Kuiz Nga Kimia 9

12 Questions | Total Attempts: 2398

SettingsSettingsSettings
Kuiz Nga Kimia 9 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Në cilin vit kimia organike merret si shkencë?
  • A. 

   1938

  • B. 

   1927

  • C. 

   1928

  • D. 

   1923

 • 2. 
  Formula e përgjithshme e alkaneve është?
  • A. 

   R-H

  • B. 

   R-X

  • C. 

   R-O-R

  • D. 

   R-OH

 • 3. 
  Formula molekulare tregon llojin e molekulave dhe numrin e tyre në një atom.
  • A. 

   Saktë

  • B. 

   Gabim

 • 4. 
  Alkenet ndryshe i quajmë olefinat
  • A. 

   Saktë

  • B. 

   Gabim

 • 5. 
  Sipas mënyrës sistematike alkinet kanë prapashtesën:
  • A. 

   An

  • B. 

   Un

  • C. 

   In

  • D. 

   Il

 • 6. 
  Benzeni dhe derivatet e tij bëjnë pjesë në hidrokarburet:
  • A. 

   Alifatike

  • B. 

   Alkilike

  • C. 

   Aromatike

  • D. 

    të ngopura

 • 7. 
  Antraciti përmbanë 85-91% karbon
  • A. 

   Saktë

  • B. 

   Gabim

 • 8. 
  Përfaqësuesit më të thjeshtë të alkooleve janë:
 • 9. 
  Acidet njëkarboksilike shpeshherë quhen acide organike.
  • A. 

   Saktë

  • B. 

   Gabim

 • 10. 
   Acidet që bëjnë pjesë në yndyrat e vajrat është
  • A. 

   Acidi oleik

  • B. 

   Acidi oksalik

  • C. 

   Acidi stearik

  • D. 

   Acidi acetik

 • 11. 
  Glukoza është sheqeri i cilës bimë dhe formula është
  • A. 

   Dredhëza C6 H12 O6

  • B. 

    Limoni C6 H12 O6

  • C. 

   Rrushi C6 H12 O6

  • D. 

   Molla C6 H12 O6

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.