čvora (outdegree) je:
  • A. 

   Predstavlja broj izlaznih veza za posmatrani čvor

  • B. 

   Sabran sa ulaznim stepenom čini ukupan stepen čvora

  • C. 

   Je uvek veći od ulaznog stepena čvora

  • D. 

   Uvek manji ili jednak ulaznom stepenu čvora

 • 21. 
  Kada dva odvojena klastera poseduju neredudantne informacije onda nastaju:
  • A. 

   Klikovi

  • B. 

   Strukturne rupe

  • C. 

   Mostovi

  • D. 

   Brokeri

 • 22. 
  Ukoliko je prosečan stepen realne (online) društvene mreže onda, za nasumično izabrani čvor, očekivani stepen:
  • A. 

   Je manji od n

  • B. 

   Je jednak n

  • C. 

   Je veći od n

  • D. 

   Ne zavisi od stepena mreže

 • 23. 
  Kako bi glasila interpretacija stepena čvora (degree centrality) u kontekstu društvenih mreža:
  • A. 

   Koliko je verovatno da je data osoba posrednik između neke druge dve osobe iz date mreže

  • B. 

   U kojoj meri je data osoba povezana sa uticajnim, odnosno dobro povezanim članovima mreže

  • C. 

   Koliko drugih ljudi može datu osobu direktno da kontaktira

  • D. 

   Koliko brzo data osoba može da dopre do bilo koje druge osobe u mreži

 • 24. 
  Rastojanje između dva čvora je:
  • A. 

   Dužina najkraće putanje između posmatrana dva čvora ali koja prolazi kroz prethodno određeni centralni čvor

  • B. 

   Dužina najkraće putanje između posmatrana dva čvora

  • C. 

   Prosečna dužina svih putanja između posmatrana dva čvora

  • D. 

   Dužina najduže putanje između posmatrana dva čvora a u kojoj se čvorovi ne ponavljaju

 • 25. 
  Tendencija čvorova da se spajaju sa čvorovima sličnih karakteristika naziva se:
  • A. 

   Homofilija

  • B. 

   Tranzitivnost

  • C. 

   Reciprocitet

  • D. 

   Simelijeve veze

 • 26. 
  Koja je tvrdnja tačna:
  • A. 

   Čvorovi grafa predstavljaju relacije koje važe u društvenoj mreži

  • B. 

   Ivice društvenog grafa su čvorovi koji su slabo povezani

  • C. 

   Ne može svakom grafu da se pridruži matrica sesedstva

  • D. 

   Čvorovi grafa predstavljaju entitete između kojih posmatramo veze

 • 27. 
  Grafove realnih (online) društvenih mreža karakteriše:
  • A. 

   Postojanje malog broja velikih slabo povezanih grupa

  • B. 

   Postojanje velikog broja malih slabo povezanih grupa

  • C. 

   Postojanje malog broja velikih jako povezanih grupa

  • D. 

   Postojanje velikog broja malih dobro povezanih grupa

 • 28. 
  Stepen čvora (degree centrality) označava:
  • A. 

   Koliko je posmatrani čvor povezan sa ostalim čvorovima koji su uticajni

  • B. 

   Broj čvorova između kojih se posmatrani čvor nalazi

  • C. 

   Blizinu posmatranog čvora centralnoj poziciji

  • D. 

   Koliko čvorova je direktno povezano sa posmatranim čvorom

 • 29. 
  Šta je na slici označeno znakom pitanja (?)?
  • A. 

   Čvor

  • B. 

   Ivica

  • C. 

   Graf

  • D. 

   Stepen čvora

 • 30. 
  Na slici se nalazi:
  • A. 

   Lista ivica grafa

  • B. 

   Matrica susedstva

  • C. 

   Graf

  • D. 

   Stepen čvora

 • 31. 
  Metrika mreže broj veza po čvoru (links per node) se definiše kao količnik:
  • A. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

  • B. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj čvorova u mreži

  • C. 

   Broj čvorova u mreži / ukupan broj stvarnih veza u mreži

  • D. 

   Broj stvarnih veza u mreži / ukupan broj mogućih veza u mreži

 • 32. 
  Proces rasta mreže u kome velika većina novih čvorova pristupa mreži kroz uspostavljanje konekcije sa čvorovima koji već imaju visok stepen, opisuje:
  • A. 

   Betweenness centrality

  • B. 

   Fenomen malog sveta

  • C. 

   Sopstvena centralnost

  • D. 

   Preferential attachment

 • 33. 
  U neusmerenoj mreži od n čvorova broj mogućih ivica je:
  • A. 

   N*(n-1)

  • B. 

   N*(n-1)/2

  • C. 

   2n*(n-1)/2

  • D. 

   2*n*(n-1)

 • 34. 
  Veličina mreže se odnosi na:
  • A. 

   Odnos broja čvorova i broja veza

  • B. 

   Broj veza u mreži

  • C. 

   Dijametar mreže

  • D. 

   Broj čvorova u mreži

 • 35. 
  U datom primeru na slici, ukoliko se posmatra stepen čvora (degree centrality):
  • A. 

   Čvor 10 je ključni

  • B. 

   Čvor 3 je ključni

  • C. 

   Čvorovi 3 i 5 su ključni

  • D. 

   Čvor 5 je ključni

 • 36. 
  Na slici se nalazi:
  • A. 

   Lista ivica grafa

  • B. 

   Graf

  • C. 

   Stepen čvora

  • D. 

   Matrica susedstva

 • 37. 
  Inteligencija koja nastaje saradnjom i takmičenjem više pojedinaca naziva se:
  • A. 

   Mudrost gomile (Wisdom of crowds)

  • B. 

   Crowdsourcing

  • C. 

   Folksonomija

  • D. 

   Kolektivna inteligencija

 • 38. 
  Pod društvenim kapitalom se podrazumeva:
  • A. 

