Kripto 2

75 Questions | Total Attempts: 687

Settings
Please wait...
Kripto 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bob odredjuje parametre za DH ptokol prema sledecem: Bi= g^b mod p. Javni parametri su:
  • A. 

   P

  • B. 

   G

  • C. 

   B

 • 2. 
  U kom rezimu rada blokovskih sifri se koristi inicijalizacioni vektor (IV):
  • A. 

   ECB

  • B. 

   IVC

  • C. 

   CTR

  • D. 

   CBC

  • E. 

   ECC

 • 3. 
  Kod asimetricnih sifarskih sistema:
  • A. 

   Kljuc za desifrovanje i sifrovanje je isti ako se koristi za digitalni potpis

  • B. 

   Kljuc za desifrovanje i sifrovanje je razlicit

  • C. 

   Sifrovanje se vrsi privatnim kljucem primaoca

  • D. 

   Kljuc za desifrovanje i sifrovanje su isti

  • E. 

   Sifrovanje se vrsi javnim kljucem primaoca

 • 4. 
  PKI predstavlja sisteme sa:
  • A. 

   Tajnim kljucevima

  • B. 

   Sesijskim kljucevima

  • C. 

   Javnim i privatnim kljucevima

  • D. 

   Simetricnim kljucevima

 • 5. 
  Kada Alisa i Bob primene DH algoritam oni su:
  • A. 

   Uspostavili su slucajni niz koji moze da se koristi za "one-time pad"

  • B. 

   Uspostavili tajnu vrednost koja moze da se koristi kao simetricni kljuc

  • C. 

   Uspostavili su jedinstvenu kombinaciju: Privatni kljuc za Alisu i javni za Boba

  • D. 

   Uspostavili su jedinstvenu kombinaciju: Javni kljuc za Alisu i privatni kljuc za Boba

 • 6. 
  Fejstel sifra predstavlja:
  • A. 

   Algoritam za digitalno potpisivanje

  • B. 

   Tip blokovske sifre

  • C. 

   Algoritam za dobijanje hes vrednosti

  • D. 

   Tip apsolutno tajne sifre

  • E. 

   Tip sekvencijalne sifre

 • 7. 
  Simetricni sifarski sistemi koriste:
  • A. 

   Dva privatna i jedan javni kljuc

  • B. 

   Isti javni kljuc za sifrovanje i desifrovanje

  • C. 

   Jedan privatni kljuc i dva javna kljuca

  • D. 

   Tajni simetricni privatni kljuc

  • E. 

   Isti tajni kljuc za sifrovanje i desifrovanje

 • 8. 
  RSA algoritam mozemo koristiti za:
  • A. 

   Simetricno sifrovanje

  • B. 

   Generisanje sertifikata

  • C. 

   Izracunavanje Hash vrednosti

  • D. 

   Digitalno potpisivanje

  • E. 

   Sifrovanje

  • F. 

   Izracunavanje Hash funkcije

 • 9. 
  DES algoritam je podlozan (slab) na:
  • A. 

   Diferencijalnu analizu

  • B. 

   Linearnu analizu

  • C. 

   Potpunu pretragu kljuceva

  • D. 

   Man-in-the-middle napad

 • 10. 
  Asimetricnim sifarskim sistemom mogu se obezbediti sledeci servisi:
  • A. 

   1. Poverljivost

  • B. 

   2. Integritet

  • C. 

   6. Slucajnost

  • D. 

   3. Neporecivost

  • E. 

   5. Tacnost

  • F. 

   4. Ispravnost

 • 11. 
  Sifrat kod blokovskih sifara se dobije visestrukom primenom funkcije koja se naziva:
  • A. 

   Registar

  • B. 

   Linearni pomeracki registri

  • C. 

   Permutacija

  • D. 

   Iteracija

  • E. 

   Runda

  • F. 

   Klasa

 • 12. 
  Obeleziti sta je karakteristicno za kriptografske jednosmerne funkcije
  • A. 

   Tajne su

  • B. 

   Racunarski je kompleksno izracunavanje inverzne funkcije

  • C. 

