Kuiz Tmk Tahun 5 (Ulangkaji )

10 Questions | Attempts: 10374

SettingsSettingsSettings
Kuiz Tmk Tahun 5 (Ulangkaji ) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari untuk urusan sepertiberikut kecuali
  • A. 

   Berkomunikasi dalam talian

  • B. 

   Membeli-belah bagi barangan dan perkhidmatan

  • C. 

   Berehat sambal mandi manda di laut

  • D. 

   Mengakses pelbagai sumber maklumat, berita, dan penemuan penyelidikan

 • 2. 
  Diantara kebaikan menggunakan rangkaian ialahI. Berkongsi failII. Berkongsi perantiIII. Berkongsi akses internetIV. Memindahkan fail
  • A. 

   I sahaja

  • B. 

   I dan II sahaja

  • C. 

   I, II dan III sahaja

  • D. 

   I, II, III dan IV

 • 3. 
  Sistem rangkaian boleh didefinisikan sebagai
  • A. 

   Rangkaian komputer terdiri daripada sebuah komputer

  • B. 

   Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer

  • C. 

   Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer yang dihubungkan untuk berkongsi sumber

  • D. 

   Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer yang tidak berhubung antara satu sama lain

 • 4. 
  Menukar isyarat komputer berbentuk digital kepada analog merujuk kepada fungsi
  • A. 

   Hab

  • B. 

   Modem

  • C. 

   Penghala

  • D. 

   Penyesuai rangkaian tanpa wayar

 • 5. 
  Apakah yang dipaparkan di laman web komersial?
  • A. 

   Hiburan

  • B. 

   Biografi individu

  • C. 

   Maklumat organisasi

  • D. 

   Barangan dan perkhidmatan

 • 6. 
  Internet mempunyai pelbagai kebaikan kecuali
  • A. 

   Terdapat banyak maklumat yang mudah dicapai

  • B. 

   Maklumat boleh disebarkan dengan cepat

  • C. 

   Boleh menjimatkan masa dan kos

  • D. 

   Maklumat tidak tepat dan tidak sahih

 • 7. 
  Pencarian maklumat secara lebih tepat menggunakan kaedah yang berikut KECUALI
  • A. 

   Pencarian Boolean

  • B. 

   Pencarian berfrasa

  • C. 

   Pencarian berangka

  • D. 

   Pencarian berasaskan simbol

 • 8. 
  Pembekal perkhidmatan Internet di Malaysia terdiri daripadaI   TMnetII   MaxisIII AstroIV Celcom
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   II, III dan IV

 • 9. 
  Penyataan yang manakah tentang modem?
  • A. 

   Menukar isyarat komputer dari digital ke analog

  • B. 

   Perhubungan antara rangkaian yang berlainan

  • C. 

   Menyambung beberpa komputer dalam rangkaian

  • D. 

   Menyemak dan menghantar data yang diterima

 • 10. 
  Unit-unit dalam kumpulan atau sistem rangkaian tanpa wayar berhubung menggunakan
  • A. 

   Gelombang radio

  • B. 

   Kable gentian optik

  • C. 

   Gelombang cahaya

  • D. 

   Kabel pasangan terpiuh berpenebat

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.