   Bilo koji kapital čija je osnova u društvenim odnosima

  • B. 

   Se smatra kapital čija je osnova u društvenim odnosima a koji doprinosi samo socijalnom razvoju društva

  • C. 

   Se smatra kapital čija je osnova u društvenim odnosima a koji doprinosi privrednom i socijalnom razvoju društva

  • D. 

   Se smatra kapital čija je osnova u društvenim odnosima a koji doprinosi samo privrednom razvoju društva

 • 39. 
  Do zatvaranja mreže dolazi ukoliko:
  • A. 

   Ukoliko je mreža dobro infrastrukturno povezana (sajt, komunikacija, prostor...)

  • B. 

   Ukoliko se offline i online mreža poklapaju

  • C. 

   Su veze između aktera jake

  • D. 

   Ukoliko je mreža offline ali nije online

 • 40. 
  Nedostatak crowdsourcing-a je:
  • A. 

   Plaća se po rezultatu

  • B. 

   Postoji vremensko ograničenje u rešavanju problema

  • C. 

   Nema kontrole nad razvojem ili krajnjim proizvodom

  • D. 

   Potrošači postaju istovremeno i dizajneri

 • 41. 
  Google Page Rank je primer:
  • A. 

   Ni jedno od ponuđenog

  • B. 

   Crowdsourcing-a

  • C. 

   Mudrosti masa

  • D. 

   Kolektivne inteligencije

 • 42. 
  Premošćući društveni kapital:
  • A. 

   Je generisan jakim vezama

  • B. 

   Je kapital koji nastaje povezivanjem ljudi koji se nalaze na različitim društvenim položajima

  • C. 

   Je kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida offline društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Je generisan slabim vezama

 • 43. 
  Formiranje mreže poverenja bez centralnog sistema odlučivanja koji kontroliše ponašanje i utiče na povinovanje:
  • A. 

   Se smatra nedostatkom kod odlučivanja mudrih gomila

  • B. 

   Se smatra prednošću za odlučivanje mudrih gomila

  • C. 

   Ne smatra se bitnim za odlučivanje mudrih gomila

  • D. 

   Se smatra prednošću za odlučivanje mudrih gomila ali samo ako su te gomile malog obima

 • 44. 
  Za veze između prijatelja i između rođaka važi:
  • A. 

   Da su to slabe veze

  • B. 

   Da su veze između prijatelja jake a veze između rođaka slabe

  • C. 

   Da su to jake veze

  • D. 

   Da mogu biti i jake i slabe

 • 45. 
  Praksa dobijanja potrebnih usluga, ideja ili sadržaja traženjem doprinosa širokog kruga ljudi (posebno online zajednice) a ne na tradicionalni način (od zaposlenih) naziva se:
  • A. 

   Volontiranje

  • B. 

   Folksonomija (folksonomy)

  • C. 

   Crowdsourcing

  • D. 

   Outsourcing

 • 46. 
  Folksonomija je:
  • A. 

   Naziv za servis koji omogućava obeležavanje sadržaja na Web-u od strane svakog pojedinca

  • B. 

   Društveni kapital koji se generiše u okviru neformalnih asocijacija

  • C. 

   Praksa dobijanja potrebnih usluga traženjem doprinosa od širokog kruga pojedinaca

  • D. 

   Oblik umrežavanja koji podstiče saradnju i takmičenje pojedinaca

 • 47. 
  Društveno tehnički kapital se odnosi na:
  • A. 

   Upotrebu tehnologije za generisanje društvenog kapitala

  • B. 

   To su tehnologije koje svi mogu slobodno da koriste bez ikakvih ograničenja i uslova

  • C. 

   Je isto što i digitalni kapital

  • D. 

   Tehnologiju koja nastaje iz društvenog kapitala

 • 48. 
  Različitost mišljenja, nezavisnost, decentralizacija i agregacija su uslovi:
  • A. 

   Neophodni da bi se ispoljila kolektivna inteligencija

  • B. 

   Neophodni za uspeh crowdsourcing-a

  • C. 

   Neophodni da bi gomila bila mudra

  • D. 

   Neophodni da bi se generisao društveni kapital

 • 49. 
  Povezujući društveni kapital:
  • A. 

   Je generisan jakim vezama

  • B. 

   Je kapital koji nastaje povezivanjem ljudi koji se nalaze na različitim društvenim položajima

  • C. 

   Je kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida offline društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Je generisan slabim vezama

 • 50. 
  Spajajući društveni kapital:
  • A. 

   Je generisan jakim vezama

  • B. 

   Je kapital koji nastaje povezivanjem ljudi koji se nalaze na različitim društvenim položajima

  • C. 

   Je kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida off line društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

  • D. 

   Je generisan slabim vezama

 • 51. 
  Sinhrono učenje je:
  • A. 

   Učesnici koriste alate za učenje isključivo u različito vreme

  • B. 

   Učesnici koriste alate za učenje u međusobno isto ili različito vreme kada im to odgovara

  • C. 

   Učesnici koriste istovremeno alate za učenje

  • D. 

   Učesnici koriste više alata za učenje prema međusobnom dogovoru

 • 52. 
  Jedan od primera kolektivne inteligencije:
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   Google PageRank

  • C. 

   Twitter

  • D. 

   LinkedIn

 • 53. 
  Podela na asinhrono i sinhrono učenje vezana je za:
  • A. 

   Vreme korišćenja alata za učenje

  • B. 

   Mesto korišćenja alata za učenje

  • C. 

   Vrstu alata za učenje

  • D. 

   Način korišćenja alata za učenje

 • 54. 
  Izabrati tačan iskaz:
  • A. 

   Sve vrste medija pogodne za svaku vrstu sadržaja (u realizaciji društvenog učenja)

  • B. 

