Ly Thuyet Manicure 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tham1989
T
Tham1989
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 24,245
Questions: 94 | Attempts: 125

SettingsSettingsSettings
Ly Thuyet Manicure 3 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Khi cửa hàng có sự thay đổi về sở hữu chủ, chủ mới có thể hoạt động cửa hàng lâu nhất trong bao nhiêu ngày trước khi nộp thông báo đổi chủ cho ủy ban

  • A.

   14 ngày.

  • B.

   30 ngày.

  • C.

   45 ngày

  • D.

   60 ngày

  Correct Answer
  B. 30 ngày.
  Explanation
  The new owner of the store has a maximum of 30 days to operate the store before notifying the committee of the change in ownership.

  Rate this question:

 • 2. 

  Móng giả bằng giấy có thể được sử dụng

  • A.

   Nối dài móng.

  • B.

   Thay đổi màu móng.

  • C.

   Phủ đầy móng mới mọc trên móng bằng wrap vải.

  • D.

   Sửa những vết nứt nhỏ trên móng.

  Correct Answer
  D. Sửa những vết nứt nhỏ trên móng.
  Explanation
  The correct answer is "Sửa những vết nứt nhỏ trên móng." This is because the sentence "Móng giả bằng giấy có thể được sử dụng" translates to "Paper fake nails can be used." Therefore, the correct option is the one that relates to fixing small cracks on the nails.

  Rate this question:

 • 3. 

  Khi bôi móng giả, chất nào sau đây được sử dụng để giúp móng chắc khoẻ

  • A.

   Acrylic.

  • B.

   Chất dính.

  • C.

   Chất đệm

  • D.

   Chất khử trùng.

  Correct Answer
  B. Chất dính.
  Explanation
  The correct answer is "Chất dính." When applying fake nails, a adhesive is used to help the nails stay in place securely. This adhesive is commonly referred to as "chất dính" in Vietnamese.

  Rate this question:

 • 4. 

  Người được cấp giấy phép đăng ký phải thông báo cho phòng cấp giấy phép và qui định TX (TDLR) về thay đổi địa chỉ trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày thay đổi

  • A.

   5 ngày.

  • B.

   10 ngày.

  • C.

   15 ngày.

  • D.

   30 ngày.

  Correct Answer
  D. 30 ngày.
  Explanation
  The person who is issued a registration license must notify the licensing department and Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) about a change of address within 30 days from the date of the change.

  Rate this question:

 • 5. 

  Trong cắt sửa móng, thuốc bột se da được sử dụng để

  • A.

   Làm cứng móng.

  • B.

   Loại bỏ thuốc đánh bóng móng.

  • C.

   Ngăn chảy máu.

  • D.

   Loại bỏ biểu bì xung quanh.

  Correct Answer
  C. Ngăn chảy máu.
  Explanation
  The correct answer is "Ngăn chảy máu." In manicures and pedicures, cuticle powder is used to stop bleeding. This is because sometimes during the process of cutting and filing the nails, the cuticles may get accidentally nicked, causing them to bleed. Cuticle powder helps to stop the bleeding and promote healing.

  Rate this question:

 • 6. 

  Phương pháp phù hợp để tạo kiểu cho móng là giữa:

  • A.

   Toàn bộ móng theo chiều từ phải qua trái.

  • B.

   Lên và xuống quanh đầu móng.

  • C.

   Toàn bộ móng theo chiều từ trái qua phải.

  • D.

   Từ mỗi góc của móng đến giữa móng.

  Correct Answer
  D. Từ mỗi góc của móng đến giữa móng.
  Explanation
  The correct answer is "From each corner of the nail to the middle of the nail." This suggests that the appropriate method to style the nail is to start from each corner and move towards the center of the nail.

  Rate this question:

 • 7. 

  Tất cả các dụng cụ sau đây đều được sử dụng phổ biến trong việc đắp móng gỉ wrap, ngoại trừ:

  • A.

   Chất dính móng.

  • B.

   Vảí

  • C.

   Kéo.

  • D.

