Online Magİstr Sinaq İmtahani №1

100 Suallar | Total Attempts: 8609

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Online Magstr Sinaq mtahani 1

Magistraturaya hazırlaşanlar üçün ONLİNE Magistr sınaq imtahanı (Məntiq, İnformatika və İngilis dili).WWW.AZ-MAGISTR.COM


Questions and Answers
 • 1. 
  Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın:insan – ağılkompyuter - ?
  • A. 

   Prosessor

  • B. 

   Proqram

  • C. 

   Maus

  • D. 

   Operator

  • E. 

   Intellekt

 • 2. 
  “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 3. 
  A, B, C, D və E şəxsləri iyun, iyul və avqust aylarında istirahət guşəsinə getmişdilər. Hər ay I və II yarımay şəklində ayrılmışdır. Bu şəxslərin istirahətə getdikləri yarımaylarla bağlı aşağıdakılar məlumdur:
  • Hərkəs fərqli vaxtlarda istirahətə gedib;
  • İstirahətə ilk gedən C – dir;
  • A və B istirahətə eyni ayda gediblər;
  • D və E istirahətə fərqli aylarda gedib;
  • E istirahətə I yarımayda gedib.
  Mətnə əsasən aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
  • A. 

   İyunda istirahətə A gedib.

  • B. 

   E iyulda istirahətə gedib.

  • C. 

   A və B istirahətə avqustda gedib.

  • D. 

   C və E istirahətə eyni ayda gedib.

  • E. 

   D istirahətə E – dən əvvəl gedib.

 • 4. 
  Kubun bütün qarşı üzlərindəki nöqtələrin ümumi sayı 7-dir. Bu kub aşağıdakılardan hansı ola bilər?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   Heç biri

 • 5. 
  50 nəfərlik bir turist qrupunda turistlərin bir qismi yalnız alman dilini, bir qismi yalnız ingilis dilini, qalanları isə hər iki dili bilir. İngilis dilini bilənlərin sayı alman dilini bilənlərin sayından iki dəfə çoxdur.Yalnız alman dilini bilənlərin sayı aşağıdakılardan hansı ola bilməz?
  • A. 

   8

  • B. 

   10

  • C. 

   12

  • D. 

   16

  • E. 

   18

 • 6. 
  “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 7. 
  1. Dördmərtəbəli məktəb binasının hər mərtəbəsində iki sinif – A və B sinifləri var. Aşağıdakı cədvəldə bu siniflərdəki şagird sayı verilmişdir. Hər mərtəbədəki 2 sinifdən yalnız biri seçilərək, seçilən sinfin bütün şagirdləri ekskursiyaya aparılmışdır.
  Ekskursiyaya aparılan şagirdlərin sayı 100 nəfərdirsə, seçilən siniflər üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? MərtəbəŞagirdlərin sayıA sinfindəB sinfindəI.
  1.  
  1.  
  II.
  1.  
  1.  
  III.
  1.  
  1.  
  IV.
  1.  
  1.  
  • A. 

   Dördü də B sinfidir.

  • B. 

   İkisi A, ikisi isə B sinfidir.

  • C. 

   Üçü B, biri isə A sinfidir.

  • D. 

   Üçü A, biri isə B sinfidir.

  • E. 

   Dördü də A sinfidir.

  • F. 

   Dördü də A sinfidir.

 • 8. 
  “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 9. 
  Hansı hissə buraxılmışdır?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 10. 
  Eyni alayın əsgərləri olan Vasif, Mikayıl, Kərim, Taleh və Alim saat 6:00 ilə 21:00 arasında hər biri üç saat olmaqla, növbə ilə alayın giriş qapısında keşik çəkdilər.
  • Vasif  Mikayıldan əvvəl, Talehdən sonra keşik çəkdi.
  • Alim və Taleh bir – birinin ardınca keşik çəkdilər.
  • Kərim günün birinci yarısında keşik çəkdi.
     Sonuncu keşik çəkən kim oldu?
  • A. 

   Alim

  • B. 

   Taleh

  • C. 

   Kərim

  • D. 

   Mikayıl

  • E. 

   Vasif

 • 11. 
  Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan natamam cütü tamamlayın.arı – neştər, ilan  - ?
  • A. 

   Ov

  • B. 

   Zəhər

  • C. 

   Qabıq

  • D. 

   Dil

  • E. 

   Diş

 • 12. 
  Anaqramları həll etməklə fərqli sözü tapın:
  • A. 

   L i ç i

  • B. 

   U p e r

  • C. 

