Quis Bahasa Sunda X Kawih Lina Trisna

10 Questions | Total Attempts: 560

SettingsSettingsSettings
Quis Bahasa Sunda X Kawih Lina Trisna - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pek titenan kawih  ieu dihandap ku hidep . naon kira kira tema anu aya dina ieu kawih? Eceng gondok Balingbing jadi di pipir Karempeukan ku badori Abdi moal tiis piker Mun tacan laksana diri
  • A. 

   Aya kahayang

  • B. 

   Mikacinta

  • C. 

   Keur bobogohan

  • D. 

   Embung ditinggalkeun

 • 2. 
  Kawih eceng gondok  kaasup kana kawih naon?
  • A. 

   Kawih pop

  • B. 

   Kawih jass

  • C. 

   Kawih klasik

  • D. 

   Kawih keroncong

 • 3. 
  Dihandap ieu aya sababaraha jendre musik kecuali
  • A. 

   Pop

  • B. 

   Sisindiran

  • C. 

   Klasik

  • D. 

   Keroncong

 • 4. 
  Naon anu dimaksud kawih the?
  • A. 

   Sakur lalagu nu aya di tatar sunda

  • B. 

   Hahariringan

  • C. 

   Sisindiran

  • D. 

   Pupujian

  • E. 

   Option 5

 • 5. 
  Saha anu mopulerkeun kawih ka lingkungan urang sunda anu “nyakola”?
  • A. 

   Ubun kubarsah

  • B. 

   Gun gunawan

  • C. 

   Doel sumbang

  • D. 

   R. Machjar anggakoesomadinata

 • 6. 
  Lamun hiji lagu dipirig ku kacapi berarti nandakeun eta lagu teh kaasup kana lagu naon?
  • A. 

   Dangding kacapi

  • B. 

   Lalaguan sunda

  • C. 

   Hariring kacapian

  • D. 

   Bajidoran

 • 7. 
  Naon cirri na lamun hiji kawih disebut klasik?
  • A. 

   Laguna jadul

  • B. 

   Make sisindiran

  • C. 

   Ngagunakeun gamelan sunda

  • D. 

   Ngagunakeun seksopun

 • 8. 
  Dihandap ieu anu sok nyanggi lagu –lagu pop sunda kecuali
  • A. 

   Deddy odoy

  • B. 

   Yaya suharya

  • C. 

   Uko hendarto

  • D. 

   Bahtiar salendro

 • 9. 
  Dihandap ieu mangrupa struktur teks dina kawih kecuali
  • A. 

   Aya padalisan dina lagu

  • B. 

   Pilihan kecap

  • C. 

   Purwakanti

  • D. 

   Harti denotative jeung konotatif

 • 10. 
  Naon hartina beubeureuh?
  • A. 

   Kabogoh

  • B. 

   Bareuh

  • C. 

   Batur

  • D. 

   Alat musik

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.