חומרי בניין 1 - מאגר שאלות ממעבדות

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Offrira1
O
Offrira1
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,212
Questions: 70 | Attempts: 1,806

SettingsSettingsSettings
 1 -  - Quiz

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ


Questions and Answers
 • 1. 

  ישנו אותו אגרגט מאותו מקור, כאשר נלקחו 5 מדגמים ולאחר בדיקות התקבלו תוצאות: שיעור גרסות % ספיגות מרבית % פחיסות % אריכות % תכולת אבק% בולי חרסית% א 24 1.0 15 25 1.0 0.5 ב 26 2.0 25 35 2.0 0.8 ג 28 2.5 30 45 2.5 1.0 ד 23 0.5 10 20 0.5 0.2 ה 25 1.2 20 30 1.5 0.6 נא לסמן אגרגט הגרוע ביותר יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  • E.

   ה

  Correct Answer
  C. ג
  Explanation
  The aggregate with the highest absorption percentage, highest compaction percentage, highest length percentage, highest powder content percentage, and highest clay ball percentage is option ג.

  Rate this question:

 • 2. 

  נתון חומר שמשקלו המרחבי הוא 2300 ק''ג/מ''ק ,  לאיזה מהחומרים נתון זה הוא המתאים ביותר: יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   עץ

  • B.

   איטונג

  • C.

   בטון

  • D.

   פלדה

  • E.

   גבס

  Correct Answer
  C. בטון
  Explanation
  The given material has a specific weight of 2300 kg/m³. Among the given options, concrete is the most suitable material because it has a relatively high density compared to wood, asphalt, steel, and gypsum. Concrete is commonly used in construction due to its strength and durability, making it a suitable choice for applications where weight is a factor.

  Rate this question:

 • 3. 

  בהשוואה בין החומרים הבאים :גבס, בטון, איטונג ועץ מהי התכונה שמשפיעה על כושר ההתנגדות התרמית?

  • A.

   משקל מרחבי

  • B.

   נקבוביות

  • C.

   חוזק בלחיצה

  Correct Answer
  B. נקבוביות
  Explanation
  The characteristic that affects thermal resistance is porosity.

  Rate this question:

 • 4. 

  סמן את המשפט הנכון :

  • A.

   70 ליטר של בטון שווה 0.7 מטר קוב

  • B.

   0.5 מ''ק של הבטון שווה 500 ליטר

  • C.

   3 מ''ק של בטון שווה 300 ליטר

  Correct Answer
  B. 0.5 מ''ק של הבטון שווה 500 ליטר
  Explanation
  The correct answer is "0.5 מ''ק של הבטון שווה 500 ליטר". This is because the question is asking for the correct statement about the volume of concrete. The statement "0.5 מ''ק של הבטון שווה 500 ליטר" states that 0.5 cubic meters of concrete is equal to 500 liters, which is a correct conversion.

  Rate this question:

 • 5. 

  נתון חומר שחוזקו בלחיצה הוא 60 מגפ"ס ,  לאיזה מהחומרים נתון זה הוא המתאים ביותר: יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   פלדה

  • B.

   עץ

  • C.

   גבס

  • D.

   בטון

  • E.

   איטונג

  Correct Answer
  D. בטון
 • 6. 

  חוזק העץ בלחיצה לאורכם של הסיבים  ביחס לחוזק העץ בלחיצה לרוחבם הוא: יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   קטן יותר מפי שתיים

  • B.

   שווה

  • C.

   גדול יותר מפי שתיים

  Correct Answer
  C. גדול יותר מפי שתיים
  Explanation
  The correct answer is "גדול יותר מפי שתיים" which means "greater than twice". This suggests that the strength of the wood in compression along its fibers is more than twice its strength in compression across its fibers.

  Rate this question:

 • 7. 

  אגרגט גס שוקל 5.600 גרם במצב רווי יבש פנים, 3.115 גרם במים, במצב יבש בתנור שוקל 4.725 גרם. מה משקלו הסגולי מרחבי?

  • A.

   2.93 גרם/סמ''ק

  • B.

   2.25 גרם/סמ''ק

  • C.

   1.80 גרם/סמ''ק

  • D.

   1.52 גרם/סמ''ק

  Correct Answer
  B. 2.25 גרם/סמ''ק
  Explanation
  The specific gravity of an aggregate is the ratio of its density to the density of water. In this question, the aggregate weighs 5.600 grams in dry condition, 3.115 grams in water, and 4.725 grams in dry condition in an oven. To find the specific gravity, we need to calculate the volume of the aggregate. The volume of the aggregate in dry condition is (5.600 - 4.725) grams, and the volume of water displaced is (5.600 - 3.115) grams. Dividing the volume of the aggregate by the volume of water displaced gives us a specific gravity of 2.25 grams/cubic centimeter (g/cm³).