   Nisu sve vrste medija pogodne za svaku vrstu sadržaja (u realizaciji društvenog učenja)

  • C. 

   Učenici u procesu učenje se dogovaraju oko izbora alata za neophodne sadržaje

  • D. 

   Sve vrste medija pogodne za svaku vrstu sadržaja (u realizaciji društvenog učenja) ali neke uz pomoć specijalnih programskih dodataka

 • 55. 
  Društveni kapital jednog društva uključuje:
  • A. 

   Sve nabrojano

  • B. 

   Samo institiucije

  • C. 

   Samo odnose

  • D. 

   Samo stavove i vrednosti koje upravljaju međuljudskim interakcijama

 • 56. 
  U društvenim mrežama važi da ukoliko osoba A ima jake veze sa osobama B i C onda:
  • A. 

   U opštem slučaju B i C nisu povezane

  • B. 

   Verovatnoća da su osobe B i C povezane je ista kao i da nisu

  • C. 

   Su osobe B i C najverovatnije povezane

  • D. 

   To ništa ne govori o vezi između B i C

 • 57. 
  Za poslovne veze i veze između poznanika važi:
  • A. 

   Da su poslovne veze jake a veze između poznanika slabe

  • B. 

   Da su to jake veze

  • C. 

   Da su to slabe veze

  • D. 

   Da mogu biti i jake i slabe

 • 58. 
  Neformalne asocijacije se:
  • A. 

   Smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala samo ako su dozvoljene od zvaničnih institucija

  • B. 

   Ne smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala

  • C. 

   Se smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala ali prvo mora da se izvrši procena društvene korisnosti

  • D. 

   Smatraju bitnim mehanizmom stvaranja društvenog kapitala

 • 59. 
  Vikipedija je primer:
  • A. 

   Mudrosti masa

  • B. 

   Crowdsourcing-a

  • C. 

   Kolektivne inteligencije

  • D. 

   Folksonomije (folksonomy)

 • 60. 
  Termin „društveno učenje“ (Social Learning) koristi se za učenje koje se realizuje:
  • A. 

   Na Web-u

  • B. 

   U društvenom kontekstu na Internetu

  • C. 

   Isključivo na sajtovima društvenih mreža

  • D. 

   Korišćenjem Web servisa sajtova društvenih mreža

 • 61. 
  Termin se odnosi „na resurse“ koji dobijaju pojedinci ili grupe kroz održavanje mreže društvenih veza naziva se:
  • A. 

   Težina veze

  • B. 

   Zaliha resursa

  • C. 

   Društveno umrežavanje

  • D. 

   Društveni kapital

 • 62. 
  Prednost koju kompanije imaju od crowdsourcing-a je:
  • A. 

   Nema problema intelektualnog vlasništva

  • B. 

   Nema vremenskog ograničenja

  • C. 

   Nema problema sa kvalitetom usluga

  • D. 

   Problemi mogu da se istražuju bez ikakvog troška

 • 63. 
  U procesu društvenog učenja, ostvaruje se:
  • A. 

   Samo neposredna komunikacija između učesnika i Web alata

  • B. 

   Posredna i neposredna interakcija isključivo između svih učesnika

  • C. 

   Posredna i neposredna interakcija između samih učenika, učenika i nastavnika, između nastavnika međusobno, između svih učesnika i veb alata i između svih učesnika i sadržaja

  • D. 

   Samo posredna komunikacija između učesnika i učesnika i veb alata

 • 64. 
  Prednost slabo povezanih mreža je:
  • A. 

   Ako je osoba A povezana slabim vezama sa B i C, onda su vrlo verovatno u vezi i osobe B i C

  • B. 

   Transfer informacija i novih ideja je mnogo intenzivniji

  • C. 

   Jaka podrška od širokog kruga ljudi

  • D. 

   Intenzivnija saradnja između članova mreže

 • 65. 
  Primer kada više korisnika taguje određeni sadržaj različitim terminima iz različitih rečnika, kreirajući više metapodataka za sadržaj, predstavlja:
  • A. 

   Užu folksonomiju

  • B. 

   Kolektivnu inteligenciju

  • C. 

   Širu folksonomiju

  • D. 

   Tag cloud

 • 66. 
  Povezivanje izjava o tome koji korisnik koga poznaje i koliko ima poverenja u korisnike koje poznaje je omogućeno:
  • A. 

   X.509 standardom

  • B. 

   Agentima poverenja

  • C. 

   FOAF modelom

  • D. 

   Avokado metrikom

 • 67. 
  Stav da poverenje „ne teče“ od lošeg do dobrog čvora mreže se koristi kod:
  • A. 

   FOAF modela

  • B. 

   Invarijantnosti poverenja

  • C. 

   Avokado metrike

  • D. 

   Spajanja poverenja

 • 68. 
  Poverenje se različito ocenjuje od strane različitih ljudi što znači da je poverenje kao pojava:
  • A. 

   Kompozitno

  • B. 

   Subjektivno

  • C. 

   Merljivo

  • D. 

   Relevantno

 • 69. 
  Ako poverenje nije apsolutno, postoji neizvesnost i nivo poverenja može se izmeriti raznim kriterijumima, što znači da je poverenje kao pojava:
  • A. 

   Relevantno

  • B. 

   Merljivo

  • C. 

   Subjektivno

  • D. 

   Kompozitno

 • 70. 
  Osoba A može imati veliko poverenje u osobu B kao lekara ali da uopšte nema poverenja u osobu B kao vozača je:
  • A. 

   Poverenje u osobu

  • B. 

   Poverenje u celini

  • C. 

   Poverenje u temu

  • D. 

   Poverenje u temu ali ne u osobu

 • 71. 
  Ako se ukloni čvor iz grafa mreže poverenja, a grane se preusmere na njegove poverljive čvorove i ako se spojeno poverenje ne promeni onda je u pitanju:
  • A. 

