Kuiz Matematik Tahun 5 Nombor Bulat

5 Questions | Attempts: 13484
Share

SettingsSettingsSettings
Kuiz Matematik Tahun 5 Nombor Bulat - Quiz

Topik 1 Nombor Bulat


Questions and Answers
 • 1. 
  Enam ratus dua ribu empat ratus empat bersamaan dengan...........
  • A. 

   620404

  • B. 

   602404

  • C. 

   602040

  • D. 

   600404

 • 2. 
  403 001 disebut sebagai
  • A. 

   Empat ratus ribu tiga ribu satu

  • B. 

   Empat ratus tiga puluh satu ribu

  • C. 

   Empat ratus tiga ribu satu

  • D. 

   Empat ratus tiga ratus satu

 • 3. 
  <--------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I--------->        48300   48600                                         P        49800   50100 Dalam garis nombor di atas,apakah nilai P?
  • A. 

   49200

  • B. 

   49500

  • C. 

   49800

  • D. 

   49900

 • 4. 
  Yang manakah mempunyai nilai terkecil?
  • A. 

   320980

  • B. 

   320489

  • C. 

   304334

  • D. 

   302999

 • 5. 
  Susun semula nilai-nilai yang berikut dan tulis dalam bentuk angka. 2sa, 6ribu, 9puluh ribu, 3ratus ribu, 7ratus, 5puluh.
  • A. 

   269 375

  • B. 

   396 752

  • C. 

   396 772

  • D. 

   936 752

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.