Kripto 2

75 Questions | Total Attempts: 2181

SettingsSettingsSettings
Kripto 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bob odredjuje parametre za DH ptokol prema sledecem: Bi= g^b mod p. Javni parametri su:
  • A. 

   P

  • B. 

   G

  • C. 

   B

 • 2. 
  U kom rezimu rada blokovskih sifri se koristi inicijalizacioni vektor (IV):
  • A. 

   ECB

  • B. 

   IVC

  • C. 

   CTR

  • D. 

   CBC

  • E. 

   ECC

 • 3. 
  Kod asimetricnih sifarskih sistema:
  • A. 

   Kljuc za desifrovanje i sifrovanje je isti ako se koristi za digitalni potpis

  • B. 

   Kljuc za desifrovanje i sifrovanje je razlicit

  • C. 

   Sifrovanje se vrsi privatnim kljucem primaoca

  • D. 

   Kljuc za desifrovanje i sifrovanje su isti

  • E. 

   Sifrovanje se vrsi javnim kljucem primaoca

 • 4. 
  PKI predstavlja sisteme sa:
  • A. 

   Tajnim kljucevima

  • B. 

   Sesijskim kljucevima

  • C. 

   Javnim i privatnim kljucevima

  • D. 

   Simetricnim kljucevima

 • 5. 
  Kada Alisa i Bob primene DH algoritam oni su:
  • A. 

   Uspostavili su slucajni niz koji moze da se koristi za "one-time pad"

  • B. 

   Uspostavili tajnu vrednost koja moze da se koristi kao simetricni kljuc

  • C. 

   Uspostavili su jedinstvenu kombinaciju: Privatni kljuc za Alisu i javni za Boba

  • D. 

   Uspostavili su jedinstvenu kombinaciju: Javni kljuc za Alisu i privatni kljuc za Boba

 • 6. 
  Fejstel sifra predstavlja:
  • A. 

   Algoritam za digitalno potpisivanje

  • B. 

   Tip blokovske sifre

  • C. 

   Algoritam za dobijanje hes vrednosti

  • D. 

   Tip apsolutno tajne sifre

  • E. 

   Tip sekvencijalne sifre

 • 7. 
  Simetricni sifarski sistemi koriste:
  • A. 

   Dva privatna i jedan javni kljuc

  • B. 

   Isti javni kljuc za sifrovanje i desifrovanje

  • C. 

   Jedan privatni kljuc i dva javna kljuca

  • D. 

   Tajni simetricni privatni kljuc

  • E. 

   Isti tajni kljuc za sifrovanje i desifrovanje

 • 8. 
  RSA algoritam mozemo koristiti za:
  • A. 

   Simetricno sifrovanje

  • B. 

   Generisanje sertifikata

  • C. 

   Izracunavanje Hash vrednosti

  • D. 

   Digitalno potpisivanje

  • E. 

   Sifrovanje

  • F. 

   Izracunavanje Hash funkcije

 • 9. 
  DES algoritam je podlozan (slab) na:
  • A. 

   Diferencijalnu analizu

  • B. 

   Linearnu analizu

  • C. 

   Potpunu pretragu kljuceva

  • D. 

   Man-in-the-middle napad

 • 10. 
  Asimetricnim sifarskim sistemom mogu se obezbediti sledeci servisi:
  • A. 

   1. Poverljivost

  • B. 

   2. Integritet

  • C. 

   6. Slucajnost

  • D. 

   3. Neporecivost

  • E. 

   5. Tacnost

  • F. 

   4. Ispravnost

 • 11. 
  Sifrat kod blokovskih sifara se dobije visestrukom primenom funkcije koja se naziva:
  • A. 

   Registar

  • B. 

   Linearni pomeracki registri

  • C. 

   Permutacija

  • D. 

   Iteracija

  • E. 

   Runda

  • F. 

   Klasa

 • 12. 
  Obeleziti sta je karakteristicno za kriptografske jednosmerne funkcije
  • A. 

   Tajne su

  • B. 

   Racunarski je kompleksno izracunavanje inverzne funkcije

  • C. 

   Lako se izracunava u direktnom smeru

  • D. 

   Eksponencijalnog su tipa

 • 13. 
  DH algoritam za uspostavljanje deljene tajne je osetljiv na:
  • A. 

   Lose izabranu eksponencijalnu funkciju

  • B. 

