Kuiz Kajian Tempatan (Kesultanan Melayu Melaka)

10 Questions | Total Attempts: 865

SettingsSettingsSettings
Kuiz Kajian Tempatan (Kesultanan Melayu Melaka) - Quiz

Kuiz ini mengandungi 10 soalan. Klik pada jawapan yang betul.


Questions and Answers
 • 1. 
  Siapakah pengasas Kerajaan melayu Melaka?
  • A. 

   Parameswara

  • B. 

   Sultan Mansur Syah

  • C. 

   Tun Perak

  • D. 

   Temagi

 • 2. 
  Bagaimanakah Melaka mendapat nama?
  • A. 

   Sempena nama pelanduk putih.

  • B. 

   Sempena nama sebatang pokok.

  • C. 

   Sempena nama sebatang sungai.

  • D. 

   Sempena nama anjing perburuan.

 • 3. 
  Agama Islam mudah diterima oleh kebanyakan penduduk di Nusantara kerana.......
  • i     agama Islam mudah dipelajari..
  • ii    agama Islam tidak membezakan bangsa dan keturunan
  • iii   belum adaagama yang dianuti oleh penduduk Nusantara ketika itu.
  • iv    mereka dipaksa oleh pemerintah untuk memeluk agama Islam.
  • A. 

   I dan ii

  • B. 

   I, iii, dan iv

  • C. 

   Ii, iii, dan iv

  • D. 

   I, ii, iii, dan iv

 • 4. 
  Pasangan manakah yang salah?
  •          Pembesar                  Tugas
  • 1.     Syahbandar                menjaga pelabuhan Melaka.
  • 2.     Bendahara                  penasihat utama Sultan
  • 3.     Temenggung              ketua angkatan tentera
  • 4.      Laksamana                ketua angkatan laut
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  Antara yang berikut, siapakah yang dikatakan golongan istana?
  • i     permaisuri
  • ii    dayang dan inang pengasuh
  • iii   putera dan puteri raja
  • iv    pengawal istana
  • A. 

   I dan ii

  • B. 

   I dan iii

  • C. 

   I, ii, dan iii

  • D. 

   Ii, iii, dan iv

 • 6. 
  • tembikar
  • teh
  • sutera
  Senarai di atas ini merupakan barang-barang dagangan yang dibawa dari ___________________.
  • A. 

   Siam

  • B. 

   India

  • C. 

   Arab

  • D. 

   China

 • 7. 
  Melaka telah jatuh ke tangan Portugis semasa zaman pemerintahan __________________________________ .
  • A. 

   Sultan Mansur Syah

  • B. 

   Sultan Muzaffar Syah

  • C. 

   Sultan Alaudin Riayat Syah

  • D. 

   Sultan Mahmud Syah

 • 8. 
  Tun Perak pernah berkhidmat di bawah pemerintahan sultan-sultan yang berikut kecuali _________________ .
  • A. 

   Sultan Muzaffar Syah

  • B. 

   Sultan Alaudin Riayat Syah

  • C. 

   Parameswara

  • D. 

   Sultan Mansur Syah

 • 9. 
  Antara yang berikut, manakah yang merupakan cara-cara penyebaran agama Islam di Nusantara?
  • i     melalui perdagangan
  • ii    melalui dakwah
  • iii   melalui peperangan
  • iv    melalui perkahwinan campur
  • A. 

   I, ii, dan iii

  • B. 

   I, ii, dan iv

  • C. 

   Ii, iii, dan iv

  • D. 

   I, ii, iii, dan iv

 • 10. 
  "Takkan melayu Hilang di Dunia" Siapakah yang mengucapkan ungkapan di atas?
  • A. 

   Hang Tuah

  • B. 

   Hang Jebat

  • C. 

   Hang Lekir

  • D. 

   Hang Kasturi

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.