   Nước thơm bôi tay

  Correct Answer
  A. Chất dính móng.
  Explanation
  The correct answer is "Chất dính móng" because the other options (Vảí, Kéo, Nước thơm bôi tay) are commonly used tools in the process of wrapping rusty nails, while "Chất dính móng" is not.

  Rate this question:

 • 8. 

  Trước khi thực hiện dịch vụ đối với khách hàng, chuyện viên thẩm mỹ viện cần rửa tay bằng:

  • A.

   Nước xà bông.

  • B.

   Chất tẩy trắng.

  • C.

   Acetone.

  • D.

   Chất tầy uế.

  Correct Answer
  A. Nước xà bông.
  Explanation
  The correct answer is Nước xà bông. Before performing any service on a customer, the aesthetician needs to wash their hands with soap and water. This is a basic hygiene practice to ensure cleanliness and prevent the spread of germs and infections. Using soap and water helps to remove dirt, oils, and bacteria from the hands effectively. Chất tẩy trắng, acetone, and chất tầy uế are not suitable for hand washing in this context.

  Rate this question:

 • 9. 

  Một cục dưới da bất thường, có chứa dịch chất lỏng được gọi là:

  • A.

   U nang.

  • B.

   Nhọt.

  • C.

   Mụn cóc.

  • D.

   Mụn mủ.

  Correct Answer
  A. U nang.
  Explanation
  The correct answer is "U nang" because the question is asking for the term that refers to an abnormal lump under the skin containing fluid. "U nang" is the Vietnamese term for a cyst, which fits the description given in the question.

  Rate this question:

 • 10. 

  Người được cấp chứng chỉ nên đeo gì khi bị chất dính vào móng.

  • A.

   Kính bảo hộ.

  • B.

   Găng tay bằng chất dẻo.

  • C.

   Áo choàng phòng thí nghiệm

  • D.

   Áo choàng phòng thí nghiệm không tay bằng chất dẻo.

  Correct Answer
  A. Kính bảo hộ.
  Explanation
  The correct answer is "Kính bảo hộ" because when a substance is splashed onto the nails, it can potentially get into the eyes. Wearing safety glasses or goggles can protect the eyes from any harmful substances.

  Rate this question:

 • 11. 

  Thành phần chủ yếu của móng là?

  • A.

   Keratin.

  • B.

   Chất tạo keo.

  • C.

   Canxi.

  • D.

   Carbonat.

  Correct Answer
  A. Keratin.
  Explanation
  The main component of nails is keratin. Keratin is a protein that is found in the outer layer of the skin, hair, and nails. It provides strength and structure to the nails, making them hard and durable. Keratin also helps to protect the nails from damage and breakage.

  Rate this question:

 • 12. 

  Khi khách hàng muốn tẩy bỏ móng Gel UV, ta nên làm gì?

  • A.

   Khuyên khách hàng đợi cho móng mọc dài ra.

  • B.

   Dùng buffer để chà bỏ lớp gel khỏi móng.

  • C.

   Dùng cây gỗ cam để cạo lớp gel.

  • D.

   Ngâm móng trong acetone rồi bóc lớp móng gel UV.

  Correct Answer
  B. Dùng buffer để chà bỏ lớp gel khỏi móng.
  Explanation
  The correct answer is to use a buffer to remove the gel layer from the nails. This is a common method used in nail salons to remove gel UV nails. The buffer helps to gently file away the gel without causing damage to the natural nails. It is an effective and safe way to remove the gel, allowing the nails to be ready for a new application or to be left natural.

  Rate this question:

 • 13. 

  Khăn trải giường và khăn lau cần được tẩy uế bằng:

  • A.

   Chất tẩy trằng.

  • B.

   Phenola.

  • C.

   Xà phòng và nước.

  • D.

   Hợp chất Amoniac bậc bốn.

  Correct Answer
  A. Chất tẩy trằng.
  Explanation
  The correct answer is "Chất tẩy trằng." This is because a bedspread and a cleaning cloth need to be washed with a detergent or laundry detergent to remove dirt and stains effectively. Phenol, soap and water, and quaternary ammonium compounds are not specifically designed for removing dirt from fabrics and may not be as effective as a laundry detergent.