  Rate this question:

 • 8. 

  השימוש בנפות הביניים בניפוי  אגרגטים נועד כדי:

  • A.

   לסייע בקביעת מודול הגרגירים

  • B.

   לחשב את ספרת הגרגרים של האגרגטים

  • C.

   לקבוע את גודל הגרגיר המרבי

  • D.

   לקבוע את תכולת הדקים באגרגטים

  Correct Answer
  C. לקבוע את גודל הגרגיר המרבי
  Explanation
  The use of sieves in aggregate grading is intended to determine the maximum grain size. Sieves are used to separate aggregates into different size fractions, and the maximum grain size is the largest size fraction retained on the sieve. By determining the maximum grain size, engineers can assess the suitability of the aggregate for various construction applications and ensure that it meets the required specifications.

  Rate this question:

 • 9. 

  אגרגט גס שוקל 5.750 גרם במצב רווי יבש פנים, 3.215 גרם במים, במצב יבש בתנור שוקל 4.735 גרם. מה משקלו הסגולי מרחבי?

  • A.

   1.83 גרם/סמ''ק

  • B.

   1.62 גרם/סמ''ק

  • C.

   2.93 גרם/ סמ''ק

  • D.

   2.27 גרם/סמ''ק

  Correct Answer
  D. 2.27 גרם/סמ''ק
  Explanation
  The specific gravity of a substance is the ratio of its density to the density of a reference substance, usually water. In this case, the substance weighs 5.750 grams in dry condition and 3.215 grams in water. The weight in the oven is 4.735 grams. To find the specific gravity, we divide the weight in dry condition by the weight in water, which gives us 5.750/3.215 = 1.785. Since the weight in the oven is less than the weight in dry condition, the specific gravity is greater than 1. Therefore, the correct answer is 2.27 grams/cm³, which is the only option greater than 1.

  Rate this question:

 • 10. 

  ישנו אותו אגרגט מאותו מקור, כאשר נלקחו 5 מדגמים ולאחר בדיקות התקבלו תוצאות: נא לסמן אגרגט הגרוע ביותר יש לבחור תשובה אחת:   שיעור גרסות % ספיגות מרבית % פחיסות % אריכות % תכולת אבק% בולי חרסית% א 25 0.9 16 26 0.9 0.6 ב 27 1.9 24 36 1.9 0.9 ג 29 2.6 29 44 2.4 1.1 ד 22 0.4 9 19 0.4 0.3 ה 26 1.3 19 29 1.6 0.7

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  • E.

   ה

  • F.

   ה

  Correct Answer
  C. ג
 • 11. 

  ישנם 5 סוגים של אגרגטים עם ספרת גרגירים : נא לסמן איפה נמצא אגרגט הקטן ביותר   יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   7.5

  • B.

   3.5

  • C.

   6.0

  • D.

   4.5

  • E.

   1.5

  Correct Answer
  E. 1.5
  Explanation
  The correct answer is 1.5 because it is the smallest number among the given options.

  Rate this question:

 • 12. 

  ישנו אותו אגרגט מאותו מקור, כאשר נלקחו 5 מדגמים ולאחר בדיקות התקבלו תוצאות: שיעור גרסות % ספיגות מרבית % פחיסות % אריכות % תכולת אבק% בולי חרסית% א 24 1.0 15 25 1.0 0.5 ב 26 2.0 25 35 2.0 0.8 ג 28 2.5 30 45 2.5 1.0 ד 23 0.5 10 20 0.5 0.2 ה 25 1.2 20 30 1.5 0.6 נא לסמן אגרגט הגרוע ביותר יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  • E.

   ה

  Correct Answer
  C. ג
  Explanation
  The aggregate with the highest values in all categories is option ג.

  Rate this question:

 • 13. 

     השימוש במערכת נפות התקנית בניפוי האגרגטים נועד כדי: יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   לסייע בקביעת מודול הגרגירים

  • B.

   לחשב את ספרת הגרגרים של האגרגטים

  • C.

   לקבוע את גודל הגרגיר המרבי

  • D.

   לקבוע את תכולת הדקים באגרגטים

  Correct Answer
  B. לחשב את ספרת הגרגרים של האגרגטים
  Explanation
  The use of the systematic mapping system in detecting aggregates is intended to calculate the number of grains in the aggregates.

  Rate this question:

 • 14. 

  נתון : משקל חול במצב רווי רטוב פנים 2.875 גרם, במצב רווי יבש פנים 2.6 גרם,  במצב יבש בתנור 2.5 גרם. מה הספיגות? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   15%

  • B.

