პათ. ანატომია - ჰემოდინამიკის დარღვევები

56 Questions | Total Attempts: 116

SettingsSettingsSettings
. -  - Quiz

თავი 4


Questions and Answers
 • 1. 
  რა ეწოდება გენერალიზებულ შეშუპებას?
  • A. 

   ჰემოთორაქსი;

  • B. 

   ანასარკა;

  • C. 

   ჰიდროპერიტონეუმი;

  • D. 

   ასციტი;

  • E. 

   ჰიდროთორაქსი

 • 2. 
  შეშუპების განვითარების შესაძლო მექანიზმს წარმოადგენს
  • A. 

   ვენების დილატაცია;

  • B. 

   სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;

  • C. 

   ჰიდროპერიტონეუმი;

  • D. 

   ლიმფური მილების დილატაცია;

  • E. 

   არტერიოლების ობსტრუქცია

 • 3. 
  შეშუპების განვითარების შესაძლო მექანიზმი არ შეიძლება იყოს
  • A. 

   სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;

  • B. 

   ვენების დილატაცია;

  • C. 

   პლაზმის კოლოიდურ-ოსმოსური წნევის შემცირება ;

  • D. 

   არტერიოლების დილატაცია;

  • E. 

   ლიმფური მილების ობსტრუქცია

 • 4. 
  შეშუპების განვითარების მექანიზმებთან უშუალოდ არ არის დაკავშირებული
  • A. 

   პლაზმის კოლოიდურ-ოსმოსური წნევის შემცირება;

  • B. 

   სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;

  • C. 

   ნატრიუმის დაგროვება;

  • D. 

   ლიმფური მილების ობსტრუქცია;

  • E. 

   ნეოანგიოგენეზი

 • 5. 
  დაასახელეთ სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდით გამოწვეული შეშუპების განვითარების პირველადი მიზეზი
  • A. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • B. 

   ნეფროზული სინდრომი;

  • C. 

   პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;

  • D. 

   გლომერულონეფრიტი;

 • 6. 
  დაასახელეთ პლაზმის კოლოიდურ-ოსმოსური წნევის შემცირებ ით გამოწვეული შეშუპების განვითარების პირველადი მიზეზი
  • A. 

   ნეფროზული სინდრომი;

  • B. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • C. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;

 • 7. 
  დაასახელეთ ლიმფური მილების ობსტრუქციით გამოწვეული შეშუპების განვითარების პირველადი მიზეზი
  • A. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • B. 

   ნეფროზული სინდრომი;

  • C. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • D. 

   პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;

 • 8. 
  დაასახელეთ კანქვეშა შეშუპების განვითარების უპირატესი მიზეზი
  • A. 

   გულის უკმარისობა;

  • B. 

   კუნთაბის ატროფია;

  • C. 

   ჰემორაგიული ინსულტი;

  • D. 

   ჰიპერტენზიული კრიზი;

  • E. 

   ენცეფალიტი

 • 9. 
  დაასახელეთ ფილტვის შეშუპების განვითარების უპირატესი მიზეზი
  • A. 

   გულის მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა;

  • B. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • C. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   ენცეფალიტი

  • E. 

   ჰიპერტენზიული კრიზი;

 • 10. 
  დაასახელეთ თავის ტვინის შეშუპების უპირატესი მიზეზი
  • A. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • B. 

   გულის მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა;

  • C. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   ჰემორაგიული კრიზი; (აქ უნდა ეწეროს ჰიპერტენზიული კრიზი);

  • E. 

   ნეფროზული სინდრომი

 • 11. 
  არტერიული ჰიპერემია მაკროსკოპულად ხასიათდება
  • A. 

   სხეულის ტემპერატურის მომატებით;

  • B. 

   ქსოვილების მოლურჯო-წითელი შეფერილობით;

  • C. 

   სხეულის ტემპერატურის მოკლებით ;

  • D. 