  Rate this question:

 • 14. 

  Cách nào sau đây hạn chế hít vào các hóa chất có hiệu quả nhất?

  • A.

   Xử dụng quạt trong phòng.

  • B.

   Đóng chặt tất cả các sản phẩm sau khi xử dụng.

  • C.

   Xử dụng các chất xịt nền.

  • D.

   Xử dụng chất làm thơm phòng.

  Correct Answer
  B. Đóng chặt tất cả các sản phẩm sau khi xử dụng.
  Explanation
  The most effective way to minimize exposure to chemicals is to tightly seal all products after use. This prevents the release of any harmful substances into the environment and reduces the risk of inhalation or contact with these chemicals. Using fans in the room may help with ventilation, but it does not directly address the issue of containing the chemicals. Using spray air fresheners or scented products may actually introduce additional chemicals into the environment. Therefore, sealing the products is the best option to limit the impact of chemicals.

  Rate this question:

 • 15. 

  Móng giả có thể làm được từ

  • A.

   Giấy

  • B.

   Vải lanh

  • C.

   Chất dẻo.

  • D.

   Đồi mồi.

  Correct Answer
  C. Chất dẻo.
  Explanation
  Chất dẻo is the correct answer because it is the only option that can be used to make a móng giả (artificial nails). Giấy (paper), vải lanh (linen fabric), and đồi mồi (hill of ants) are not materials that can be used to create artificial nails.

  Rate this question:

 • 16. 

  Cần thảo luận với một khách hàng mới đến thẩm mỹ viện để cắt sửa móng tay về tất cả nội dung, ngoại trừ:

  • A.

   Công viện của khách hàng.

  • B.

   Lượng thời gian mà khách hàng để chăm sóc mình.

  • C.

   Các dạng hoạt động thể thao mà khách hàng tham gia.

  • D.

   Những thẩm mỹ viện mà khách hàng đã đến.

  Correct Answer
  C. Các dạng hoạt động thể thao mà khách hàng tham gia.
  Explanation
  The given answer states that the discussion with the new customer at the beauty salon should not include the types of sports activities that the customer participates in. This is because the discussion is about cutting and grooming the customer's nails, which is unrelated to their sports activities. The focus should be on the customer's preferences, the condition of their nails, and any specific requests they may have.

  Rate this question:

 • 17. 

  Trong các bước thuộc qui trình đắp móng giả (wrap), bước nào cần được thực hiện đầu tiên?

  • A.

   Đắp chất dính.

  • B.

   Đắp kem biểu bì.

  • C.

   Kéo biểu bì lại.

  • D.

   Sơn lót móng.

  Correct Answer
  C. Kéo biểu bì lại.
  Explanation
  The correct answer is "Kéo biểu bì lại." In the process of applying nail wraps, the first step is to trim and shape the natural nails. After that, the next step is to push back the cuticles and remove any excess skin. Only then can the nail wraps be applied, followed by trimming and filing to achieve the desired shape. Therefore, "Kéo biểu bì lại" (pushing back the cuticles) should be done first before applying the nail wraps.

  Rate this question:

 • 18. 

  Nếu bạn muốn xoa bóp cơ làm thẳng cổ tay và tạo thành một đường thẳng với các ngón tay, bạn sẽ xoa bóp:

  • A.

   Cơ sấp.

  • B.

   Cơ ngữa.

  • C.

   Cơ gấp.

  • D.

   Cơ duỗi

  Correct Answer
  D. Cơ duỗi
  Explanation
  The correct answer is "Cơ duỗi" because when you want to straighten your wrist and create a straight line with your fingers, you need to use the muscles that extend or straighten the wrist. These muscles are called the extensor muscles, which are responsible for extending the wrist joint and straightening the fingers. Therefore, "Cơ duỗi" is the correct answer as it refers to the muscles that perform this action.

  Rate this question:

 • 19. 