   Lako se izracunava u direktnom smeru

  • D. 

   Eksponencijalnog su tipa

 • 13. 
  DH algoritam za uspostavljanje deljene tajne je osetljiv na:
  • A. 

   Lose izabranu eksponencijalnu funkciju

  • B. 

   Greske na prenosnom putu

  • C. 

   Napad tipa covek u sredini

  • D. 

   Sum na komunikacionom kanalu

 • 14. 
  Osnovna podela sifarskih sistema, prema vrsti kljuca deli se na:
  • A. 

   Blokovske sisteme

  • B. 

   Sekvencijalne sisteme

  • C. 

   Simetricne sisteme

  • D. 

   Asimetricne sisteme

 • 15. 
  RSA algoritam koristi sledece kljuceve:
  • A. 

   Simetricni kljuc

  • B. 

   Javni kljuc

  • C. 

   Slucajni kljuc

  • D. 

   Privatni kljuc

  • E. 

   DH kljuc

 • 16. 
  Kod AES algoritma:
  • A. 

   Duzina ulaznih blokova je jednaka duzini kljuca

  • B. 

   Duzina ulaznih blokova poruke je zavisna od duzine kljuca

  • C. 

   Duzina ulaznih blokova poruke je nezavisna od duzine kljuca

  • D. 

   Duzina ulaznih blokova poruke je nezavisna od duzine izlaznih blokova sifrata

 • 17. 
  Duzina podkljuca kod DES algoritma u svakoj rundi je:
  • A. 

   56 bita

  • B. 

   64 bita

  • C. 

   48 bita

  • D. 

   32 bita

 • 18. 
  U hibridnom sifarskom sistemu, obeleziti sta su prihvatljivi parametri (parametri koji odgovaraju).
  • A. 

   Tajni kljuc duzine 2048 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 512 bita

  • B. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 512 bita i privatni i javni kljuc duzine 1024 bita

  • C. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 2048 bita

  • D. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 256 bita

  • E. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 512 bita i privatni i javni kljuc duzine 2048 bita

  • F. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 1024 bita

 • 19. 
  DH algoritam je osetljiv na napad:
  • A. 

   Cut and paste

  • B. 

   Man in the middle

  • C. 

   Cut and go

  • D. 

   Paste and go

  • E. 

   Man in the paste

 • 20. 
  Obeleziti blokovske sifre:
  • A. 

   IDEA

  • B. 

   AES

  • C. 

   Blowfish

  • D. 

   3DES

  • E. 

   DES

  • F. 

   RC4

  • G. 

   A5/1

 • 21. 
  RSA algoritam se pojavio: (*svuda pise da se pojavio 1977.god, ali ovo su bili ponudjeni odgovori)
  • A. 

   1978. god

  • B. 

   1948. god

  • C. 

   2008. god

  • D. 

   1998. god

  • E. 

   1968. god

 • 22. 
  Ukoliko koristimo ECB rezim rada kod AES algoritma:
  • A. 

   Isti blok otovrenog teksta daje isti blok sifrata

  • B. 

   Dobija se najpouzdanija blokovska sifra

  • C. 

   Isti blok otvorenog teksta daje razlicit blok sifrata

  • D. 

   Sifrati nisu pogodni za upotrebu ECC kodova

  • E. 

   Sifrovanje je osetljivo na "Cut and Paste" napad

 • 23. 
  Kod RSA algortima u procesu digitalnog potpisivanje privatni kljuc: 
  • A. 

   Treba biti poznat obema stranama

  • B. 

   Samo strani koja digitalno potpisuje

  • C. 

   Treba da bude poznat sertifikacionom telu

  • D. 

   Samo strani koja prima poruku

 • 24. 
  Duzina bloka kod AES algoritma moze da bude:
  • A. 

   128 bita

  • B. 

   265 bita

  • C. 

   192 bita

  • D. 

   56 bita

  • E. 

   256 bita

  • F. 

   1024 bita

 • 25. 
  Obeleziti karakteristike asimetricnih sifarskih sistema:
  • A. 