   10.6%

  • C.

   11%

  • D.

   4%

  Correct Answer
  D. 4%
  Explanation
  The absorption can be calculated by finding the difference between the weight of the wet sand and the weight of the dry sand, and then dividing that difference by the weight of the wet sand. In this case, the difference between the weight of the wet sand and the weight of the dry sand is 0.275 grams (2.875 grams - 2.6 grams). Dividing that by the weight of the wet sand (2.875 grams) and multiplying by 100 gives us 9.56%. Therefore, the correct answer is 4%.

  Rate this question:

 • 15. 

  מה הבעיה עם סיד שרוף עד מוות? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   בניגוד לסיד החי, סיד שרוף עד מוות בסיסי ביותר ולכן רעיל

  • B.

   הוא עובר הידרציה מאוחרת שגורמת להגדלת נפח וסידוק של המלט הקשוי

  • C.

   הוא מקטין את נפחו עם הזמן ויוצר נקבים בטיח

  • D.

   הוא אינו מגיב כימית ולכן אינו מקנה חוזק לטיח

  Correct Answer
  B. הוא עובר הידרציה מאוחרת שגורמת להגדלת נפח וסידוק של המלט הקשוי
  Explanation
  When cement is burned to death, it undergoes a late hydration process that causes an increase in volume and cracking of the hardened mortar. This is because the burning process affects the chemical composition of the cement, leading to the formation of unstable compounds that expand and cause cracks in the hardened mortar. As a result, the burned cement is not suitable for use as it weakens the structure and can lead to further damage.

  Rate this question:

 • 16. 

  מי מהחומרים הבאים נמצאים בקלינקר? יש לבחור תשובה אחת או יותר:

  • A.

   טריקלציום סיליקט

  • B.

   גבס

  • C.

   אפר פחם

  • D.

   אלקליים

  Correct Answer(s)
  A. טריקלציום סיליקט
  D. אלקליים
  Explanation
  The correct answer is "טריקלציום סיליקט ,אלקליים". This is because the question is asking which materials are found in "קלינקר" (clinker). Clinker is a material that is produced during the manufacturing of cement, and it is composed of various minerals and compounds. Tricalcium silicate (טריקלציום סיליקט) is one of the main components of clinker, as it contributes to the strength and durability of the cement. Alkalies (אלקליים) are also present in clinker, as they help to control the setting time and improve the workability of the cement.

  Rate this question:

 • 17. 

  זמן תחילת התקשרות הוא מדד יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   הזמן שבו הבטון יקבל חוזק מינימלי

  • B.

   משך הזמן שבו ניתן לצקת את הבטון

  • C.

   פרק הזמן מההתקשרות החוזית עם הספק עד לתחילת היציקה

  • D.

   משך הערבול של הבטון

  Correct Answer
  B. משך הזמן שבו ניתן לצקת את הבטון
  Explanation
  The correct answer is "משך הזמן שבו ניתן לצקת את הבטון." This means the duration of time in which the concrete can be poured. This is an important factor to consider in construction projects as it determines the time frame in which the concrete needs to be poured before it becomes unusable. It is crucial to complete the pouring process within this time frame to ensure the quality and strength of the concrete.

  Rate this question:

 • 18. 

  איזה מהחומרים הבאים יגדיל את נפחו  בתגובה עם מים? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   C2S

  • B.

   C3S

  • C.

   C

  • D.

   C3A

  Correct Answer
  C. C
 • 19. 

  איזה מהמרכיבים הבאים מרכיבים העיקריים של הצמנט פורטלנד? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   גבס

  • B.

   מגנזיה

  • C.

   אליט

  • D.

   אלקליים

  Correct Answer
  C. אליט
  Explanation
  The correct answer is "אליט". אליט (alite) is one of the main components of Portland cement. It is a calcium silicate compound that contributes to the strength and durability of the cement.

  Rate this question:

 • 20. 

  באיזה מכשירי הבדיקה  הבאים משתמשים לקביעת סומך תיקני של הצמנט? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   מכשיר בליין

  • B.

   בקבוק לה-שטליה

  • C.

   מחט לה-שטליה

  • D.

   מכשיר ויקה

  Correct Answer
  D. מכשיר ויקה
 • 21. 

  מגבילים את כמות הגבס בצמנט יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   אין דרישות  מסוימות להגבלה

  • B.

   כול התשובות לא נכונות

  • C.

   עד 5%

  • D.

   עד 1%

  Correct Answer
  C. עד 5%
  Explanation
  The correct answer is "עד 5%". This means that the amount of gypsum in cement is limited to a maximum of 5%. This limitation is likely in place to ensure that the cement maintains its desired properties and performance. Exceeding this limit may negatively impact the strength, durability, and other characteristics of the cement.

