Mrf

145 Questions | Total Attempts: 973

SettingsSettingsSettings
Mrf - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Protokol za kontrolu prenosa (engl. Transmission Control Protocol, TCP) radi:
  • A. 

   Bez uspostavljanja veze

  • B. 

   Sa ili bez uspostavljanja veze, po potrebi

  • C. 

   Sa uspostavljanjem veze

 • 2. 
  Portovi na transportnom sloju OSI i TCP/ah komunikacionih modela sluze za:
  • A. 

   Odredjivanje prioriteta pri prosledjivanju paketa

  • B. 

   Odredjivanje procesa za isporuku podataka

  • C. 

   Odredjivanje optimalne putanje izmedju komunikacionih strana

  • D. 

   Odredjivanje transportnog protokola koji se koristi

 • 3. 
  Dinamicko rutiranje se aktivira i ostvaruje koriscenjem:
  • A. 

   Protokola na mreznom sloju

  • B. 

   Protokola za rutiranje

  • C. 

   Protokola koji se rutiraju (npr. Internet protokol)

 • 4. 
  Prevodjenje mreznih adresa putem portova (engl. Network Address Port Translation, NAPT) neophodno u situacijama kada postoji:
  • A. 

   Vise javnikh adresa I jedan clan u privatnoj mrezi

  • B. 

   Vise clanova u privatnoj mrezi i jedna javna adresa

  • C. 

   Potreba za velikim brojem paralelnih veza

 • 5. 
  Jedinica za adresovanje na nivou transportnog sloja je:
  • A. 

   Fizicka (MAC) adresa

  • B. 

   Interfejs

  • C. 

   Port

  • D. 

   Logicka (IP) adresa

 • 6. 
  Uniformni lokator resursa (URL) koji podrazumeva autentifikaciju korisnika za prisput resursu sadrzi simbol:
  • A. 

   !

  • B. 

   ?

  • C. 

   @

  • D. 

   &

 • 7. 
  U osnovne tipove sadrzaja Veb sajtova spadaju :
  • A. 

   Veb prezentacije

  • B. 

   Veb aplikacije

  • C. 

   Veb protokoli

  • D. 

   Farme servera

  • E. 

   Veb brauzeri

 • 8. 
  Osnovna jedinica podataka protokola na mreznom sloju je:
  • A. 

   Okvir

  • B. 

   Paket

  • C. 

   Segment

 • 9. 
  U dokumentu kojim se opisuje uvodjenje novog servisa u racunarsku mrezu pominju se protokoli H.323 i SIP. Najverovatnije je u pitanju:
  • A. 

   Veb Intranet

  • B. 

   Protokol za prenos fajlova

  • C. 

   Internet telefonija

 • 10. 
  Neka od polja u zaglavlju segmenta TCP protokola su :
  • A. 

   Port posiljaoca

  • B. 

   Kontrolna suma

  • C. 

   Sirina prozora

  • D. 

   TTL =>preostali broj skokova

  • E. 

   IP adresa primaoca

 • 11. 
  Korisnik je koriscenjem Telnet protokola zadao sledecu naredbu: bash-4.1# rm –rf / Naredba je serveru prosledjena na sledeci nacin:
  • A. 

   U delovima, nakon unosa svakog novog karaktera

  • B. 

   Odjednom, nakon pritiska na taster Enter

  • C. 

   Na kraju sesije, zajedno sa svim ostalim naredbama

 • 12. 
   Za prevodjenje simbolickih adresa u logicke zaduzen je:
  • A. 

   Internet protokol

  • B. 

   ARP protokol

  • C. 

   Sistem domenskih imena

 • 13. 
  Sledeci servisi Interneta (Veb, elektronska posta) podrazumevaju koriscenje:
  • A. 

   Protokola za kontrolu prenosa, TCP

  • B. 

   Protokola korisnickih dijagrama, UDP

  • C. 

   Protokola za prenos fajlova, FTP

 • 14. 
  Slanjem podataka putem formulara (korisnik:petar; lozinka:******;  [prijavljivanje]) korisnikov Veb brauzer je otisao na adresu: http://adresa.servera/prijava.php?korisnik=petar&lozinka=abc123 Moze se zakljuciti da je koriscen metod HTTP protokola:
  • A. 

   PUT

  • B. 

   HEAD

  • C. 

   POST

  • D. 

   GET

 • 15. 
  Podrska za transportni sloj OSI i TCP/IP komunikacionih modela najcesce je realizovana na nivou:
  • A. 

   Korisnickih aplikacija

  • B. 

   Operativnog sistema

  • C. 

   Hardvera mreznog interfejsa

 • 16. 
  U slucaju utvrdjivanja ostecenja primljenog datagrama, protokol korisnickih datagrama (engl. User Datagram Protocol, UDP) podrazumeva sledecu akciju:
  • A. 

   Odbacivanje segmenta i slanje zahteva sa ponovnim slanjem segmenta

  • B. 

   Odbacivanje segmenta

  • C. 

   Prosledjivanje segmenta prijemnoj aplikaciji

 • 17. 
  Klijentska komponenta DNS servisa nosi naziv:
  • A. 

   DNSC

  • B. 

   Resolver

  • C. 

   Hosts fajl

  • D. 

   Netconf

 • 18. 
  Rucni unos zapisa tabele rutiranja od strane administratora mreze naziva se:
  • A. 

   Staticno rutiranje

  • B. 

   Komutacija na sloju veze

  • C. 

   Dinamicko rutiranje

 • 19. 
  Na primeru adrese elektronske poste: primalac @ domen.srb lokalni deo adrese cini:
  • A. 

   Znak @

  • B. 

   Srbnaj

  • C. 

   Primalac

  • D. 

   Domen

 • 20. 
  U validne decimalne reprezentacije binarnih okteta mreznih maski spadaju:
  • A. 

   255

  • B. 

   128

  • C. 

   32

  • D. 

   0

  • E. 

   224

  • F. 

   160

  • G. 

   252

  • H. 

   64

 • 21. 
  Pri koriscenju POP3 protokola za pristup elektronskom postanskom sanducetu zadavanjem naredbe DELE izvrsice se:
  • A. 

   Delegiranje nadleznosti nad porukom

  • B. 

   Uklanjanje kompletnog sanduceta

  • C. 

   Istovremeno uklanjanje poruke iz sanduceta

  • D. 

   Oznacavanje poruke za brisanje na kraju sesije

 • 22. 
  Danas je na raspolaganju:
  • A. 

   Zanemarljiv broj javnih adresa Internet protokola

  • B. 

   Oko 2 milijarde javnih adresa Internet protokola

  • C. 

   Veliki broj javnih adresa Internet protokola

 • 23. 
  Mrezni prolaz (engl. gateway) ima osnovnu funkciju:
  • A. 

   Omogucavanja komunikacije izmedju susednih racunarskih mreza

  • B. 

   Prevodjenja mreznih adresa

  • C. 

   Davanja mrezne konfiguracije clanovima

  • D. 

   Filtriranja paketa po razlicitim parametrima

 • 24. 
   Najpopularnija softverska realizacija serverske strane Veb servisa danas je:
  • A. 

   Fajerfoks

  • B. 

   Apac

  • C. 

   HTTP protokol

 • 25. 
  Hosts fajlovi danas su:
  • A. 

   Prevazidjeni uvodjenjem DNS servisa

  • B. 

   Jos uvek aktuelni, sa nizim prioritetom od DNS servisa

  • C. 

   Jos uvek aktuelni, sa visim prioritetom od DNS servisa

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.