Merenje 2 Ispala 3

10 Questions | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Merenje 2 Ispala 3 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Uobicajno je da se specijalizovani racunari namenjeni za upravljanje tehnoloskim procesima nazivaju
 • 2. 
  Sa ciljem uspesnijeg prenosa obrade i zapisivanja neelektricne merne velicine se preslikavaju na
 • 3. 
  Senzori energiju za svoj rad uzimaju iz medijuma za cije stanje odrazavaju(mere)
 • 4. 
  U idustrijskoj metalurgiji najsiru primenu imaju
  • A. 

   Otpornicki senzori

  • B. 

   Kapacitivni senzori

  • C. 

   Induktivni senzori

 • 5. 
  Prema __________ prirodi velicine se meri senzori se mogu podeliti u dve osnovne grupe senzore elektricnih i neelektricnih velicina
 • 6. 
  Niz elemenata mernog sistema koji cine pojedinacnu putanju signala od senzora do izlaznog elementa zove se 
 • 7. 
  Deo mernog lanca koji jednu velicinu pretvara u informacionom smislu u drugu radi merenja
 • 8. 
  Merni pretvarac je celina koja se __________ (moze,ne moze) upotrebiti samostalno
 • 9. 
  Pri merenjima u idustijskim uslovima najveci broj senozra pomocu kojih se merena neelektricna velicina transformise u signal
  • A. 

   Pasivne el elemente

  • B. 

   Aktivne el elementre

  • C. 

   Pasivne i aktivne el elemente

 • 10. 
  Merni i upravljacki uredjaji razlicitog stepena slozenosti posredstvom kojih se ostvarike sprega sa procesom predstavljaju ____________ jedinice spec racunara
Back to Top Back to top