   Imaju zajednicki tajni kljuc

  • B. 

   Tajnost im se zasniva na slozenosti izracunavanja nekih matematickih funkcija

  • C. 

   Imaju razlicite kljuceve za sifrovanje i desiforvanje

  • D. 

   Tajnost im se zasniva na tajnosti kljuceva

  • E. 

   Koriste se za tajnost (poverljivost) prenetih poruka

  • F. 

   Koriste se za digitalno potpisivanje

 • 26. 
  Ako su poznati sledeci parametri (p, g, a) i Bi informacija od Boba, Alisa izracunava kljuc na sledeci nacin:
  • A. 

   K= Bi^b mod p

  • B. 

   K= g^Bi mod p

  • C. 

   K= Bi^a mod p

  • D. 

   K= Ai^a mod p

 • 27. 
  Koliko iznosi aditivna inverzija broja 3 (mod 7)
  • A. 

   1

  • B. 

   5

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   6

  • F. 

   2

 • 28. 
  Osnovna tri nacina upotrebe kriptografije sa javnim kljucevima:
  • A. 

   Izdavanje biometrijskih dokumenata

  • B. 

   Sifrovanje

  • C. 

   Razmena simetricnog kljuca

  • D. 

   Digitalni potpis

  • E. 

   Razmena asimetricnog kljuca

 • 29. 
  Kod RSA algoritma javni kljucevi su:
  • A. 

   N,d

  • B. 

   N,e

  • C. 

   P,q

  • D. 

   D

 • 30. 
  Sertifikaciono telo potpisuje sertifikat:
  • A. 

   Simetricnim kljucem CA

  • B. 

   Privatnim kljucem CA

  • C. 

   Sertifikacionim kljucem CA

  • D. 

   Javnim kljucem CA

  • E. 

   Fabrickim kljucem CA

 • 31. 
  Obeleziti karakteristike simetricnih sifarskih sistema
  • A. 

   Racunarski su sigurni

  • B. 

   Koriste javni i privatni kljuc

  • C. 

   Tajnost im se zasniva na tajnosti algoritma

  • D. 

   Tajnost im se zasniva na slozenosti izracunvanja

  • E. 

   Koriste tajni kljuc

  • F. 

   Tajnost im se zasniva na tajnosti kljuca

 • 32. 
  Obeleziti koliko puta je RSA sporiji od AES-a:
  • A. 

   10 puta

  • B. 

   100 000 puta

  • C. 

   100 puta

  • D. 

   10 000 puta

  • E. 

   1000 puta

 • 33. 
  Double DES (2DES) koristi duzinu kljuca:
  • A. 

   512 bita

  • B. 

   112 bita

  • C. 

   192 bita

  • D. 

   64 bita

 • 34. 
  Primalac poruke koja je digitalno potpisana  proverava integritet poruke tako sto:
  • A. 

   Koristi privatni kljuc posiljaoca

  • B. 

   Nista od ponudjenog

  • C. 

   Koristi svoj privatni kljuc

  • D. 

   Koristi javni kljuc posiljaoca

 • 35. 
  Obeleziti sta je tacno za CA
  • A. 

   Koristi simetricne sertifikate

  • B. 

   Format sertifikata je X.256

  • C. 

   Treca strana od poverenja

  • D. 

   Format sertifikata je X.512

  • E. 

   Izdaje i potpisuje sertifikat

  • F. 

   Format sertifikata je X.509

 • 36. 
  Obeliziti tacan rezultat za: 52 (mod 17) = ?
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 37. 
  Sifrovanje simetricnim sifarskim sistemom obezbedjuje sledece servise:
  • A. 

   1. Tajnost

  • B. 

   5. Simetricnost

  • C. 

   3. Neporecivost

  • D. 

   2. Integritet

  • E. 

   4. Tacnost

 • 38. 
  Funkcije kod AES algortima:
  • A. 

   Sve su linearne

  • B. 

   Nisu invertibilne

  • C. 

   Jesu invertibilne

  • D. 