   K e m a s k i

  • D. 

   A r e m i k a

  • E. 

   A n a k a d

 • 13. 
  Uyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsinin yerinə hansı fiqurun gəldiyini müəyyənləşdirin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 14. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsi əvəzinə uyğun olan ədədi tapın.
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   10

 • 15. 
  İki kilometr getdim və sağa dönüb daha altı kilometr yol getdim. Sonra sola döndüm və on kilometr yol getdim və məlum oldu ki, şimala tərəf yerimi dəyişmişəm. Mən hansı tərəfdən (cəhətdən) hərəkətə başlamışdım?
  • A. 

   Şimaldan

  • B. 

   Cənubdan

  • C. 

   Şərqdən

  • D. 

   Qərbdən

  • E. 

   Evdən

 • 16. 
  Birinci şamın tamamilə yanıb qurtarmasına 2 saat qalmış ikinci şamı yandırdılar və 1 saat keçəndən sonra məlum oldu ki, hər iki şamın hündürlüyü eynidir. Əgər birinci şamın 5 saata, ikinci şamın isə 4 saata tamamilə yandığı məlum olarsa, birinci şamın ikincidən neçə dəfə uzun olduğunu tapın (oturacaqlarının radiusları eynidir).                                                            
  • A. 

   3,75

  • B. 

   3,25

  • C. 

   3

  • D. 

   2,5

  • E. 

   2,75

  • F. 

   2,75

 • 17. 
  Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin:(sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)qırıntı – çörək
  • A. 

   Maye – damcı

  • B. 

   Krem – yağ

  • C. 

   Yonqar – taxta

  • D. 

   Uniya – birlik

  • E. 

   Su – vedrə

 • 18. 
  Müsabiqə nəticəsində Jalə, Sərxan, Şahin, Günel, Murad və Aysel mükafat aldılar. Onların mükafat alma sırası ilə əlaqədar aşağıdakılar məlumdur:
  • Jalə Şahindan əvvəl mükafat almışdır.
  • Jalədən sonra, Şahindan əvvəl bir nəfər mükafat almışdır və bu şəxs qadın deyil.
  • Güneldən dərhal sonra bir qadın da mükafat almışdır.
  • Sərxan Ayseldan dərhal sonra mükafat almışdır.
  Verilən məlumata görə, bu 6 nəfərin mükafat alma ardıcıllığının neçə variantı ola bilər?          
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

  • F. 

   5

 • 19. 
  Aşağıdakı diaqramda bir abonentin işıq, qaz və su sayğaclarının cari aya olan göstəriciləri təsvir olunmuşdur.            
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   12

  • E. 

   15

 • 20. 
  “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 21. 
  “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 22. 
  “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın:
  • A. 

   33

  • B. 

   34

  • C. 

   35

  • D. 

   36

  • E. 

   37

 • 23. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsi əvəzinə uyğun olan ədədi tapın.239    (25)   441546   (100)   212660    (36)   114581     (?)    413
  • A. 

   33

  • B. 

   36

  • C. 

   32

  • D. 

   35

  • E. 

   49

 • 24. 
  Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan natamam cütü tamamlayın.Şimal qütb – soyuqCənub qütb - ? 
  • A. 

   Cənubda

  • B. 

   Isti

  • C. 

   Buzlaq

  • D. 

   Soyuq

  • E. 

   Mülayim

 • 25. 
  Coğrafiya, geologiya, fizika, tarix və kimya fakültələrinin tələbələri  - Nuranə, Mahir, Səbuhi, Aydan və Kamran görüşüb gəzintiyə getməyi qərara aldılar. Görüş yerinə tələbələr müxtəlif vaxtlarda – 950, 1010, 1020, 1030 və 1050 – də çatdılar.
  • Kamranla Səbuhi görüş yerinə 30 dəq. fərqlə çatdılar.
  • Kamran tələbə qızların birindən əvvəl, tarix fakültəsinin tələbəsindən dərhal sonra  gəldi.
  • Tələbə qızlar bir – birinin ardınca gəlmədilər.
  • Coğrafiya və geologiya fakültəsinin tələbələri eyni cinsdəndirlər və onların biri digərindən 40 dəq. sonar görüş yerinə çatdı.
  • Görüşə Aydandan sonar gələn Mahir oldu.
  Mahir hansı fakültənin tələbəsidir?
  • A. 

   Tarix

  • B. 

   Coğrafiya

  • C. 

   Kimya

  • D. 

   Fizika

  • E. 

   Geologiya

Back to Top Back to top