  Một khách hàng muốn gỡ bỏ nhửng móng tay giả, bạn cần phải làm gì?

  • A.

   Khuyên khách hàng đợi đến kỳ móng mới mọc lên để cắt đi phần móng giả.

  • B.

   Xử dụng vật đệm để tháo móng.

  • C.

   Xử dụng gỗ cam để cạy móng ra khỏi thân móng thật.

  • D.

   Những móng giả vào Acetone và bóc móng giả ra.

  Correct Answer
  D. Những móng giả vào Acetone và bóc móng giả ra.
  Explanation
  To remove fake nails, one can soak them in acetone and then peel them off.

  Rate this question:

 • 20. 

  Một khách hàng đến tiệm với các móng tay bị cắn tồi tệ, bạn nên khuyến nghị điều gì?

  • A.

   Tránh cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho đến khi các móng đã mọc lại.

  • B.

   Làm đầy và hàn gắn các móng.

  • C.

   Thêm móng giả.

  • D.

   Thoa kem làm mềm da.

  Correct Answer
  B. Làm đầy và hàn gắn các móng.
  Explanation
  The correct answer is "Làm đầy và hàn gắn các móng." This option suggests filling and repairing the bitten nails. This would be the most appropriate recommendation as it addresses the customer's specific issue of having badly bitten nails.

  Rate this question:

 • 21. 

  Khả năng cơ thể phá hủy bất kỳ vi khuẩn nào đã xâm nhập và kháng lại sự nhiễm trùng nói chung thường được gọi là:

  • A.

   Miễn dịch.

  • B.

   Nhiễm trùng.

  • C.

   Tiêm chủng.

  • D.

   Tiệt trùng.

  Correct Answer
  A. Miễn dịch.
  Explanation
  The correct answer for this question is "Miễn dịch" because it refers to the body's ability to destroy any invading bacteria and resist infection in general.

  Rate this question:

 • 22. 

  Quy trình xác định vị trí của đầu móng màu trắng của móng tay được gọi là

  • A.

   Phủ lại.

  • B.

   Phủ đầy lại.

  • C.

   Trượt trước.

  • D.

   Đảo ngược.

  Correct Answer
  A. Phủ lại.
  Explanation
  The correct answer is "Phủ lại." This is because "Phủ lại" means to repaint or cover again. In the context of the question, it refers to the process of determining the position of the white tip of the fingernail and covering it again with nail polish. The other options, "Phủ đầy lại" (to fill up again), "Trượt trước" (to slide forward), and "Đảo ngược" (to reverse), do not accurately describe the process of determining the position and covering the white tip of the fingernail.

  Rate this question:

 • 23. 

  Phản ứng hoá học khi GEL rắn lại trên móng được gọi là:

  • A.

   Sự đông cứng (chất lỏng thành chất rắn).

  • B.

   Sự lưu hoá (như cao su)

  • C.

   Phản ứng nổ.

  • D.

   Sự đông (như máu)

  Correct Answer
  A. Sự đông cứng (chất lỏng thành chất rắn).
  Explanation
  The correct answer is "Sự đông cứng (chất lỏng thành chất rắn)." This is because the question is asking for the chemical reaction that occurs when a gel solidifies on the nail. "Sự đông cứng" means solidification, and it accurately describes the process of a liquid gel turning into a solid state.

  Rate this question:

 • 24. 

  Tất cả các hiện tượng sau đây đều là các triệu chứng sớm của ảnh hưởng hoá chất thẩm mỹ viện trừ:

  • A.

   Đau lưng.

  • B.

   Mệt mõi.

  • C.

   Phát ban.

  • D.

   Chảy nước mắt.

  Correct Answer
  A. Đau lưng.
  Explanation
  The given question asks for the symptom that is not an early sign of the effects of cosmetic chemicals. The symptoms listed are back pain, fatigue, rash, and watery eyes. The correct answer is "Đau lưng" which means back pain. This means that back pain is not an early symptom of the effects of cosmetic chemicals.

  Rate this question:

 • 25. 