   Sve su nelinearne

 • 39. 
  Postupak desifrovanja sifrata C kod RSA algoritma je:
  • A. 

   Nista od ponudjenog

  • B. 

   M = C^e mod N

  • C. 

   M = C^d mod N

  • D. 

   M = M^d mod N

 • 40. 
  Notacija za trostruki DES je:
  • A. 

   C = E(D(E(P,K1),K2),K3)

  • B. 

   C = D(E(D(P,K1),K2),K3)

  • C. 

   P = E(D(E(P,K1),K2),K3)

  • D. 

   C = E(D(E(C,K1),K2),K3)

 • 41. 
  Ukoliko koristimo CBC rezim rada kod AES algoritma:
  • A. 

   Sifrati su medjusobno nezavisni

  • B. 

   Sifrati su linearno nezavisni od ulaznih blokova otvorenog teksta

  • C. 

   Sifrati se ponasaju kao kod sekvencijalnih sifri

  • D. 

   Sifrati su medjusobono zavisni jedan od drugog

 • 42. 
  Obeleziti poznate matematicki teske probleme na kojima pocivaju asimetricni sifarski sistemi:
  • A. 

   Eksponencijalna funkcija

  • B. 

   Diskretni logaritam

  • C. 

   Euklidov algoritam

  • D. 

   Faktorizacija broja

  • E. 

   Ojlerova funkcija

 • 43. 
  Trostruki DES sa tri nezavisna kljuca koristi kljuc:
  • A. 

   64 bita

  • B. 

   168 bita

  • C. 

   256 bita

  • D. 

   128 bita

 • 44. 
  Sifarski sistemi mogu biti:
  • A. 

   Jednosmerni

  • B. 

   Simetricni

  • C. 

   Dvosmerni

  • D. 

   Asimetricni

 • 45. 
  Obeleziti tacan rezultat za: (25*13)(mod 6) = ?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   0

 • 46. 
  Lavinski efekat definisemo kao:
  • A. 

   Mala promena na izlazu izaziva veliku promenu na ulazu

  • B. 

   Mala promena na ulazu izazvace veliku promenu na izlazu

  • C. 

   Velika promena na ulazu izazvace malu promenu na izlazu

  • D. 

   Velika promena na ulazu izazvace veliku promenu na izlazu

 • 47. 
  Kod RSA algoritma kada sifrujemo koristimo:
  • A. 

   Javni kljuc

  • B. 

   Sesijski kljuc

  • C. 

   Privatni kljuc

  • D. 

   Simetricni kljuc

  • E. 

   Tajni kljuc

 • 48. 
  Ukoliko koristimo CBC rezim rada kod AES algoritma:
  • A. 

   IV treba da bude fabricki zadat

  • B. 

   IV treba da bude slucajan

  • C. 

   IV treba da bude tajan

  • D. 

   Ne moramo koristiti IV

  • E. 

   Moramo koristiti IV

  • F. 

   IV treba da bude javan

 • 49. 
  Kod hibridnih sifarskih sistema obeleziti sta je ispravno:
  • A. 

   Tajnost se realizuje simetricnim sifarskim sistemom

  • B. 

   Autentifikacija se vrsi asimetricnim sifarskim sistemom

  • C. 

   Integritet podataka se realizuje simetricnim sifarskim sistemom

  • D. 

   Autentifikacija se vrsi simetricnim sifarskim sistemom

  • E. 

   Integritet podataka se realizuje asimetricnim sifarskim sistemom

  • F. 

   Tajnost se realizuje asimetricnim sifarskim sistemom

 • 50. 
  Ako se uporede simetricni i asimetricni sifarski sistemi obeleziti sta je tacno:
  • A. 

   Simetricni sifarski sistemi su brzi

  • B. 

   Kljuc simetricnog sistema je duzi u odnosu na kljuc asimetricnog

  • C. 

   Aimetricni sifarski sistemi su brzi

  • D. 

   Kljuc asimetricnog sistema je duzi u odnosu na kljuc kod simetricnog

 • 51. 
  Tajnost Diffie-Hellman (DH) algoritma se zasniva na slozenosti izracunavanja:
  • A. 

