Los Objetos De LA CLAse (Multiple Choice)

9 Questions | Total Attempts: 814

SettingsSettingsSettings
Los Objetos De LA CLAse (Multiple Choice) - Quiz

Identify each of the classroom objects below.


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   El pupitre

  • B. 

   El lápiz

  • C. 

   El bolígrafo

  • D. 

   La carpeta

 • 2. 
  • A. 

   El libro

  • B. 

   El cuaderno

  • C. 

   La hoja de papel

  • D. 

   La carpeta

 • 3. 
  • A. 

   La carpeta

  • B. 

   El libro

  • C. 

   El cuaderno

  • D. 

   La hoja de papel

 • 4. 
  • A. 

   La profesora

  • B. 

   El estudiante

  • C. 

   La estudiante

  • D. 

   El pupitre

 • 5. 
  • A. 

   El libro

  • B. 

   La carpeta

  • C. 

   El estudiante

  • D. 

   La sala de clases

 • 6. 
  • A. 

   El libro

  • B. 

   El bolígrafo

  • C. 

   El lápiz

  • D. 

   El pupitre

 • 7. 
  • A. 

   La estudiante

  • B. 

   El estudiante

  • C. 

   La profesora

  • D. 

   El profesor

 • 8. 
  • A. 

   La estudiante

  • B. 

   La hoja de papel

  • C. 

   El estudiante

  • D. 

   El profesor

 • 9. 
  • A. 

   La sala de clases

  • B. 

   El estudiante

  • C. 

   La profesora

  • D. 

   El profesor

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.