Onlayn Sınaq 2

20 Suallar | Total Attempts: 182

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Onlayn Snaq 2

Yevlax 5 saylı tam orta məktəb


Questions and Answers
 • 1. 
  An=(n-12)/n olan ardıcıllığın neçənci həddi tam ədəddir?
  • A. 

   12

  • B. 

   2

  • C. 

   6

  • D. 

   3

  • E. 

   4

 • 2. 
  Tənliyi həl edin: Cos(x+2п)=-1
  • A. 

   п+пк

  • B. 

   -1-2п

  • C. 

   -п/2 +2пк

  • D. 

   2пк

  • E. 

   -п+2пк

 • 3. 
  у = \ 3x-12 \ -nın ekstremum nöqtəsini tap.
  • A. 

   0

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   YOXDUR

  • E. 

   -12

 • 4. 
  Какой тебе нравится?
  • A. 

   12,5

  • B. 

   5

  • C. 

   7,5

  • D. 

   15

  • E. 

   10

 • 5. 
  ədədləri müqaisə edin: a=0,2  b=0,(2)  c=0,(15)
  • A. 

   C<a<b

  • B. 

   B<c<a

  • C. 

   B<a<c

  • D. 

   A<b<c

  • E. 

   A<c<b

 • 6. 
  Какой тебе нравится?
  • A. 

   -1

  • B. 

   2001

  • C. 

   1

  • D. 

   0

 • 7. 
  Kvadratın perimetri 24sm-dir. Onun xarcinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tap
  • A. 

   Kök 3

  • B. 

   2 kök3

  • C. 

   6

  • D. 

   3  kök2

  • E. 

   3 kök3

 • 8. 
  Yolun 60 faizini getdikdən sonra hansı hissəsi qaldı
  • A. 

   0,2

  • B. 

   0,1

  • C. 

   0,6

  • D. 

   0,3

  • E. 

   0,4

 • 9. 
  A ədədi b-nin bölənidir. ƏKOB(a;b)-ƏBOB(a;b) ifadəsinin qiymətini tap
  • A. 

   A-b

  • B. 

   B-a

  • C. 

   Ab

  • D. 

   A/b

  • E. 

   B/a

 • 10. 
  X-in hansı qiymətində (2x-3)\(3x-2) kəsrinin mənası yoxdur?
  • A. 

   2/3

  • B. 

   -3/2

  • C. 

   1

  • D. 

   -2/3

  • E. 

   3/2

 • 11. 
  Hansı funksiyanın qrafiki ş\kildə göstərilmişdi?
  • A. 

   Y=-(x-3)2

  • B. 

   Y=-9x2

  • C. 

   Y=-(x+3)2-3

  • D. 

   Y=-(x+3)2

 • 12. 
  7x+8y=5 7x+8y=3   tənliklər sisteminin neçə həlli var?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   Sonsuz sayda

  • D. 

   Həlli yoxdur

  • E. 

   1

 • 13. 
  Loq32=a-1 olarsa, loq29=?
  • A. 

   3/(a-1)

  • B. 

   2/(a-1)

  • C. 

   2/(a+1)

  • D. 

   2(a-1)

  • E. 

   3/(a+1)

 • 14. 
  Doğru bərabərliyi seç
  • A. 

   A5:a-5=1

  • B. 

   (a-7)2=a-9

  • C. 

   A8a-15=a-7

  • D. 

   (a4)3=a7

  • E. 

   (ab2)4=ab8

 • 15. 
  Sadələşir: (3a-1)(9a2+3a+1)+(2a+1)(4a2-2a+1)=
  • A. 

   8a3-17

  • B. 

   2a3

  • C. 

   12a3+4

  • D. 

   3a3+16

  • E. 

   35a3

 • 16. 
  Y=Cos п/6 törəməsini tapın
  • A. 

   Kök3/2

  • B. 

   0

  • C. 

   1/2

  • D. 

   -1/2

  • E. 

   1

 • 17. 
  Y=2\x-1\+1 funksiyasının qrafiki hansıdır?
  • A. 

   E

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   A

 • 18. 
  0,7 ədədini hansı ədədə böldükdə 14/15 alınır?
  • A. 

   3/5

  • B. 

   3/7

  • C. 

   1/7

  • D. 

   5/7

  • E. 

   3/4

 • 19. 
  A-nın hansı qiymətində ax-7=4x-a tənliyinin həlli yoxdur?
  • A. 

   -1

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   7

  • E. 

   0

 • 20. 
  ABSDA1B1C1D1 kubunda oturacağın AC diaqonalı iləDD1C1C müstəvisi arasındakı bucağı tap
  • A. 

   900

  • B. 

   60o

  • C. 

   300

  • D. 

   450

  • E. 

   1350