Trắc Nghiệm Về Quỹ Học Bổng Thắp Sáng Niềm Tin

50 Questions | Total Attempts: 516

SettingsSettingsSettings
Trc Nghim V Qu Hc Bng Thp Sng Nim Tin - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Tổ chức Thắp Sáng Niềm Tin là?
  • A. 

   A. Quỹ học bổng

  • B. 

   B. Công ty

  • C. 

   C. Doanh nghiệp

  • D. 

   D. Quỹ từ thiện

 • 2. 
  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thành lập ngày tháng năm nào?
  • A. 

   A. 21/5/2006

  • B. 

   B. 25/1/2006

  • C. 

   C. 21/5/2007

  • D. 

   D. 25/1/2007

 • 3. 
  Ai là Chủ tịch đầu tiên của Quỹ?
  • A. 

   A. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • B. 

   B. Ông Đinh La Thăng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam

  • C. 

   C. Ông Phùng Đình Thực - Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • D. 

   D. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank

 • 4. 
  Năm 2007 có bao nhiêu tân sinh viên được Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin trao học bổng?
  • A. 

   A. 30

  • B. 

   B. 50

  • C. 

   C. 55

  • D. 

   D. 100

 • 5. 
  Mức học bổng mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hỗ trợ cho sinh viên đại học năm 2007 trị giá?
  • A. 

   A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • B. 

   B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • C. 

   C. 10 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • D. 

   D. 12 triệu đồng/năm học/sinh viên

 • 6. 
  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiền thân có tên là gì?
  • A. 

   A. PVcomBank – Thắp Sáng Niềm Tin

  • B. 

   B. PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin

  • C. 

   C. Thắp Sáng Niềm Tin

  • D. 

   D. Thắp Sáng Ước Mơ

 • 7. 
  Địa chỉ Website chính thức của Quỹ?
  • A. 

   A. http://quyhocbongthapsangniemtin.vn

  • B. 

   B. http://quyhocbongthapsangniemtin.com.vn

  • C. 

   C. http://www.thapsangniemtin.vn

  • D. 

   D. http://thapsangniemtin.com.vn

 • 8. 
  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã được Bộ Công Thương tặng giấy khen vào năm nào?
  • A. 

   A. 2017

  • B. 

   B. 2016

  • C. 

   C. 2015

  • D. 

   D. 2014

 • 9. 
  Điều kiện kết quả học tập hưởng 100% học bổng đối với sinh viên Quỹ là
  • A. 

   A. ĐTB ≥ 6,5 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  • B. 

   B. ĐTB ≥ 7,0 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  • C. 

   C. ĐTB ≥ 7,5 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

  • D. 

   D. ĐTB ≥ 8,0 (Khi không có điểm thi dưới trung bình)

 • 10. 
  Cộng đồng sinh viên nào hiện nay đang có số lượng sinh viên tham gia đông đảo nhất?
  • A. 

   A. Hà Nội

  • B. 

   B. Đà Nẵng

  • C. 

   C. Hồ Chí Minh

  • D. 

   D. Cần Thơ

 • 11. 
  Sáng lập viên ban đầu của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin là:
  • A. 

   A. PVFC

  • B. 

   B. PVOil

  • C. 

   C. PVFI

  • D. 

   D. PVFC, PVFI

 • 12. 
  Quỹ học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin”đã được Bộ Nội Vụ trao giấy phép thành lập tư cách pháp nhân, công nhận điệu lệ hoạt động và trở thành Quỹ xã hội hoá vào thời gian nào?
  • A. 

   A. 06/01/2011

  • B. 

   B. 01/06/2011

  • C. 

   C. 21/5/2008

  • D. 

   D. 25/1/2008

 • 13. 
  Hiện nay ai đang là chủ tịch Hội đồng Quản lý của Quỹ?
  • A. 

   A. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • B. 

   B. Ông Ngô Ngọc Quang – TV HĐQT PVcomBank

  • C. 

   A. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  • D. 

