Mid Semester Bahasa Sunda Mi-alishlahiyah Kelas IV 2012

20 Questions | Total Attempts: 133

SettingsSettingsSettings
Mid Semester Bahasa Sunda Mi-alishlahiyah Kelas IV 2012 - Quiz

PILIHLAH JAWABAN YANG KAMU ANGGAP BENAR


Questions and Answers
 • 1. 
  Barang tarompet disada, kuda lumping teh beuki maceuh. Tarompet disadanya kucara di...
  • A. 

   Pukul

  • B. 

   Tiup

  • C. 

   Tepak

  • D. 

   Pencet

 • 2. 
  Kuda lumping teh kukudaan anu dijieun tina...bilik
  • A. 

   Hiasan

  • B. 

   Anyaman

  • C. 

   Gundukan

  • D. 

   Pepegan

 • 3. 
  Kuda lumping ter, mangrupakeun kasenian anu kudu....
  • A. 

   Anteupkeun

  • B. 

   Lastarikeun

  • C. 

   Hiburankeun

  • D. 

   Dagangkeun

 • 4. 
  Buntut kuda lumping rarawissan tina...
  • A. 

   Injuk

  • B. 

   Rapia

  • C. 

   Benang

  • D. 

   Daun cau

 • 5. 
  Kemping teh tempatna di...
  • A. 

   Sawah

  • B. 

   Imah

  • C. 

   Jalan

  • D. 

   Lapang

 • 6. 
  Tempat sare waktu kemping yaeta di...
  • A. 

   Imah

  • B. 

   Saung

  • C. 

   Tenda

  • D. 

   Warung

 • 7. 
  Sifat pucang dina carita diluhur nyaeta...
  • A. 

   Bodo

  • B. 

   Pinter

  • C. 

   Luguh

  • D. 

   Ogoan

 • 8. 
  Buaya hirupnya teh di...
  • A. 

   Leweung

  • B. 

   Gunung

  • C. 

   Sawah

  • D. 

   Walungan

 • 9. 
  ....barudak sakolateh kemping na ?
  • A. 

   Dimana

  • B. 

   Kamana

  • C. 

   Iraha

  • D. 

   Kunaon

 • 10. 
  Cai anu kaluar ti gunung tur herang pisan, ngaranna cai...
  • A. 

   Solokan

  • B. 

   Nyusu

  • C. 

   Palid

  • D. 

   Gunung

 • 11. 
  Barudak hartina...
  • A. 

   Awewe

  • B. 

   Adik

  • C. 

   Teman

  • D. 

   Anak-anak

 • 12. 
  Barudak awewe lamun digeroan kudu ngajawab...
  • A. 

   Kulan

  • B. 

   Kaah

  • C. 

   Uhuy

  • D. 

   Oyye

 • 13. 
  Ngirimkeun surat teh ngaliwatan kantor...
  • A. 

   Telkom

  • B. 

   Pos

  • C. 

   Pulisi

  • D. 

   Satpam

 • 14. 
  Tanggal jeung tempat dijieunna surat disebutna...surat
  • A. 

   Bubuka

  • B. 

   Eusi

  • C. 

   Panutup

  • D. 

   Titimanga

 • 15. 
  Papatah kolot ku urang kudu di....
  • A. 

   Anteup

  • B. 

   Laksanakeun

  • C. 

   Apilainkeun

  • D. 

   Hare-harekeun

 • 16. 
  Di handap ieu ngaran nagara anu pernah ngajajah Indonesia, iwal...
  • A. 

   Belanda

  • B. 

   Jepang

  • C. 

   Singapura

  • D. 

   Portugis

 • 17. 
  Walungan anu pangpanjangna di Provinsi Jawa Barat Nyaeta ...
  • A. 

   Citarum

  • B. 

   Cikapundung

  • C. 

   Cikamba

  • D. 

   Cisangkui

 • 18. 
  Dina waktu jaman di jajah Belanda kahirupan rakyat Indonesia teh ...
  • A. 

   Senang

  • B. 

   Sangsara

  • C. 

   Bahagia

  • D. 

   Makmur

 • 19. 
  Isuk-isuk artina...
  • A. 

   Siang

  • B. 

   Sore

  • C. 

   Pagi-pagi

  • D. 

   Malam

 • 20. 
  Barudak anu mangkat kemping ngariungna di sakola Kecap ngariung artina...
  • A. 

   Loba

  • B. 

   Indit

  • C. 

   Ngumpul

  • D. 

   Caricing