   Poverenje koje ima jaku opštu invarijantnost

  • B. 

   Poverenje koje ima slabu opštu invarijantnost

  • C. 

   Uverenje

  • D. 

   Preporučeni nivo poverenja

 • 72. 
  Koliko nivoa ima FOAF skala poverenja:
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 73. 
  Šta je od navedenog nedostatak komunikacije na društvenim mrežama:
  • A. 

   Jednostavna brza komunikacija

  • B. 

   Fleksibilna komunikacija

  • C. 

   Doseg informacija postao je globalni

  • D. 

   Nedostatak standardizacije

 • 74. 
  Nivo poverenja zavisi od uticaja poverenja na dalje akcije korisnika i od drugih manje razumljivih faktora, što znači da je poverenje kao pojava:
  • A. 

   Relevantno

  • B. 

   Merljivo

  • C. 

   Kompozitno

  • D. 

   Subjektivno

 • 75. 
  Ako se doda deo putanje poverenja u grafu mreže poverenja usmereno od jednog do drugog čvora, a poverenje između ta dva čvora se ne promeni, onda je u pitanju:
  • A. 

   Poverenje koje ima jaku opštu invarijantnost

  • B. 

   Preporučeni nivo poverenja

  • C. 

   Uverenje

  • D. 

   Poverenje koje ima slabu opštu invarijantnost

 • 76. 
  Poverenje jedne strane u drugu ne znači obavezno i obrnuto, što znači da je poverenje kao pojava:
  • A. 

   Kompozitno

  • B. 

   Tranzitivno

  • C. 

   Relevantno

  • D. 

   Asimetrično

 • 77. 
  Identifikovanje korisnika jedinstvenom e-mail adresom je svojstveno za:
  • A. 

   Invarijantnost poverenja

  • B. 

   Avogato metriku

  • C. 

   FOAF model poverenja

  • D. 

   Spajanje poverenja

 • 78. 
  Disciplina koja traži početni nivo poverenja u akciji za koju ne postoje prethodna znanja, iskustva i ishodi naziva se:
  • A. 

   Skala poverenja

  • B. 

   Mreža poverenja

  • C. 

   Metrika poverenja

  • D. 

   Model poverenja

 • 79. 
  Šta je od navedenog, prednost komunikacije na društvenim mrežama:
  • A. 

   Jednostavna i fleksibilna komunikacija

  • B. 

   Zaštita privatnosti

  • C. 

   Moguća skrivanja identiteta u komunikacijama

  • D. 

   Nedostatak standardizacije

 • 80. 
  Šta je tačno:
  • A. 

   Sve što važi za poverenje u opštem slučaju važi i za poverenje na vebu

  • B. 

   Ono što važi za poverenje u opštem slučaju uopšte ne važi za poverenje na vebu

  • C. 

   Sve što važi za poverenje u opštem slučaju samo delimično važi i za poverenje na vebu

  • D. 

   Ono što važi za poverenje u opštem slučaju samo delimično važi za poverenje na vebu

 • 81. 
  X.509 i PGP (Pretty Good Privacy) predstavljaju:
  • A. 

   Metrike poverenja

  • B. 

   Skale poverenja

  • C. 

   Modele poverenja

  • D. 

   Sisteme za opis poverenja

 • 82. 
  Agenti poverenja su:
  • A. 

   Aplikacije društvenih mreža koje se koriste za ocenjivanje poverenja

  • B. 

   Metrika poverenja

  • C. 

   Standard za poverenje

  • D. 

   Mreža poverenja

 • 83. 
  Od koliko komponenti se sastoji poverenje na društvenim mrežama:
  • A. 

   6

  • B. 

   9

  • C. 

   5

  • D. 

   3

 • 84. 
  „Slepo poverenje“:
  • A. 

   Se ne preporučuje ali postoji

  • B. 

   Je poverenje kod koga je potpuno poznat ishod pre izvršene akcije

  • C. 

   Se zasniva na prethodnom iskustvu

  • D. 

   Je isto što i apsolutno poverenje

 • 85. 
  Kada se dobija veći broj preporuka o poverenju u drugu stranu na osnovu njih se sastavlja jedno poverenje, što znači da je poverenje kao pojava:
  • A. 

   Merljivo

  • B. 

   Relevantno

  • C. 

   Subjektivno

  • D. 

   Kompozitno

 • 86. 
  Ako postoji poverenje u drugu stranu uglavnom postoji i poverenje u preporuku te druge strane, što znači da je poverenje kao pojava:
  • A. 

   Asimetrično

  • B. 

   Tranzitivno

  • C. 

   Merljivo

  • D. 

   Kompozitno

 • 87. 
  Šta je tačno:
  • A. 

   Poverenje u celini povlači poverenje i u temu i u osobu

  • B. 

   Poverenje u osobu povlači poverenje u temu

  • C. 

   Poverenje u celini znači poverenje u osobu ali ne obavezno i poverenje u temu

  • D. 

   Poverenje u temu povlači poverenje u osobu

 • 88. 
  Šta važi za poverenje i uverenje:
  • A. 

   Iz uverenja može da se izračuna poverenje

  • B. 

   Poverenje i uverenje su isti pojmovi

  • C. 

   Poverenje i uverenje su dva različita pojma

  • D. 

   Iz poverenja može da se izračuna uverenje

 • 89. 
  Stav da dobri čvorovi na društvenoj mreži retko sertifikuju loše čvorove a loši čvorovi sertifikuju jedni druge se koristi kod:
  • A. 

   Invarijantnosti

  • B. 

   Poverenja FOAF modela

  • C. 

   Avokado metrike

  • D. 

   Spajanja poverenja

 • 90. 
  Sa stanovišta upotrebe veb servisa, slični korisnici su korisnici:
  • A. 

   Koji koriste iste servise

  • B. 