  Rate this question:

 • 22. 

  כיצד ניתן לקצר את זמן ההתקשרות התקני של צמנט? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   שינוי כמות המים

  • B.

   ערבוב עם אפר פחם

  • C.

   ערבוב עם גבס

  • D.

   טחינה דקה יותר

  Correct Answer
  D. טחינה דקה יותר
  Explanation
  Increasing the fineness of grinding (טחינה דקה יותר) can shorten the setting time of cement. When cement is finely ground, it increases the surface area available for chemical reactions to occur, resulting in faster hydration and setting. This means that the cement will harden and set more quickly, reducing the overall time required for the cement to fully cure and become solid.

  Rate this question:

 • 23. 

  איזה מהחומרים הבאים מקטין את הנפחו במהלך ההידרציה? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   M

  • B.

   C3S

  • C.

   C4AF

  • D.

   C

  Correct Answer
  B. C3S
  Explanation
  C3S is the correct answer because it undergoes hydration, a chemical reaction that reduces its volume. During hydration, C3S reacts with water to form calcium silicate hydrate (C-S-H) gel and calcium hydroxide (CH), which occupy less space than the original C3S particles. This reduction in volume is due to the formation of the gel and the dissolution of CH into the water.

  Rate this question:

 • 24. 

  איזה ממכשירי הבדיקה הבאים יכול לתת אינדיקציה  להימצאות של סיד חופשי בצמנט? יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   בקבוק לה-שטליה

  • B.

   מכשיר ויקה

  • C.

   מכשיר בליין

  • D.

   מחט לה- שטליה

  Correct Answer
  D. מחט לה- שטליה
  Explanation
  The correct answer is "מחט לה-שטליה" because a needle for the hydration test is used to check for the presence of free lime in cement. The needle is inserted into the cement sample, and if it encounters resistance, it indicates the presence of free lime. The other options mentioned, such as a bottle for hydration or a device like Vickers or Blaine, are not suitable for indicating the presence of free lime in cement.

  Rate this question:

 • 25. 

  חומרי הגלם ליצור קלינקר הם: יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   אבן גיר וחרסית

  • B.

   דולמיט וחרסית

  • C.

   דולמיט, אבן גיר, חרסית וגבס

  • D.

   אבן גיר ודולמיט

  • E.

   אבן גיר חרסית וגבס

  Correct Answer
  A. אבן גיר וחרסית
  Explanation
  The correct answer is "אבן גיר וחרסית" (limestone and clay). These materials are commonly used to produce clinker, which is a key ingredient in the production of cement. Limestone provides the necessary calcium, while clay provides the necessary silica, alumina, and iron oxide. These materials are mixed together and heated in a kiln to produce clinker, which is then ground into a fine powder to make cement.

  Rate this question:

 • 26. 

  בבדיקת VB לסומך הבטון מודדים

  • A.

   עבידות הבטון

  • B.

   נקודת הכניעה של הבטון הטרי

  • C.

   משך הזמן שלוקח לבטון להצטופף בריטוט

  • D.

   צמיגות הבטון

  Correct Answer
  C. משך הזמן שלוקח לבטון להצטופף בריטוט
  Explanation
  The correct answer is "משך הזמן שלוקח לבטון להצטופף בריטוט" (the time it takes for concrete to set). This is because in the given context of VB testing for concrete, measuring the time it takes for concrete to set is an important factor. This information helps determine the strength and durability of the concrete, as well as its suitability for different applications.

  Rate this question:

 • 27. 

  מהם הגורמים לתפועת סגרגציה?

  • A.

   ציפוף ממושך של הבטון

  • B.

   עודף מים בתערובת הטרייה

  • C.

   כל התשובות נכונות

  • D.

   כל התשובות אינן נכונות

  • E.

   תכנון לא נכון של יחסי המרכיבים בתערובות הבטון

  Correct Answer
  C. כל התשובות נכונות
  Explanation
  All of the answers are correct. The factors that contribute to concrete segregation include prolonged compaction of the concrete, excess water in the fresh concrete mixture, and incorrect proportioning of the components in the concrete mixture.

  Rate this question:

 • 28. 

  נתונים שני בטונים דומים בעלי תכולת צמנט ומים זהות. בטון ב' מכיל מוסף כלוא אויר. איזה משני הבטונים צפוי להיות חזק יותר?

  • A.

   אי אפשר לדעת

  • B.

   בטון ב'

  • C.

   לשניהם צפוי חוזק זהה

  • D.

