Kuiz Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan Dua Sepaktakraw

10 Questions | Total Attempts: 1069

SettingsSettingsSettings
Kuiz Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan Dua Sepaktakraw - Quiz

ASSALAM


Questions and Answers
 • 1. 
  Berikut adalah kenyataan yang betul mengenai sepaktakraw KECUALI...
  • A. 

   Permainan kategori jaring

  • B. 

   Tidak boleh dimainkan oleh wanita

  • C. 

   Dimainkan oleh 3 orang

  • D. 

   Dikenali juga sepakraga bulatan

 • 2. 
  Regu di dalam permainan sepaktakraw berkmaksud 2 orang.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Keluasan/saiz gelanggang sepaktakraw adalah..
  • A. 

   6.5 meter X 13.0 meter

  • B. 

   6.5 meter X 13.2 meter

  • C. 

   6.0meter X 13.5 meter

  • D. 

   6.1meter X 13.4meter

 • 4. 
  Pilih DUA peralatan atau pakaian yang biasa digunakan dalam sukan sepaktakraw.
  • A. 

   Pelindung kaki

  • B. 

   Kasut

  • C. 

   Jaring

  • D. 

   Sarung tangan

 • 5. 
  Servis adalah teknik hantaran atau sepakan permulaan dalam sukan sepaktakraw.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Bola takraw diservis ke dalam petak gelanggang lawan oleh...
  • A. 

   Penyepak

  • B. 

   Tekong

  • C. 

   Apit kiri

  • D. 

   Apit kanan

 • 7. 
  Terdapat DUA jenis servis dalam permainan sepaktakraw iaitu...(pilih dua)
  • A. 

   Servis sepak sila

  • B. 

   Servis sepak silang

  • C. 

   Servis sepak sisi

  • D. 

   Servis sepak kuda

 • 8. 
  Kekura kaki adalah bahagian hadapan kaki yang digunakan untuk servis sepak sila.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Kumpulan yang melakukan servis sepak sila yang melepasi jaring ke gelanggang kumpulan lawan akan diberikan DUA mata.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Lapangan tempat bagi mengadakan sesuatu pertandingan / permainan sepaktakraw dinamakan sebagai...
  • A. 

   Medan

  • B. 

   Arena

  • C. 

   Tapak lawan

  • D. 

   Gelanggang

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.