   Koji pokazuju identično ponašanje na istu dinamiku ponašanja

  • C. 

   Koji pokazuju istu dinamiku ponašanja

  • D. 

   Koji pokazuju identično ponašanje

 • 91. 
  Apsolutno poverenje:
  • A. 

   Se ne preporučuje

  • B. 

   Zasniva se na prethodnom iskustvu

  • C. 

   Zasniva se na potrebnom preduslovu saradnje

  • D. 

   Je poverenje kod koga je potpuno poznat ishod pre izvršene akcije

 • 92. 
  Poverenje kao rezultat saradnje:
  • A. 

   Nije validno jer nije rezultat slobodne volje

  • B. 

   Zasniva se na potrebnom preduslovu saradnje

  • C. 

   Zasniva se na prethodnom iskustvu

  • D. 

   Je poverenje kod koga je potpuno poznat ishod pre izvršene akcije

 • 93. 
  Da bi mogao da se odvija proces komunikacije neophodno je da postoje:
  • A. 

   Predajnik, prijemnik i kanal za komunikaciju

  • B. 

   Predajnik, prijemnik, kanal za komunikaciju i povratna sprega

  • C. 

   Predajnik i prijemnik

  • D. 

   Predajnik i kanal

 • 94. 
  Kod procesa komunikacije prikazanog na slici, buka (šum) se odnosi:
  • A. 

   Na dodatne uticaje iz okoline koje ometaju slanje poruke

  • B. 

   Na sve ono što može da omete prenošenje i razumevanje (prijem) poruke

  • C. 

   Samo na ono što fizički može da omete prenošenje poruke

  • D. 

   Samo na perceptivne prepreke koje mogu da se jave kod prijema poruke

 • 95. 
  Na slici je prikazano:
  • A. 

   Definisani tipovi poverenja

  • B. 

   Standard za poverenje

  • C. 

   Skala poverenja sa 6 nivoa

  • D. 

   Algoritam za proučavanje poverenja

 • 96. 
  Za jedinistveno identifikovanje entiteta se koriste:
  • A. 

   Fajlovi dostupni na Web-u

  • B. 

   Baze znanja koje se nalaze na zaštićenim serverima kojima se pristupa samo iz okvira nekih organizacija

  • C. 

   Baze podataka

  • D. 

   Baze znanja dostupne na Web-u

 • 97. 
  Facebook’s Entity Graph je primer:
  • A. 

   Sistema za poslovnu analizu

  • B. 

   Aplikacije za semantičko pretraživanje

  • C. 

   Baze znanja

  • D. 

   Sistema za analizu segmenata

 • 98. 
  Prepoznavanje relacija koje postoje između (imenovanim) entitetima:
  • A. 

   Je zadatak ekstrakcije informacija

  • B. 

   Je zadatak analize segmenata

  • C. 

   Nije zadatak analize sadržaja

  • D. 

   Je jedan od faktora na osnovu koga se određuje preformanse sistema za analizu sadržaja

 • 99. 
  Izabrati tačan iskaz:
  • A. 

   Kod semantičkog indeksiranja glavni zadatak je da se odredi pravo značenje entiteta u datom kontekstu

  • B. 

   Semantičko indeksiranje se koristi za ekstrakciju informacija

  • C. 

   Za semantičko indeksiranje koriste se baze znanja koje se nalaze na Web-u

  • D. 

   Semantičko indeksiranje je isto što i pretraživanje informacija

 • 100. 
  IBM Watson je poznat kao:
  • A. 

   Sistem koji je prvi uspeo da prevaziđe čoveka u kvizovima opšteg znanja

  • B. 

   Sistem koji je prvi put uspeo da pobedi svetskog prvaka u šahu

  • C. 

   Sistem sa najvećom bazom znanja

  • D. 

   Sistem koji prikuplja i analizira online novinske članke, blogove i postove u realnom vremenu

 • 101. 
  Kod identifikacije ključnih tema/koncepata nakon identifikacije tema:
  • A. 

   Analiziraju se tekstovi i prezentuju samo segmenti informacija

  • B. 

   Konsultuju se baze znanja dostupne na Web-u

  • C. 

   Obično se radi njihovo rangiranje po značajnosti

  • D. 

   Pronalaze se (potencijalno) relevantni tekstovi i prezentuju korisniku

 • 102. 
  Kod ekstrakcije informacija, najteži zadatak je:
  • A. 

   Prepoznavanje koreferenci

  • B. 

   Prepoznavanje opisa entiteta

  • C. 

   Prepoznavanje događaja

  • D. 

   Prepoznavanje relacija

 • 103. 
  Sistem za ekstrakciju:
  • A. 

   Analizira tekstove i prezentuje samo segmente informacija (izvučene iz teksta) za koje korisnik može biti zainteresovan

  • B. 

   Prepoznaje entitete u tekstu i jedinstveno ih identifikuje

  • C. 

   Pronalazi (potencijalno) relevantne tekstove i prezentuje ih korisniku

  • D. 

   Određuje na šta se odnosi entitet

 • 104. 
  Razrešavanje koreferenci kod ekstrakcije informacija obuhvata:
  • A. 

   Određivanje na šta se odnosi entitet

  • B. 

   Određivanje opisa entiteta

  • C. 

   Određivanje vrste entiteta

  • D. 

   Određivanje relacije između entiteta

 • 105. 
  Google Knowledge Graph je primer:
  • A. 

   Baze znanja

  • B. 

   Aplikacije za semantičko pretraživanje

  • C. 

   Sistema za analizu sentimenata

  • D. 

   Sistema za poslovnu analizu

 • 106. 
  IBM Watson i Wolfram Alpha su primeri:
  • A. 

   Sistema za identifikovanje entiteta

  • B. 

   Sistema za pretraživanje

  • C. 

   Sistema za semantičko indeksiranje

  • D. 