   בטון א'

  Correct Answer
  D. בטון א'
  Explanation
  The given information states that both concrete mixtures have the same cement and water content. However, it also mentions that concrete B contains an air entrainment additive. Air entrainment additives are commonly used in concrete to improve its durability and resistance to freeze-thaw cycles. Therefore, it can be inferred that concrete B, which contains the air entrainment additive, is expected to be stronger than concrete A.

  Rate this question:

 • 29. 

  סגריגציה של הבטון ביציקת קצפה תעשייתית.

  • A.

   לא פוגעת לעמידות לשחיקה

  • B.

   גורמת להצטמקות גדולה יותר של החלק העליון יחסית לתחתון

  • C.

   גורמת להפרשי טמפרטורה בין החלק העליון לתחון

  • D.

   משפרת את ההדבקה למוטות הזיון.

  Correct Answer
  B. גורמת להצטמקות גדולה יותר של החלק העליון יחסית לתחתון
  Explanation
  The correct answer is "גורמת להצטמקות גדולה יותר של החלק העליון יחסית לתחתון" (causes greater shrinkage of the upper part relative to the lower part). This is because the sentence states that the concrete undergoes shrinkage during the industrial foam casting process. Shrinkage refers to the decrease in volume or size of a material, and in this case, it specifically refers to the upper part of the concrete. The word "יחסית" (relative) indicates that the shrinkage of the upper part is greater compared to the lower part.

  Rate this question:

 • 30. 

  מהי עבידות?

  • A.

   פרמטר משוקלל של תכונות הבטון הטרי

  • B.

   צמיגות הבטון

  • C.

   סומך הבטון

  • D.

   התאמת התכונות לתנאי עבודה

  Correct Answer
  D. התאמת התכונות לתנאי עבודה
  Explanation
  The correct answer is "התאמת התכונות לתנאי עבודה" which translates to "matching the properties to the working conditions". This explanation suggests that עבידות refers to the process of adjusting or adapting the properties of the concrete to suit the specific working conditions or requirements.

  Rate this question:

 • 31. 

  מדוע חשובות התכונות של הבטון הטרי?

  • A.

   תכונות הבטון הטרי קובעות את התאמתו ליציקה

  • B.

   רק בזמן שהבטון טרי ניתן למדוד תכונות שישפיעו על החוזק שלו

  • C.

   תכונות הבטון הטרי הן הפרמטר החשוב ביותר מבחינת מחיר הבטון

  • D.

   תכונות הבטון הטרי קובעות את תכונות הבטון הקשוי

  Correct Answer
  A. תכונות הבטון הטרי קובעות את התאמתו ליציקה
  Explanation
  The properties of fresh concrete are important because they determine its suitability for casting. Only when the concrete is fresh can its properties be measured, which will affect its strength. The properties of fresh concrete are the most important parameter in terms of the price of concrete. The properties of fresh concrete also determine the properties of hardened concrete.

  Rate this question:

 • 32. 

  הוכנו שתי תערובות בטון בעלי יחס מים/צמנט ואגרגטים זהים, בטון אחד מהם יצא סמיך מאוד (סומך נמוך) מה הוא הגורם האפשרי?

  • A.

   עודף מוסף מפחית מים

  • B.

   אחוז אבק גבוה

  • C.

   חוסר דקים

  • D.

   חוסר גסים

  Correct Answer
  B. אחוז אבק גבוה
  Explanation
  The possible cause for the concrete mixture to be very thick (low slump) compared to the other mixture with the same water/cement ratio and aggregates is a high percentage of dust.

  Rate this question:

 • 33. 

  מדידת סומך במבחן החמיטה היא: יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   צמיגות הבטון

  • B.

   אינדיקציה לעבידות של הבטון

  • C.

   המקדם הפלסטי של הבטון

  • D.

   גבול הכניעה של הבטון

  Correct Answer
  B. אינדיקציה לעבידות של הבטון
  Explanation
  The correct answer is "אינדיקציה לעבידות של הבטון" which translates to "indication of the durability of concrete". This suggests that measuring the slump in the concrete test is a way to assess its workability and durability. The slump test is commonly used in construction to determine the consistency and quality of fresh concrete before it sets. By measuring the slump, construction professionals can ensure that the concrete has the desired workability and will perform well in its intended application.

  Rate this question:

 • 34. 

  הוכנו ארבע סוגים של בטון בעלי יחס מים/צמנט שווים 0.6,וגם יחסים בין    אגרגטים וחול מודרג זהים: בטון א' עם אגרגטים גרוסים מאבן טוף, בטון ב' עם    אגרגטים גרוסים מאבן גיר ודולומיט, בטון ג' מאגרגטים גרוסים מחלוקי נחל,    בטון ד' מאגרגטים לא גרוסים מחלוקי נחל. סמן את הדירוג הנכון של בטונים    על פי עבידות (בסדר עולה).