   Greske na prenosnom putu

  • C. 

   Napad tipa covek u sredini

  • D. 

   Sum na komunikacionom kanalu

 • 14. 
  Osnovna podela sifarskih sistema, prema vrsti kljuca deli se na:
  • A. 

   Blokovske sisteme

  • B. 

   Sekvencijalne sisteme

  • C. 

   Simetricne sisteme

  • D. 

   Asimetricne sisteme

 • 15. 
  RSA algoritam koristi sledece kljuceve:
  • A. 

   Simetricni kljuc

  • B. 

   Javni kljuc

  • C. 

   Slucajni kljuc

  • D. 

   Privatni kljuc

  • E. 

   DH kljuc

 • 16. 
  Kod AES algoritma:
  • A. 

   Duzina ulaznih blokova je jednaka duzini kljuca

  • B. 

   Duzina ulaznih blokova poruke je zavisna od duzine kljuca

  • C. 

   Duzina ulaznih blokova poruke je nezavisna od duzine kljuca

  • D. 

   Duzina ulaznih blokova poruke je nezavisna od duzine izlaznih blokova sifrata

 • 17. 
  Duzina podkljuca kod DES algoritma u svakoj rundi je:
  • A. 

   56 bita

  • B. 

   64 bita

  • C. 

   48 bita

  • D. 

   32 bita

 • 18. 
  U hibridnom sifarskom sistemu, obeleziti sta su prihvatljivi parametri (parametri koji odgovaraju).
  • A. 

   Tajni kljuc duzine 2048 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 512 bita

  • B. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 512 bita i privatni i javni kljuc duzine 1024 bita

  • C. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 2048 bita

  • D. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 256 bita

  • E. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 512 bita i privatni i javni kljuc duzine 2048 bita

  • F. 

   Tajni kljuc duzine 256 bita, hes vrednost duzine 256 bita i privatni i javni kljuc duzine 1024 bita

 • 19. 
  DH algoritam je osetljiv na napad:
  • A. 

   Cut and paste

  • B. 

   Man in the middle

  • C. 

   Cut and go

  • D. 

   Paste and go

  • E. 

   Man in the paste

 • 20. 
  Obeleziti blokovske sifre:
  • A. 

   IDEA

  • B. 

   AES

  • C. 

   Blowfish

  • D. 

   3DES

  • E. 

   DES

  • F. 

   RC4

  • G. 

   A5/1

 • 21. 
  RSA algoritam se pojavio: (*svuda pise da se pojavio 1977.god, ali ovo su bili ponudjeni odgovori)
  • A. 

   1978. god

  • B. 

   1948. god

  • C. 

   2008. god

  • D. 

   1998. god

  • E. 

   1968. god

 • 22. 
  Ukoliko koristimo ECB rezim rada kod AES algoritma:
  • A. 

   Isti blok otovrenog teksta daje isti blok sifrata

  • B. 

   Dobija se najpouzdanija blokovska sifra

  • C. 

   Isti blok otvorenog teksta daje razlicit blok sifrata

  • D. 

   Sifrati nisu pogodni za upotrebu ECC kodova

  • E. 

   Sifrovanje je osetljivo na "Cut and Paste" napad

 • 23. 
  Kod RSA algortima u procesu digitalnog potpisivanje privatni kljuc: 
  • A. 

   Treba biti poznat obema stranama

  • B. 

   Samo strani koja digitalno potpisuje

  • C. 

   Treba da bude poznat sertifikacionom telu

  • D. 

   Samo strani koja prima poruku

 • 24. 
  Duzina bloka kod AES algoritma moze da bude:
  • A. 

   128 bita

  • B. 

   265 bita

  • C. 

   192 bita

  • D. 

   56 bita

  • E. 

   256 bita

  • F. 

   1024 bita

 • 25. 
  Obeleziti karakteristike asimetricnih sifarskih sistema:
  • A. 

   Imaju zajednicki tajni kljuc

  • B. 

   Tajnost im se zasniva na slozenosti izracunavanja nekih matematickih funkcija

  • C. 

   Imaju razlicite kljuceve za sifrovanje i desiforvanje

  • D. 

   Tajnost im se zasniva na tajnosti kljuceva

  • E. 

   Koriste se za tajnost (poverljivost) prenetih poruka

  • F. 

   Koriste se za digitalno potpisivanje

Back to Top Back to top