   Sistema za ekstrakciju

 • 107. 
  Šta je primer baze znanja koja se koristi za semantičko indeksiranje:
  • A. 

   IBM Watson

  • B. 

   Google

  • C. 

   Bing

  • D. 

   Freebase

 • 108. 
  Šta je primer sistema za pretraživanje:
  • A. 

   IBM Watson

  • B. 

   Google

  • C. 

   Bing

  • D. 

   Freebase

 • 109. 
  Kod semantičkog indeksiranja za jedinstveno imenovanje entiteta koristi se:
  • A. 

   Kolektivna inteligencija

  • B. 

   Baza indeksa Web stranica

  • C. 

   Analiza sentimenata

  • D. 

   Baze znanja

 • 110. 
  Procenat relevantnih informacija koje su ekstrahovane je:
  • A. 

   Mera odziva sistema za ekstrakciju informacija

  • B. 

   Mera preciznosti sistema za ekstrakciju informacija

  • C. 

   Mera gustine sistema za ekstrakciju informacija

  • D. 

   Mera održivosti sistema za ekstrakciju informacija

 • 111. 
  Google i Bing su primer:
  • A. 

   Sistema za ekstrakciju

  • B. 

   Sistema za pretraživanje

  • C. 

   Sistema za semantičko indeksiranje

  • D. 

   Sistema za identifikovanje entiteta

 • 112. 
  Sistem za pretraživanje:
  • A. 

   Prepoznaje entitete u tekstu i jedinstveno ih identifikuje

  • B. 

   Analizira tekstove i prezentuje samo segmente informacija (izvučene iz teksta) za koje korisnik može biti zainteresovan

  • C. 

   Pronalazi (potencijalno) relevantne tekstove i prezentuje ih korisniku

  • D. 

   Određuje na šta se odnosi entitet

 • 113. 
  Prepoznavanje opisa entiteta:
  • A. 

   Određivanje vrste entiteta

  • B. 

   Određivanje tipičnog prideva entiteta

  • C. 

   Određivanje relacije između entiteta

  • D. 

   Određivanje na šta se odnosi entitet

 • 114. 
  Za jedinstveno identifikovanje entiteta se koriste:
  • A. 

   Fajlovi dostupni na Web-u

  • B. 

   Baze znanja koje se nalaze na zaštićenim serverima kojima se pristupa samo iz okvira nekih organizacija

  • C. 

   Baze podataka

  • D. 

   Baze znanja dostupne na Web-u

 • 115. 
  Procenat ekstrahovanih informacija koje su relevantne je:
  • A. 

   Mera odziva sistema za ekstrakciju informacija

  • B. 

   Mera preciznosti sistema za ekstrakciju informacija

  • C. 

   Mera gustine sistema za ekstrakciju informacija

  • D. 

   Mera održivosti sistema za ekstrakciju informacija

 • 116. 
  Ekstrakcija informacija i pretraživanje informacija su:
  • A. 

   Slični procesi, gde ekstrakcija informacija pronalazi relevantne tekstove, a sistem za pretraživanje analizira tekstove i predstavlja samo segmente teksta

  • B. 

   Slični procesi, gde ekstrakcija informacija analizira tekstove i predstavlja samo segmente teksta, a sistem za pretraživanje pronalazi relevantne tekstove

  • C. 

   Identični procesi i predstavljaju sinonime za isti postupak

  • D. 

   Potpuno različiti procesi

 • 117. 
  Prepoznavanje imenovanih entiteta kod ekstrakcije informacija obuhvata:
  • A. 

   Određivanje relacije između entiteta

  • B. 

   Određivanje na šta se odnosi entitet

  • C. 

   Određivanje tipičnog opisa entiteta

  • D. 

   Određivanje vrste entiteta

 • 118. 
  Analiza poruka koje se razmenjuju preko društvenih medija sa ciljem da se identifikuje stav, mišljenje ili emocija naziva se:
  • A. 

   Poslovna inteligencija

  • B. 

   Poslovna analitika

  • C. 

   Semantička analiza

  • D. 

   Analiza sentimenata

 • 119. 
  Procenat relevantnih informacija koje su ekstrahovane i procenat ekstrahovanih koje su relevantne su:
  • A. 

   Dva pojma koja su direktno proporcionalna

  • B. 

   Dva ista pojma

  • C. 

   Dva različita pojma koja se međusobno isključuju

  • D. 

   Dva različita pojma koji su često u “konfliktu”

 • 120. 
  Poslovne analitike se odnose na:
  • A. 

   Ekstrakciju entiteta iz novinskih članaka, blog postova i slično

  • B. 

   Analizu tekstualnih sadržaja društvenih medija i mreža radi identifikacije relevantnih entiteta

  • C. 

   Zavisnost performansi od specifičnosti i kompleksnosti zadatka ekstrakcije

  • D. 

   Ekstrakciju informacije za preporuku reklama za datu Web stranu

 • 121. 
  Identifikacija ključnih tema/koncepata i semantičko indeksiranje su:
  • A. 

   Slični termini s tim što se kod identifikacije ključnih tema/koncepata teme/koncepti ne vezuju za ceo tekst

  • B. 

   Slični termini s tim što se kod identifikacije ključnih tema/koncepata teme/koncepti ne vezuju za pojedinačne reči

  • C. 

   Potpuno različiti termini koji se često mešaju

  • D. 

   Slični termini s tim što se kod semantičnog indeksiranja teme/koncepti ne vezuju za pojedinačne reči

 • 122. 
  Semantičko indeksiranje:
  • A. 

   Prepoznaje entitete u tekstu i jedinstveno ih identifikuje

  • B. 

   Analizira tekstove i prezentuje samo segmente informacija (izvučene iz teksta) za koje korisnik može biti zainteresovan

  • C. 