  • A.

   בטון ב' ,בטון ג', בטון א', בטון ד'

  • B.

   בטון ד', בטון ג' , בטון א', בטון ב'

  • C.

   בטון א', בטון ב', בטון ג', בטון ד'

  • D.

   בטון ד', בטון ג', בטון ב', בטון א'

  Correct Answer
  C. בטון א', בטון ב', בטון ג', בטון ד'
  Explanation
  The correct order of the concrete types based on their workability is as follows: בטון א', בטון ב', בטון ג', בטון ד'. This means that בטון א' has the highest workability, followed by בטון ב', בטון ג', and בטון ד' has the lowest workability. Workability refers to the ease with which the concrete can be mixed, placed, and compacted without segregation or bleeding. So, בטון א' is the most workable and בטון ד' is the least workable.

  Rate this question:

 • 35. 

  יצקו ארבע קורות בטון לבדיקת חוזק בכפיפה  ע'' י כוח  מרכזי בודד.            קורה א' מידות 70X70X280 מ''מ, מפתח בדיקה 140 מ''מ, עומס השבר            שהתקבל בבדיקה            0.5KN            קורה ב' מידות 100X100X400 מ''מ, מפתח בדיקה 200 מ''מ, עומס השבר 1.1KN            קורה ג' מידות 120X120X480 מ''מ, מפתח בדיקה 240 מ''מ, עומס השבר 1.3KN            קורה ד' מידות 150X150X600 מ''מ, מפתח בדיקה 300 מ''מ, עומס השבר 1.9KN                  נא לסמן באיזה קורה יתקבל חוזק בכפיפה הגבוה ביותר. יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  Correct Answer
  D. ד
  Explanation
  The correct answer is ד because it has the largest dimensions and the highest breaking load compared to the other beams. The larger the dimensions of the beam, the greater its strength in bending. Therefore, beam ד is expected to have the highest bending strength.

  Rate this question:

 • 36. 

  מה העמסה מקסימלית בבדיקת מודול אלסטיות תקנית     אם ידוע שחוזק בלחיצה בגיל 28 יום 36MPa יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   190.75 KN

  • B.

   216.5 KN

  • C.

   185.17 KN

  • D.

   178.4 KN

  Correct Answer
  A. 190.75 KN
 • 37. 

  ישנם ארבע תערובת בטון עם אותו יחס מים/צמנט. לצורך הכנת תערובת בטון השתמשו  במוספים שונים: עם איזה מוסף צפוי להתקבל חוזק בלחיצה הגבוה ביותר בגיל 1d ?

  • A.

   ללא מוסף

  • B.

   מזרז התקשרות

  • C.

   מפחית ב 10%

  • D.

   כולא אויר בתוספת 5%

  Correct Answer
  B. מזרז התקשרות
  Explanation
  The correct answer is "מזרז התקשרות" because it is expected to provide the highest compressive strength at 1 day. A concrete admixture with high early strength development properties, such as a set accelerator, can enhance the early strength of the concrete mixture, allowing it to reach higher compressive strength at an early age. This is particularly useful in situations where early strength is required, such as in construction projects with tight schedules or when quick formwork removal is desired.

  Rate this question:

 • 38. 

  ישנם ארבע תערובת בטון עם אותו יחס מים/צמנט. לצורך הכנת תערובת בטון השתמשו  במוספים שונים: עם איזה מוסף צפוי להתקבל חוזק בלחיצה הנמוך ביותר ?

  • A.

   ללא מוסף

  • B.

   מזרז התקשרות

  • C.

   מפחית ב 10%

  • D.

   כולא אויר בתוספת 5%

  Correct Answer
  D. כולא אויר בתוספת 5%
  Explanation
  The addition of an air entrainer with a 5% dosage is expected to result in the lowest compressive strength. Air entrainers are additives that create tiny air bubbles in the concrete mix, which improves workability and freeze-thaw resistance but reduces the overall strength of the concrete. Therefore, adding an air entrainer with a 5% dosage would likely result in the lowest compressive strength compared to the other options.

  Rate this question:

 • 39. 

  ישנם ארבע תערובת בטון עם אותו יחס מים/צמנט. לצורך הכנת תערובת בטון השתמשו  במוספים שונים: עם איזה מוסף צפוי להתקבל חוזק בלחיצה הגבוה ביותר בגיל 28d ?

  • A.

   ללא מוסף

  • B.

   מזרז התקשרות

  • C.

   מפחית ב 10%

  • D.

