Mjerni Slog

17 Questions | Total Attempts: 1347

SettingsSettingsSettings
Mjerni Slog - Quiz

Pitanja za ponavljanje i samoprovjeru.


Questions and Answers
 • 1. 
  Elementi  regulacijskog kruga koji reagiraju na fizikalnu veličinu i mjere je nazivaju se 
  • A. 

   Mjerni pretvornik

  • B. 

   Mjerno osjetilo

  • C. 

   Regulator

  • D. 

   Izvršni član

 • 2. 
  Mjerni _____________________  pretvaraju promatranu fizikalnu veličinu u drugi oblik (drugu fizikalnu veličinu) prikladan za daljnju obradu
 • 3. 
  Razlozi pretvorbi neelektričnih u električne veličine u postupku automatske regulacije su  
  • A. 

   Informacijski uređaji su elektronički

  • B. 

   Točnost i osjetljivost

  • C. 

   Inteligentni integrirani mjerni uređaji

  • D. 

   Daljinski prijenos podataka i memoriranje

 • 4. 
  Mjerna osjetila imaju sljedeće karakteristike
  • A. 

   Posredno ili neposredno u dodiru s materijom

  • B. 

   Troši energiju mjerene veličine

  • C. 

   Prima osnovni signal mjerene veličine i isti daje na izlazu

  • D. 

   Vrši pretvorbu energije

 • 5. 
  Mjerni pretvornici pretvaraju signale iz jednog oblika u drugi.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 6. 
  Mjerni pretvornici pretvataju:
  • A. 

   Neelektričnu veličinu u neelektričnu veličinu

  • B. 

   Neelektričnu veličinu u električnu veličinu

  • C. 

   Jednu električnu veličinu u drugu električnu veličinu

  • D. 

   Svi odgovori su točni

 • 7. 
  Ulazne osobine mjernog sloga su:
  • A. 

   Mjerna veličina

  • B. 

   Izlazna impedancija

  • C. 

   Mjerni opseg

  • D. 

   Vrsta izlaznog signala

  • E. 

   Mjerno područje

  • F. 

   Područje mjernog signala

 • 8. 
  Vrijednost mjerene veličine za koju se slog može upotrijebiti (prikazana najmanjom i najvećom vrijednosti) nazivamo...
  • A. 

   Mjerno područje

  • B. 

   Mjerni opseg

  • C. 

   Radno područje

  • D. 

   Izlazne vrijednosti

 • 9. 
  ___________________ je razlika vrijednosti veličina na gornjoj i donjoj granici mjernog područja
 • 10. 
  Izlazne osobine mjernog sloga su:
  • A. 

   Mjerna veličina

  • B. 

   Izlazna impedancija

  • C. 

   Mjerni opseg

  • D. 

   Vrsta mjernog signala

  • E. 

   Mjerno područje

  • F. 

   Područje mjernog signala

  • G. 

   Mjerni signal (analogni ili digitalni)

 • 11. 
  Radni uvjeti mjernih slogova (20±5°C; 60±20%; 101,325±2,66 kPa) su uvjeti pod kojima mjerni uređaji jedino mogu raditi. U svim ostalim uvjetima oni ne rade.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 12. 
  Radni uvjeti u kojima se eksperimentalno  ispituju mjerni slogovi služe za ...
  • A. 

   Pripremu uređaja za rad

  • B. 

   Baždarenje i kalibrirarnje

  • C. 

   Uređaje specijalne namjene

  • D. 

   To se uopće ne radi

 • 13. 
  Ovisnost izlazne veličine o ulaznoj bez vremenske ovisnosti prikazuje
  • A. 

   Dinamička karakteristika

  • B. 

   Prijenosna karakteristika

  • C. 

   Frekvencijska karakteristika

  • D. 

   Statička karakteristika

 • 14. 
  Graf idealne statičke karakteristike je ___________
 • 15. 
  Stvarna statička karakteristika se određuje
  • A. 

   Prilikom uključivanja u rad u pogonu

  • B. 

   Nakon ugradnje u regulacijski krug

  • C. 

   Eksperimentom u radnim uvjetima tijekom kalibriranja

  • D. 

   To nam zapravo uopće ne treba

 • 16. 
  Blizinu stvarne karatkteristike idealnoj linearnoj karakteristici (pravcu) pokazuje _____________
Back to Top Back to top