  Dụng nào thích hợp nhất cho việc loại bỏ những mảnh da nhỏ quanh móng tay?

  • A.

   Nhíp.

  • B.

   Cọ móng.

  • C.

   Bấm móng.

  • D.

   Dũa móng.

  Correct Answer
  A. Nhíp.
  Explanation
  The most suitable tool for removing small pieces of skin around the nails is a pair of tweezers or nail clippers. These tools have a pointed tip that can easily grip and remove the excess skin without causing any harm or injury to the nails or surrounding area. A nail brush is used for cleaning the nails, while a nail file is used for shaping and smoothing the nails.

  Rate this question:

 • 26. 

  Móng tay bôi GEL cần được bảo dưỡng

  • A.

   Mỗi tuần.

  • B.

   2 tới 3 tuần.

  • C.

   4 tới 6 tuần

  • D.

   6 tới 8 tuần.

  Correct Answer
  B. 2 tới 3 tuần.
 • 27. 

  So với nước thơm bôi tay và kem bôi tay thì kem:

  • A.

   Đặc hơn.

  • B.

   Nhiều keo hơn.

  • C.

   Chất axit acetic.

  • D.

   Làm chất dưỡng ẩm tốt hơn.

  Correct Answer
  A. Đặc hơn.
  Explanation
  The correct answer is "Đặc hơn." This means that compared to scented water and hand cream, the cream is thicker in consistency.

  Rate this question:

 • 28. 

  Khi đắp móng GEl màu sáng, bước nào sau đây cần được thực hiện đầu tiên?

  • A.

   Làm sạch móng.

  • B.

   Xử lý gel.

  • C.

   Đắp gel.

  • D.

   Đắp đầu biễu bì.

  Correct Answer
  A. Làm sạch móng.
  Explanation
  The first step that needs to be done when applying bright-colored gel nails is to clean the nails. This is important because it ensures that the nails are free from any dirt, oil, or residue that may affect the adhesion of the gel and the overall appearance of the nails. By cleaning the nails first, you create a clean and smooth surface for the gel application, allowing it to adhere properly and last longer.

  Rate this question:

 • 29. 

  Thuật massage nào sử dụng động tác nhào nắn để kích thích các mô nằm sâu dưới da?

  • A.

   Vuốt ve.

  • B.

   Vuốt và nhấn mạnh

  • C.

   Xoa bóp, chà xát.

  • D.

   Vổ

  Correct Answer
  B. Vuốt và nhấn mạnh
  Explanation
  The correct answer is "Vuốt và nhấn mạnh". This technique involves using firm strokes and applying pressure to stimulate the tissues beneath the skin. It helps to improve blood circulation and relax the muscles.

  Rate this question:

 • 30. 

  Cắt bỏ móng giả có thể gây tổn thương cho:

  • A.

   Cơ ngữa.

  • B.

   Móng nếp gấp.

  • C.

   Biểu bì.

  • D.

   Giường móng.

  Correct Answer
  D. Giường móng.
  Explanation
  Cutting off fake nails can cause damage to the nail bed.

  Rate this question:

 • 31. 

  Trong các bước sau đây khi cắt sửa móng chân, bước nào cần được thực hiện trước tiên?

  • A.

   Bấm móng.

  • B.

   Dũa móng.

  • C.

   Làm mềm da.

  • D.

   Ngâm chân.

  Correct Answer
  D. Ngâm chân.
  Explanation
  The correct answer is "Ngâm chân" because soaking the feet in warm water helps to soften the skin and nails, making it easier to trim and shape the nails. This step is usually done before cutting and filing the nails to ensure a more comfortable and effective pedicure experience.

  Rate this question:

 • 32. 

  Cơ quan nào cơ thể con người có chức năng đưa máu đi cung cấp chất dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể?

  • A.

   Hệ tuần hoàn.

  • B.

   Hệ thần kinh.

  • C.

   Vỏ bọc.

  • D.

   Tuyến nội tiết.

  Correct Answer
  A. Hệ tuần hoàn.
  Explanation
  The correct answer is the circulatory system. The circulatory system is responsible for transporting blood throughout the body, delivering oxygen, nutrients, and hormones to all the cells and organs. It consists of the heart, blood vessels, and blood.