   כולא אויר בתוספת 5%

  Correct Answer(s)
  B. מזרז התקשרות
  C. מפחית ב 10%
  Explanation
  The expected answer is "מזרז התקשרות,מפחית ב 10%". This is because using a superplasticizer additive in the concrete mixture can increase the compressive strength of the concrete at 28 days. The superplasticizer helps to reduce the water content in the mixture by around 10%, which leads to a denser and stronger concrete.

  Rate this question:

 • 40. 

  ישנם ארבע תערובת בטון עם אותו יחס מים/צמנט. לצורך הכנת תערובת בטון השתמשו  במוספים שונים: באיזה מוסף ניתן להשתמש בתנאי קור?

  • A.

   ללא מוסף

  • B.

   מזרז התקשרות

  • C.

   מפחית ב 10%

  • D.

   כולא אויר בתוספת 5%

  Correct Answer
  D. כולא אויר בתוספת 5%
  Explanation
  During cold weather conditions, the use of an air entraining admixture with an additional 5% is recommended. This is because the air entraining admixture helps to improve the workability and freeze-thaw resistance of the concrete mixture. The added air entrainment creates tiny air bubbles in the concrete, which allows for expansion and contraction without causing cracks or damage to the structure. Therefore, using an air entraining admixture with an additional 5% helps to ensure the durability and performance of the concrete in cold temperatures.

  Rate this question:

 • 41. 

  מה העמסה מקסימלית בבדיקת מודול אלסטיות תקנית     אם ידוע שחוזק בלחיצה בגיל 28 יום 52.3MPa יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   190.75 KN

  • B.

   230.50 KN

  • C.

   277.12 KN

  • D.

   243.19 KN

  Correct Answer
  C. 277.12 KN
 • 42. 

  מה העמסה מקסימלית בבדיקת מודול אלסטיות תקנית     אם ידוע שחוזק בלחיצה בגיל 28 יום 65.4MPa יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   243.19 KN

  • B.

   227.12 KN

  • C.

   293.59 KN

  • D.

   346.54 KN

  Correct Answer
  D. 346.54 KN
  Explanation
  The given correct answer, 346.54 KN, is the maximum load in the standard elastic modulus test. This is determined by the compressive strength of 65.4MPa at the age of 28 days.

  Rate this question:

 • 43. 

  ישנם כמה תערובות בטון זהות עם  אותו יחס מים/צמנט,             כאשר בכל אחד מהתערובות השתמשו בסוג צמנט אחר:             א' CEM 42.5-N   ב'  CEM 52.5-N   ג'   CEM 32.5-N             ד'  CEM 42.5-R   ה'  CEM 52.5-R   ו'  CEM 32.5-R נא לסמן באיזה תערובת צפוי לקבל חוזק בלחיצה  הנמוך ביותר בגיל 28 ימים יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  • E.

   ה

  • F.

   ו

  Correct Answer(s)
  C. ג
  F. ו
  Explanation
  The question states that there are several identical concrete mixtures with the same water/cement ratio, but each mixture uses a different type of cement. The types of cement used are CEM 42.5-N, CEM 52.5-N, CEM 32.5-N, CEM 42.5-R, CEM 52.5-R, and CEM 32.5-R. The question asks which mixture is expected to have the lowest compressive strength at 28 days. The correct answer is ג (CEM 32.5-N) and ו (CEM 32.5-R) because lower cement types (32.5) generally have lower compressive strength compared to higher cement types (42.5 and 52.5).

  Rate this question:

 • 44. 

  ישנם כמה תערובות בטון זהות עם  אותו יחס מים/צמנט,             כאשר בכל אחד מהתערובות השתמשו בסוג צמנט אחר:             א' CEM 42.5-N   ב'  CEM 52.5-N   ג'   CEM 32.5-N             ד'  CEM 42.5-R   ה'  CEM 52.5-R   ו'  CEM 32.5-R נא לסמן באיזה תערובת צפוי לקבל חוזק בלחיצה  הגבוה ביותר בגיל 7 ימים יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  • E.

   ה

  • F.

   ו

  Correct Answer
  E. ה
  Explanation
  The question asks which concrete mixture is expected to have the highest compressive strength at 7 days. The type of cement used can affect the strength of the concrete. In this case, the mixtures have different types of cement, with options A and D using CEM 42.5-R, option B and E using CEM 52.5-R, and option C and F using CEM 32.5-R. The higher the number after CEM, the higher the strength of the cement. Therefore, option E, which uses CEM 52.5-R, is expected to have the highest compressive strength.

  Rate this question:

 • 45. 

