Kreditorbeslag - Hjemmelskonflikten

6 Questions | Total Attempts: 72

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kreditorbeslag - Hjemmelskonflikten

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av disse lovbestemmelsene regulerer spørsmålet om kreditorbeslag i hjemmelskonflikten?
  • A. 

   Deknl. § 2-2

  • B. 

   Kjl. § 61

  • C. 

   Avhl. § 5-3 (4)

  • D. 

   Tgl. § 23

  • E. 

   Tgl. § 20

  • F. 

   Tgl. § 27

  • G. 

   Deknl. § 7-3

  • H. 

   Deknl. § 7-7 (2)

  • I. 

   Pantel. § 5-2

  • J. 

   Koml. § 53

  • K. 

   Buofl. § 58 (3)

 • 2. 
  Hvilke av disse lovbestemmelsene regulerer spørsmålet om kreditorbeslag i hjemmelskonflikten?
  • A. 

   Deknl. § 2-2

  • B. 

   Kjl. § 61

  • C. 

   Avhl. § 5-3 (4)

  • D. 

   Tgl. § 23

  • E. 

   Tgl. § 20

  • F. 

   Tgl. § 27

  • G. 

   Deknl. § 7-3

  • H. 

   Deknl. § 7-7 (2)

  • I. 

   Pantel. § 5-2

  • J. 

   Koml. § 53

  • K. 

   Buofl. § 58 (3)

 • 3. 
  Peder fikk leie bilen til Lars i 6 måneder for en ganske billig penge. Etter 1 måned gikk Peder konkurs. Hva kan konkursboet ta beslag i?
  • A. 

   Konkursboet kan ta beslag i bilen, men må respektere leieretten

  • B. 

   Konkursboet kan ikke ta beslag i bilen overhodet

  • C. 

   Konkursboet kan ta beslag i bilen umiddelbart og kreve bilen tvangssolgt

  • D. 

   Peder kan ta beslag i konkursboet

 • 4. 
  Peder fikk leie bilen til Lars i 6 måneder for en ganske billig penge. Etter 1 måned gikk Peder konkurs. Hva kan konkursboet ta beslag i?
  • A. 

   Konkursboet kan ta beslag i bilen, men må respektere leieretten

  • B. 

   Konkursboet kan ikke ta beslag i bilen overhodet

  • C. 

   Konkursboet kan ta beslag i bilen umiddelbart og kreve bilen tvangssolgt

  • D. 

   Peder kan ta beslag i konkursboet

 • 5. 
  Ifølge en entreprisekontrakt skulle Lars bygge et nytt bolighus på Peders eiendom for 1 mill. kr.. Peder skulle betale 50 % av kjøpesummen 1. mai 2018, resten 15. juni. Byggeprosessen gikk helt som planlagt frem til Peder gikk konkurs 5. juni. Lars og bostyreren var enige om følgende: 1) Det uferdige byggverket var 80 % ferdig. 2) Materialene til å bygge det resterende lå på byggetomten. 3) 50 % av vederlaget var betalt. Bostyreren og Lars ble fort uenige om hva som skulle skje. Hvilke av alternativene under er korrekte? 
  • A. 

   Boet kan kreve at Lars fullfører byggejobben mot å betale siste 50 % av vederlaget

  • B. 

   Boet kan kreve at Lars fullfører byggejobben mot å dividende av restvederlaget

  • C. 

   Hvis ikke boet trer inn i avtalen, kan Lars heve avtalen og kreve å ta tilbake materialene som ligger på byggetomten

  • D. 

   Hvis ikke boet trer inn i avtalen, kan Lars heve avtalen og kreve å ta tilbake 30 % av det uferdige byggverket i tillegg til materialene som ligger på byggeplassen

  • E. 

   Hvis ikke boet trer inn i avtalen, kan Lars heve avtalen. Lars må betale tilbake 50 % av vederlaget, mens boet må gi fra seg det uferdige byggverket og materialene på tomten

  • F. 

   Hvis ikke boet trer inn i avtalen, opphører avtaleforholdet. Partene må gå hver til sitt. Ferdig!

 • 6. 
  En vakker dag fikk Hans Tastad solgt 10 tonn fisk til Lars Holm. Fordi Lars drev forretningsvirksomhet i Storevik og Hans i Lillevik, sørget Hans for at et transportselskap kom og hentet fisken for transport. Da transportbilene var halvveis ble det åpnet konkurs i Lars' bo. Hans som var ganske sløv, fikk ikke med seg dette før etter at fisken var overlevert til Lars' lager. Bostyreren og Hans ble uenige om hva som skulle skje med fisken. Kjøpesummen var ikke betalt.
  • A. 

   Konkursboet kan velge mellom å betale hele kjøpesummen eller sende fisken tilbake

  • B. 

   Konkursboet kan beslaglegge fisken uten å måtte betale noe av kjøpesummen

  • C. 

   Konkursboet kan beslaglegge fisken mot å betale dividende av kjøpesummen

  • D. 

   Hans kan kreve fisken tilbakelevert 

  • E. 

   Hans kan velge mellom å kreve kjøpesummen betalt eller fisken tilbakelevert

  • F. 

   Konkursboet må betale hele kjøpesummen