  Rate this question:

 • 33. 

  Để thuê chỗ trong một cửa hàng hay thẩm mỹ viện ta phải:

  • A.

   Trả tiển lệ phí cho chủ cửa hàng hay thẩm mỹ viện.

  • B.

   Xin được giấy phép cửa hiệu.

  • C.

   Là một chủ cửa hàng đã được cấp giấy phép.

  • D.

   Ký hợp đồng với chủ cửa hàng hay thẩm mỹ viện

  Correct Answer
  D. Ký hợp đồng với chủ cửa hàng hay thẩm mỹ viện
  Explanation
  To rent a space in a store or beauty salon, one must sign a contract with the owner of the store or salon. This contract ensures that both parties understand and agree to the terms and conditions of the rental agreement. By signing the contract, the renter agrees to pay the rental fee and abide by any rules or regulations set by the owner. This is necessary to secure the rental space and establish a legal agreement between the renter and the owner.

  Rate this question:

 • 34. 

  Một văn kiện có chử ký trong đó khách hàng đồng ý với một phương pháp điều trị cụ thể và chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan gọi là:

  • A.

   Đơn vào thẩm mỹ viện

  • B.

   Đơn tư vấn khách hàng.

  • C.

   Đơn yêu cầu dịch vụ.

  • D.

   Đơn chấp thuận đã được thông báo

  Correct Answer
  D. Đơn chấp thuận đã được thông báo
  Explanation
  The correct answer is "Đơn chấp thuận đã được thông báo" because the passage states that the document contains a signature from the customer agreeing to a specific treatment method and accepting all related risks. This implies that the customer has been informed and has given their approval, which is the definition of "Đơn chấp thuận đã được thông báo" (informed consent form).

  Rate this question:

 • 35. 

  Những câu nào sau đây về vi khuẩn là đúng?

  • A.

   Vi khuẩn sống sinh trưởng và nhân lên nhiều nhất trong điều kiện lạnh và khô.

  • B.

   Có thể sinh sản chậm.

  • C.

   Có thể tìm thấy vi khuẩn trong không khí.

  • D.

   Lau chùi các dụng cụ và bề mặt bằng nước làm chết vi khuẩn

  Correct Answer
  C. Có thể tìm thấy vi khuẩn trong không khí.
  Explanation
  Vi khuẩn có thể tìm thấy trong không khí.

  Rate this question:

 • 36. 

  Để loại bỏ móng acrylic, cần phải nhúng móng vào 

  • A.

   Dầu biểu bì.

  • B.

   Xà phòng và nước.

  • C.

   Sơn lót.

  • D.

   Acetone.

  Correct Answer
  D. Acetone.
  Explanation
  To remove acrylic nails, acetone is needed. Acetone is a strong solvent that can break down the acrylic material, making it easier to remove the nails. It helps to dissolve the adhesive used to attach the acrylic nails to the natural nails, allowing them to be gently lifted off without causing damage. Acetone is commonly used in nail salons for this purpose.

  Rate this question:

 • 37. 

  Một vấn đề thường gặp khi sử dụng móng giả wrap vải lanh là:

  • A.

   Màu mờ đục.

  • B.

   Khó gỡ bỏ.

  • C.

   Đòi hỏi thời gian làm khô lâu.

  • D.

   Bề mặt mịn

  Correct Answer
  A. Màu mờ đục.
  Explanation
  The common issue encountered when using linen wrap fake nails is that they have a cloudy appearance.

  Rate this question:

 • 38. 

  Sau khi sử dụng dũa lá (bằng bìa) phải được

  • A.

   Làm vệ sinh.

  • B.

   Ngâm trong chất khử trùng.

  • C.

   Bể đôi và vắt bỏ.

  • D.

   Cất trong túi nylon để dùng cho khách hàng trong lần hẹn sau.