   ღვიძლის მოყვითალო შეფერილობით;

  • E. 

   კანის ყვითელი შეფერილობით

 • 12. 
  ღვიძლის ქრონიკული ვენური შეგუბება მაკროსკოპულად ხასიათდება
  • A. 

   ღვიძლის ტემპერატურის მომატებით;

  • B. 

   ღვიძლის მოყვითალო შეფერილობით;

  • C. 

   ღვიძლის ანთებით;

  • D. 

   “ჯავზის კაკლისებური” სურათით;

  • E. 

   ღვიძლის მოცულობის შემცირებით

 • 13. 
  ფილტვის ქრონიკული ვენური შეგუბება მაკროსკოპულად ხასიათდება
  • A. 

   ტემპერატურის მომატებით;

  • B. 

   მოყვითალო შეფერილობით;

  • C. 

   ჰაერით გადაბერვით;

  • D. 

   “ჯავზის კაკლისებური” სურათით;

  • E. 

   ციანოზური ინდურაციით

 • 14. 
  სისხლდენის, ანუ ჰემორაგიის სახეებს, სისხლმილის კედლის დაზიანების ტიპის მიხედვით განეკუთვნება:
  • A. 

   ჰემატომა;

  • B. 

   პეტექია;

  • C. 

   პურპურა;

  • D. 

   ეკქიმოზს;

  • E. 

   დიაპედეზი.

 • 15. 
  ჰემორაგიის ტიპს, ზომის მიხედვით:
  • A. 

   გაჭრა (Haemorrhagia per resin);

  • B. 

   გაგლეჯა (Haemorrhagia per rhexin);

  • C. 

   გაღრღნა (Haemorrhagia per diabrosin);

  • D. 

   განვლადობის გაზრდა (Haemorrhagia per diapedesin);

  • E. 

   პეტექია.

 • 16. 
  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის სეროზულ ღრუებში დაგროვების ტიპის მიეკუთვნება:
  • A. 

   ჰემატომა;

  • B. 

   პეტექია;

  • C. 

   ჰემოთრაქსი;

  • D. 

   ეკქიმოზს;

  • E. 

   პურპურა;

 • 17. 
  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას პლევრის ღრუში ეწოდება :
  • A. 

   ჰიდროთორაქსი;

  • B. 

   პეტექია;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰემოთორაქსი;

  • E. 

   ჰიდროცელე

 • 18. 
  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას მუცლის ღრუში ეწოდება :
  • A. 

   ჰემოთორაქსი;

  • B. 

   ჰემოპერიტონეუმი;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰიდროპერიტონეუმი;

  • E. 

   პეტექია;

 • 19. 
  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას პერიკარდიუმის ღრუში ეწოდება :
  • A. 

   ჰიდროპერიკარდიუმი;

  • B. 

   ჰემოპერიკარდიუმი;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰიდროთორაქსი;

  • E. 

   ჰიდროცელე

 • 20. 
  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას სასახსრე პარკში ეწოდება :
  • A. 

   ჰიდრონეფროზი;

  • B. 

   ჰემოპერიკარდიუმი;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰიდროთორაქსი;

  • E. 

   ჰიდროცელე

 • 21. 
  რას წარმოადგენს ჰემატომა :
  • A. 

   1-2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

 • 22. 
  რას წარმოადგენს პეტექია :
  • A. 

   1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

 • 23. 
  რას წარმოადგენს პურპურა :
  • A. 

   1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

 • 24. 
  რას წარმოადგენს ეკქიმოზი :
  • A. 

   1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

 • 25. 
  რას ეწოდება Haemoptoe :
  • A. 

   სისხლიან ნახველს;

  • B. 

   ცხვირიდან სისხლდენას;

  • C. 

   სისხლიან განავალს ;

  • D. 

   სისხლიან ღებინებას ;

  • E. 

   საშვილოსნოდან სისხლდენას

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.