   Pronalazi (potencijalno) relevantne tekstove I prezentuje ih korisniku

  • D. 

   Određuje na šta se odnosi entitet

 • 123. 
  Šta je primer sistema za pretraživanje:
  • A. 

   Walfram Alpha

  • B. 

   Dbpedia

  • C. 

   Google

  • D. 

   IBM Watson

 • 124. 
  Kvalitet sistema preporuke se meri kroz njegovu sposobnost:
  • A. 

   Da preporuči sadržaj iz long tail-a

  • B. 

   Da preporuči što više sadržaja

  • C. 

   Da vrši brzu selekciju

  • D. 

   Da bude user friendly

 • 125. 
  Sparsity problem je problem koji se javlja kada:
  • A. 

   Za neki proizvod/sadržaj ne postoji ni jedna direktna ocena

  • B. 

   Postoji nedostatak parova (korisnik, ocena)

  • C. 

   Ne može da se utvrdi sličnost između korisnika/artikala

  • D. 

   Nedostaju informacije o novim korisnicima/artiklima

 • 126. 
  “Ovaj blog post je napisao/preporučio tvoj prijatelj X” je objašnjenje koje se dobija kada sistem primenjuje metodu:
  • A. 

   Najbližih suseda

  • B. 

   Koja se bazira na društvenim konekcijama

  • C. 

   Koja koristi bazu znanja

  • D. 

   Koja se bazira na sadržaju

 • 127. 
  “Korisnici koji su kupili proizvod X takođe su kupili proizvod Y” je objašnjenje koje se dobija kada sistem primenjuje metodu:
  • A. 

   Najbližih suseda

  • B. 

   Koja se bazira na društvenim konekcijama

  • C. 

   Koja koristi bazu znanja

  • D. 

   Koja se bazira na sadržaju

 • 128. 
  Filter bubble je problem:
  • A. 

   Koji se javlja kada ne može da se utvrdi sličnost između korisnika/artikala

  • B. 

   Izolacije korisnika od sadržaja koji ne pripadaju sferi njegovog iskazanog interesovanja

  • C. 

   Koji se javlja kada nedostaju informacije o novim korisnicima/artiklima

  • D. 

   Koji se javlja kada postoji nedostatak parova (korisnik, ocena)

 • 129. 
  Metoda najbližih suseda predstavlja:
  • A. 

   Metodu zasnovanu na znanju koju koriste sistemi preporuka

  • B. 

   Metodu za personalizovanje poruka

  • C. 

   Metodu zasnovanu na sadržaju koju koriste sistemi preporuka

  • D. 

   Metodu kolaborativnog filtriranja koju koriste sistemi preporuka

 • 130. 
  Od koliko neuronskih mreža se sastoji Youtube-ov sistem preporuka:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   Više od 4

 • 131. 
  Kolaborativno filtriranje označava:
  • A. 

   Softverske sisteme koji na osnovu procenjenih interesovanja i preferenci korisnika automatski selektuju informacije/artikle/usluge koje bi korisniku mogle biti interesantne/relevantne

  • B. 

   Vizuelizaciju za bolje razumevanje podataka

  • C. 

   Najšire korišćen pristup za generisanje preporuka, posebno u kontekstu online društvenih mreža i Web-a generalno

  • D. 

   Metodu umetanja podataka u Web stranice

 • 132. 
  Netflix je najpoznatiji po:
  • A. 

   Po broju registrovanih korisnika

  • B. 

   Količini sadržaja koje nudi

  • C. 

   Svom sistemu preporuka

  • D. 

   Po tome što je uspeo da animira korisnike za eksplicitno ocenjivanje

 • 133. 
  Velika količina veza na društvenim mrežama, komentarisanje, tagovanje, označavanje sadržaja sa “sviđa mi se”/”ne sviđa mi se” dovodi do:
  • A. 

   Fenomena nazvanog long tail

  • B. 

   Zasićenja informacijama

  • C. 

   Zasićenja interakcijama

  • D. 

   Filter bubble problema

 • 134. 
  Kolaborativno filtriranje koristi:
  • A. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre konteksta i podatke o ostalim korisnicima

  • B. 

   Koristi sve raspoložive podatke na Internetu o korisniku, artiklima i drugim korisnicima

  • C. 

   Samo podatke sa profila korisnika i parametar konteksta

  • D. 

   Podatke sa profila korisnika, parametar konteksta i podatke o proizvodima

 • 135. 
  Kod Pirsonovog koeficijenta, što je vrednost bliža -1 to znači da:
  • A. 

   Su korisnici/artikli sličniji

  • B. 

   Se korisnici/artikli više razlikuju

  • C. 

   Da artikal/korisnika ne treba preporučiti

  • D. 

   Da artikal/korisnika treba preporučiti

 • 136. 
  Pirsonov koeficijent korelacije se koristi da se:
  • A. 

   Izmeri popularnost korisnika/proizvoda/sadržaja

  • B. 

   Odredi broj proizvoda/sadržaja koji će biti preporučen

  • C. 

   Izabere metoda koju će koristiti sistem preporuke

  • D. 

   Izmeri sličnost korisnika/proizvoda

 • 137. 
  Preporuke zasnovane na znanju, predstavljaju sledeće:
  • A. 

   Preporučiti korisniku ono što odgovara njegovim potrebama

  • B. 

   Preporučiti korisniku ono za šta je malo njegovih “prijatelja” čulo/kupilo

  • C. 

   Preporučiti korisniku sadržaje slične onima koji su mu se i ranije sviđali

  • D. 

   Preporučiti korisniku ono što je popularno među njegovim/njenim “prijateljima”

 • 138. 
  Personalizovane preporuke koriste:
  • A. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre konteksta i podatke o ostalim korisnicima

  • B. 

   Koristi sve raspoložive podatke na Internetu o korisniku, artiklima i drugim korisnicima

  • C. 

