4. Matte Quiz 2b Statistik

16 Questions | Total Attempts: 185

SettingsSettingsSettings
4. Matte Quiz 2b Statistik - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  En kulturförening ville ta reda på kommunens invånares intresse för ett nytt kulturhus. Man delade därför ut en enkät till 200 personer vid entrén till teatern. Vilka av följande alternativ är den högsta bidragande faktorn till ett mätfel som begås i denna undersökning:
  • A. 

   200 människor är inte tillräckligt - fler borde bli tillfrågade!

  • B. 

   Man måste göra ett slumpmässigt urval! Folk som besöker teatern är mer intresserade av kultur än den genomsnittliga medborgaren!

 • 2. 
  Vad kallas detta diagram?
 • 3. 
  Hur stor är variationsbredden?
 • 4. 
  Hur stort är kvartilavståndet?
 • 5. 
  Följande data visar resultatet från ett teoritest på en Trafikskola i Umeå: Beräkna standardavvikelsen med hjälp av följande formel: (som också finns i formelbladet) Svara med en decimal.
 • 6. 
  Livslängden (antal körda mil) för bildäcket Rubber Gold 5000 antas vara normalfördelad med medelvärde 3600 och standardavvikelsen 600. Hur många procent av däcken kan köras mellan 3000 och 4200 mil?
 • 7. 
  Livslängden (antal körda mil) för bildäcket Rubber Gold 5000 antas vara normalfördelad med medelvärde 3600 och standardavvikelsen 600. Hur många procent av däcken behöver bytas före 3000 mil?
 • 8. 
  Vid Nationella provet i matematik bad en lärare några elever ange hur många timmar de hade studerat inför provet. Läraren gjorde sedan en tabell som visade elevernas studietid och resultat. Sedan förde läraren in värdena i ett koordinatsystem för att undersöka om det fanns korrelation. Finns det någon korrelation?
  • A. 

   Ja, det finns korrelation!

  • B. 

   Nej, det finns ingen korrelation!

 • 9. 
  Mellan vilka följande händelser finns det ett kausalt samband?
  • A. 

   Hur länge en affär har öppet och hur stor försäljning affären har

  • B. 

   Hur varmt det är och hur mycket glass som säljs

  • C. 

   Antal jordbävningar i Asien och vilket resultat du får på Nationella provet

  • D. 

   Hur billiga apelsiner är och hur många personer som är förkylda