   D. Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT PVcomBank

 • 14. 
  Mức học bổng mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hỗ trợ cho sinh viên đại học năm 2009 trị giá?
  • A. 

   A. 8 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • B. 

   B. 9 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • C. 

   C. 10 triệu đồng/năm học/sinh viên

  • D. 

   D. 12 triệu đồng/năm học/sinh viên

 • 15. 
  Mức học bổng của Quỹ đã được điều chỉnh bao nhiêu lần?
  • A. 

   A. 3

  • B. 

   B. 4

  • C. 

   C. 5

  • D. 

   D. 6

 • 16. 
  Sinh hoạt cộng đồng sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin được tổ chức bao nhiêu lâu 1 lần?
  • A. 

   A. 1 tháng/1 lần

  • B. 

   B. 1 quý/1 lần

  • C. 

   C. 1 năm/1 lần

  • D. 

   D. 2 năm/1 lần

 • 17. 
  Quỹ học bổng Thắp Sáng Niêm Tin hoạt động theo tôn chỉ và nguyên tắc:
  • A. 

   A. Tự nguyện

  • B. 

   B. Lợi nhuận

  • C. 

   C. Tự nguyện và phi lợi nhuận

  • D. 

   D. Tự nguyện và lợi nhuận

 • 18. 
  Hiện nay, Quỹ có bao nhiêu sinh viên đã ra trường?
  • A. 

   A. Gần 500 bạn

  • B. 

   B. Hơn 500 bạn

  • C. 

   C. Gần 400 bạn

  • D. 

   D. Hơn 600 bạn

 • 19. 
  Điểm TBHK ≥ 7,0 nhưng có điểm thi dưới trung bình hoặc điểm TBHK từ 6,5 đến < 7,0 được hưởng bao nhiêu % học bổng?
  • A. 

   A. 100%

  • B. 

   B. 90%

  • C. 

   C. 70%

  • D. 

   D. 50%

 • 20. 
  Hiện nay, sinh viên tham gia sinh hoạt được Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin quan tâm hỗ trợ:
  • A. 

   A. Vật chất

  • B. 

   B. Trang bị kĩ năng mềm: giao tiếp, thuyết trình….

  • C. 

   C. Tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, định hướng nghề nghiệp

  • D. 

   D. Cả 3 phương án trên

 • 21. 
  Đối tượng xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hiện nay bao gồm?  
  • A. 

   A. Tân sinh viên vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  • B. 

   B. Học sinh THPT vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  • C. 

   C. Sinh viên vượt khó học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khắn

  • D. 

   D. Đáp án A&B

 • 22. 
  Quỹ “PV Oil – Chắp cánh ước mơ” sáp nhập vào quỹ học bổng TSNT vào thời gian nào?
  • A. 

   A. Tháng 7/2011

  • B. 

   B. Tháng 9/2011

  • C. 

   C. Tháng 5/2012

  • D. 

   D. Tháng 5/2013

 • 23. 
  Cộng đồng nào đạt được danh hiệu “Cộng đồng của năm” năm 2017?
  • A. 

   A. Cộng đồng TSNT Hà Nội

  • B. 

   B. Cộng đồng TSNT HCM

  • C. 

   C. Cộng đồng TSNT Huế

  • D. 

   D. Không có Cộng đồng nào

 • 24. 
  Điểm TBHK từ 6,0 đến <6,5 được hưởng bao nhiêu % học bổng?
  • A. 

   A. 100%

  • B. 

   B. 90%

  • C. 

   C. 70%

  • D. 

   D. 50%

 • 25. 
  Ấn phẩm - tập hợp những tin tức, sự kiện nổi bật của Quỹ - được xuất bản hàng quý và gửi đến các nhà tài trợ có tên là gì?
  • A. 

   A. Tập san “Thắp Sáng Niềm Tin”

  • B. 

   B. Bản tin “Chung tay thắp sáng niềm tin”

  • C. 

   C. Bản tin “Thắp Sáng Niềm Tin”

  • D. 

   D. Bản tin hàng quý “Thắp Sáng Niềm Tin”

Back to Top Back to top