   Samo podatke sa profila korisnika i parametre konteksta

  • D. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre konteksta i podatke o proizvodima

 • 139. 
  Pretpostavka da se interesovanja korisnika tokom vremena ne menjaju:
  • A. 

   Je heuristika koja se koristi kod sistema preporuka

  • B. 

   Nije tačna ali se to pokazalo kao nebitno

  • C. 

   Je dovela do pojave filter bubble problema

  • D. 

   Je greška koja dovodi do problema u radu kod sistema preporuka

 • 140. 
  Sistemi preporuke su:
  • A. 

   Softverski sistemi koji selektuju informacije koje bi korisniku mogle da budu interesantne/korisne

  • B. 

   Personalni asistenti

  • C. 

   Softverski sistem za analizu društvenih mreža

  • D. 

   Softverski sistem za pretragu sadržaja na Internetu

 • 141. 
  Amazon je poznat po:
  • A. 

   Broju proizvoda koje nudi

  • B. 

   Isključivoj upotrebi neuronskih mreža u sistemu preporuka

  • C. 

   Tome što najbolje koristi eksplicitno ocenjivanje

  • D. 

   Tome što je uspešno iskoristio long tail u sistemu preporuka

 • 142. 
  Poverenje u sistem preporuke se, između ostalog, podstiče:
  • A. 

   Podizanjem Pirsonovog koeficijenta

  • B. 

   Davanjem objašnjenja uz preporuku

  • C. 

   Zahtevanjem da se sadržaji eksplicitno ocene

  • D. 

   Što većom količinom preporuka

 • 143. 
  Problem izolacije korisnika od sadržaja koji se nalaze izvan iskazane sfere interesovanja je:
  • A. 

   Cold start problem

  • B. 

   Filter bubble problem

  • C. 

   Problem privatnosti

  • D. 

   Sparsity problem

 • 144. 
  Long tail predstavlja:
  • A. 

   Veliki deo informacija na Internetu za koje veliki broj korisnika pokaže interesovanje

  • B. 

   Mali deo informacija na Internetu za koje veliki broj korisnika pokaže interesovanje

  • C. 

   Veliki deo informacija na Internetu za koje mali broj korisnika pokaže interesovanje

  • D. 

   Mali deo informacija na Internetu za koje mali broj korisnika pokaže interesovanje

 • 145. 
  Velika količina vesti, blogova, foruma, Wiki podataka kojima su ljudi svakodnevno okruženi dovodi do:
  • A. 

   Zasićenja informacijama

  • B. 

   Fenomena nazvanog long tail

  • C. 

   Zasićenja interakcijama

  • D. 

   Filter bubble problema

 • 146. 
  Preporuke zasnovane na sadržaju koriste:
  • A. 

   Koristi sve raspoložive podatke na Internetu o korisniku, artiklima i drugim korisnicima

  • B. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre konteksta i podatke o proizvodima

  • C. 

   Samo podatke sa profila korisnika i parametre konteksta

  • D. 

   Podatke sa profila korisnika, parametre konteksta i podatke o ostalim korisnicima

 • 147. 
  Kada korisnik označi neki proizvod/sadržaj sa 5 zvezdica, onda je taj proizvod:
  • A. 

   Označen kao linkovan

  • B. 

   Indirektno ocenjen

  • C. 

   Označen da je od poverenja

  • D. 

   Direktno ocenjen

 • 148. 
  Problem hladnog starta (Cold start problem) je problem koji se javlja kada:
  • A. 

   Nedostaju informacije o novim korisnicima/artiklima

  • B. 

   Postoji nedostatak parova (korisnik, ocena)

  • C. 

   Ne može da se utvrdi sličnost između korisnika/artikla

  • D. 

   Za neki proizvod/sadržaj ne postoji ni jedna direktna ocena

 • 149. 
  Kupovina nekog proizvoda ili zadržavanje na nekom sadržaju na Internetu:
  • A. 

   Ne predstavlja kriterijum za ocenjivanje

  • B. 

   Predstavlja indirektno ocenjivanje

  • C. 

   Predstavlja direktno ocenjivanje

  • D. 

   U zavisnosti od konteksta može da bude I direktno I indirektno ocenjivanje

 • 150. 
  “Ovaj novinski članak govori o temi X koja pripada skupu tema za koje ste ranije pokazali interesovanje” je objašnjenje koje se dobija kada sistem primenjuje metodu:
  • A. 

   Koja koristi bazu znanja

  • B. 

   Koja se bazira na društvenim konekcijama

  • C. 

   Koja se bazira na sadržaju

  • D. 

   Najbližih suseda

 • 151. 
  Šta je od navedenog prednost eksplicitnog ocenjivanja:
  • A. 

   Jednoznačno ukazuju na ukus/mišljenje/stav korisnika

  • B. 

   Podstiče poverenje korisnika u sistem

  • C. 

   Jednostavno i kontinuirano prikupljanje podataka bez opterećenja korisnika

  • D. 

   Korisnici rado ocenjuju artikle/sadržaje

 • 152. 
  Kod Pirsonovog koeficijenta, što je vrednost bliža 1 to znači da:
  • A. 

   Su korisnici/artikli sličniji

  • B. 

   Se korisnici/artikli više razlikuju

  • C. 

   Da artikal/korisnika ne treba preporučiti

  • D. 

   Da artikal/korisnika treba preporučiti

 • 153. 
  Šta je tačno:
  • A. 

   Sistem preporuke prethodi sistemu pretrage

  • B. 

   Sistem preporuke i sistem pretrage sadržaja na Internetu je isto

  • C. 

   Sistem preporuke treba da preporuči nešto što je korisniku nepoznato a sistem pretrage da locira ono što je poznato

  • D. 

   Sistem preporuke treba da preporuči nešto što je korisniku poznato a sistem pretrage da locira ono što je nepoznato