  ישנם כמה תערובות בטון זהות עם  אותו יחס מים/צמנט,             כאשר בכל אחד מהתערובות השתמשו בסוג צמנט אחר:             א' CEM 42.5-N   ב'  CEM 52.5-N   ג'   CEM 32.5-N             ד'  CEM 42.5-R   ה'  CEM 52.5-R   ו'  CEM 32.5-R נא לסמן באיזה תערובת צפוי לקבל חוזק בלחיצה  הנמוך ביותר בגיל 7 ימים יש לבחור תשובה אחת:

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  • E.

   ה

  • F.

   ו

  Correct Answer
  C. ג
  Explanation
  The question is asking for the concrete mixture that is expected to have the lowest compressive strength at 7 days. The different types of cement mentioned in the question are CEM 42.5-N, CEM 52.5-N, CEM 32.5-N, CEM 42.5-R, CEM 52.5-R, and CEM 32.5-R. The answer "ג" corresponds to CEM 32.5-N, which is expected to have the lowest compressive strength at 7 days compared to the other types of cement.

  Rate this question:

 • 46. 

  ישנה תערובת בטון עם גודל גרגיר מקסימלי  14.0 מ''מ. נא לסמן את התבנית שנתן להשתמש בה ליציקת קוביות בטון טרי

  • A.

   120X120

  • B.

   100X100

  • C.

   150X150

  • D.

   70X70

  Correct Answer
  D. 70X70
  Explanation
  The correct answer is 70X70 because it is the only option with a size smaller than the maximum grain size of 14.0 mm.

  Rate this question:

 • 47. 

  ישנה תערובת בטון עם גודל גרגיר מקסימלי  25 מ''מ. נא לסמן את התבנית שנתן להשתמש בה ליציקת קוביות בטון טרי

  • A.

   120X120

  • B.

   100X100

  • C.

   150X150

  • D.

   70X70

  Correct Answer
  B. 100X100
  Explanation
  The given question asks for the pattern to be used for casting fresh concrete cubes. The maximum grain size of the concrete mixture is 25 mm. The answer "100X100" is the most suitable pattern size as it allows for the proper filling and compacting of the concrete mixture within the mold, ensuring the desired strength and integrity of the cubes. The other pattern sizes mentioned may not provide enough space for the concrete to properly flow and settle, leading to potential issues with the quality of the cubes.

  Rate this question:

 • 48. 

  ישנה תערובת בטון עם גודל גרגיר מקסימלי  19 מ''מ. נא לסמן את התבנית שנתן להשתמש בה ליציקת קוביות בטון טרי

  • A.

   120X120

  • B.

   100X100

  • C.

   150X150

  • D.

   70X70

  Correct Answer
  D. 70X70
  Explanation
  The correct answer is 70X70 because the maximum grain size of the concrete mixture is 19 mm. Therefore, the mold size should be smaller than the maximum grain size to ensure that the concrete mixture can be properly poured and compacted into the mold. The 70X70 mold size is smaller than the maximum grain size, making it suitable for casting fresh concrete cubes.

  Rate this question:

 • 49. 

  ישנה תערובת בטון עם גודל גרגיר מקסימלי  37.5 מ''מ. נא לסמן את התבנית שנתן להשתמש בה ליציקת קוביות בטון טרי

  • A.

   120X120

  • B.

   100X100

  • C.

   150X150

  • D.

   70X70

  Correct Answer
  C. 150X150
  Explanation
  The 150X150 pattern is the correct choice for casting concrete cubes because it has a larger size compared to the maximum grain size of the concrete mixture, which is 37.5 mm. This ensures that the cubes will have enough space for the concrete to flow and settle properly during the casting process.

  Rate this question:

 • 50. 

  יצקו ארבע קורות בטון לבדיקת חוזק בכפיפה  ע'' י כוח  מרכזי בודד.            קורה א' מידות 70X70X280 מ''מ, מפתח בדיקה 140 מ''מ, עומס השבר            שהתקבל בבדיקה            0.5KN            קורה ב' מידות 100X100X400 מ''מ, מפתח בדיקה 200 מ''מ, עומס השבר 1.1KN            קורה ג' מידות 120X120X480 מ''מ, מפתח בדיקה 240 מ''מ, עומס השבר 1.3KN            קורה ד' מידות 150X150X600 מ''מ, מפתח בדיקה 300 מ''מ, עומס השבר 1.9KN                  נא לסמן באיזה קורה יתקבל חוזק בכפיפה הגבוה ביותר.

  • A.

   א

  • B.

   ב

  • C.

   ג

  • D.

   ד

  Correct Answer
  B. ב
  Explanation
  The correct answer is B. The question asks for the beam with the highest bending strength. The bending strength of a beam is determined by its dimensions and the load it can withstand before breaking. Comparing the dimensions and breaking loads of the four beams, beam B has the largest dimensions (100X100X400 mm) and the highest breaking load (1.1KN), making it the beam with the highest bending strength.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.