   Inverzne visestruke permutacije

  • B. 

   MInimalnog kvadratnog rastojanja

  • C. 

   Faktorizacije velikih prostih brojeva

  • D. 

   Diskretnog logaritma

 • 52. 
  Obeleziti sta je tacno za blokovske sifre:
  • A. 

   Greska od 1 bit u prenosu utice na 1 bit OT kod desifrovanja

  • B. 

   Greska u prenosu se ne nagomilava dalje od 2 bloka

  • C. 

   Greska u prenosu propagira do kraja sifrata

  • D. 

   Greska od 1 bit u prenosu utice na dva bloka OT kod desifrovanja

 • 53. 
  Za racunanje MAC koda za proveru integriteta poruke preko blokovske sifre:
  • A. 

   Koristi se CBC rezim rada

  • B. 

   MAC predstavlja prvi blok sifrata

  • C. 

   Koristi se EBC rezim rada

  • D. 

   MAC predstavlja poslednji blok sifrata

 • 54. 
  Duzina kljuca kod DES algoritma je:
  • A. 

   64 bita

  • B. 

   128 bita

  • C. 

   256 bita

  • D. 

   56 bita

  • E. 

   58 bita

 • 55. 
  Kod digitalnog potpisivanja koristimo: (*dvosmisleno pitanje: moze biti i samo privatni kljuc ako si misli iskljucivo na potpisivanje, a ako se misli na ceo proces digitalnog potpisivanja onda je kombincija oba kljuca)
  • A. 

   Tajni kljuc

  • B. 

   Kombinaciju oba kljuca

  • C. 

   Privatni kljuc

  • D. 

   Nista od ponudjenog

  • E. 

   Simetricni kljuc

  • F. 

   Hash vrednost

  • G. 

   Javni kljuc

 • 56. 
  Princip konfuzije:
  • A. 

   Kod "brute-force" napada svi kljucevi su jednako verovatni

  • B. 

   Kljucevi su konfuzno rasporedjeni u odnosu na otvoreni tekst

  • C. 

   Ima istorijski znacaj i predstavlja karakteristiku klasicnih sifarskih sistema

  • D. 

   Male promene u otvorenom tekstu uticu na sve bite sifrata

  • E. 

   Govori o apsolutnoj tajnosti One-Time PAd sifara

 • 57. 
  Kod blokovskih sifri u ECB rezimu je moguc sledeci napad:
  • A. 

   Man in the middle

  • B. 

   Cut and paste

  • C. 

   Inversion method

  • D. 

   Paste and go

  • E. 

   Iterative meaning

 • 58. 
  Da bi se sprecio napad na DH algoritam neophodna je:
  • A. 

   Slucajnost

  • B. 

   Sifrovanje

  • C. 

   Autentifikacija

  • D. 

   Integritet

  • E. 

   Poverljivost

 • 59. 
  Kod RSA privatni kljucevi su:
  • A. 

   N,d

  • B. 

   N,e

  • C. 

   D

  • D. 

   P,q

 • 60. 
  Kod blokovskih sifri, sifrovanje se primenjuje nad:
  • A. 

   Porukom izdeljenom na blokove fiksne duzine i dobijaju se blokovi sifrata razlicite duzine u zavisnosti od parametara

  • B. 

   Nizom bita, bajtova ili racunarskih reci, a rezultat je blok podataka fiksne duzine

  • C. 

   Porukom izdeljenom na blokove fiksne duzine i dobijaju se blokovi sifrata iste duzine koa i ulazni blokovi poruke

  • D. 

   Blokovima koji su duzine cele poruke

  • E. 

   Blokovima promenljive duzine gde kljuc odredjuje duzinu bloka

 • 61. 
  Digitalni sertifikat moze da sadrzi: - proveriti
  • A. 

   3. Ime i prezime vlasnika

  • B. 

   4. Slucajni niz za sifrovanje

  • C. 

   5. Source cod algoritma za PKI

  • D. 

   1. Javni kljuc vlasnika

  • E. 