  Correct Answer
  C. Bể đôi và vắt bỏ.
  Explanation
  The correct answer is "Bể đôi và vắt bỏ." This means that after using the leaf file, it should be soaked in a disinfectant solution and then disposed of.

  Rate this question:

 • 39. 

  Một chuyên gia thẩm mỹ hoặc chuyên gia cắt sửa móng tay được cấp phép làm tất cả những điều sau đây, ngoại trừ

  • A.

   Xoa bóp tay.

  • B.

   Trang điểm móng tay nhân tạo.

  • C.

   Loại bỏ xương sẹo.

  • D.

   Đánh bóng móng chân.

  Correct Answer
  C. Loại bỏ xương sẹo.
  Explanation
  The correct answer is "Loại bỏ xương sẹo." This is because the question asks for something that a beauty expert or nail technician is not licensed to do, and removing scars or bones is a medical procedure that requires a different type of professional. The other options mentioned, such as massaging hands, applying artificial nail polish, and polishing toenails, are all within the scope of a beauty expert or nail technician's license.

  Rate this question:

 • 40. 

  Dụng cụ nào có thể làm bóng móng tay/chân?

  • A.

   Dũa móng bằng kim loại.

  • B.

   Buffer da.

  • C.

   Cọ móng.

  • D.

   Cây gỗ cam.

  Correct Answer
  A. Dũa móng bằng kim loại.
  Explanation
  The correct answer is "Dũa móng bằng kim loại." This is because a "dũa móng bằng kim loại" is a metal nail file, which is commonly used to shape and polish the nails on both fingers and toes. The other options, "Buffer da" (a nail buffer), "Cọ móng" (a nail brush), and "Cây gỗ cam" (a wooden stick), do not have the same function of filing and shining the nails.

  Rate this question:

 • 41. 

  Một cơ sở thẩm mỹ có thể bị thanh tra trong:

  • A.

   Vào bất cứ lúc nào trong giờ hành chánh.

  • B.

   Trong giờ hành chánh và chỉ khi nào thông báo trước.

  • C.

   Bất cứ lúc nào.

  • D.

   Vào bất cứ lúc nào trong tuần.

  Correct Answer
  A. Vào bất cứ lúc nào trong giờ hành chánh.
  Explanation
  The correct answer is "Vào bất cứ lúc nào trong giờ hành chánh." This means that a cosmetic facility can be inspected at any time during office hours. This suggests that the inspection can occur at any point during the designated hours of operation, without any prior notice required.

  Rate this question:

 • 42. 

  Tóc bụi bẩn va móng tay cắt thừa còn lại trên sàn nhà phải được làm sạch và chỉ được để trên sàn.

  • A.

   Thời gian hoàn thành dịch vụ cho mỗi khách hàng.

  • B.

   Thời gian hoàn thành dịch vụ cho 3 khách hàng.

  • C.

   Sau một ngày làm việc.

  • D.

   Sau một tuần.

  Correct Answer
  A. Thời gian hoàn thành dịch vụ cho mỗi khách hàng.
  Explanation
  The given answer is "Thời gian hoàn thành dịch vụ cho mỗi khách hàng" which translates to "Completion time of the service for each customer". This answer is correct because it directly corresponds to the information provided in the question. The question mentions different time frames such as "Sau một ngày làm việc" (After one working day) and "Sau một tuần" (After one week), indicating that the completion time of the service is being discussed. The answer accurately reflects this context.

  Rate this question:

 • 43. 

  Thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ mà không có giấy phép phù hợp là?

  • A.

   Trát đòi hầu toà.

  • B.

   Quy phạm cấm.

  • C.

   Tội nhẹ.

  • D.

   Trọng tội.

  Correct Answer
  B. Quy phạm cấm.
 • 44. 

  Cần sử dụng chất nào sau đây vào bát đựng ngâm tay để khử trùng móng?

  • A.

   Thuốc khử trùng.

  • B.

   Xà bông diệt khuẩn.

  • C.

   Thuốc tẩy.

  • D.

   Quats.

  Correct Answer
  B. Xà bông diệt khuẩn.
  Explanation
  Xà bông diệt khuẩn được sử dụng để khử trùng mọng tay.

