Jums IR Tik Jums

20 Questions | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Jums IR Tik Jums - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kas yra klasės konstruktorius?
  • A. 

   Tai specifinė klasė, atsakinga už objektų kūrimą.

  • B. 

   Tai operatorius, konstruojantis objektą.

  • C. 

   Tai pirmasis klasės metodas, kuris yra kviečiamas konstruojant objektą.

  • D. 

   Tai svarbiausias klasės metodas

  • E. 

   Tai ne klasės funkcija, atsakinga už objekto konstravimą.

 • 2. 
  Kiek argumentų būtina pateikti aprašant lokalų perkraunamą unarinį operatorių?
  • A. 

   Nereikia nei vieno

  • B. 

   Du

  • C. 

   Vieną

 • 3. 
  Klasės objekte naudojamas "const" metodas?
  • A. 

   Negali keisti šio metodo lokalių kintamujų.

  • B. 

   Negali keisti klasėje deklaruotų duomenų, nesvarbu kurioje klasės prieigos srityje jie yra aprašomi.

  • C. 

   Gali keisti kaip "const" taip ir ne "const" klasės duomenis klasės public srityje.

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  "->" operatorius apjungia sekančius elementus (skaitant iš kairės į dešinę)
  • A. 

   Klasės objektą ir klasės narį

  • B. 

   Rodyklę į klasę ir klasės narį.

  • C. 

   Nuorodą į objektą ir klasės narį.

  • D. 

   Rodyklę į objektą ir klasės narį.

 • 5. 
  Konstruktoriaus vardas yra tapatus
  • A. 

   Klasei draugiškos funkcijos vardui.

  • B. 

   Klasės vardui.

  • C. 

   Konstruojamo objekto vardui.

  • D. 

   Atitinkamos klasės matomumo (prieigos) srities vardui.

 • 6. 
  Bazinės klasės grynai virtualus metodas, tai metodas, kuris
  • A. 

   Neturi parametrų sąrašo

  • B. 

   Skirtas konstruoti virtualų objektą.

  • C. 

   Negrąžina reikšmės

  • D. 

   Privalo būti apibrėžtas visuose paveldėjimuose

 • 7. 
  Kur yra klaida?
  • A. 

   Klaidingas metodo virtual void func(){}; apibrėžimas

  • B. 

   Klaidų nėra

  • C. 

   Negali būti kūriama rodyklė base *p

  • D. 

   Klasėje derived1 trūksta metodo void func() apibrėžimo

 • 8. 
  Kur yra klaida?
  • A. 

   Neteisingas "obj_A.d_error = Pi;" priskyrimas

  • B. 

   Neteisingas "obj_B.b = 4;" priskyrimas

  • C. 

   Neteisingas "obj_B.d_error = 2.36;" priskyrimas

  • D. 

   Neteisingai konstruojamas obj_A.

  • E. 

   Neteisingai konstruojamas obj_B.

 • 9. 
  Operacija "delete"
  • A. 

   Grąžina sistemai nenaudojamą dinaminę atmintį.

  • B. 

   Naikina bet kokį kintamąjį.

  • C. 

   Inicializuoja masyvą "0" elementais.

  • D. 

   Naikina masyvą.

 • 10. 
  Jei bazinė ir paveldėjusi klasės naudoja metodus su tokiais pačiais vardais, tai paveldėjusios klasės objektas
  • A. 

   Naudos bazinės klasės metodą.

  • B. 

   Naudos paveldėjusios klasės metodą.

  • C. 

   Naudos paveldėjusios klasės metodą, jei metodo naudojimas iš bazinės klasės neaprašytas :: operatoriumi.

 • 11. 
  Klasės deklaracijoje naudojamas "private", tai
  • A. 

   Konstruktorius

  • B. 

   Matomumo/prieigos srities specifikatorius

  • C. 

   Klasei draugiška funkcija

  • D. 

   Klasės kintamojo vardas

  • E. 

   Destruktorius

  • F. 

   Klasės metodas

 • 12. 
  "Draugiškos" ("friend") klasei funkcijos, tai
  • A. 

   Ne klasės narės funkcijos;

  • B. 

   Destruktoriai;

  • C. 

   Konstruktoriai;

  • D. 

   Klasės narės funkcijos;

 • 13. 
  Grynai virtualus metodas - tai virtualus metodas, kuris
  • A. 

   Klasę padaro abstrakčia

  • B. 

   Neturi parametrų sąrašo

  • C. 

   Negrąžina reikšmės

 • 14. 
  Virtualūs metodai:
  • A. 

   Negali būti paveldimi.

  • B. 

   Privalo turėti tą patį metodo kūną.

  • C. 

   Negali būti konstruktoriais.

  • D. 

   Negali būti destruktoriai.

 • 15. 
  "." operatorius (prieigos prie klasės nario operatorius) apjungia sekančius elementus (skaitant iš kairės į dešinę).
  • A. 

   Klasės narį ir klasės objektą

  • B. 

   Klasės objektą ir klasę

  • C. 

   Klase ir klasės narį

  • D. 

   Klasės objektą ir klasės narį.

 • 16. 
  Objektas aprašytas "const" gali naudoti tik "const" metodus
  • A. 

   Teisingai

  • B. 

   Neteisingai

 • 17. 
  Kuris operatorius negali būti perkrautas?
  • A. 

   ?

  • B. 

   +

  • C. 

   *

  • D. 

   ++

 • 18. 
  Class Date { ... Date (int, int, int) } Kuris konstruktorius blogas?
  • A. 

   Date Today = Date(12,8,2009);

  • B. 

   Date Birthday (22,1,1996);

  • C. 

   Date JustDate;

 • 19. 
  Class A{}; class B{}; void main () { A obj_A;    B obj_B; obj_A=obj_B; } Ar galimas toks kopijavimas?
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Taip

 • 20. 
  Class A { private:  int d; static i_static = 10; public : A(){d=0;}; Inline int My () const {return d;} void const_Your() {d++;} } Kur klaida?
  • A. 

   D yra prieinamas, nes yra private srityje.

  • B. 

   My metodas negali būti inline

  • C. 

   Operacija "++" yra negalima

  • D. 

   Netinkamai aprašytas konstruktorius

  • E. 

   Bloga "static" kintamojo inicializacija

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.