   2. Tajni kljuc vlasnika

 • 62. 
  Princip difuzije:
  • A. 

   Odnosi se na difuznu karakteristiku sifrovanja sa slucajnim nizom

  • B. 

   Svaki bit sifrata je samo funkcija svih bitova teksta

  • C. 

   Svaki bit sifrata je funkcija svih bitova teksta i svih bitova kljuca

  • D. 

   Ima samo istorijski znacaj i predtavlja karakteristiku klasicnih sifarskih sistema

  • E. 

   Svaki bit sifrata je samo funkcija svih bitova kljuca

 • 63. 
  Postupak sifrovanja otvorene poruke M kod RSA algoritma je:
  • A. 

   C = e^M mod N

  • B. 

   C = M^e mod N

  • C. 

   M = C^e mod N

  • D. 

   C = E(M^K) mod N

 • 64. 
  Za funkciju poverljivosti (tajnosti) standardno se koriste:
  • A. 

   Simetricni sifarski sistemi

  • B. 

   Asimetricni sifarski sistemi

  • C. 

   RSA sistemi

  • D. 

   DH sistemi

  • E. 

   PKI sistemi

 • 65. 
  Duzina kljuca kod AES algoritma moze da bude
  • A. 

   56 bita

  • B. 

   512 bita

  • C. 

   192 bita

  • D. 

   128 bita

  • E. 

   112 bita

  • F. 

   256 bita

 • 66. 
  Rezimi rada blokovskih sifri su
  • A. 

   CTC

  • B. 

   CTR

  • C. 

   CBC

  • D. 

   TCP

  • E. 

   PKC

  • F. 

   ECB

 • 67. 
  Obeleziti: duzine kljuceva kod PKI  sistema koje su u upotrebi:
  • A. 

   1000, 2000, 3000

  • B. 

   1024, 2048, 4096

  • C. 

   512, 1024, 1244

  • D. 

   128, 256, 512

  • E. 

   112, 196, 256

 • 68. 
  Obeleziti blokovske sifre:
  • A. 

   RC4

  • B. 

   3DES

  • C. 

   IDEA

  • D. 

   Blowfish

  • E. 

   DES

  • F. 

   A5/1

  • G. 

   3AES

  • H. 

   RC6

  • I. 

   AES

 • 69. 
  Obeleziti regularne blokove DES algoritma:
  • A. 

   P boks

  • B. 

   S boks

  • C. 

   K boks

  • D. 

   E boks

  • E. 

   D boks

  • F. 

   Q boks

 • 70. 
  3DES sa EDE2 radi sa sledecom notacijom:
  • A. 

   C = EDE(P, K1, K2)

  • B. 

   C = E(D(E(P, K1), K1), K2)

  • C. 

   C = E(E(E(P, K1), K2), K1)

  • D. 

   C = E(D(E(P,K1),K2),K1)

 • 71. 
  DH protocol namenjen je za:
  • A. 

   Racunanje HASH vrednosti

  • B. 

   Uspostavljanje simetricnog kljuca

  • C. 

   Digitalno potpisivanje

  • D. 

   Razmenu asimetricnog kljuca

  • E. 

   Sifrovanje

 • 72. 
  Broj rundi kod DES algoritma je:
  • A. 

   64

  • B. 

   32

  • C. 

   16

  • D. 

   48

 • 73. 
  3DES sa EDE2 koristi kljuc duzine 
  • A. 

   112 bita

  • B. 

   56 bita

  • C. 

   96 bita

  • D. 

   168 bita

 • 74. 
  Message Autentification Cod (MAC) se moze racunati preko sledeceg blokovskog rezima:
  • A. 

   ECC

  • B. 

   IVC

  • C. 

   CBC

  • D. 

   ECB

  • E. 

   CTR

 • 75. 
  Sifrovanjme otvorenog teksta obezbedjujemo:
  • A. 

   Poverljivost poruke

  • B. 

   Integritet poruke

  • C. 

   Autentifikaciju

  • D. 

   Neporecivost

  • E. 

   Raspolozivost servisa