  Rate this question:

 • 45. 

  Các loại bút lông nào là tốt nhất được dùng trong dịch vụ làm móng Acrylic?

  • A.

   Lông chồn.

  • B.

   Lông lợn lòi.

  • C.

   Lông bò cái.

  • D.

   Lông người

  Correct Answer
  A. Lông chồn.
  Explanation
  The correct answer is "Lông chồn." In the context of acrylic nail services, chồn hair is considered the best type of brush hair to use. It is known for its softness, flexibility, and ability to hold and distribute acrylic product effectively. Lông lợn lòi and lông bò cái are not typically used for acrylic nails, while lông người is not a suitable material for nail brushes.

  Rate this question:

 • 46. 

  Khi móng tự nhiên mọc lên móng giả Acrylic đính kèm sẽ bi đẩy lên khỏi thân móng thật, việc đắp một sản phẩm móng giả Acrylic vào vùng móng thật mới được gọi là:

  • A.

   Đắp gel

  • B.

   Đắp đầy

  • C.

   Đắp phủ

  • D.

   Đắp móng giả wrap vài lanh.

  Correct Answer
  B. Đắp đầy
  Explanation
  The correct answer is "Đắp đầy". This is because "Đắp đầy" means to fill or cover the natural nail with the acrylic nail, which is the process of applying the acrylic nail over the natural nail. This is a common technique used in nail enhancements to create a strong and durable artificial nail.

  Rate this question:

 • 47. 

  Trong quá trình đắp móng giả Acrylic vào móng tự nhiên cần đắp bao nhiêu viên Acrylic 

  • A.

   3

  • B.

   4

  • C.

   6

  • D.

   8

  Correct Answer
  A. 3
  Explanation
  In the process of applying acrylic nails onto natural nails, it is necessary to use 3 acrylic beads.

  Rate this question:

 • 48. 

  Người được cấp giấy phép đăng ký phải làm gì để gia hạn hiệu lực của giấy phép?

  • A.

   Tham gia các cuộc thi của tiểu bang.

  • B.

   Hoàn thành 6 giờ đào tạo.

  • C.

   Đệ trình đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép.

  • D.

   Hoàn thành cuộc phỏng vấn bằng miệng với phòng cấp giấy phép quy định TX (TDLR)

  Correct Answer
  C. Đệ trình đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép.
  Explanation
  To renew the license, the person must submit an application for license renewal.

  Rate this question:

 • 49. 

  Đề phòng nguy cơ chảy máu, cần phải luôn có:

  • A.

   Găng tay.

  • B.

   Bông gòn.

  • C.

   Thuốc khử trùng.

  • D.

   Băng keo.

  Correct Answer
  A. Găng tay.
  Explanation
  To prevent the risk of bleeding, it is important to always have gloves on hand. Gloves provide a barrier between the person providing first aid and the injured person's blood, reducing the risk of infection and contamination. Additionally, gloves protect the person providing first aid from any potential bloodborne pathogens that may be present. Therefore, having gloves readily available is crucial in ensuring the safety and well-being of both the injured person and the first aider.

  Rate this question:

 • 50. 

  Hình thức bảo dưỡng phù hợp với móng giả bằng wrap vải:

  • A.

   Đắp vải phủ đầy 2 tuần.

  • B.

   Đắp keo phủ đầy 2 tuần 1 lần và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần.

  • C.

   Đắp keo phủ đầy hàng tuần và vải phủ đầy hàng tháng.

  • D.

   Đánh bóng vải cho phù hợp với móng mới mọc hàng tuần.

  Correct Answer
  B. Đắp keo phủ đầy 2 tuần 1 lần và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần.
  Explanation
  The correct answer is "Đắp keo phủ đầy 2 tuần 1 lần và vải phủ đầy 4 tuần 1 lần." This is the most appropriate maintenance method for wrap fabric nails because it involves applying glue every two weeks and fabric every four weeks. This ensures that the wrap fabric stays in place and maintains its durability and appearance.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.