Kebarangkalian Teori Yang Melibatkan Kesudahan Sama Boleh Jadi (Peristiwa Bagi Suatu Eksperimen)

15 Questions | Total Attempts: 129

SettingsSettingsSettings
Kebarangkalian Teori Yang Melibatkan Kesudahan Sama Boleh Jadi (Peristiwa Bagi Suatu Eksperimen) - Quiz

Sila jawab 15 soalan Peristiwa bagi Suatu Eksperimen. Ketahui skor anda di akhir kuiz Disediakan oleh: Cikgu Siti Bahiah binti Fazi


Questions and Answers
 • 1. 
  Rajah menunjukkan sekeping cakera dengan 4 sektor sama besar yang berwarna ungu, biru, merah dan hijau. Faris memutarkan cakera itu dan mencatatkan warna sektor yang diperoleh di penanda berwarna kuning apabila cakera tersebut berhenti.Tentukan ruang sampel bagi eksperimen itu.
  • A. 

   S={U, B, M, H}

  • B. 

   S=U, B, M, H

 • 2. 
  Rajah menunjukkan sekeping cakera dengan 4 sektor sama besar yang berwarna ungu, biru, merah dan hijau. Faris memutarkan cakera itu dan mencatatkan warna sektor yang diperoleh di penanda berwarna kuning apabila cakera tersebut berhenti. Tentukan peristiwa bagi mendapatkan warna ungu atau biru apabila cakera itu berhenti.
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

 • 3. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Tentukan ruang sampel, S bagi ekperimen itu.
  • A. 

   S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

  • B. 

   S = {2, 6, 6}

  • C. 

   S = {2, 3, 6}

 • 4. 
  Dalam suatu eksperimen, dua biji guli dikeluarkan daripada sebuah beg yang mengandungi guli kuning dan biru. Lengkapkan gambar rajah pokok itu dengan mencari pemboleh ubah I, II, III dan IV.
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Jawab soalan yang berikut dengan menuliskan jawapan anda mengikut tertib menaik. Tentukan ruang sampel bagi eksperimen itu. Ruang sampel, S= {[Blank], [Blank], [Blank], [Blank], [Blank], [Blank] }
 • 6. 
  Setiap keping kad yang telah dituliskan dengan hurf-huruf daripada perkataan 'COMPUTER' dimasukan ke dalam sebuah kotak.Kemudian , sekeping kad sipilih secara rawak daripada kotak itu. Tentukan ruang sampel bagi eksperimen itu [Tuliskan jawapan anda dalam tertib mengikut abjad] Ruang sampel, S = { [Blank], [Blank], [Blank], [Blank], [Blank], [Blank],[Blank],[Blank]}
 • 7. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Jawab soalan yang berikut dengan menuliskan jawapan anda mengikut tertib menaik. Tentukan peristiwa bagi P, bagi mendapatkan nombor ganjil. Peristiwa, P= { [Blank], [Blank], [Blank] }
 • 8. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Jawab soalan yang berikut dengan menuliskan jawapan anda mengikut tertib menaik. Tentukan peristiwa bagi Q, bagi mendapatkan nombor gandaan bagi 2. Peristiwa, Q= { [Blank], [Blank], [Blank] }
 • 9. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Jawab soalan yang berikut dengan menuliskan jawapan anda mengikut tertib menaik. Tentukan peristiwa, R, bagi mendapatkan nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 3. Peristiwa, R= { [Blank], [Blank], [Blank], [Blank] }
 • 10. 
  Setiap keping kad yang telah dituliskan dengan hurf-huruf daripada perkataan 'COMPUTER' dimasukan ke dalam sebuah kotak.Kemudian , sekeping kad sipilih secara rawak daripada kotak itu. Tentukan peristiwa, A bagi mendapatkan huruf vokal. [Tuliskan jawapan anda dalam tertib mengikut abjad] Peristiwa, A = { [Blank], [Blank], [Blank]}
 • 11. 
  Setiap keping kad yang telah dituliskan dengan hurf-huruf daripada perkataan 'COMPUTER' dimasukan ke dalam sebuah kotak.Kemudian , sekeping kad sipilih secara rawak daripada kotak itu. Tentukan peristiwa, B bagi mendapatkan huruf konsonan. [Tuliskan jawapan anda dalam tertib mengikut abjad] Peristiwa, A = {[Blank], [Blank], [Blank], [Blank], [Blank]}
 • 12. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Peristiwa, A bagi mendapatkan nombor yang kurang daripada 3 ialah
  • A. 

   A = {1, 2, 3 }

  • B. 

   A = {1, 2 }

  • C. 

   A = {1} atau A={2}

 • 13. 
  Sebiji dadu dilambung dan nombor dicatatkan. Peristiwa, B bagi mendapatkan nombor yang bukan nombor pedana ialah
  • A. 

   B = {1, 4, 6 }

  • B. 

   B = {2, 3, 5 }

  • C. 

   B = {4, 6 }

 • 14. 
  Dalam suatu eksperimen, dua biji guli dikeluarkan daripada sebuah beg yang mengandungi guli kuning dan biru. Tentukan ruang sampel, S.
  • A. 

   S = {KK, BK, BB}

  • B. 

   S = {KK, KB, BK, BB}

  • C. 

   S = {K, B, K, B}

  • D. 

   S = {B, K}

 • 15. 
  Dalam suatu eksperimen, dua biji guli dikeluarkan daripada sebuah beg yang mengandungi guli kuning dan biru. Apakah peristiwa, E , bagi mendapatkan dua biji guli dengan warna yang sama?
  • A. 

   E= {BB, KK}

  • B. 

   E= {warna yang sama}

  • C. 

   E= {KK, BB}

  • D. 

   E= {BK, KB}

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.